себе́ N-PRO (6538)
себѐ (2195), себе́ (42), себя̀ (250), себє̀ (144), себє́ (4), себѣ̀ (2786), себѣ́ (49), си (30), сѝ (90), си́ (2), собо́ю (439), ся (401), ся̀ (106)

толи́кій+жде A-PRO (2)
толи́кожде (1), толи́кожды (1)

пре́жде ADV,comp (3673)
пре́жде (3673)

то́йжде A-PRO (502)
та́яжде (26), та̂яжде (45), то́ежде (20), то́жде (135), то́йжде (70), то́мжде (9), то́южде (6), того́жде (18), тогѡ́жде (81), тоя́жде (7), ту́южде (67), ты́яжде (2), ты̂яжде (2), ті́ижде (1), тѣ́мжде (4), тѣ́мижде (2), тѣ́хжде (1), тѣ̂мжде (6)

то́йжде+же A-PRO (1)
то́ждеже (1)

та́кожде ADV-PRO (839)
та̀кѡжде (1), та́кожде (836), та́кождѣ (1), та́кѡжде (1)

та́можде ADV-PRO (3)
та́можде (3)

по́слѣжде ADV (85)
по́слѣжде (79), по́слѣжди (6)

ѳее́ N,n,inan (15)
комната
ѳеѐ (15)

геѳе́е N,pl,persn (3)
геѳе́є (3)

же PART (38752)
же (38752)

да́же PART (1650)
да́же (1650)

никогда́же ADV-PRO (302)
никогда́же (302)

до́идеже CONJ (5)
до́идеже (5)

до́ндеже CONJ (1161)
пока
до́ндеже (1160), дондеже (1)

не́же CONJ (379)
не́же (379)

зане́же CONJ (174)
так как; потому что
зане́же (174)

поне́же CONJ (1167)
поне́же (1167)

по́зже ADV,comp (2)
по́зже (2)

и́же+за A-PRO (1)
который
за́ньже (1)

и́же+на A-PRO (12)
который
на́ньже (12)

и́же A-PRO (44508)
который
ѝже (2780), ѝмже (362), ѝхже (651), и́же (6774), и́маже (9), и́мже (1405), и́миже (660), и́хже (807), не́йже (598), не́мже (1152), не́юже (59), него́же (190), негѡ́же (485), нему́же (247), нея́же (331), ни́мже (196), ни́миже (598), ни́хже (881), ни̂мже (26), ню́же (242), ня́же (203), ня̂же (2), ю̀же (1), ю́же (1663), є́же (9041), є́йже (160), є́юже (597), єго́же (4080), єгѡ́же (1759), єму́же (1304), єю́же (3), єя́же (450), ја̀же (4287), ја́же (2290), ѻ́ньже (212), ни́маже (3)

и́же+въ A-PRO (207)
который
во́ньже (206), въ̑оньже (1)

доне́лиже CONJ (5)
пока
доне́лиже (5)

николи́же ADV-PRO (117)
николи́же (117)

ниже́ CONJ (3013)
нижѐ (2942), ниже́ (71)

кі́йже A-PRO (9)
какой, который
ка́яже (1), ко́егѡже (1), ко́еже (1), ко́еяже (1), коегѡ́же (2), коея́же (1), ку́юже (2)

никі́йже A-PRO (27)
никакой, никоторый
ника́яже (3), нико́егѡже (3), нико́еже (5), нико́емуже (1), нико́еяже (2), нико́имже (1), никоегѡ́же (3), никоея́же (4), никі́имже (1), никі́йже (4)

та́мже ADV-PRO (6)
та́мже (6)

ка́коже ADV-PRO (1)
ка́коже (1)

ника́коже ADV-PRO (481)
ника́коже (481)

та́коже ADV-PRO (63)
та́коже (60), та́кожъ (2), та́кожь (1)

я́коже CONJ (9561)
ја́коже (9536), ја́кѡже (24), јакожѐ (1)

ло́же N,n,inan N2s (219)
постель, одр
ло́жа (30), ло́жамъ (1), ло́жахъ (78), ло́же (56), ло́жемъ (4), ло́жи (35), ло́жу (1), ло́жъ (13), лѡ́жа (1)

а́може ADV-PRO (123)
куда
а́може (123)

ника́може ADV-PRO (4)
ника́може (4)

та́може ADV-PRO (2)
та́може (2)

кто́же N-PRO (52)
ки́мже (2), ко́мже (4), кого́же (18), когѡ́же (6), кому́же (16), кто́же (4), кто́жъ (2)

никто́же N-PRO (819)
ники́мже (4), никого́же (18), никогѡ́же (15), никому́же (38), никто́же (744)

ничто́же N-PRO (1295)
ниче́мже (1), ничегѡ́же (1), ничему́же (1), ничесо́же (50), ничесо́мже (32), ничесогѡ́же (4), ничесому́же (11), ничесѡ́же (116), ничи́мже (54), ничто́же (1025)

ничто́же+въ N-PRO (31)
нивочто́же (31)

уже́ ADV (566)
ужѐ (541), уже́ (25)

у́же N,n,inan N2s (65)
у́жа (7), у́жами (9), у́жахъ (1), у́жема (2), у́жемъ (12), у́жи (4), у́жы (11), у́жя (17), у́жємъ (2)

ниѡтку́дуже ADV-PRO (2)
ниѿку́дуже (2)

ону́дуже ADV-PRO (1)
ѻну́дуже (1)

ю́дуже ADV-PRO (3)
ю́дуже (3)

ѡтню́дуже ADV-PRO (158)
ѿню́дуже (158)

ктому́же ADV (5)
ктому́же (5)

нигдѣ́же ADV-PRO (47)
нигдѣ́же (47)

идѣ́же ADV-PRO (1783)
и́дѣже (1), идѣ́же (1782)

доне́лѣже CONJ (34)
пока
доне́лѣже (34)

ѡтне́лѣже ADV-PRO (80)
ѿне́леже (1), ѿне́лиже (15), ѿне́лѣже (64)

а́біе ADV (1147)
сразу же, тотчас
а́біе (1147)

изгре́біе N,n,inan N2i (10)
охлопья от пеньки
изгре́бми (1), изгре́бьми (1), изгре́біе (3), изгре́бій (1), изгре́бія (2), изгрє́бія (2)

сгре́біе N,n,inan N2i (2)
сгре́біе (1), сгре́бія (1)

ѡтре́біе N,n,inan N2i (3)
ѡтре́біе (2), ѻтре́біе (1)

непотре́біе N,n,inan N2i (1)
непотре́біе (1)

подо́біе N,n,inan N2i (466)
подо́біе (141), подо́біемъ (45), подо́біи (53), подо́бію (158), подо́бія (54), подѡ́біи (2), подѡ́бія (13)

наподо́біе PREP (2)
наподо́біе (2)

неподо́біе N,n,inan N2i (3)
неподо́біе (1), неподо́біемъ (1), неподо́бія (1)

преподо́біе N,n,inan N2i (128)
преподо́біе (33), преподо́біемъ (19), преподо́біи (50), преподо́бію (1), преподо́бія (10), прпд̑біемъ (3), прпд̑біи (11), прпд̑бію (1)

правдоподо́біе N,n,inan N2i (1)
правдоподо́біе (1)

человѣкоподо́біе N,n,inan N2i (3)
человѣкоподо́біе (3)

образноподо́біе N,n,inan N2i (1)
ѻбразноподо́біемъ (1)

удо́біе N,n,inan N2i (1)
удо́біемъ (1)

неѕло́біе N,n,inan N2i (106)
неѕло́біе (35), неѕло́біемъ (31), неѕло́біи (10), неѕло́бію (7), неѕло́бія (23)

безѕло́біе N,n,inan N2i (30)
кротость
безѕло́біе (14), безѕло́біемъ (9), безѕло́біи (1), безѕло́бію (3), безѕло́бія (3)

языкоѕло́біе N,n,inan N2i (1)
языкоѕло́бія (1)

памятоѕло́біе N,n,inan N2i (10)
памятоѕло́біе (4), памятоѕло́біемъ (1), памятоѕло́бія (5)

непамятоѕло́біе N,n,inan N2i (6)
непамятоѕло́біе (2), непамятоѕло́біемъ (1), непамятоѕло́біи (3)

надгро́біе N,n,inan N2i (1)
надгро́бію (1)

безутро́біе N,n,inan N2i (1)
немилосердие
безъ̑утро́бія (1)

благоутро́біе N,n,inan N2i (578)
милосердие, щедрость
благоутро́біе (35), благоутро́біемъ (12), благоутро́біи (2), благоутро́бію (7), благоутро́бія (29), благоутрѡ́бія (1), бл҃гоутро́біе (171), бл҃гоутро́біемъ (97), бл҃гоутро́біи (1), бл҃гоутро́бію (57), бл҃гоутро́бія (164), бл҃гоутрѡ́бія (2)

любоблагоутро́біе N,n,inan N2i (1)
любобл҃гоутро́бія (1)

посо́біе N,n,inan N2i (90)
посо́біе (51), посо́біемъ (35), посо́бію (1), посо́бія (1), посѡ́бія (2)

междоусо́біе N,n,inan N2i (3)
междоусо́бій (1), междоусо́бія (1), междоусѡ́бія (1)

ве́рбіе N,n,inan N2i (2)
ива; лоза
ве́рбіихъ (2)

дружелю́біе N,n,inan N2i (3)
дружелю́біе (1), дружелю́біемъ (2)

нищелю́біе N,n,inan N2i (11)
нищелю́біе (4), нищелю́біемъ (2), нищелю́біи (1), нищелю́бія (4)

славолю́біе N,n,inan N2i (32)
славолю́біе (19), славолю́біемъ (2), славолю́бія (11)

неславолю́біе N,n,inan N2i (1)
неславолю́біе (1)

веществолю́біе N,n,inan N2i (1)
веществолю́бія (1)

боголю́біе N,n,inan N2i (16)
любовь к Богу
бг҃олю́біе (5), бг҃олю́біи (2), бг҃олю́бію (2), бг҃олю́бія (7)

друголю́біе N,n,inan N2i (3)
друголю́біе (3)

чадолю́біе N,n,inan N2i (4)
чадолю́біе (4)

трудолю́біе N,n,inan N2i (25)
трудолю́біе (4), трудолю́біемъ (3), трудолю́біихъ (1), трудолю́бію (3), трудолю́бія (14)

пѣнязолю́біе N,n,inan N2i (1)
пѣнязолю́бію (1)

человѣколю́біе N,n,inan N2i (508)
человѣ́колюбіемъ (1), человѣколю́біе (67), человѣколю́біемъ (38), человѣколю́біи (5), человѣколю́бію (12), человѣколю́бія (44), человѣколю̂бія (1), чл҃вѣколю́біе (112), чл҃вѣколю́біемъ (78), чл҃вѣколю́біи (1), чл҃вѣколю́бію (19), чл҃вѣколю́бія (127), чл҃колю́біе (1), чл҃колю́біемъ (2)

самолю́біе N,n,inan N2i (34)
самолю́біе (16), самолю́біемъ (6), самолю́біи (1), самолю́бію (1), самолю́бія (10)

жизнолю́біе N,n,inan N2i (1)
жизнолю́біе (1)

страннолю́біе N,n,inan N2i (27)
страннолю́біе (7), страннолю́біемъ (1), страннолю́біи (5), страннолю́бію (1), страннолю́бія (13)

пустыннолю́біе N,n,inan N2i (1)
пустыннолю́бія (1)

сребролю́біе N,n,inan N2i (119)
сребролю́біе (46), сребролю́біемъ (17), сребролю́біи (2), сребролю́бію (6), сребролю́бія (48)

несребролю́біе N,n,inan N2i (2)
несребролю́біе (1), несребролю́біи (1)

добролю́біе N,n,inan N2i (1)
добролю́бія (1)

щедролю́біе N,n,inan N2i (2)
щедролю́біе (2)

міролю́біе N,n,inan N2i (1)
міролю́бія (1)

миролю́біе N,n,inan N2i (1)
миролю́бія (1)

златолю́біе N,n,inan N2i (3)
златолю́біи (2), златолю́бію (1)

братолю́біе N,n,inan N2i (49)
братолю́біе (15), братолю́біемъ (9), братолю́біи (10), братолю́бію (4), братолю́бія (11)

плотолю́біе N,n,inan N2i (4)
плотолю́біе (1), плотолю́біемъ (3)

добротолю́біе N,n,inan N2i (8)
добротолю́біе (3), добротолю́біемъ (2), добротолю́біи (1), добротолю́бія (2)

властолю́біе N,n,inan N2i (2)
властолю́біемъ (1), властолю́біи (1)

сластолю́біе N,n,inan N2i (48)
сластолю́біе (16), сластолю́біемъ (9), сластолю́біи (2), сластолю́бію (5), сластолю́бія (16)

корыстолю́біе N,n,inan N2i (4)
корыстолю́бію (1), корыстолю́бія (3)

единодержа́віе N,n,inan N2i (1)
єдинодержа́віе (1)

нагла́віе N,n,inan N2i (1)
нагла́віе (1)

возгла́віе N,n,inan N2i (36)
подушка; изголовье
возгла́віе (25), возгла́віи (7), возгла́вія (3), возгла̂вія (1)

ѡгла́віе N,n,inan N2i (1)
ѡгла́віе (1)

тщесла́віе N,n,inan N2i (135)
тщесла́віе (31), тщесла́віемъ (21), тщесла́віи (6), тщесла́вію (13), тщесла́вія (63), тщесла̂вія (1)

нетщесла́віе N,n,inan N2i (1)
нетщесла́віе (1)

безсла́віе N,n,inan N2i (14)
бесчестие
безсла́віе (4), безсла́віемъ (5), безсла́вію (1), безсла́вія (4)

правосла́віе N,n,inan N2i (394)
правосла́віе (40), правосла́віемъ (18), правосла́віи (40), правосла́вію (17), правосла́вія (278), правосла̂вія (1)

благосла́віе N,n,inan N2i (63)
слава, блеск
благосла́віе (22), благосла́віемъ (7), благосла́вія (10), благосла́віями (1), бл҃госла́віе (18), бл҃госла́вію (1), бл҃госла́вія (4)

ѕлосла́віе N,n,inan N2i (21)
ѕлосла́віе (7), ѕлосла́вія (14)

добросла́віе N,n,inan N2i (1)
добросла́віе (1)

вра́віе N,n,anim N2i (1)
награда
вра́віе (1)

здра́віе N,n,inan N2i (573)
здра́віе (420), здра́віемъ (7), здра́віи (77), здра́вію (10), здра́вія (54), здра̂віи (2), здра̂вія (3)

нездра́віе N,n,inan N2i (11)
нездра́віе (5), нездра́вія (6)

благоздра́віе N,n,inan N2i (5)
абсолютное здоровье
благоздра́віе (3), благоздра́вію (1), бл҃гоздра́віе (1)

благонра́віе N,n,inan N2i (12)
добропорядочность, хороший нрав
благонра́віе (4), благонра́віемъ (2), благонра́віи (1), бл҃гонра́віемъ (1), бл҃гонра́вія (4)

ѕлонра́віе N,n,inan N2i (12)
развратный или дурной нрав
ѕлонра́віе (4), ѕлонра́віемъ (2), ѕлонра́віи (1), ѕлонра́вія (3), ѕлонра̂вія (2)

самонра́віе N,n,inan N2i (1)
самонра́вію (1)

дре́віе N,n,inan N2i (7)
дерево, деревья
дре́віе (4), дре́віемъ (2), дре́вія (1)

безмо́лвіе N,n,inan N2i (389)
тишина, молчание
безмо́лвіе (112), безмо́лвіемъ (39), безмо́лвіи (70), безмо́лвію (20), безмо́лвія (147), безмо́лвіяхъ (1)

буесло́віе N,n,inan N2i (18)
глупые речи; вранье
буесло́віе (9), буесло́вій (2), буесло́вія (4), буеслѡ́вія (3)

суесло́віе N,n,inan N2i (18)
суесло́віе (6), суесло́віи (1), суесло́вій (2), суесло́вія (6), суеслѡ́вія (3)

предисло́віе N,n,inan N2i (17)
предисло́віе (15), предисло́вія (2)

славосло́віе N,n,inan N2i (772)
славосло́віе (671), славосло́віемъ (4), славосло́віи (39), славосло́віихъ (2), славосло́вію (26), славосло́вія (16), славослѡ́вія (14)

увѣтливосло́віе N,n,inan N2i (1)
увѣтливослѡ́віи (1)

сопротивосло́віе N,n,inan N2i (1)
сопротивослѡ́вія (1)

первосло́віе N,n,inan N2i (1)
первосло́віи (1)

молитвосло́віе N,n,inan N2i (4)
молитвосло́віе (1), молитвосло́віемъ (1), молитвосло́віи (1), молитвосло̂вія (1)

воинствосло́віе N,n,inan N2i (12)
воинствосло́віемъ (6), воинствосло́віи (1), воинствосло́вія (2), воинствосло́віямъ (2), воинствослѡ́віи (1)

благосло́віе N,n,inan N2i (4)
благосло́віе (1), бл҃госло́віе (2), бл҃госло́віемъ (1)

богосло́віе N,n,inan N2i (219)
бг҃осло́віе (19), бг҃осло́віемъ (15), бг҃осло́віи (10), бг҃осло́вію (6), бг҃осло́вія (155), бг҃ослѡ́віи (8), бг҃ослѡ́вія (1), богосло́віе (2), богосло́віемъ (1), богосло́вія (2)

многосло́віе N,n,inan N2i (19)
многосло́віе (9), многосло́віемъ (1), многосло́вія (7), многослѡ́вія (2)

вредосло́віе N,n,inan N2i (3)
вредосло́віе (3)

родосло́віе N,n,inan N2i (9)
родосло́віе (2), родосло́віи (2), родосло́вій (2), родосло́вія (1), родосло́віємъ (2)

блядосло́віе N,n,inan N2i (2)
суесловие; ложные слова; вранье
блядосло́віе (1), блядосло́вія (1)

прекосло́віе N,n,inan N2i (40)
прекосло́віе (15), прекосло́віемъ (1), прекосло́вій (2), прекосло́вію (2), прекосло́вія (12), прекосло́віяхъ (1), прекослѡ́вія (7)

прикосло́віе N,n,inan N2i (1)
прикосло́вія (1)

хвалосло́віе N,n,inan N2i (3)
хвалосло́віе (3)

малосло́віе N,n,inan N2i (1)
малосло́віе (1)

ѕлосло́віе N,n,inan N2i (14)
ѕлосло́віе (8), ѕлосло́віемъ (1), ѕлосло́вія (5)

срамосло́віе N,n,inan N2i (3)
срамосло́віе (2), срамосло́вію (1)

рыданосло́віе N,n,inan N2i (1)
рыданосло́вія (1)

праздносло́віе N,n,inan N2i (25)
праздносло́віе (5), праздносло́віемъ (1), праздносло́вія (18), празднослѡ́вія (1)

разносло́віе N,n,inan N2i (1)
разносло́віе (1)

виносло́віе N,n,inan N2i (2)
виносло́віе (1), виносло́вію (1)

единосло́віе N,n,inan N2i (1)
єдиносло́віе (1)

данносло́віе N,n,inan N2i (1)
данносло́вія (1)

смиренносло́віе N,n,inan N2i (8)
смиренносло́віе (2), смиреносло́віе (6)

священносло́віе N,n,inan N2i (10)
священносло́віе (0), священносло́вія (1), священнослѡ́віи (7), сщ҃енносло́віемъ (1), сщ҃енносло́віи (1)

скверносло́віе N,n,inan N2i (6)
скверносло́віе (5), сквернослѡ́вія (1)

вѣрносло́віе N,n,inan N2i (1)
вѣрносло́віе (1)

басносло́віе N,n,inan N2i (2)
сочинение басен, пустословие
басносло́віе (1), басносло́віямъ (1)

пѣсносло́віе N,n,inan N2i (14)
пѣсносло́віе (2), пѣсносло́віемъ (5), пѣсносло́вію (3), пѣсносло́вія (1), пѣснослѡ́віи (3)

честносло́віе N,n,inan N2i (4)
честносло́віе (4)

хитросло́віе N,n,inan N2i (4)
хитросло́віи (1), хитросло́вія (3)

сосло́віе N,n,inan N2i (128)
сосло́віе (108), сосло́віемъ (3), сосло́віи (1), сосло́віихъ (2), сосло́вію (3), сосло́вія (7), сослѡ́вія (4)

пустосло́віе N,n,inan N2i (1)
пустосло́віе (1)

извѣтосло́віе N,n,inan N2i (1)
извѣтосло́віе (1)

десятосло́віе N,n,inan N2i (1)
десятосло́віе (1)

стіхосло́віе N,n,inan N2i (719)
стіхосло́віа (1), стіхосло́віе (45), стіхосло́віемъ (3), стіхосло́віи (643), стіхосло́віихъ (1), стіхосло́вію (1), стіхосло́вія (17), стіхослѡ́віа (1), стіхослѡ́вія (7)

усло́віе N,n,inan N2i (4)
усло́віе (1), усло́віемъ (1), услѡ́вія (2)

ве́рвіе N,n,inan N2i (6)
веревка, шнур
ве́рвіемъ (1), ве́рвій (3), ве́рвію (2)

уме́ртвіе N,n,inan N2i (25)
уме́ртвіе (1), уме́ртвіи (17), уме́ртвія (7)

ѡбуме́ртвіе N,n,inan N2i (1)
ѡбъ̑уме́ртвія (1)

моле́бствіе N,n,inan N2i (4)
моле́бствіе (1), моле́бствія (3)

сугу́бствіе N,n,inan N2i (1)
сугу̂бствія (1)

лука́вствіе N,n,inan N2i (181)
лука́вствіе (4), лука́вствіемъ (1), лука́вствіи (4), лука́вствій (9), лука́вствію (5), лука́вствія (130), лука̂вствія (28)

безмо́лвствіе N,n,inan N2i (2)
тишина, молчание
безмо́лвствіе (1), безмо́лвствія (1)

бѣсо́вствіе N,n,inan N2i (1)
бѣсо́вствіи (1)

чу́вствіе N,n,inan N2i (85)
чу́вствіе (8), чу́вствіемъ (6), чу́вствіи (9), чу́вствій (3), чу́вствія (18), чу́вствіямъ (1), чу̂вствія (40)

нечу́вствіе N,n,inan N2i (43)
нечу́вствіе (10), нечу́вствіемъ (6), нечу́вствіи (1), нечу́вствія (26)

безчу́вствіе N,n,inan N2i (1)
безчу́вствія (1)

сочу́вствіе N,n,inan N2i (1)
сочу́вствіи (1)

безча́дствіе N,n,inan N2i (4)
неимение, лишение детей
безча́дствія (4)

непло́дствіе N,n,inan N2i (28)
непло́дствіе (4), непло́дствія (24)

всепло́дствіе N,n,inan N2i (1)
плоды всякого рода
всепло́дствіемъ (1)

безпло́дствіе N,n,inan N2i (4)
отсутсвие плодов
безпло́дствіе (1), безпло́дствіемъ (2), безпло́дствія (1)

госпо́дствіе N,n,inan N2i (34)
гдс̑ствія (3), гдс̑ьствіихъ (1), гдс̑ьствій (1), гдс̑ьствія (25), госпо́дствій (2), госпѡ́дствія (2)

благоро́дствіе N,n,inan N2i (3)
благоро́дствія (1), бл҃горо́дствіе (2)

сро́дствіе N,n,inan N2i (2)
сро́дствія (2)

бѣ́дствіе N,n,inan N2i (20)
бѣ́дствіе (5), бѣ́дствіи (5), бѣ́дствій (3), бѣ́дствію (1), бѣ́дствія (1), бѣ́дствіями (1), бѣ́дствіяхъ (1), бѣ̂дствія (3)

многобѣ́дствіе N,n,inan N2i (1)
многобѣ́дствіи (1)

слѣ́дствіе N,n,inan N2i (1)
слѣ́дствію (1)

наслѣ́дствіе N,n,inan N2i (2)
наслѣ́дствіе (2)

послѣ́дствіе N,n,inan N2i (6)
послѣ́дствіе (1), послѣ́дствіемъ (1), послѣ́дствіи (4)

благому́жествіе N,n,inan N2i (1)
благоразумная храбрость, доблесть
бл҃гому́жествіемъ (1)

невѣ́жествіе N,n,inan N2i (8)
невѣ́жествіихъ (5), невѣ́жествія (2), невѣ́жєствія (1)

соесте́ствіе N,n,inan N2i (1)
соесте́ствіе (1)

нече́ствіе N,n,inan N2i (1)
нече́ствія (1)

оте́чествіе N,n,inan N2i (111)
ѻте́чествіе (19), ѻте́чествіи (25), ѻте́чествій (1), ѻте́чествію (1), ѻте́чествія (18), ѻте́чєствія (40), ѻч҃ествіе (2), ѻч҃ествіи (2), ѻч҃єствія (3)

вели́чествіе N,n,inan N2i (77)
превосходство, великие дела, могущество
вели́чествіе (11), вели́чествію (6), вели́чествія (43), вели́чєствіи (1), вели́чєствія (16)

проро́чествіе N,n,inan N2i (64)
про̑ро́чествіе (2), про̑ро́чествіемъ (1), про̑ро́чествіи (1), про̑ро́чествіихъ (2), про̑ро́чествія (27), про̑ро́чєствія (14), проро́чествіе (1), проро́чествіемъ (2), проро́чествіи (1), проро́чествіихъ (1), проро́чествія (3), проро́чєствія (9)

лжепроро́чествіе N,n,inan N2i (1)
лжепроро́чествіе (1)

избы́точествіе N,n,inan N2i (7)
довольство; изобилие
избы́точествіе (5), избы́точествія (1), избы́точєствія (1)

преизбы́точествіе N,n,inan N2i (3)
преизбы́точествію (3)

влады́чествіе N,n,inan N2i (20)
власть
влады́чествіемъ (1), влады́чествія (7), влады́чествіямъ (1), влады́чєствія (3), влд̑чествія (7), влд̑чєствія (1)

ше́ствіе N,n,inan N2i (236)
ше́ствіе (120), ше́ствіемъ (12), ше́ствіи (1), ше́ствіихъ (4), ше́ствію (22), ше́ствія (19), шє́ствія (58)

заше́ствіе N,n,inan N2i (1)
заше́ствія (1)

наше́ствіе N,n,inan N2i (225)
наше́ствіе (27), наше́ствіемъ (15), наше́ствіи (5), наше́ствій (3), наше́ствію (3), наше́ствія (140), наше́ствіями (1), наше́ствіяхъ (2), нашє́ствія (29)

ѡбше́ствіе N,n,inan N2i (1)
ѡбше́ствіе (1)

вше́ствіе N,n,inan N2i (4)
вше́ствіе (3), вше́ствія (1)

предше́ствіе N,n,inan N2i (17)
предше́ствіе (16), предше́ствію (1)

преше́ствіе N,n,inan N2i (7)
преше́ствіи (7)

путеше́ствіе N,n,inan N2i (19)
путеше́ствіе (3), путеше́ствіи (7), путеше́ствіихъ (1), путеше́ствія (7), путешє́ствія (1)

низше́ствіе N,n,inan N2i (7)
низше́ствіе (6), низше́ствія (1)

снизше́ствіе N,n,inan N2i (9)
снизше́ствіе (8), снизше́ствія (1)

произше́ствіе N,n,inan N2i (2)
произше́ствія (1), происше́ствіяхъ (1)

превозше́ствіе N,n,inan N2i (1)
превозше́ствіе (1)

предызше́ствіе N,n,inan N2i (2)
предъ̑изше́ствіе (2)

прише́ствіе N,n,inan N2i (812)
прише́ствіе (336), прише́ствіемъ (151), прише́ствіи (67), прише́ствію (36), прише́ствія (219), пришє́ствія (3)

самоприше́ствіе N,n,inan N2i (1)
самоприше́ствіемъ (1)

правоше́ствіе N,n,inan N2i (2)
правоше́ствію (2)

благоше́ствіе N,n,inan N2i (1)
благоше́ствіи (1)

самоше́ствіе N,n,inan N2i (1)
самоше́ствіемъ (1)

проше́ствіе N,n,inan N2i (19)
проше́ствіе (5), проше́ствіи (13), проше́ствіями (1)

соше́ствіе N,n,inan N2i (80)
соше́ствіе (27), соше́ствіемъ (9), соше́ствіи (6), соше́ствію (27), соше́ствія (11)

сше́ствіе N,n,inan N2i (4)
сше́ствіемъ (1), сше́ствіи (2), сше́ствія (1)

исше́ствіе N,n,inan N2i (13)
изше́ствіе (3), изше́ствіи (3), изше́ствію (3), изше́ствія (4)

восше́ствіе N,n,inan N2i (25)
возше́ствіе (10), возше́ствіемъ (6), возше́ствіи (1), возше́ствія (6), возшє́ствія (1), восше́ствія (1)

ѡтше́ствіе N,n,inan N2i (78)
ѿше́ствіе (18), ѿше́ствіемъ (1), ѿше́ствіи (43), ѿше́ствія (15), ѿшє́ствія (1)

путьше́ствіе N,n,inan N2i (4)
путьше́ствіе (1), путьше́ствіемъ (1), путьше́ствія (2)

невеще́ствіе N,n,inan N2i (2)
невеще́ствія (2)

безвеще́ствіе N,n,inan N2i (1)
отсутствие вещества, тела
безвеще́ствія (1)

присносу́ществіе N,n,inan N2i (1)
присносу́ществіе (1)

ссуще́ствіе N,n,inan N2i (1)
ссуще́ствіе (1)

студоло́жствіе N,n,inan N2i (2)
студоло́жствіи (2)

невѣ́жствіе N,n,inan N2i (1)
невѣ́жствіи (1)

ли́ствіе N,n,inan N2i (53)
ли́ствіе (32), ли́ствіемъ (12), ли́ствіи (1), ли́ствій (2), ли́ствія (6)

споко́йствіе N,n,inan N2i (1)
споко́йствія (1)

дѣ́йствіе N,n,inan N2i (187)
дѣ́йствіе (46), дѣ́йствіемъ (40), дѣ́йствіи (6), дѣ́йствіихъ (2), дѣ́йствій (11), дѣ́йствію (9), дѣ́йствія (36), дѣ́йствіями (1), дѣ́йствіямъ (2), дѣ́йствіяхъ (4), дѣ̂йствія (30)

недѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
недѣ́йствіи (1)

вседѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
вседѣ́йствіемъ (1)

любодѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
любодѣ́йствія (1)

богодѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
Божественным действием, Божественной силой
бг҃одѣ́йствія (1)

многодѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
многодѣ́йствіемъ (1)

чудодѣ́йствіе N,n,inan N2i (30)
чудодѣ́йствіе (3), чудодѣ́йствіемъ (3), чудодѣ́йствіи (2), чудодѣ́йствіихъ (2), чудодѣ́йствій (1), чудодѣ́йствія (8), чудодѣ́йствіями (1), чудодѣ̂йствіи (3), чудодѣ̂йствія (7)

великодѣ́йствіе N,n,inan N2i (4)
великодѣ́йствіихъ (4)

рукодѣ́йствіе N,n,inan N2i (9)
рукодѣ́йствіемъ (5), рукодѣ́йствіи (1), рукодѣ́йствія (1), рукодѣ̂йствіи (1), рукодѣ̂йствія (1)

ѕлодѣ́йствіе N,n,inan N2i (22)
ѕлодѣ́йствіемъ (1), ѕлодѣ́йствія (21)

самодѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
самодѣ́йствіи (1)

изряднодѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
изряднодѣ́йствіе (1)

кознодѣ́йствіе N,n,inan N2i (2)
коварный замысел
кознодѣ́йствія (1), кознодѣ̂йствія (1)

тайнодѣ́йствіе N,n,inan N2i (5)
тайнодѣ́йствіе (1), тайнодѣ́йствіемъ (1), тайнодѣ́йствіи (2), тайнодѣ́йствія (1)

священнодѣ́йствіе N,n,inan N2i (34)
священнодѣ́йствіе (10), священнодѣ́йствіемъ (1), священнодѣ́йствіи (5), священнодѣ́йствій (1), священнодѣ́йствія (7), священнодѣ́йствіяхъ (1), сщ҃еннодѣ́йствіе (2), сщ҃еннодѣ́йствіемъ (3), сщ҃еннодѣ́йствіи (1), сщ҃еннодѣ́йствію (1), сщ҃еннодѣ́йствія (1), сщ҃еннодѣ́ствіи (1)

хитродѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
хитродѣ́йствіемъ (1)

содѣ́йствіе N,n,inan N2i (16)
содѣ́йствіе (1), содѣ́йствіемъ (10), содѣ́йствію (2), содѣ́йствія (3)

субботодѣ́йствіе N,n,inan N2i (1)
суббѡтодѣ́йствіе (1)

стра́нствіе N,n,inan N2i (46)
стра́нствіе (7), стра́нствіемъ (1), стра́нствіи (8), стра́нствію (3), стра́нствія (26), стра̂нствія (1)

чуждестра́нствіе N,n,inan N2i (2)
чуждестра́нствія (2)

чужестра́нствіе N,n,inan N2i (3)
чужестра́нствіе (1), чужестра́нствія (2)

простра́нствіе N,n,inan N2i (4)
простра́нствіи (1), простра́нствія (3)

нощеде́нствіе N,n,inan N2i (2)
нощеде́нствіе (1), нощеде́нствіи (1)

благоде́нствіе N,n,inan N2i (56)
счастливая, благополучная жизнь
благоде́нствіе (4), благоде́нствіи (5), благоде́нствіихъ (1), благоде́нствію (2), благоде́нствія (3), благодє́нствія (1), бл҃годе́нствіе (29), бл҃годе́нствіемъ (1), бл҃годе́нствіи (9), бл҃годе́нствія (1)

долгоде́нствіе N,n,inan N2i (51)
долгая жизнь
долгоде́нствіе (29), долгоде́нствіемъ (9), долгоде́нствіи (13)

ѕлоде́нствіе N,n,inan N2i (2)
ѕлоде́нствіи (2)

равноде́нствіе N,n,inan N2i (2)
равноде́нствія (2)

присноблаже́нствіе N,n,inan N2i (2)
присноблаже́нствіе (1), приснѡблажє́нствія (1)

ра́знствіе N,n,inan N2i (10)
ра́знствіе (1), ра́знствія (9)

кова́рствіе N,n,inan N2i (51)
кова́рствій (1), кова́рствія (6), кова̂рствіи (3), кова̂рствія (40), кѡва́рствія (1)

ѕлокова́рствіе N,n,inan N2i (3)
ѕлокова́рствію (1), ѕлокова́рствія (1), ѕлокова̂рствія (1)

благода́рствіе N,n,inan N2i (3)
благода́рствіи (1), благода̂рствія (1), бл҃года́рствія (1)

неблагода́рствіе N,n,inan N2i (1)
неблагода́рствію (1)

ца́рствіе N,n,inan N2i (1874)
ца́рствіе (86), ца́рствіемъ (2), ца́рствіи (49), ца́рствіихъ (5), ца́рствій (2), ца́рствію (18), ца́рствія (150), ца́рствіємъ (1), ца̂рствія (52), црс̑твіе (342), црс̑твіемъ (2), црс̑твіи (388), црс̑твіихъ (4), црс̑твій (1), црс̑твію (1), црс̑твія (771)

полца́рствіе N,n,inan N2i (1)
полца́рствія (1)

четвероца́рствіе N,n,inan N2i (1)
четвероца́рствіе (1)

полуца́рствіе N,n,inan N2i (1)
полуца́рствія (1)

храбѡ́рствіе N,n,inan N2i (1)
храбрость
храбѡ́рствія (1)

невѣ́рствіе N,n,inan N2i (39)
невѣ́рствіе (11), невѣ́рствіемъ (10), невѣ́рствіи (4), невѣ́рствію (3), невѣ́рствія (11)

су́етствіе N,n,inan N2i (10)
су́етствіе (1), су́етствій (5), су́етствія (3), су́єтствія (1)

ѕлосу́етствіе N,n,inan N2i (1)
ѕлосу́етствіе (1)

напу́тствіе N,n,inan N2i (9)
напу́тствіе (6), напу́тствія (3)

прису́тствіе N,n,inan N2i (35)
прису́тствіе (4), прису́тствіемъ (5), прису́тствіи (25), прису́тствія (1)

сопрису́тствіе N,n,inan N2i (1)
сопрису́тствіи (1)

вездѣпрису́тствіе N,n,inan N2i (1)
своийство Бога быть везде и во всем
вездѣпрису́тствіи (1)

ѡтсу́тствіе N,n,inan N2i (8)
ѿсу́тствіи (6), ѿсу́тствія (2)

нелюбопы́тствіе N,n,inan N2i (1)
нелюбопы́тствіе (1)

привѣ́тствіе N,n,inan N2i (3)
привѣ́тствіе (2), привѣ̂тствіи (1)

удобопривѣ́тствіе N,n,inan N2i (1)
удобопривѣ́тствіе (1)

соѡтвѣ́тствіе N,n,inan N2i (1)
соѿвѣ́тствію (1)

многолѣ́тствіе N,n,inan N2i (2)
многолѣ́тствіе (1), многолѣ́тствіи (1)

неблагопрія́тствіе N,n,inan N2i (1)
неблагопрія́тствіе (1)

препя́тствіе N,n,inan N2i (23)
препя́тствіе (2), препя́тствіемъ (5), препя́тствій (1), препя́тствія (11), препя́тствіями (1), препя́тствіямъ (2), препя̂тствія (1)

благоду́шствіе N,n,inan N2i (1)
великодушие, доброта
благоду́шствія (1)

нача́льствіе N,n,inan N2i (4)
нача́льствіе (2), нача́льствіи (2)

любонача́льствіе N,n,inan N2i (1)
любонача́льствіе (1)

богонача́льствіе N,n,inan N2i (1)
Божие начальство, владычество
бг҃онача́льствія (1)

до́бльствіе N,n,inan N2i (1)
до́бльствія (1)

прише́льствіе N,n,inan N2i (23)
прише́лствіе (1), прише́лствіи (1), прише́лствія (6), прише́льствіе (2), прише́льствіи (1), прише́льствія (11), пришє́лствія (1)

ѡтше́льствіе N,n,inan N2i (3)
ѿше́льствіе (1), ѿше́льствія (2)

наси́льствіе N,n,inan N2i (1)
наси́льствія (1)

дово́льствіе N,n,inan N2i (1)
дово́льствіе (1)

самодово́льствіе N,n,inan N2i (1)
самодово́льствіе (1)

удово́льствіе N,n,inan N2i (10)
удово́льствій (3), удово́льствію (3), удово́льствія (1), удово́льствіями (1), удово́льствіямъ (1), удовѡ́льствія (1)

неудово́льствіе N,n,inan N2i (6)
неудово́льствіе (2), неудово́льствію (1), неудово́льствія (1), неудовѡ́льствія (2)

разглаго́льствіе N,n,inan N2i (4)
разглаго́льствіе (2), разглаго́льствію (1), разглагѡ́лствія (1)

плачево́пльствіе N,n,inan N2i (3)
плачево́пльствіе (3)

безпредѣ́льствіе N,n,inan N2i (1)
безграничность
безпредѣ́льствіи (1)

я́ствіе N,n,inan N2i (1)
ја́ствіямъ (1)

вѣ́твіе N,n,inan N2i (29)
ветви
вѣ́твіе (8), вѣ́твіи (1), вѣ́твіихъ (1), вѣ́твій (11), вѣ́твія (2), вѣ́твіямъ (1), вѣ́твіяхъ (1), вѣ̂твія (4)

безгнѣ́віе N,n,inan N2i (6)
незлобие, кротость
безгнѣ́віе (1), безгнѣ́віемъ (2), безгнѣ́вію (1), безгнѣ́вія (2)

предгра́діе N,n,inan N2i (34)
предгра́діе (12), предгра́діи (1), предгра́дія (2), предгра́діяхъ (3), предгра̂дія (16)

подгра́діе N,n,inan N2i (20)
подгра́діе (3), подгра́діями (5), подгра̂дія (12)

краегра́діе N,n,inan N2i (43)
предместие, крепость
краегра́діе (15), краегра́діемъ (3), краегра́діи (9), краегра́дію (1), краегра́дія (15)

средогра́діе N,n,inan N2i (11)
средогра́діе (11)

верхогра́діе N,n,inan N2i (2)
верхогра́діе (1), верхогра́дія (1)

ѕлосмра́діе N,n,inan N2i (28)
ѕлосмра́діе (16), ѕлосмра́дія (12)

безча́діе N,n,inan N2i (18)
неимение, лишение детей
безча́діе (8), безча́дія (10)

благоча́діе N,n,inan N2i (23)
многодетность
благоча́діе (3), благоча́діемъ (2), благоча́дія (3), бл҃гоча́діе (10), бл҃гоча́дію (1), бл҃гоча́дія (3), бл҃гоча̂дія (1)

доброча́діе N,n,inan N2i (1)
доброча́діе (1)

исча́діе N,n,anim N2i (50)
изча́дій (1), изча́дія (2), изча̂дія (5), исча́діе (14), исча́діемъ (1), исча́діехъ (2), исча́дій (2), исча́дія (4), исча̂дія (19)

языковре́діе N,n,inan N2i (13)
языковре́діе (7), языковре́дій (2), языковре́дія (1), языковрє́дія (3)

безнаде́ждіе N,n,inan N2i (7)
безнадежность, отчаяние
безнаде́ждіе (3), безнаде́ждія (4)

бездо́ждіе N,n,inan N2i (18)
засуха
бездо́ждіе (3), бездо́ждіемъ (3), бездо́ждіи (2), бездо́ждію (4), бездо́ждія (6)

ро́ждіе N,n,inan N2i (14)
ро́ждіе (7), ро́ждіемъ (1), ро́ждія (4), ро́ждіямъ (1), ро́ждіє (1)

дро́ждіе N,n,inan N2i (5)
дрожжи; отстой
дро́ждіе (3), дро́ждія (1), дрожде́й (1)

возме́здіе N,n,inan N2i (98)
возме́здіе (72), возме́здіихъ (1), возме́здій (1), возме́здію (2), возме́здія (7), возме́здіяхъ (1), возмє́здія (14)

гво́здіе N,n,inan N2i (36)
гвозди
гво́здіе (15), гво́здію (1), гво́здія (3), гво́здіємъ (1), гвѡ́здія (16)

гро́здіе N,n,inan N2i (75)
кисти виноградные
гро́здіе (45), гро́здіемъ (1), гро́здій (2), гро́здію (5), гро́здія (15), грѡ́здія (7)

соѕвѣ́здіе N,n,inan N2i (1)
соѕвѣ́здіе (1)

безви́діе N,n,inan N2i (3)
отсутствие вида, образа
безви́діе (2), безви́діемъ (1)

безго́діе N,n,inan N2i (7)
бедствие; несчастье; тяжелый период в жизни; неблаговременность
безго́діе (1), безго́діи (5), безго́дія (1)

уго́діе N,n,inan N2i (12)
уго́діе (3), уго́дій (3), уго́дія (4), угѡ́дія (2)

плотиуго́діе N,n,inan N2i (1)
плотиуго́дія (1)

чревоуго́діе N,n,inan N2i (7)
чревоуго́діемъ (3), чревоуго́дію (4)

человѣкоуго́діе N,n,inan N2i (9)
человѣкоуго́діе (2), человѣкоуго́діемъ (1), человѣкоуго́дію (2), человѣкоуго́дія (4)

самоуго́діе N,n,inan N2i (17)
самоуго́діе (8), самоуго́діемъ (3), самоуго́дія (6)

плотоуго́діе N,n,inan N2i (1)
плотоуго́дію (1)

непло́діе N,n,inan N2i (37)
непло́діе (32), непло́діемъ (1), непло́дію (1), непло́дія (2), неплѡ́дія (1)

всепло́діе N,n,inan N2i (79)
плоды всякого рода
всепло́діе (66), всепло́дія (11), всеплѡ́дія (2)

безпло́діе N,n,inan N2i (8)
безпло́діе (5), безпло́діемъ (1), безпло́дія (2)

припло́діе N,n,inan N2i (8)
припло́діе (3), приплѡ́дія (5)

новопло́діе N,n,inan N2i (1)
новопло́дій (1)

благопло́діе N,n,inan N2i (52)
изобилие плодов
благопло́діе (16), благопло́діемъ (4), благопло́дію (4), благопло́дія (2), благоплѡ́дія (1), бл҃гопло́діе (20), бл҃гопло́діемъ (1), бл҃гопло́діи (1), бл҃гопло́дію (1), бл҃гопло́дія (2)

многопло́діе N,n,inan N2i (0)
многопло́діемъ (0)

благоро́діе N,n,inan N2i (61)
благоро́діе (17), благоро́діемъ (6), благоро́дію (4), благоро́дія (8), бл҃горо́діе (16), бл҃горо́діемъ (2), бл҃горо́діи (1), бл҃горо́дію (4), бл҃горо́дія (3)

чадоро́діе N,n,inan N2i (10)
чадоро́діе (4), чадоро́дію (2), чадоро́дія (4)

плодоро́діе N,n,inan N2i (6)
плодоро́діе (5), плодоро́діи (1)

дѣторо́діе N,n,inan N2i (2)
дѣторо́дія (2)

сро́діе N,n,inan N2i (1)
сро́дія (1)

ѡтро́діе N,n,inan N2i (1)
исчадие, племя, поколение, порода
ѿро́діе (1)

благосе́рдіе N,n,inan N2i (90)
добродушие
благосе́рдіе (5), благосе́рдіи (1), благосе́рдію (1), благосе́рдія (4), бл҃госе́рдіе (17), бл҃госе́рдіемъ (26), бл҃госе́рдію (20), бл҃госе́рдія (16)

жестокосе́рдіе N,n,inan N2i (6)
жестокосе́рдіе (5), жестокосе́рдіемъ (1)

милосе́рдіе N,n,inan N2i (1080)
милосе́рдіе (361), милосе́рдіемъ (89), милосе́рдіи (5), милосе́рдію (27), милосе́рдія (292), млрс̑дія (1), млс̑рдіе (114), млс̑рдіемъ (41), млс̑рдіихъ (1), млс̑рдію (10), млс̑рдія (139)

немилосе́рдіе N,n,inan N2i (11)
немилосе́рдіе (5), немилосе́рдіемъ (1), немилосе́рдія (3), немлс̑рдіемъ (1), немлс̑рдію (1)

многомилосе́рдіе N,n,inan N2i (1)
многомилосе́рдіемъ (1)

жестосе́рдіе N,n,inan N2i (18)
жестосе́рдіе (10), жестосе́рдію (5), жестосе́рдія (3)

усе́рдіе N,n,inan N2i (187)
усе́рдіе (39), усе́рдіемъ (88), усе́рдіи (5), усе́рдію (14), усе́рдія (41)

преусе́рдіе N,n,inan N2i (2)
преусе́рдіемъ (2)

быстроусе́рдіе N,n,inan N2i (1)
быстроусе́рдіе (1)

рукоблу́діе N,n,inan N2i (1)
рукоблу̂дія (1)

ору́діе N,n,inan N2i (57)
ѡру́дія (1), ѻру́діе (13), ѻру́діемъ (3), ѻру́діи (2), ѻру́дій (4), ѻру́дія (6), ѻру́діями (2), ѻру́діяхъ (1), ѻру̂діи (1), ѻру̂дія (24)

люботру́діе N,n,inan N2i (1)
люботру́діе (1)

водотру́діе N,n,inan N2i (1)
водотру́дія (1)

правосу́діе N,n,inan N2i (9)
правосу́діе (4), правосу́діемъ (1), правосу́дія (4)

безсту́діе N,n,inan N2i (15)
бесстыдство
безсту́діе (6), безсту́діемъ (4), безсту́діи (1), безсту́дію (1), безсту́дія (3)

наслѣ́діе N,n,inan N2i (455)
насле́дія (1), наслѣ́діе (301), наслѣ́діемъ (4), наслѣ́діи (13), наслѣ́дій (1), наслѣ́дію (38), наслѣ́дія (90), наслѣ́діяхъ (2), наслѣ̂дія (5)

всенаслѣ́діе N,n,inan N2i (11)
полное обладание, наследство без раздела
всенаслѣ́діе (10), всенаслѣ́дія (1)

благонаслѣ́діе N,n,inan N2i (2)
благонаслѣ́діе (2)

безснѣ́діе N,n,inan N2i (1)
голод, отсутствие пищи
безснѣ̂дія (1)

приснѣ́діе N,n,inan N2i (1)
приснѣ́діе (1)

лю́діе N,pl,anim N2i (8051)
лю́де́мъ (1), лю́демъ (1279), лю́дехъ (256), лю́ди (2198), лю́дямъ (7), лю́дяхъ (3), лю́дємъ (1), лю́діе (2980), лю́дѣхъ (10), лю̂ди (1), люде́й (578), люде́мъ (1), людей (1), людьмѝ (201), людьми́ (3), люді́и (2), люді́й (529)

я́діе N,n,inan N2i (48)
ја́дію (48)

безнаде́жіе N,n,inan N2i (3)
безнадежность, отчаяние
безнаде́жіе (2), безнаде́жія (1)

благонаде́жіе N,n,inan N2i (1)
благонаде́жія (1)

прибре́жіе N,n,inan N2i (1)
прибре́жія (1)

безмяте́жіе N,n,inan N2i (26)
спокойствие, тишина
безмяте́жіе (20), безмяте́жіи (5), безмяте́жія (1)

многомяте́жіе N,n,inan N2i (1)
многомяте́жіе (1)

пятокни́жіе N,n,inan N2i (1)
пятокни́жіе (1)

безбо́жіе N,n,inan N2i (256)
безбо́жіе (53), безбо́жіемъ (3), безбо́жію (3), безбо́жія (196), безбѡ́жія (1)

многобо́жіе N,n,inan N2i (130)
многобо́жіе (10), многобо́жія (120)

равнобо́жіе N,n,inan N2i (2)
равнобо́жіе (1), равнобо́жіемъ (1)

инобо́жіе N,n,inan N2i (1)
инобо́жіе (1)

подно́жіе N,n,inan N2i (163)
подно́жіе (63), подно́жіи (5), подно́жію (92), подно́жія (3)

долгонеду́жіе N,n,inan N2i (2)
продолжительная болезнь
долгонеду́жіи (2)

полукру́жіе N,n,inan N2i (2)
полукру́жіемъ (2)

ору́жіе N,n,inan N2i (1061)
ѡру́жіе (25), ѡру́жіемъ (13), ѡру́жію (2), ѡру́жіями (1), ѡру̂жіи (1), ѡру̂жія (2), ѻру́жіе (563), ѻру́жіемъ (250), ѻру́жіи (30), ѻру́жій (8), ѻру́жію (13), ѻру́жія (47), ѻру́жіями (6), ѻру́жіяхъ (3), ѻру́жіємъ (1), ѻру̂жіи (17), ѻру̂жія (79)

всеору́жіе N,n,inan N2i (99)
полное вооружение
всеору́жіемъ (1), всеѻру́жіе (53), всеѻру́жіемъ (31), всеѻру́жіи (1), всеѻру́жіихъ (1), всеѻру́жія (1), всеѻру̂жіи (3), всеѻру̂жія (2), всеѻружіе́мъ (1), всеѡру́жіе (4), всеѡру́жіи (1)

пру́жіе N,n,inan N2i (7)
саранча
пру́жіе (4), пру́жій (1), пру́жія (2)

набѣ́жіе N,n,inan N2i (1)
набѣ́жія (1)

неѡбра́зіе N,n,inan N2i (1)
неѡбра́зіе (1)

безѡбра́зіе N,n,inan N2i (21)
отсутствие образа
безъ̑ѡбра́зіе (6), безъ̑ѡбра̂зія (1), безъ̑ѻбра́зіе (4), безъ̑ѻбра́зіемъ (1), безъ̑ѻбра̂зія (1), безѡбра́зіе (2), безѡбра́зіемъ (1), безѻбра́зіе (1), безѻбра́зіемъ (1), безѻбра́зія (3)

первоѡбра́зіе N,n,inan N2i (6)
первоѡбра́зіи (1), первоѡбра́зію (3), первоѻбра́зіе (2)

благоѡбра́зіе N,n,inan N2i (16)
красота, благопристойность, благочинность
благоѡбра́зіи (1), благоѡбра́зію (1), благоѻбра́зіями (1), благоѡбра́зіе (3), благоѡбра́зіемъ (2), благоѻбра́зіе (2), бл҃гоѡбра́зіе (2), бл҃гоѡбра́зіями (1), бл҃гоѻбра́зіемъ (1), бл҃гоѻбра́зіи (1), бл҃гоѻбра́зію (1)

неблагоѡбра́зіе N,n,inan N2i (3)
неблагоѡбра́зіе (1), неблагоѻбра́зіе (1), неблагоѻбра́зіемъ (1)

началоѡбра́зіе N,n,inan N2i (3)
началоѡбра́зіе (1), началоѡбра́зію (1), началоѡбра́зія (1)

ѕлоѡбра́зіе N,n,inan N2i (2)
ѕлоѻбра́зіе (1), ѕлоѻбра́зія (1)

разноѡбра́зіе N,n,inan N2i (1)
разноѻбра́зію (1)

единоѡбра́зіе N,n,inan N2i (1)
єдиноѡбра́зіемъ (1)

смиренноѡбра́зіе N,n,inan N2i (1)
смиренноѡбра́зіе (1)

проѡбра́зіе N,n,inan N2i (1)
образец
проѡбра́зіе (1)

ло́зіе N,n,inan N2i (17)
виноград
ло́зіе (14), ло́зію (1), ло́зія (2)

пренача́ліе N,n,inan N2i (1)
пренача́ліе (1)

безнача́ліе N,n,inan N2i (7)
отсутствие начала; отсутствие власти
безнача́ліе (4), безнача́ліемъ (1), безнача́ліи (1), безнача́лія (1)

собезнача́ліе N,n,inan N2i (1)
собезнача́ліе (1)

любонача́ліе N,n,inan N2i (8)
любонача́ліе (1), любонача́лія (7)

живонача́ліе N,n,inan N2i (8)
живонача́ліе (3), живонача́лія (5)

воинствонача́ліе N,n,inan N2i (2)
воинствонача́ліе (1), воинствонача́лія (1)

благонача́ліе N,n,inan N2i (1)
благонача́ліе (1)

богонача́ліе N,n,inan N2i (58)
Божие начальство, владычество
бг҃онача́ліе (27), бг҃онача́лію (2), бг҃онача́лія (28), бг҃онача̂ліи (1)

многонача́ліе N,n,inan N2i (4)
многонача́ліе (3), многонача́лія (1)

господонача́ліе N,n,inan N2i (9)
гдс̑онача́ліе (7), гдс̑онача́лія (2)

единонача́ліе N,n,inan N2i (15)
єдинонача́ліе (11), єдинонача́лію (1), єдинонача́лія (3)

священнонача́ліе N,n,inan N2i (14)
священнонача́ліе (3), священнонача́лія (3), сщ҃еннонача́ліе (1), сщ҃еннонача́лія (5), сщ҃еннонача̂лія (2)

безпеча́ліе N,n,inan N2i (15)
беспечность, беззаботность
безпеча́ліе (6), безпеча́ліемъ (1), безпеча́ліи (5), безпеча́лія (3)

многопеча́ліе N,n,inan N2i (1)
многопеча́лія (1)

радостопеча́ліе N,n,inan N2i (2)
радостопеча́ліе (2)

сте́бліе N,n,inan N2i (71)
сте́бліе (16), сте́бліехъ (1), сте́бліи (1), сте́блій (5), сте́блію (44), сте́блія (2), сте́бліяхъ (1), стє́блія (1)

у́гліе N,n,inan N2i (129)
у́гліе (96), у́гліемъ (11), у́гліехъ (2), у́глію (1), у́глія (16), у́гліяхъ (2), у́гліємъ (1)

еѵа́нгеліе N,n,inan N2i (3672)
«благая весть»: книги Нового Завета, повествующие о земной жизни Иисуса Христа
єѵа́нгеліа (12), єѵа́нгеліе (9), єѵа́нгеліемъ (1), єѵа́нгеліи (1), єѵа́нгелій (1), єѵа́нгелію (3), єѵа́нгєлія (1), єѵанге́лъ (1), єѵг̑еліе (1), єѵг̑ліа (297), єѵг̑ліамъ (8), єѵг̑ліахъ (5), єѵг̑ліе (2970), єѵг̑ліемъ (99), єѵг̑ліи (204), єѵг̑ліихъ (10), єѵг̑лій (8), єѵг̑лію (28), єѵг̑лія (11), єѵг̑ліємъ (2)

четвероеѵа́нгеліе N,n,inan N2i (3)
четвероеѵг̑ліе (2), четвероеѵг̑ліи (1)

тетроеѵа́нгеліе N,n,inan N2i (14)
тетроеѵг̑ліе (3), тетроєѵг̑ліе (11)

ѕе́ліе N,n,inan N2i (46)
трава; растение
ѕе́лей (1), ѕе́ліе (10), ѕе́ліемъ (5), ѕе́ліи (1), ѕе́лій (13), ѕе́лія (3), ѕе́ліями (2), ѕє́лія (11)

ѡжере́ліе N,n,inan N2i (4)
ѡжере́ліе (4)

весе́ліе N,n,inan N2i (1362)
весе́ліе (512), весе́ліемъ (379), весе́ліихъ (1), весе́лій (1), весе́лію (48), весе́лія (412), весе́ліємъ (1), весє́лія (8)

душевесе́ліе N,n,inan N2i (1)
душевесе́ліе (1)

же́зліе N,n,inan N2i (8)
посох; трость; палка
же́зліе (1), же́зліемъ (7)

оби́ліе N,n,inan N2i (54)
ѡби́лія (1), ѻби́ліе (36), ѻби́ліемъ (5), ѻби́ліи (8), ѻби́лія (4)

изоби́ліе N,n,inan N2i (93)
изоби́ліе (1), изъ̑ѻби́ліе (58), изъ̑ѻби́ліемъ (7), изъ̑ѻби́ліи (15), изѻби́ліе (2), изѻби́лія (2), изъ̑ѡби́ліе (4), изъ̑ѻби́лію (2), изъ̑ѻби́лія (2)

ѡкружи́ліе N,n,inan N2i (2)
ѡкружи̂лія (2)

вскри́ліе N,n,inan N2i (2)
вскри́лію (2)

воскри́ліе N,n,inan N2i (21)
подол; край одежды; пола верхней одежды
воскри́ліе (5), воскри́ліемъ (1), воскри́ліихъ (1), воскри́лій (1), воскри́лію (8), воскри́лія (1), воскри́ліями (1), воскри̂лія (3)

наси́ліе N,n,inan N2i (73)
наси́ліе (16), наси́ліемъ (11), наси́ліи (1), наси́лій (1), наси́лію (6), наси́лія (38)

безси́ліе N,n,inan N2i (8)
безси́ліе (4), безси́ліемъ (2), безси́лія (2)

благоси́ліе N,n,inan N2i (1)
благоси́лія (1)

уси́ліе N,n,inan N2i (8)
уси́ліе (2), уси́ліемъ (4), уси́лію (1), уси́ліями (1)

точи́ліе N,n,inan N2i (1)
точи̂лія (1)

предточи́ліе N,n,inan N2i (3)
предточи́ліе (2), предточи̂лія (1)

подточи́ліе N,n,inan N2i (6)
подточи́ліе (1), подточи́лій (2), подточи́лія (1), подточи̂лія (2)

сердобо́ліе N,n,inan N2i (1)
сердобо́ліемъ (1)

языкобо́ліе N,n,inan N2i (17)
языкобо́ліе (2), языкобо́ліемъ (1), языкобо́ліихъ (1), языкобо́лій (2), языкобо́лія (2), языкобѡ́ліи (1), языкобѡ́лія (8)

своево́ліе N,n,inan N2i (1)
своево́ліе (1)

самодово́ліе N,n,inan N2i (2)
самодово́ліе (2)

самово́ліе N,n,inan N2i (1)
самово́лія (1)

доброво́ліе N,n,inan N2i (1)
доброво́ліе (1)

ство́ліе N,n,inan N2i (1)
ство́ліе (1)

богоглаго́ліе N,n,inan N2i (1)
боговдохновенная речь
бг҃оглаго́ліи (1)

раздо́ліе N,n,inan N2i (4)
раздо́ліи (4)

подо́ліе N,n,inan N2i (1)
подо́лія (1)

удо́ліе N,n,inan N2i (58)
удо́ліе (1), удо́ліи (3), удо́ліихъ (11), удо́лій (13), удо́лія (5), удо́ліяхъ (3), удѡ́ліа (1), удѡ́ліи (1), удѡ́лія (20)

юдо́ліе N,n,inan N2i (2)
долина
юдо́ліямъ (1), юдѡ́лія (1)

дреко́ліе N,n,inan N2i (16)
колья
дреко́льми (12), дреко́ліемъ (3), дрекѡ́лія (1)

мо́ліе N,n,inan N2i (15)
моль
мо́ліе (12), мо́ліемъ (1), мо́лій (1), мо́лія (1)

ого́рліе N,n,inan N2i (1)
ожерелье
ѻгѡ́рлія (1)

молитвома́сліе N,n,inan N2i (4)
мл҃твома́сліе (1), мл҃твома́слія (1), мл҃твосло́віе (2)

древянома́сліе N,n,inan N2i (9)
растительное масло
древянома́сліемъ (9)

седмочи́сліе N,n,inan N2i (1)
седмочи́слія (1)

первомы́сліе N,n,inan N2i (4)
первомы́сліе (3), первомы́слія (1)

благомы́сліе N,n,inan N2i (3)
благомы́сліе (1), благомы́слія (2)

богомы́сліе N,n,inan N2i (15)
бг҃омы́сліе (2), бг҃омы́сліемъ (5), бг҃омы́сліи (4), бг҃омы́слія (4)

многомы́сліе N,n,inan N2i (3)
многомы́сліе (2), многомы́слія (1)

твердомы́сліе N,n,inan N2i (2)
твердомы́сліе (1), твердомы́слію (1)

студомы́сліе N,n,inan N2i (1)
студомы̂слія (1)

высокомы́сліе N,n,inan N2i (3)
высокомы́сліемъ (2), высокомы́слія (1)

маломы́сліе N,n,inan N2i (1)
маломы́сліи (1)

ѕломы́сліе N,n,inan N2i (10)
ѕломы́сліе (7), ѕломы́сліемъ (3)

разномы́сліе N,n,inan N2i (2)
разномы́сліемъ (1), разномы́слія (1)

единомы́сліе N,n,inan N2i (109)
єдиномы́сліе (53), єдиномы́сліемъ (11), єдиномы́сліи (41), єдиномы́слія (4)

бы́ліе N,n,inan N2i (56)
трава
бы́ліе (34), бы́ліемъ (10), бы́лій (1), бы́лія (5), бы̂ліи (3), бы̂лія (3)

земледѣ́ліе N,n,inan N2i (14)
земледѣ́ліемъ (4), земледѣ́ліи (1), земледѣ́лію (4), земледѣ́лія (4), земледѣ̂лія (1)

безпредѣ́ліе N,n,inan N2i (9)
безграничность
безпредѣ́ліе (3), безпредѣ́ліемъ (2), безпредѣ́лія (4)

междопредѣ́ліе N,n,inan N2i (1)
междопредѣ́ліе (1)

издѣ́ліе N,n,inan N2i (1)
издѣ̂лія (1)

благодѣ́ліе N,n,inan N2i (1)
доброе, богоугодное дело
благодѣ́ліе (1)

рукодѣ́ліе N,n,inan N2i (30)
рукодѣ́ліе (14), рукодѣ́ліемъ (1), рукодѣ́ліи (9), рукодѣ́лію (1), рукодѣ́лія (5)

вінодѣ́ліе N,n,inan N2i (1)
вінодѣ́ліи (1)

добродѣ́ліе N,n,inan N2i (1)
добродѣ́лія (1)

междора́міе N,n,inan N2i (7)
пространство между плечами
междора́міи (1), междора́мія (1), междора́міями (1), междора̂мія (4)

междура́міе N,n,inan N2i (1)
пространство между плечами
междура̂мія (1)

триѱа́лміе N,n,inan N2i (1)
триѱа́лміи (1)

шестоѱа́лміе N,n,inan N2i (72)
шестоѱа́лміа (3), шестоѱа́лміе (30), шестоѱа́лміи (37), шестоѱа́лмія (2)

неразу́міе N,n,inan N2i (167)
неразу́міе (38), неразу́міемъ (17), неразу́міи (3), неразу́міихъ (1), неразу́мію (4), неразу́мія (104)

благоразу́міе N,n,inan N2i (49)
благоразу́міе (8), благоразу́міемъ (12), благоразу́міи (3), благоразу́мію (6), благоразу́мія (5), бл҃горазу́міе (1), бл҃горазу́міемъ (7), бл҃горазу́міи (3), бл҃горазу́мія (4)

богоразу́міе N,n,inan N2i (273)
истинное познание о Боге, Богопознание
бг҃ора́зумія (1), бг҃оразу́міе (18), бг҃оразу́міемъ (18), бг҃оразу́мію (21), бг҃оразу́мія (215)

ѕлоразу́міе N,n,inan N2i (1)
ѕлоразу́мію (1)

безу́міе N,n,inan N2i (221)
превозношение, надменность; неистовство, бешенство, ярость
безу́міе (125), безу́міемъ (21), безу́міи (11), безу́мію (14), безу́мія (49), безу̂мія (1)

пребезу́міе N,n,inan N2i (5)
пребезу́міе (3), пребезу́мія (2)

благоу́міе N,n,inan N2i (5)
благоу́мію (4), благоу́мія (1)

многоу́міе N,n,inan N2i (2)
многоу́мія (2)

младоу́міе N,n,inan N2i (2)
младоу́міе (2)

скудоу́міе N,n,inan N2i (1)
скудоу́мія (1)

высокоу́міе N,n,inan N2i (10)
высокоу́міе (5), высокоу́міемъ (2), высокоу́мія (3)

ѕлоу́міе N,n,inan N2i (3)
ѕлоу́міе (3)

цѣлоу́міе N,n,inan N2i (2)
цѣлоу́міемъ (2)

единоу́міе N,n,inan N2i (5)
єдиноу́міе (3), єдиноу́міемъ (1), єдиноу́мія (1)

остроу́міе N,n,inan N2i (5)
ѻстроу́міе (2), ѻстроу́міемъ (2), ѻстроу́мію (1)

быстроу́міе N,n,inan N2i (4)
быстроу́міе (2), быстроу́міемъ (1), быстроу́мія (1)

колеба́ніе N,n,inan N2i (13)
колеба́ньми (1), колеба́ніе (6), колеба́ніемъ (1), колеба̂ніи (1), колеба́нія (4)

погреба́ніе N,n,inan N2i (3)
погреба́ніе (2), погреба́нія (1)

ѡбава́ніе N,n,inan N2i (3)
ѡбава́ніемъ (2), ѡбава́нія (1)

преподава́ніе N,n,inan N2i (2)
преподава́ніе (2)

многоподава́ніе N,n,inan N2i (4)
многоподава́ніемъ (4)

пла́ваніе N,n,inan N2i (32)
пла́ваніе (13), пла́ваніемъ (1), пла́ваніи (6), пла́ваній (6), пла́ванію (3), пла́ванія (2), пла̂ванія (1)

кораблепла́ваніе N,n,inan N2i (2)
кораблепла́ваніемъ (2)

морепла́ваніе N,n,inan N2i (2)
морепла́ваніи (1), морепла́ванія (1)

препла́ваніе N,n,inan N2i (1)
препла́ванію (1)

удобопла́ваніе N,n,inan N2i (1)
удобопла́ванія (1)

помава́ніе N,n,inan N2i (4)
помава́нми (1), помава́ніемъ (3)

познава́ніе N,n,inan N2i (1)
познава́ніе (1)

сочетава́ніе N,n,inan N2i (1)
сочетава́ніе (1)

возстава́ніе N,n,inan N2i (1)
востава́нія (1)

ѡкаева́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡкаева́ніе (1)

блева́ніе N,n,inan N2i (2)
блева́ніе (2)

заплева́ніе N,n,inan N2i (15)
заплева́ній (6), заплева́нія (1), заплева̂нія (8)

ѡплева́ніе N,n,inan N2i (22)
ѡплева́ніе (4), ѡплева̂нія (18)

повоева́ніе N,n,inan N2i (1)
повоева́ніемъ (1)

ѡбурева́ніе N,n,inan N2i (21)
ѡбурева́ньми (2), ѡбурева́ніе (4), ѡбурева́ніи (2), ѡбурева́ній (2), ѡбурева́нію (1), ѡбурева́нія (3), ѡбурева̂ніи (1), ѡбурева̂нія (6)

врачева́ніе N,n,inan N2i (183)
врачева́ніе (54), врачева́ніемъ (8), врачева́ніи (7), врачева́ній (63), врачева́нія (18), врачева̂нія (24), врачєва́нія (9)

уврачева́ніе N,n,inan N2i (12)
уврачева́ніе (6), уврачева́нію (4), уврачева́нія (2)

бичева́ніе N,n,inan N2i (1)
бичева́ніе (1)

непщева́ніе N,n,inan N2i (8)
предположение
непщева́ніе (4), непщева́ніемъ (1), непщева́ній (1), непщева̂нія (2)

жва́ніе N,n,inan N2i (11)
жвачка, жевание
жва́ніе (8), жва́нія (3)

зва́ніе N,n,inan N2i (248)
зва́ніе (116), зва́ніемъ (31), зва́ніи (11), зва́нію (34), зва́нія (52), зва̂нія (4)

назва́ніе N,n,inan N2i (5)
назва́ніе (3), назва́нія (1), назва́ніями (1)

преждезва́ніе N,n,inan N2i (1)
преждезва̂нія (1)

воззва́ніе N,n,inan N2i (135)
воззва́ніе (125), воззва́ніи (1), воззва́нію (5), воззва́нія (4)

призва́ніе N,n,inan N2i (13)
призва́ніе (8), призва́ніемъ (2), призва́ніи (2), призва́нія (1)

благозва́ніе N,n,inan N2i (6)
слава, знаменитость
благозва́ніе (3), благозва́нія (2), бл҃гозва́ніе (1)

прозва́ніе N,n,inan N2i (6)
прозва́ніе (4), прозва́ніемъ (1), прозва́ній (1)

созва́ніе N,n,inan N2i (3)
созва́ніе (2), созва́нія (1)

покива́ніе N,n,inan N2i (2)
покива́нію (2)

взы́скиваніе N,n,inan N2i (1)
взы́скиваніи (1)

влива́ніе N,n,inan N2i (1)
влива́ніи (1)

разлива́ніе N,n,inan N2i (1)
разлива̂нія (1)

излива́ніе N,n,inan N2i (3)
излива́ніемъ (2), излива́ній (1)

упива́ніе N,n,inan N2i (1)
упива́нія (1)

разсма́триваніе N,n,inan N2i (1)
разсма́триваніи (1)

почива́ніе N,n,inan N2i (2)
почива́ніе (1), почива́нія (1)

ѡпочива́ніе N,n,inan N2i (8)
ѡпочива́ніе (3), ѡпочива́нія (5)

перекре́щиваніе N,n,inan N2i (3)
перекре́щиваніе (1), перекре́щиванію (1), перекре́щиванія (1)

тре́бованіе N,n,inan N2i (43)
тре́бованіе (12), тре́бованіемъ (1), тре́бованіи (4), тре́бованіихъ (1), тре́бованію (9), тре́бованія (4), тре́бованіяхъ (2), тре́бованіємъ (3), тре́бѡванія (6), трє́бованія (1)

нетре́бованіе N,n,inan N2i (1)
нетре́бованіе (1)

малотре́бованіе N,n,inan N2i (3)
малотре́бованіе (1), малотре́бованіемъ (2)

ідѡложе́ртвованіе N,n,inan N2i (4)
ідѡложе́ртвованіи (1), ідѡложе́ртвованію (1), ідѡложе́ртвованія (2)

поже́ртвованіе N,n,inan N2i (1)
поже́ртвованія (1)

вла́ствованіе N,n,inan N2i (1)
вла́ствованіе (1)

встра́ствованіе N,n,inan N2i (1)
встра́ствованія (1)

ѡстра́ствованіе N,n,inan N2i (1)
ѡстра́ствованіе (1)

уча́ствованіе N,n,inan N2i (1)
уча́ствованіе (1)

посо́бствованіе N,n,inan N2i (1)
посо́бствованія (1)

держа́вствованіе N,n,inan N2i (1)
держа́вствованіе (1)

лука́вствованіе N,n,inan N2i (2)
лука́вствованій (1), лука́вствѡванія (1)

ликовствова́ніе N,n,inan N2i (1)
ликовствова́ніе (1)

чу́вствованіе N,n,inan N2i (2)
чу́вствованіе (1), чу́вствованію (1)

усе́рдствованіе N,n,inan N2i (1)
усе́рдствованію (1)

бѣ́дствованіе N,n,inan N2i (3)
бѣ́дствованію (1), бѣ́дствованія (1), бѣ́дствѡванія (1)

торжествова́ніе N,n,inan N2i (1)
торжествова́ніе (1)

чествова́ніе N,n,inan N2i (6)
чествова́ніе (1), чествова́ніемъ (2), чествова́нія (1), чествова̂нія (2)

вка́чествованіе N,n,inan N2i (1)
вка́чествованіе (1)

безче́ствованіе N,n,inan N2i (2)
бесчестие
безче́ствѡванія (2)

у́жичествованіе N,n,inan N2i (1)
у́жичествованіи (1)

любочествова́ніе N,n,inan N2i (1)
любочествова́ніе (1)

послу́шествованіе N,n,inan N2i (1)
послу́шествованіе (1)

споспѣшествова́ніе N,n,inan N2i (2)
споспѣшествова́ніе (1), споспѣшествова́нія (1)

помоществова́ніе N,n,inan N2i (2)
помоществова́ніемъ (1), помоществова̂нія (1)

вспомоществова́ніе N,n,inan N2i (3)
помощь
вспомоществова́ніе (1), вспомоществова́ніи (2)

существова́ніе N,n,inan N2i (3)
существова́ніи (2), существова́нія (1)

виті́йствованіе N,n,inan N2i (1)
ораторство, поэзия, всякое украшательчтво речи
виті́йствованія (1)

дѣ́йствованіе N,n,inan N2i (12)
дѣ́йствованіе (3), дѣ́йствованіемъ (2), дѣ́йствованію (1), дѣ́йствованія (6)

недѣ́йствованіе N,n,inan N2i (1)
недѣ́йствованіе (1)

заи́мствованіе N,n,inan N2i (2)
заи́мствованіе (2)

у́мствованіе N,n,inan N2i (4)
у́мствованіе (1), у́мствованія (2), у́мствѡванія (1)

лжеу́мствованіе N,n,inan N2i (1)
лжеу́мствованіе (1)

безу́мствованіе N,n,inan N2i (1)
превозношение, надменность; неистовство, бешенство, ярость
безу́мствѡванія (1)

стра́нствованіе N,n,inan N2i (6)
стра́нствованіе (1), стра́нствованіи (1), стра́нствованія (3), стра́нствѡванія (1)

усоверше́нствованіе N,n,inan N2i (1)
усоверше́нствованію (1)

ца́рствованіе N,n,inan N2i (7)
ца́рствованіе (2), ца́рствованіи (1), ца́рствованія (4)

соца́рствованіе N,n,inan N2i (1)
соца́рствованію (1)

хра́брствованіе N,n,inan N2i (2)
хра́брствованія (1), хра́брствѡванія (1)

бо́дрствованіе N,n,inan N2i (3)
бдение, неусыпность
бо́дрствованіе (2), бо́дрствованіемъ (1)

му́дрствованіе N,n,inan N2i (3)
му́дрствованіе (1), му́дрствованія (2)

суему́дрствованіе N,n,inan N2i (1)
суему́дрствованьми (1)

изму́дрствованіе N,n,inan N2i (1)
изму́дрствованіемъ (1)

ублагода́тствованіе N,n,inan N2i (1)
ублагода́тствованія (1)

нѣмотствова́ніе N,n,inan N2i (1)
нѣмотствова́ніе (1)

напу́тствованіе N,n,inan N2i (3)
напу́тствованіе (2), напу́тствованія (1)

прису́тствованіе N,n,inan N2i (2)
прису́тствованія (2)

ѡтвѣ́тствованіе N,n,inan N2i (1)
ѿвѣ́тствованія (1)

па́мятствованіе N,n,inan N2i (2)
па́мятствованіе (2)

ѡдеся́тствованіе N,n,inan N2i (3)
ѡдеся́тствованіе (3)

сокро́вищствованіе N,n,inan N2i (1)
сокро́вищствованіе (1)

нача́льствованіе N,n,inan N2i (4)
нача́льствованіе (1), нача́льствованію (1), нача́льствованія (2)

жи́тельствованіе N,n,inan N2i (6)
жи́тельствованіе (4), жи́тельствованія (2)

извѣствова́ніе N,n,inan N2i (14)
извѣ́ствованіе (7), извѣ́ствованіемъ (1), извѣствова́ніе (3), извѣствова́ніемъ (2), извѣствова́ніи (1)

благовѣствова́ніе N,n,inan N2i (135)
добрая весть
благовѣствова́ніе (23), благовѣствова́ніемъ (4), благовѣствова́ніи (4), благовѣствова́нію (2), благовѣствова́нія (11), бл҃говѣствова́ніе (40), бл҃говѣствова́ніемъ (10), бл҃говѣствова́ніи (4), бл҃говѣствова́нію (12), бл҃говѣствова́нія (25)

повѣствова́ніе N,n,inan N2i (9)
повѣствова́ніе (2), повѣствова́ніи (2), повѣствова́нію (2), повѣствова́нія (1), повѣствова́ніями (1), повѣствова̂нія (1)

волхвова́ніе N,n,inan N2i (30)
чародейство, прорицание
волхвова́ньми (1), волхвова́ніе (3), волхвова́ніемъ (5), волхвова́ніи (1), волхвова́ній (5), волхвова́нія (3), волхвова́ніями (2), волхвова́ніємъ (2), волхвова̂ніи (2), волхвова̂нія (6)

неду́гованіе N,n,inan N2i (4)
неду́гованія (1), неду́гѡванія (2), недугова́ніе (1)

ра́дованіе N,n,inan N2i (497)
ра́дованіе (349), ра́дованіемъ (10), ра́дованіи (29), ра́дованій (1), ра́дованія (102), ра́дѡванія (5), ра̂дованія (1)

ѡбра́дованіе N,n,inan N2i (17)
ѡбра́дованіе (16), ѡбра́дованія (1)

возра́дованіе N,n,inan N2i (1)
возра́дованіе (1)

благора́дованіе N,n,inan N2i (1)
благора́дованію (1)

ѕлора́дованіе N,n,inan N2i (1)
ѕлора́дованія (1)

пора́дованіе N,n,inan N2i (5)
пора́дованіе (5)

негодова́ніе N,n,inan N2i (27)
негодова́ніе (18), негодова́нію (2), негодова́нія (6), негодова̂нія (1)

милосе́рдованіе N,n,inan N2i (1)
милосе́рдованію (1)

воднотрудова́ніе N,n,inan N2i (1)
воднотрудова́нія (1)

наслѣ́дованіе N,n,inan N2i (2)
наслѣ́дованія (2)

изслѣ́дованіе N,n,inan N2i (25)
изслѣ́дованіе (10), изслѣ́дованіи (3), изслѣ́дованію (5), изслѣ́дованія (5), изслѣ́дованіямъ (1), изслѣ́дыванія (1)

возслѣ́дованіе N,n,inan N2i (26)
последовать, держаться чего-л., основываться на чем-л.
возслѣ́дованіе (22), возслѣ́дованіемъ (3), возслѣ́дованіи (1)

вослѣ́дованіе N,n,inan N2i (40)
вослѣ́дованіе (38), вослѣ́дованій (1), вослѣ́дованію (1)

послѣ́дованіе N,n,inan N2i (231)
послѣ́дованіе (181), послѣ́дованіемъ (4), послѣ́дованіи (7), послѣ́дованіихъ (1), послѣ́дованій (1), послѣ́дованію (11), послѣ́дованія (26)

припослѣ́дованіе N,n,inan N2i (1)
припослѣ́дѡванія (1)

бесѣ́дованіе N,n,inan N2i (9)
бесѣ́дованіе (4), бесѣ́дованіемъ (2), бесѣ́дованія (1), бесѣ́дѡванія (2)

собесѣ́дованіе N,n,inan N2i (16)
собесѣ́дованіе (5), собесѣ́дованій (4), собесѣ́дованію (1), собесѣ́дованія (3), собесѣ́дованіями (1), собесѣ́дѡванія (2)

ѡбразова́ніе N,n,inan N2i (21)
ѡбразова́ніе (5), ѡбразова́ніемъ (1), ѡбразова́ніи (3), ѡбразова́ній (2), ѡбразова́нію (2), ѡбразова́нія (1), ѡбразова́ніямъ (1), ѡбразова̂ніи (1), ѡбразова̂нія (5)

проѡбразова́ніе N,n,inan N2i (6)
проѡбразова́ніе (4), проѡбразова́нію (1), проѡбразова̂нія (1)

гобзова́ніе N,n,inan N2i (8)
изобилие, довольство
гобзова́ніе (6), гобзова́ніи (1), гобзова́нія (1)

по́льзованіе N,n,inan N2i (1)
по́льзованіе (1)

кова́ніе N,n,inan N2i (1)
кова́ніе (1)

ликова́ніе N,n,inan N2i (38)
многолюдное пение; пляска; танцы
ликова́ніе (22), ликова́ніемъ (1), ликова́нію (1), ликова́нія (4), ликова̂нія (10)

сликова́ніе N,n,inan N2i (2)
сликова́нія (2)

толкова́ніе N,n,inan N2i (63)
толкова́ніе (6), толкова́ніи (33), толкова́ніихъ (11), толкова́нія (4), толкова́ніяхъ (1), толкова̂ніа (1), толкова̂нія (6), толкѡва́нія (1)

истолкова́ніе N,n,inan N2i (2)
истолкова́ніи (1), истолкова́нія (1)

скова́ніе N,n,inan N2i (1)
скова́ніе (1)

прерѣкова́ніе N,n,inan N2i (1)
прерѣкова́ніе (1)

ми́лованіе N,n,inan N2i (43)
ми́лованіе (17), ми́лованіемъ (10), ми́лованію (3), ми́лованія (12), ми́лѡванія (1)

поми́лованіе N,n,inan N2i (22)
поми́лованіе (3), поми́лованіемъ (3), поми́лованіи (7), поми́лованія (8), поми́лѡванія (1)

наси́лованіе N,n,inan N2i (7)
наси́лованіе (6), наси́лованія (1)

содѣ́лованіе N,n,inan N2i (6)
содѣ́лованіе (5), содѣ́лѡванія (1)

цѣлова́ніе N,n,inan N2i (128)
цѣлова́ніе (80), цѣлова́ніемъ (4), цѣлова́ніи (16), цѣлова́нію (2), цѣлова́нія (18), цѣлова̂нія (8)

заимова́ніе N,n,inan N2i (2)
заем; долг
заимова́ніе (1), заимова̂нія (1)

нѣмова́ніе N,n,inan N2i (4)
нѣмова́ніе (2), нѣмова̂нія (2)

ревнова́ніе N,n,inan N2i (10)
ревнова́ніе (2), ревнова́ніемъ (1), ревнова́нія (7)

пра́зднованіе N,n,inan N2i (49)
пра́зднованіе (40), пра́зднованіи (2), пра́зднованія (7)

зна́менованіе N,n,inan N2i (4)
знак; признак; явление; чудо
зна́менованія (1), знаменова́ніе (2), знаменова́ніемъ (1)

именова́ніе N,n,inan N2i (39)
именова́ніе (18), именова́ніемъ (6), именова́ніи (1), именова́ній (2), именова́нію (1), именова́нія (4), именова́ніяхъ (1), именова̂нія (6)

наименова́ніе N,n,inan N2i (23)
наименова́ніе (12), наименова́ніемъ (2), наименова́ній (1), наименова́нія (3), наименова́ніями (5)

проименова́ніе N,n,inan N2i (1)
проименова́нію (1)

кознова́ніе N,n,anim N2i (1)
кознѡва́нія (1)

соболѣ́знованіе N,n,inan N2i (1)
соболѣ́знованіе (1)

ѡснова́ніе N,n,inan N2i (558)
ѡснова́ніе (273), ѡснова́ніемъ (21), ѡснова́ніи (37), ѡснова́ній (23), ѡснова́нію (8), ѡснова́нія (36), ѡснова́ніямъ (1), ѡснова́ніємъ (2), ѡснова̂нія (142), ѡснѡва́нія (4), ѻснова́ніе (7), ѻснова́ніи (1), ѻснова́ній (2), ѻснова́нія (1)

бѣснова́ніе N,n,inan N2i (2)
бѣснова́ніемъ (1), бѣснова́нія (1)

имянова́ніе N,n,inan N2i (4)
имянова́ніе (4)

упова́ніе N,n,inan N2i (1033)
упова́ніе (767), упова́ніемъ (83), упова́ніи (63), упова́нію (14), упова́нія (93), упова́ніяхъ (1), упова̂нія (12)

купова́ніе N,n,inan N2i (2)
купова́ніємъ (2)

благоупова́ніе N,n,inan N2i (1)
благоупова́ніе (1)

дарова́ніе N,n,inan N2i (595)
дар, подарок
дарова́нми (3), дарова́ньми (47), дарова́ніе (132), дарова́ніемъ (30), дарова́ніи (27), дарова́ніихъ (10), дарова́ній (3), дарова́нію (4), дарова́нія (44), дарова́ніяхъ (2), дарова́ніємъ (6), дарова̂ніи (63), дарова̂нія (211), дарѡва́ніи (1), дарѡва́нія (12)

благодарова́ніе N,n,inan N2i (1)
благодарова́ній (1)

чарова́ніе N,n,inan N2i (12)
чарова́ньми (1), чарова́ніе (1), чарова́ній (4), чарова́нія (1), чарова́ніями (2), чарова̂нія (3)

ѡчарова́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡчарова́ніе (1)

мудрова́ніе N,n,inan N2i (412)
мудрова́ньми (1), мудрова́ніе (204), мудрова́ніемъ (37), мудрова́ніи (6), мудрова́ній (13), мудрова́нію (7), мудрова́нія (31), мудрова́ніями (1), мудрова̂нія (101), мудрѡва́нія (11)

лжемудрова́ніе N,n,inan N2i (1)
лжемудрова́нія (1)

ѕломудрова́ніе N,n,inan N2i (1)
ѕломудрова́ніе (1)

тѣломудрова́ніе N,n,inan N2i (1)
тѣломудрова́ніе (1)

немирова́ніе N,n,inan N2i (1)
немирова́нія (1)

пирова́ніе N,n,inan N2i (11)
пирова́ніе (5), пирова́ніихъ (1), пирова́ній (1), пирова́нію (2), пирова́нія (2)

невѣ́рованіе N,n,inan N2i (3)
невѣ́рованіе (1), невѣ́рованіемъ (2)

гласова́ніе N,n,inan N2i (3)
напев
гласова́ніями (1), гласова̂нія (2)

козлогласова́ніе N,n,inan N2i (5)
бесчинные крики на пиршестве
козлогласова́ніи (1), козлогласова́ніихъ (2), козлогласова́нія (1), козлогласова̂ніи (1)

красова́ніе N,n,inan N2i (7)
красота
красова́ньми (1), красова́ніе (2), красова́ніемъ (2), красова̂нія (2)

бѣсова́ніе N,n,inan N2i (2)
бѣсова́ніе (1), бѣсова́нія (1)

обетова́ніе N,n,inan N2i (1)
обетова́нію (1)

угото́ваніе N,n,inan N2i (35)
угото́ваніе (27), угото́ваніи (3), угото́ванію (2), угото́ванія (1), уготова́ніе (1), уготѡ́ванія (1)

страстова́ніе N,n,inan N2i (4)
страстова́ніе (3), страстова́нія (1)

испытова́ніе N,n,inan N2i (1)
испытова́ніе (1)

ѡбѣтова́ніе N,n,inan N2i (239)
ѡбѣтова́ніе (59), ѡбѣтова́ніемъ (10), ѡбѣтова́ніи (7), ѡбѣтова́ніихъ (2), ѡбѣтова́ній (5), ѡбѣтова́нію (32), ѡбѣтова́нія (88), ѡбѣтова́ніямъ (1), ѡбѣтова́ніяхъ (2), ѡбѣтова́ніємъ (4), ѡбѣтова̂нія (21), ѡбѣтѡва́нія (2), ѻбѣтова́ніи (1), ѻбѣтова́нія (4), ѻбѣтова̂нія (1)

соѡбѣтова́ніе N,n,inan N2i (1)
соѡбѣтова́нія (1)

навѣ́тованіе N,n,inan N2i (3)
навѣ́тѡванія (3)

совѣ́тованіе N,n,inan N2i (13)
совѣ́тованіе (3), совѣ́тованія (2), совѣ́тѡванія (7), совѣ̂тованія (1)

сѣ́тованіе N,n,inan N2i (60)
сѣ́тованіе (37), сѣ́тованіемъ (6), сѣ́тованіи (1), сѣ́тованію (1), сѣ́тованія (15)

па́мятованіе N,n,inan N2i (5)
па́мятованію (1), па́мятованія (2), па́мятѡванія (1), памятова́нія (1)

припа́мятованіе N,n,inan N2i (1)
припа́мятованію (1)

страхова́ніе N,n,inan N2i (22)
страхова́ніе (9), страхова́ніемъ (1), страхова́ній (2), страхова́нію (2), страхова́нія (2), страхова́ніємъ (1), страхова̂нія (5)

волхова́ніе N,n,inan N2i (1)
волхвование
волхова́нія (1)

пребыва́ніе N,n,inan N2i (201)
пребыва́ніе (89), пребыва́ніемъ (17), пребыва́ніи (28), пребыва́ніихъ (6), пребыва́ній (4), пребыва́нію (10), пребыва́нія (43), пребыва́ніємъ (2), пребыва̂ніи (1), пребыва̂нія (1)

непребыва́ніе N,n,inan N2i (1)
непребыва́нія (1)

особопребыва́ніе N,n,inan N2i (2)
ѻсобопребыва́ніемъ (2)

жестокопребыва́ніе N,n,inan N2i (1)
жестокопребыва́ньми (1)

сопребыва́ніе N,n,inan N2i (10)
сопребыва́ніе (3), сопребыва́ніи (1), сопребыва́ніихъ (1), сопребыва́нія (5)

спребыва́ніе N,n,inan N2i (4)
спребыва́ніе (3), спребыва́нію (1)

вывѣ́дываніе N,n,inan N2i (1)
вывѣ́дыванію (1)

пома́зываніе N,n,inan N2i (1)
пома́зыванію (1)

взыва́ніе N,n,inan N2i (3)
взыва́нія (3)

произзыва́ніе N,n,inan N2i (1)
произзыва́ніи (1)

призыва́ніе N,n,inan N2i (86)
призыва́ніе (15), призыва́ніемъ (44), призыва́ніи (8), призыва́нію (2), призыва́нія (13), призыва̂ніи (3), призыва̂нія (1)

помыва́ніе N,n,inan N2i (2)
помыва́ніи (2)

умыва́ніе N,n,inan N2i (1)
умыва́ніи (1)

зѣва́ніе N,n,inan N2i (1)
зѣва̂нія (1)

подсмѣва́ніе N,n,inan N2i (1)
подсмѣва̂нія (1)

разумѣва́ніе N,n,inan N2i (2)
разумѣва́нія (1), разумѣва̂нія (1)

разгнѣ́ваніе N,n,inan N2i (3)
разгнѣ́ваніе (2), разгнѣ́ваній (1)

прогнѣ́ваніе N,n,inan N2i (13)
прогнѣ́ваніемъ (1), прогнѣ́ваніи (7), прогнѣ́ваніихъ (1), прогнѣ́ванію (1), прогнѣ́ванія (1), прогнѣ̂ванія (2)

воспѣва́ніе N,n,inan N2i (21)
воспѣва́ніе (9), воспѣва́ніемъ (12)

преуспѣва́ніе N,n,inan N2i (1)
преуспѣва́нію (1)

подзрѣва́ніе N,n,inan N2i (1)
подзрѣва̂нія (1)

прирѣва́ніе N,n,inan N2i (1)
прирѣва̂нія (1)

порѣва́ніе N,n,inan N2i (1)
порѣва̂нія (1)

клюва́ніе N,n,inan N2i (1)
клюва́ніемъ (1)

ѡтчаява́ніе N,n,inan N2i (1)
ѿчаява́ній (1)

налага́ніе N,n,inan N2i (1)
налага́ніе (1)

влага́ніе N,n,inan N2i (2)
влага́ніи (1), влага́нію (1)

полага́ніе N,n,inan N2i (1)
полага̂нія (1)

ѡтлага́ніе N,n,inan N2i (2)
ѿлага́ніе (2)

лега́ніе N,n,inan N2i (22)
лежание; опочивание
лега́ніе (6), лега́ніемъ (15), лега́нію (1)

возлега́ніе N,n,inan N2i (1)
лежать облокотившись; полулежать
возлега́ніе (1)

преждевозлега́ніе N,n,inan N2i (2)
преждевозлега̂нія (2)

первовозлега́ніе N,n,inan N2i (2)
первовозлега́ніихъ (1), первовозлега̂нія (1)

низулега́ніе N,n,inan N2i (2)
низулега́ніе (1), низулега́ніемъ (1)

долулега́ніе N,n,inan N2i (8)
долулега́нми (1), долулега́ніе (2), долулега́ніемъ (2), долулега́ніи (1), долулега́ній (1), долулега́ніями (1)

передвига́ніе N,n,inan N2i (1)
передвига́ніи (1)

вжига́ніе N,n,inan N2i (5)
вжига́ніи (4), вжига́нія (1)

возжига́ніе N,n,inan N2i (2)
возжига́ніе (2)

ѡболга́ніе N,n,inan N2i (8)
ѡболга́ньми (1), ѡболга́ніе (2), ѡболга́ніемъ (1), ѡболга́ній (1), ѡболга́нія (3)

пренемога́ніе N,n,inan N2i (4)
пренемога́ніе (3), пренемога́нія (1)

помога́ніе N,n,inan N2i (4)
помога́ніе (1), помога́ніи (1), помога́нія (2)

строга́ніе N,n,inan N2i (30)
строга́ньми (2), строга́ніе (4), строга́ніемъ (3), строга́ніи (1), строга́нія (2), строга̂ніи (1), строга̂нія (17)

торга́ніе N,n,inan N2i (1)
торга́ніи (1)

расторга́ніе N,n,inan N2i (1)
расторга̂нія (1)

исторга́ніе N,n,inan N2i (2)
исторга́ніемъ (1), исторга̂нія (1)

руга́ніе N,n,inan N2i (24)
руга́ніе (6), руга́ніемъ (13), руга̂ніи (1), руга̂нія (4)

наруга́ніе N,n,inan N2i (12)
наруга́ніе (3), наруга́ніемъ (2), наруга́нія (2), наруга̂нія (5)

поруга́ніе N,n,inan N2i (82)
поруга́ніе (45), поруга́ній (6), поруга́нію (2), поруга́нія (20), поруга̂нія (9)

рыга́ніе N,n,inan N2i (1)
рыга́ніе (1)

ляга́ніе N,n,inan N2i (2)
ляга́нія (2)

да́ніе N,n,inan N2i (4)
да́ніе (4)

гада́ніе N,n,inan N2i (121)
загадка; неясность
гада́ніе (9), гада́ніемъ (1), гада́ніи (21), гада́ніихъ (20), гада́ній (29), гада́нія (4), гада́ніяхъ (1), гада́ніємъ (1), гада̂ніи (1), гада̂нія (27), гада́ньми (7)

ѡблада́ніе N,n,inan N2i (6)
ѡблада́ніе (2), ѡблада́ніемъ (3), ѡблада́нія (1)

преѡблада́ніе N,n,inan N2i (2)
преѡблада́ніе (1), преѡблада́нія (1)

соѡблада́ніе N,n,inan N2i (1)
соѡблада́ніе (1)

напа́даніе N,n,inan N2i (11)
напа́даній (4), напа́данія (3), напа̂данія (3), напада̂нія (1)

низпа́даніе N,n,inan N2i (1)
низпа́данія (1)

припа́даніе N,n,inan N2i (8)
припа́даніе (4), припа́даніи (2), припа́данія (2)

страда́ніе N,n,inan N2i (1032)
страда́нми (1), страда́ньми (69), страда́ніе (107), страда́ніемъ (78), страда́ніи (92), страда́ніихъ (64), страда́ній (140), страда́нію (38), страда́нія (228), страда́ніями (3), страда́ніямъ (2), страда́ніяхъ (2), страда́ніємъ (25), страда̂ніи (33), страда̂нія (150)

терпѣливострада́ніе N,n,inan N2i (1)
терпѣливострада́ніємъ (1)

ѕлострада́ніе N,n,inan N2i (91)
мучение, напасть
ѕлострада́ньми (3), ѕлострада́ніе (15), ѕлострада́ніемъ (16), ѕлострада́ніи (6), ѕлострада́ніихъ (12), ѕлострада́ній (1), ѕлострада́нію (4), ѕлострада́нія (19), ѕлострада́ніяхъ (3), ѕлострада̂ніи (1), ѕлострада̂нія (11)

спострада́ніе N,n,inan N2i (1)
спострада́ніемъ (1)

сострада́ніе N,n,inan N2i (40)
сострада́ніе (14), сострада́ніемъ (7), сострада́ніи (2), сострада́нію (3), сострада́нія (14)

вда́ніе N,n,inan N2i (2)
поручение
вда́ніе (1), вда́ніи (1)

правда́ніе N,n,inan N2i (1)
правда́ніе (1)

ѡправда́ніе N,n,inan N2i (465)
ѡправда́ньми (1), ѡправда́ніе (58), ѡправда́ніемъ (9), ѡправда́ніи (6), ѡправда́ніихъ (40), ѡправда́ній (62), ѡправда́нію (5), ѡправда́нія (21), ѡправда́ніяхъ (1), ѡправда́ніємъ (115), ѡправда̂нія (147)

словоѡправда́ніе N,n,inan N2i (4)
словоѡправда́ніе (2), словоѡправда́ніемъ (1), словоѡправда̂нія (1)

преда́ніе N,n,inan N2i (231)
преда́ньми (1), преда́ніе (41), преда́ніемъ (10), преда́ніи (12), преда́ніихъ (3), преда́ній (48), преда́нію (32), преда́нія (21), преда́ніями (1), преда́ніямъ (3), преда́ніяхъ (1), преда́ніємъ (16), преда̂нія (42)

жда́ніе N,n,inan N2i (9)
ожидание
жда́ніе (8), жда́нія (1)

изможда́ніе N,n,inan N2i (1)
изможда́ніе (1)

пожда́ніе N,n,inan N2i (21)
пожда́ніе (12), пожда́ніемъ (5), пожда́нію (1), пожда́нія (3)

зда́ніе N,n,inan N2i (87)
зда́ніе (43), зда́ніемъ (8), зда́ніи (1), зда́ніихъ (2), зда́ній (3), зда́нію (8), зда́нія (16), зда́ніяхъ (1), зда́ніємъ (1), зда̂нія (4)

назда́ніе N,n,inan N2i (18)
назда́ніе (11), назда́ніемъ (1), назда́нію (1), назда́нія (5)

воззда́ніе N,n,inan N2i (2)
воззда́нія (2)

изда́ніе N,n,inan N2i (8)
изда́ніе (4), изда́нія (4)

звизда́ніе N,n,inan N2i (8)
свист; посвист
звизда́ньми (1), звизда́ніе (7)

позвизда́ніе N,n,inan N2i (1)
позвизда́ніе (1)

возда́ніе N,n,inan N2i (23)
вознаграждение, плата
возда́ніе (8), возда́ніемъ (3), возда́нію (2), возда́нія (2), возда̂нія (8)

свѣтовозда́ніе N,n,inan N2i (1)
свѣтовозда́ніе (1)

богозда́ніе N,n,inan N2i (2)
бг҃озда́ніемъ (1), бг҃озда́нія (1)

началозда́ніе N,n,inan N2i (2)
началозда́ніе (2)

созда́ніе N,n,inan N2i (340)
созда́ніе (191), созда́ніемъ (6), созда́ніи (11), созда́ній (16), созда́нію (28), созда́нія (69), созда́ніями (1), созда́ніяхъ (2), созда́ніємъ (3), созда̂нія (13)

возсозда́ніе N,n,inan N2i (11)
возсозда́ніе (2), возсозда́ніи (8), возсозда́нія (1)

ѡбузда́ніе N,n,inan N2i (6)
ѡбузда́ніе (3), ѡбузда́нію (1), ѡбузда́нія (2)

неѡбузда́ніе N,n,inan N2i (5)
неѡбузда́ніе (3), неѡбузда́ніемъ (1), неѡбузда́нію (1)

ѡжида́ніе N,n,inan N2i (10)
ѡжида́ніе (8), ѡжида́ніи (2)

назида́ніе N,n,inan N2i (9)
назида́ніе (1), назида́ніи (1), назида́нію (3), назида́нія (4)

созида́ніе N,n,inan N2i (52)
созида́ніе (24), созида́ніемъ (2), созида́ніи (7), созида́нію (17), созида́нія (2)

благосозида́ніе N,n,inan N2i (1)
благосозида́нію (1)

пода́ніе N,n,inan N2i (11)
пода́ніе (5), пода́ніемъ (3), пода́нію (2), пода̂ніи (1)

припода́ніе N,n,inan N2i (1)
припода́ньми (1)

прода́ніе N,n,inan N2i (12)
прода́ніе (2), прода́ніемъ (1), прода́ніи (2), прода́нію (2), прода́нія (5)

свѣтода́ніе N,n,inan N2i (1)
свѣтода́нія (1)

ѡтда́ніе N,n,inan N2i (263)
ѿда́ніе (135), ѿда́ніемъ (11), ѿда́ніи (13), ѿда́нія (103), ѿда̂ніи (1)

рыда́ніе N,n,inan N2i (188)
рыда́ньми (16), рыда́ніе (91), рыда́ніемъ (23), рыда́ніи (4), рыда́ніихъ (2), рыда́ній (5), рыда́нію (4), рыда́нія (31), рыда́ніяхъ (1), рыда́ніємъ (2), рыда̂нія (9)

повѣ́даніе N,n,inan N2i (9)
повѣ́даньми (1), повѣ́даніе (6), повѣ́даніемъ (1), повѣ̂данія (1)

заповѣ́даніе N,n,inan N2i (18)
заповѣ́даніе (6), заповѣ́даніихъ (1), заповѣ́даній (1), заповѣ́данію (3), заповѣ́данія (2), заповѣ́даніямъ (1), заповѣ́даніяхъ (1), заповѣ̂данія (3)

проповѣ́даніе N,n,inan N2i (255)
проповѣ́даніе (69), проповѣ́даніемъ (70), проповѣ́даніи (5), проповѣ́даній (8), проповѣ́данію (17), проповѣ́данія (64), проповѣ́даніємъ (2), проповѣ̂даніи (2), проповѣ̂данія (18)

воспроповѣ́даніе N,n,inan N2i (2)
возпроповѣ́данію (1), воспроповѣ́даніе (1)

исповѣ́даніе N,n,inan N2i (527)
признание, открытое выражения веры
исповѣ́даньми (1), исповѣ́даніе (152), исповѣ́даніемъ (60), исповѣ́даніи (63), исповѣ́даніихъ (2), исповѣ́даній (1), исповѣ́данію (15), исповѣ́данія (216), исповѣ̂даніи (6), исповѣ̂данія (7), исповѣда́ніе (1), исповѣда́ніи (1), исповѣда́нія (1), испѡвѣ́данія (1)

вѣроисповѣ́даніе N,n,inan N2i (3)
вѣроисповѣ́даніе (2), вѣроисповѣ́данію (1)

увѣ́даніе N,n,inan N2i (1)
увѣ́даніе (1)

сѣда́ніе N,n,inan N2i (3)
сѣда́ніе (3)

засѣда́ніе N,n,inan N2i (4)
засѣда́ніи (1), засѣда́ній (1), засѣда́нія (2)

предсѣда́ніе N,n,inan N2i (11)
предсѣда́ніемъ (1), предсѣда́нія (2), предсѣда̂нія (8)

преждесѣда́ніе N,n,inan N2i (3)
преждесѣда̂нія (3)

разсѣда́ніе N,n,inan N2i (2)
разсѣда́ніе (2)

присѣда́ніе N,n,inan N2i (1)
присѣда̂нія (1)

первосѣда́ніе N,n,inan N2i (2)
первосѣда́ніе (1), первосѣда̂нія (1)

согля́даніе N,n,inan N2i (41)
согля́даніе (24), согля́даніемъ (1), согля́данію (11), согля́данія (4), согля̂данія (1)

раздража́ніе N,n,inan N2i (1)
раздража̂нія (1)

подража́ніе N,n,inan N2i (54)
подража́ніе (14), подража́ніемъ (14), подража́ніи (2), подража́нію (9), подража́нія (15)

богоподража́ніе N,n,inan N2i (1)
бг҃оподража́ніемъ (1)

лежа́ніе N,n,inan N2i (3)
лежание; опочивание
лежа́ніе (1), лежа́ніемъ (2)

залежа́ніе N,n,inan N2i (1)
залежа́нія (1)

возлежа́ніе N,n,inan N2i (4)
лежать облокотившись; полулежать
возлежа́ніе (2), возлежа́нія (1), возлєжа́нія (1)

преждевозлежа́ніе N,n,inan N2i (1)
преждевозлежа̂нія (1)

первовозлежа́ніе N,n,inan N2i (2)
первовозлежа̂нія (2)

прилежа́ніе N,n,inan N2i (2)
прилежа́ніе (2)

низулежа́ніе N,n,inan N2i (1)
низулежа́ньми (1)

долѣлежа́ніе N,n,inan N2i (1)
долѣлежа́ніемъ (1)

дрожа́ніе N,n,inan N2i (1)
дрожа́ніе (1)

ржа́ніе N,n,inan N2i (7)
ржа́ніе (3), ржа́ніемъ (1), ржа́ніи (1), ржа́нія (2)

держа́ніе N,n,inan N2i (3)
держа́ніе (2), держа́нію (1)

задержа́ніе N,n,inan N2i (1)
задержа̂нія (1)

водозадержа́ніе N,n,inan N2i (1)
водозадержа́нія (1)

ѡбдержа́ніе N,n,inan N2i (26)
ѡбдержа́ніе (10), ѡбдержа́ніемъ (1), ѡбдержа́ніи (4), ѡбдержа́нія (11)

вседержа́ніе N,n,inan N2i (2)
вседержа́ніе (2)

воздержа́ніе N,n,inan N2i (724)
воздержа́ньми (1), воздержа́ніе (180), воздержа́ніемъ (5), воздержа́ніи (38), воздержа́ніихъ (1), воздержа́нію (29), воздержа́нія (460), воздержа́ніємъ (1), воздержа̂ніи (7), воздержа̂нія (2)

невоздержа́ніе N,n,inan N2i (70)
невоздержа́ніе (23), невоздержа́ніемъ (21), невоздержа́ніи (2), невоздержа́нію (3), невоздержа́нія (21)

придержа́ніе N,n,inan N2i (1)
придержа̂нія (1)

ѡдержа́ніе N,n,inan N2i (101)
ѡдержа́ніе (58), ѡдержа́ніемъ (2), ѡдержа́ніи (11), ѡдержа́ніихъ (1), ѡдержа́ній (2), ѡдержа́нія (27)

міродержа́ніе N,n,inan N2i (3)
міродержа́ніе (1), міродержа́нія (2)

содержа́ніе N,n,inan N2i (17)
содержа́ніе (8), содержа́ніемъ (5), содержа́нія (3), содержа̂нія (1)

удержа́ніе N,n,inan N2i (15)
удержа́ніе (7), удержа́ніемъ (2), удержа́ніи (1), удержа́нія (5)

неудержа́ніе N,n,inan N2i (9)
неудержа́ніе (7), неудержа́ніемъ (1), неудержа́нія (1)

стужа́ніе N,n,inan N2i (3)
стужа́ніе (1), стужа́нія (2)

бѣжа́ніе N,n,inan N2i (10)
бегство
бѣжа́ніе (7), бѣжа́ніемъ (1), бѣжа́нію (2)

избѣжа́ніе N,n,inan N2i (7)
избѣжа́ніемъ (1), избѣжа́ніи (1), избѣжа́нія (5)

ѡтбѣжа́ніе N,n,inan N2i ()
ѿбѣжа́нія (1)

убѣжа́ніе N,n,inan N2i (4)
убѣжа́ніемъ (2), убѣжа́нія (2)

прилѣжа́ніе N,n,inan N2i (78)
прилѣжа́ніе (24), прилѣжа́ніемъ (33), прилѣжа́ніи (9), прилѣжа́нію (2), прилѣжа́нія (10)

спряжа́ніе N,n,inan N2i (1)
спряжа́ніемъ (1)

тяжа́ніе N,n,inan N2i (4)
тяжа́ніе (3), тяжа́нія (1)

притяжа́ніе N,n,inan N2i (17)
притяжа́ніе (10), притяжа́ніемъ (1), притяжа́ніи (1), притяжа́нія (2), притяжа̂нія (3)

стяжа́ніе N,n,inan N2i (193)
стяжа́ньми (1), стяжа́ніе (94), стяжа́ніемъ (7), стяжа́ніи (15), стяжа́ніихъ (3), стяжа́ній (11), стяжа́нію (20), стяжа́нія (21), стяжа́ніями (1), стяжа́ніяхъ (1), стяжа̂ніи (1), стяжа̂нія (18)

нестяжа́ніе N,n,inan N2i (53)
нестяжа́ніе (22), нестяжа́ніемъ (10), нестяжа́ніи (4), нестяжа́нію (1), нестяжа́нія (16)

пристяжа́ніе N,n,inan N2i (1)
пристяжа́ній (1)

любостяжа́ніе N,n,inan N2i (24)
любостяжа́ніе (14), любостяжа́нію (2), любостяжа́нія (8)

многостяжа́ніе N,n,inan N2i (2)
многостяжа́ніе (1), многостяжа́нія (1)

малостяжа́ніе N,n,inan N2i (1)
малостяжа́нія (1)

наказа́ніе N,n,inan N2i (339)
наказа́ньми (1), наказа́ніе (153), наказа́ніемъ (19), наказа́ніи (16), наказа́ніихъ (1), наказа́ній (7), наказа́нію (30), наказа́нія (88), наказа́ніямъ (4), наказа́ніяхъ (1), наказа́ніємъ (5), наказа̂ніи (9), наказа̂нія (5)

ненаказа́ніе N,n,inan N2i (7)
ненаказа́ніе (3), ненаказа́ніи (2), ненаказа́нія (2)

ѡказа́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡказа́ніи (1)

доказа́ніе N,n,inan N2i (3)
доказа́ніемъ (1), доказа́ній (1), доказа̂нія (1)

показа́ніе N,n,inan N2i (65)
показа́ньми (13), показа́ніе (29), показа́ніемъ (5), показа́ніи (2), показа́нія (6), показа́ніяхъ (1), показа̂ніи (8), показа̂нія (1)

любопоказа́ніе N,n,inan N2i (1)
любопоказа̂нія (1)

нелюбопоказа́ніе N,n,inan N2i (1)
нелюбопоказа́ніе (1)

сказа́ніе N,n,inan N2i (105)
ска́занію (1), сказа́ньми (1), сказа́ніе (79), сказа́ніемъ (1), сказа́ніи (2), сказа́ніихъ (1), сказа́ній (1), сказа́нію (5), сказа́нія (4), сказа̂ніи (2), сказа̂нія (8)

благосказа́ніе N,n,inan N2i (3)
благосказа́ніемъ (3)

иносказа́ніе N,n,inan N2i (3)
иносказа́ніе (1), иносказа́ніемъ (1), иносказа́нію (1)

указа́ніе N,n,inan N2i (36)
указа́ньми (1), указа́ніе (14), указа́ніемъ (2), указа́ніи (3), указа́ній (1), указа́нію (1), указа́нія (7), указа́ніями (1), указа̂ніи (3), указа̂нія (3)

пома́заніе N,n,inan N2i (156)
пома́заніе (62), пома́заніемъ (38), пома́заніи (11), пома́заній (1), пома́занію (4), пома́занія (37), пома̂заніи (1), помаза́ніе (1), помаза́ніемъ (1)

елеепома́заніе N,n,inan N2i (1)
єлеепома́заніе (1)

священнопома́заніе N,n,inan N2i (1)
сщ҃еннопома́заніе (1)

мѵропома́заніе N,n,inan N2i (9)
мѷропома́заніе (2), мѷропома́заніи (1), мѷропома́занія (6)

лобза́ніе N,n,inan N2i (38)
поцелуй
лобза́ніе (4), лобза́ніемъ (18), лобза́ніи (3), лобза́ній (1), лобза́нія (10), лобза̂нія (2)

двиза́ніе N,n,inan N2i (30)
возбуждение, побуждение
двиза́ніе (1), двиза́ніемъ (2), двиза̂нія (27)

воздвиза́ніе N,n,inan N2i (1)
поднятие, возвышение
воздвиза́нію (1)

подвиза́ніе N,n,inan N2i (7)
подвиза́ніе (4), подвиза́ніемъ (2), подвиза́ніихъ (1)

разжиза́ніе N,n,inan N2i (3)
разжиза́ніе (1), разжиза́нія (2)

помиза́ніе N,n,inan N2i (1)
мигание
помиза́ніемъ (1)

постиза́ніе N,n,inan N2i (3)
постиза́ніе (2), постиза́нію (1)

померза́ніе N,n,inan N2i (1)
померза̂нія (1)

терза́ніе N,n,inan N2i (28)
терза́ньми (1), терза́ніе (1), терза́нія (2), терза́ніємъ (1), терза̂ніи (1), терза̂нія (22)

растерза́ніе N,n,inan N2i (15)
растерза́ньми (1), растерза́ніе (2), растерза̂нія (11), растєрза́нія (1)

истерза́ніе N,n,inan N2i (6)
истерза́ніе (4), истерза̂нія (2)

лобыза́ніе N,n,inan N2i (3)
поцелуй
лобыза́ніе (2), лобыза́ніемъ (1)

ѡблобыза́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡблобыза́ньми (1)

рѣ́заніе N,n,inan N2i (5)
рѣ́заніемъ (1), рѣ́заніи (1), рѣ́занія (3)

ѡбрѣ́заніе N,n,inan N2i (188)
ѡбрѣ́заніе (94), ѡбрѣ́заніемъ (9), ѡбрѣ́заніи (12), ѡбрѣ́занію (13), ѡбрѣ́занія (60)

неѡбрѣ́заніе N,n,inan N2i (47)
неѡбрѣ́заніе (25), неѡбрѣ́заніи (17), неѡбрѣ́заній (1), неѡбрѣ́занія (4)

краенеѡбрѣ́заніе N,n,inan N2i (2)
краенеѡбрѣ́заній (1), краенеѡбрѣ̂занія (1)

разрѣ́заніе N,n,inan N2i (1)
разрѣ́заніе (1)

ѡтрѣ́заніе N,n,inan N2i (10)
ѿрѣ́заніе (9), ѿрѣ́заніи (1)

урѣ́заніе N,n,inan N2i (2)
урѣ́заніе (2)

ѡбяза́ніе N,n,inan N2i (5)
ѡбяза́ніе (2), ѡбяза́нія (3)

вяза́ніе N,n,inan N2i (16)
терзание, мучение
вяза́ньми (2), вяза́ніе (2), вяза̂нія (12)

ѡбвяза́ніе N,n,inan N2i (4)
ѡбвяза́ньми (1), ѡбвяза́ніемъ (2), ѡбвяза́ній (1)

превяза́ніе N,n,inan N2i (1)
превяза́ніе (1)

привяза́ніе N,n,inan N2i (2)
привяза́ніемъ (1), привяза́ніи (1)

связа́ніе N,n,inan N2i (16)
связа́ніе (7), связа́ніи (1), связа́нія (4), связа̂ніи (1), связа̂нія (3)

ѡсяза́ніе N,n,inan N2i (44)
ѡсяза́ніе (18), ѡсяза́ніемъ (16), ѡсяза́ніи (3), ѡсяза́нію (1), ѡсяза́нія (4), ѡсяза̂нія (2)

притяза́ніе N,n,inan N2i (4)
притяза́ніе (1), притяза́ніи (2), притяза́нія (1)

стяза́ніе N,n,inan N2i (19)
стяза́ніе (2), стяза́ніихъ (2), стяза́ній (7), стяза́нію (2), стяза̂нія (6)

истяза́ніе N,n,inan N2i (45)
истяза́ніе (14), истяза́ніи (5), истяза́ній (2), истяза́нію (2), истяза́нія (20), истяза́ніями (1), истяза̂ніи (1)

словоистяза́ніе N,n,inan N2i (2)
словоистяза́ніи (1), словоистяза́нія (1)

востяза́ніе N,n,inan N2i (1)
востяза́ніе (1)

противостяза́ніе N,n,inan N2i (1)
противостяза́ніе (1)

состяза́ніе N,n,inan N2i (4)
состяза́ніе (3), состяза́нія (1)

скака́ніе N,n,inan N2i (3)
скака́ніе (2), скака́ніемъ (1)

пла́каніе N,n,inan N2i (3)
пла́каніе (1), пла́каніемъ (2)

нарека́ніе N,n,inan N2i (12)
нарека́ніе (2), нарека́нія (8), нарека́ніямъ (2)

пререка́ніе N,n,inan N2i (8)
пререка́ніе (2), пререка́ніи (1), пререка́нія (5)

притека́ніе N,n,inan N2i (1)
притека́нія (1)

стека́ніе N,n,inan N2i (1)
стека́ніе (1)

истека́ніе N,n,inan N2i (2)
истека̂нія (2)

алка́ніе N,n,inan N2i (7)
голод, жажда, сильное жедание чего-л.
алка́ніе (3), алка́ніемъ (1), алка́нію (1), алка́нія (2)

ласка́ніе N,n,inan N2i (42)
ласка́ньми (11), ласка́ніе (2), ласка́ніемъ (2), ласка́ніи (1), ласка́ній (2), ласка́нію (1), ласка́нія (5), ласка́ніємъ (2), ласка̂ніи (7), ласка̂нія (9)

плеска́ніе N,n,inan N2i (3)
плеска́ніе (3)

треска́ніе N,n,inan N2i (1)
треска̂нія (1)

иска́ніе N,n,inan N2i (3)
иска́ніе (3)

иска́ніе N,n,inan N2i (5)
поиск
иска́нію (4), иска́нія (1)

сниска́ніе N,n,inan N2i (5)
сниска́ніе (3), сниска́нію (2)

писка́ніе N,n,inan N2i (4)
писка́ніе (2), писка́ніемъ (1), писка́ніємъ (1)

соска́ніе N,n,inan N2i (3)
соска́ніе (3)

взыска́ніе N,n,inan N2i (59)
изыскание, старание найти кого-л. и поставить на прямой путь истины и добродетели; исследование, розыск
взыска́ньми (1), взыска́ніе (35), взыска́ніемъ (1), взыска́ніи (4), взыска́ніихъ (1), взыска́ній (4), взыска́нію (11), взыска́нія (1), взыска̂нія (1)

совзыска́ніе N,n,inan N2i (2)
совзыска́ніе (2)

изыска́ніе N,n,inan N2i (6)
изыска́ніемъ (1), изыска́ній (1), изыска́нію (1), изыска́нія (3)

тка́ніе N,n,inan N2i (12)
тка́ніе (7), тка́нія (2), тка́ніяхъ (1), тка̂нія (2)

сотка́ніе N,n,inan N2i (1)
сотка́нія (1)

истка́ніе N,n,inan N2i (1)
истка́ньми (1)

рыка́ніе N,n,inan N2i (9)
ры́каніемъ (1), рыка́ніемъ (3), рыка́нію (1), рыка́нія (4)

претыка́ніе N,n,inan N2i (58)
претыка́ніе (21), претыка́ніемъ (2), претыка́нію (1), претыка́нія (28), претыка̂нія (6)

потыка́ніе N,n,inan N2i (1)
потыка́нія (1)

прерѣка́ніе N,n,inan N2i (22)
прерѣка́ніе (6), прерѣка́ніи (2), прерѣка́нія (13), прерѣка̂нія (1)

стрѣка́ніе N,n,inan N2i (1)
стрѣка́ній (1)

закала́ніе N,n,inan N2i (1)
жертвоприношение
закала́ніе (1)

жела́ніе N,n,inan N2i (1272)
жела́ньми (2), жела́ніе (439), жела́ніемъ (340), жела́ніи (13), жела́ній (208), жела́нію (75), жела́нія (131), жела́ніями (1), жела́ніяхъ (1), жела́ніємъ (2), жела̂ніи (2), жела̂нія (57), жєла́нія (1)

пожела́ніе N,n,inan N2i (3)
пожела́ніе (1), пожела́ній (1), пожела̂нія (1)

закла́ніе N,n,inan N2i (35)
жертвоприношение
закла́ніе (17), закла́ніемъ (6), закла́нія (7), закла̂нія (5)

глаго́ланіе N,n,inan N2i (55)
речение, беседа, речь, слово
глаго́ланіе (20), глаго́ланіемъ (3), глаго́ланіи (9), глаго́ланіихъ (3), глаго́ланій (2), глаго́ланію (5), глаго́ланія (6), глагѡ́ланіи (1), глагѡ́ланія (5), гл҃го́ланіи (1)

неглаго́ланіе N,n,inan N2i (5)
неглаго́ланіе (1), неглаго́ланіемъ (1), неглаго́ланію (2), неглагѡ́ланія (1)

изглаго́ланіе N,n,inan N2i (1)
изглаго́ланіемъ (1)

приглаго́ланіе N,n,inan N2i (2)
приглаго́ланіемъ (2)

ѡглаго́ланіе N,n,inan N2i (8)
ѡглаго́ланіе (3), ѡглаго́ланіемъ (1), ѡглаго́ланіи (1), ѡглаго́ланія (2), ѡглаго́ланіємъ (1)

противоглаго́ланіе N,n,inan N2i (2)
противоглаго́ланіе (1), противоглаго́ланіемъ (1)

благоглаго́ланіе N,n,inan N2i (5)
красноречие
благоглаго́ланіе (2), бл҃гоглаго́ланіе (1), бл҃гоглаго́ланію (1), бл҃гоглаго́ланія (1)

богоглаго́ланіе N,n,inan N2i (14)
боговдохновенная речь
бг҃оглаго́ланьми (3), бг҃оглаго́ланіемъ (1), бг҃оглаго́ланія (5), бг҃оглагѡ́ланіи (3), бг҃оглагѡ́ланія (1), богоглаго́ланій (1)

многоглаго́ланіе N,n,inan N2i (15)
многоглаго́ланіе (5), многоглаго́ланіемъ (3), многоглаго́ланіи (3), многоглаго́ланій (1), многоглаго́ланія (3)

высокоглаго́ланіе N,n,inan N2i (2)
хвастовство
высокоглаго́ланія (2)

иноглаго́ланіе N,n,inan N2i (3)
разговор на другом языке
иноглаго́ланіе (3)

проглаго́ланіе N,n,inan N2i (3)
проглаго́ланіемъ (1), проглаго́ланія (2)

посла́ніе N,n,inan N2i (592)
по́сланіи (1), посла́ніе (207), посла́ніемъ (13), посла́ніи (25), посла́ніихъ (67), посла́ній (27), посла́нію (25), посла́нія (192), посла́ніямъ (1), посла́ніяхъ (2), посла̂нія (31), пѡсла́нія (1)

дѣ́ланіе N,n,inan N2i (491)
труд
дѣ́ланми (1), дѣ́ланьми (1), дѣ́ланіе (160), дѣ́ланіемъ (45), дѣ́ланіи (60), дѣ́ланіихъ (1), дѣ́ланій (14), дѣ́ланію (72), дѣ́ланія (102), дѣ́ланіями (1), дѣ́ланіяхъ (1), дѣ́ланіємъ (3), дѣ̂ланіи (2), дѣ̂ланія (28)

земледѣ́ланіе N,n,inan N2i (10)
земледѣ́ланіе (1), земледѣ́ланіемъ (3), земледѣ́ланія (6)

недѣ́ланіе N,n,inan N2i (4)
недѣ́ланіе (3), недѣ́ланія (1)

воздѣ́ланіе N,n,inan N2i (13)
обработка земли
воздѣ́ланіе (5), воздѣ́ланіемъ (5), воздѣ́ланію (1), воздѣ́ланія (1), воздѣ̂ланія (1)

любодѣ́ланіе N,n,inan N2i (1)
любодѣ́ланіемъ (1)

древодѣ́ланіе N,n,inan N2i (1)
обработка дерева
древодѣ́ланія (1)

благодѣ́ланіе N,n,inan N2i (9)
доброе, богоугодное дело
благодѣ́ланіемъ (2), благодѣ́ланія (2), бл҃годѣ́ланіи (3), бл҃годѣ́ланія (2)

рукодѣ́ланіе N,n,inan N2i (1)
рукодѣ́ланіемъ (1)

всецѣлодѣ́ланіе N,n,inan N2i (1)
всецѣлодѣ́ланіе (1)

шародѣ́ланіе N,n,inan N2i (1)
шародѣ́ланьми (1)

добродѣ́ланіе N,n,inan N2i (2)
добродѣ́ланіи (1), добродѣ́ланію (1)

плінѳодѣ́ланіе N,n,inan N2i (7)
плинѳодѣ́ланію (2), плінѳодѣ́ланіемъ (2), плінѳодѣ́ланію (1), плінѳодѣ́ланія (2)

ма́ніе N,n,inan N2i (148)
ма́ніе (2), ма́ніемъ (141), ма́нію (1), ма́нія (1), ма́ніємъ (3)

дрема́ніе N,n,inan N2i (128)
дремота, сон
дрема́ньми (1), дрема́ніе (34), дрема́ніемъ (28), дрема́ніихъ (1), дрема́нія (64)

воспріима́ніе N,n,inan N2i (1)
воспріима́нію (1)

внима́ніе N,n,inan N2i (181)
внима́ніе (47), внима́ніемъ (78), внима́ніи (10), внима́нію (7), внима́нія (39)

невнима́ніе N,n,inan N2i (15)
невнима́ніе (2), невнима́ніемъ (6), невнима́нія (7)

поима́ніе N,n,inan N2i (1)
поима́нію (1)

лихоима́ніе N,n,inan N2i (31)
ростовщичество
лихоима́ніе (9), лихоима́ніемъ (4), лихоима́ніи (6), лихоима́ніихъ (1), лихоима́нію (1), лихоима́нія (10)

ѡбыма́ніе N,n,inan N2i (11)
ѡбъ̑има́ніе (6), ѡбъ̑има́ніемъ (1), ѡбъ̑има́ніи (1), ѡбъ̑има́нія (2), ѡбыма́нія (1)

гана́ніе N,n,inan N2i (10)
загадка; притча
гана́ніе (6), гана̂ніи (1), гана̂нія (3)

разгна́ніе N,n,inan N2i (1)
разгна́ніемъ (1)

изгна́ніе N,n,inan N2i (98)
изгна́ніе (32), изгна́ніемъ (6), изгна́ніи (24), изгна́ніихъ (5), изгна́нію (1), изгна́нія (6), изгна́ніємъ (3), изгна̂ніи (3), изгна̂нія (18)

прогна́ніе N,n,inan N2i (11)
прогна́ніе (10), прогна́нію (1)

ѡтгна́ніе N,n,inan N2i (36)
ѿгна́ніе (29), ѿгна́нію (6), ѿгна̂нія (1)

гугна́ніе N,n,inan N2i (1)
гугна́нію (1)

знамена́ніе N,n,inan N2i (43)
знамена́ній (22), знамена̂нія (1), знамєна́нія (20)

назнамена́ніе N,n,inan N2i (1)
назнамена́ніемъ (1)

стена́ніе N,n,inan N2i (97)
стена́ньми (10), стена́ніе (44), стена́ніемъ (9), стена́ніи (8), стена́ній (6), стена́нія (8), стена́ніємъ (1), стена̂нія (8), стєна́нія (3)

зна́ніе N,n,inan N2i (112)
зна́ніе (30), зна́ніемъ (14), зна́ній (2), зна́нію (16), зна́нія (50)

предзна́ніе N,n,inan N2i (1)
предзна́нія (1)

незна́ніе N,n,inan N2i (1)
незна́нію (1)

призна́ніе N,n,inan N2i (2)
призна́ніе (1), призна́ніи (1)

богозна́ніе N,n,inan N2i (41)
бг҃озна́ніе (3), бг҃озна́ніемъ (2), бг҃озна́нію (1), бг҃озна́нія (35)

дозна́ніе N,n,inan N2i (6)
дозна́ніе (1), дозна́ніи (2), дозна́нію (2), дозна́нія (1)

священнозна́ніе N,n,inan N2i (1)
священнозна́нія (1)

позна́ніе N,n,inan N2i (350)
позна́ніе (147), позна́ніемъ (28), позна́ніи (13), позна́нію (91), позна́нія (68), позна̂нія (3)

непозна́ніе N,n,inan N2i (4)
непозна́ніе (3), непозна́ніи (1)

богопозна́ніе N,n,inan N2i (18)
бг҃опозна́ніемъ (1), бг҃опозна́нія (17)

распозна́ніе N,n,inan N2i (3)
разпозна́ніе (1), распозна́ніе (1), распозна́нія (1)

прозна́ніе N,n,inan N2i (2)
прозна́ньми (1), прозна́ніемъ (1)

созна́ніе N,n,inan N2i (1)
созна́ніе (1)

пожина́ніе N,n,inan N2i (1)
пожина́нія (1)

заклина́ніе N,n,inan N2i (8)
заклина́ніе (3), заклина́ніемъ (1), заклина́ній (1), заклина́нію (1), заклина́нія (2)

помина́ніе N,n,inan N2i (10)
помина́ніе (9), помина́ніи (1)

напомина́ніе N,n,inan N2i (10)
напомина́ніе (7), напомина́ніемъ (2), напомина́ніи (1)

воспомина́ніе N,n,inan N2i (155)
воспомина́ньми (3), воспомина́ніе (103), воспомина́ніемъ (20), воспомина́ніи (1), воспомина́ній (10), воспомина́нію (7), воспомина́нія (3), воспомина́ніями (1), воспомина́ніямъ (1), воспомина̂ніи (2), воспомина̂нія (4)

запина́ніе N,n,inan N2i (12)
враждебное действие
запина́ніе (8), запина́ніемъ (2), запина́ній (2)

препина́ніе N,n,inan N2i (3)
препина́ніе (1), препина́ніемъ (1), препина́нія (1)

распина́ніе N,n,inan N2i (1)
распина́нія (1)

начина́ніе N,n,inan N2i (154)
начина́ньми (2), начина́ніе (27), начина́ніемъ (2), начина́ніи (10), начина́ніихъ (21), начина́ній (21), начина́нію (7), начина́нія (14), начина́ніямъ (2), начина́ніяхъ (5), начина́ніємъ (7), начина̂нія (36)

предначина́ніе N,n,inan N2i (4)
предначина́ніе (3), предначина́ній (1)

клепа́ніе N,n,inan N2i (8)
звон
клепа́нію (1), клепа́нія (7)

копа́ніе N,n,inan N2i (5)
копа́ніе (1), копа́ніемъ (2), копа́ніи (1), копа́нію (1)

подкопа́ніе N,n,inan N2i (3)
подкопа́ніе (1), подкопа́ніемъ (1), подкопа́ніи (1)

гробокопа́ніе N,n,inan N2i (1)
гробокопа́ніе (1)

раскопа́ніе N,n,inan N2i (3)
раскопа́ньми (1), раскопа́ніе (2)

ископа́ніе N,n,inan N2i (2)
ископа́ніе (2)

черпа́ніе N,n,inan N2i (1)
черпа́ніи (1)

почерпа́ніе N,n,inan N2i (1)
почерпа́ніе (1)

исчерпа́ніе N,n,inan N2i (1)
исчерпа́нія (1)

спа́ніе N,n,inan N2i (3)
спа́ніемъ (1), спа́ніи (2)

многоспа́ніе N,n,inan N2i (1)
многоспа́нія (1)

малоспа́ніе N,n,inan N2i (1)
малоспа́ніемъ (1)

ступа́ніе N,n,inan N2i (4)
ступа́ніе (1), ступа́ніемъ (1), ступа́ніихъ (1), ступа̂нія (1)

благоприступа́ніе N,n,inan N2i (3)
благоприступа́ніемъ (1), благоприступа́нію (1), бл҃гоприступа́нію (1)

разсы́паніе N,n,inan N2i (10)
разсы́паніе (6), разсы́паніемъ (4)

изсыпа́ніе N,n,inan N2i (1)
изсыпа́нія (1)

посы́паніе N,n,inan N2i (1)
посы́паніе (1)

неусыпа́ніе N,n,inan N2i (3)
неусыпа́ніе (3)

несгара́ніе N,n,inan N2i (1)
несгара́ніемъ (1)

стара́ніе N,n,inan N2i (1)
стара́ніемъ (1)

нестара́ніе N,n,inan N2i (1)
нестара́ніе (1)

избра́ніе N,n,inan N2i (85)
избра́ніе (37), избра́ніемъ (10), избра́ніи (9), избра́нію (16), избра́нія (10), избра́ніяхъ (1), избра̂нія (2)

ѡбра́ніе N,n,inan N2i (9)
ѡбра́ніе (9)

собра́ніе N,n,inan N2i (312)
собра́ніе (144), собра́ніемъ (3), собра́ніи (26), собра́ній (10), собра́нію (9), собра́нія (39), собра́ніяхъ (3), собра́ніємъ (1), собра̂нія (76), сѡбра́нія (1)

цвѣтособра́ніе N,n,inan N2i (1)
цвѣтособра́ніе (1)

ѡтобра́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡтобра́нію (1)

игра́ніе N,n,inan N2i (34)
игра, забава
игра́ньми (4), игра́ніе (11), игра́ніи (1), игра́нія (1), игра̂ніи (3), игра̂нія (14)

взыгра́ніе N,n,inan N2i (69)
веселье, пляс
взыгра́нми (1), взыгра́ньми (2), взыгра́ніе (9), взыгра́ніемъ (1), взыгра́ніи (2), взыгра́нія (1), взыгра̂нія (53)

раздра́ніе N,n,inan N2i (1)
раздра́нія (1)

содра́ніе N,n,inan N2i (1)
содра́ніе (1)

собира́ніе N,n,inan N2i (5)
собира́ніе (2), собира́ніи (1), собира́нію (1), собира́нія (1)

раздира́ніе N,n,inan N2i (4)
раздира́ніе (2), раздира̂нія (2)

назира́ніе N,n,inan N2i (1)
назира́ніе (1)

взира́ніе N,n,inan N2i (63)
взгляд (процесс)
взира́нми (1), взира́ніе (15), взира́ніемъ (13), взира́ніи (3), взира́ніихъ (1), взира́нію (16), взира́нія (11), взира̂ніи (2), взира̂нія (1)

подзира́ніе N,n,inan N2i (1)
подзира́ньми (1)

призира́ніе N,n,inan N2i (3)
призира́ніемъ (3)

непризира́ніе N,n,inan N2i (1)
непризира́нія (1)

созира́ніе N,n,inan N2i (2)
созира́ніе (1), созира́ніемъ (1)

попира́ніе N,n,inan N2i (2)
попира́ніе (1), попира́ніемъ (1)

притира́ніе N,n,inan N2i (1)
притира́ній (1)

ѡтира́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡтира́ніи (1)

простира́ніе N,n,inan N2i (1)
простира́ніи (1)

ора́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡра́нія (2)

попра́ніе N,n,inan N2i (34)
попра́ніе (26), попра́ніемъ (1), попра́нію (1), попра́нія (6)

растеса́ніе N,n,inan N2i (1)
растеса̂ніи (1)

літургиса́ніе N,n,inan N2i (2)
совершение литургии
літургиса́ніемъ (1), літургиса́нію (1)

писа́ніе N,n,inan N2i (1106)
писа́ньми (33), писа́ніе (256), писа́ніемъ (53), писа́ніи (56), писа́ніихъ (26), писа́ній (239), писа́нію (64), писа́нія (155), писа́ніями (6), писа́ніямъ (5), писа́ніяхъ (44), писа́ніємъ (30), писа̂ніи (8), писа̂нія (131)

записа́ніе N,n,inan N2i (1)
записа́нія (1)

написа́ніе N,n,inan N2i (25)
написа́ніе (19), написа́ніемъ (1), написа́ніи (2), написа́нія (2), написа̂нія (1)

живонаписа́ніе N,n,inan N2i (1)
живонаписа́ніями (1)

вписа́ніе N,n,inan N2i (1)
вписа́ній (1)

надписа́ніе N,n,inan N2i (18)
надписа́ніе (15), надписа́нія (1), надписа́ніями (1), надписа́ніяхъ (1)

предписа́ніе N,n,inan N2i (3)
предписа́ній (1), предписа́нію (2)

подписа́ніе N,n,inan N2i (17)
подписа́ніе (12), подписа́ніемъ (1), подписа́нію (3), подписа́нія (1)

преписа́ніе N,n,inan N2i (3)
преписа́ніи (1), преписа́нія (1), преписа̂нія (1)

приписа́ніе N,n,inan N2i (2)
приписа́ніе (2)

ѡписа́ніе N,n,inan N2i (14)
ѡписа́ніе (5), ѡписа́ніемъ (5), ѡписа́нію (1), ѡписа́нія (3)

живописа́ніе N,n,inan N2i (4)
живописа́ніе (1), живописа́нію (1), живописа́нія (2)

жизнеописа́ніе N,n,inan N2i (1)
жизнеописаний (1)

рукописа́ніе N,n,inan N2i (102)
рукописа́ніе (96), рукописа́нія (1), рукописа̂нія (5)

священнописа́ніе N,n,inan N2i (2)
священнописа́ніемъ (1), сщ҃еннописа́ньми (1)

сѣнописа́ніе N,n,inan N2i (1)
сѣнописа́ніи (1)

столпописа́ніе N,n,inan N2i (14)
столпописа́ніе (14)

прописа́ніе N,n,inan N2i (4)
прописа́ніе (3), прописа̂нія (1)

памятописа́ніе N,n,inan N2i (1)
памятописа́нми (1)

списа́ніе N,n,inan N2i (48)
списа́ніе (18), списа́ніемъ (4), списа́ніи (2), списа́ній (3), списа́нію (1), списа́нія (2), списа́ніямъ (1), списа́ніяхъ (1), списа́ніємъ (2), списа̂нія (13), спіса́ніе (1)

расписа́ніе N,n,inan N2i (1)
расписа́ніе (1)

восписа́ніе N,n,inan N2i (1)
восписа́ніе (1)

пляса́ніе N,n,inan N2i (31)
пляса́ніе (2), пляса́ніемъ (8), пляса́нію (4), пляса́нія (12), пляса̂нія (5)

препоя́саніе N,n,inan N2i (7)
препоя́саніе (4), препоя́саніемъ (1), препоя̂санія (2)

ѡпоя́саніе N,n,inan N2i (4)
ѡпоя́саніе (1), ѡпоя̂санія (3)

запеча́таніе N,n,inan N2i (1)
запеча̂танія (1)

напеча́таніе N,n,inan N2i (4)
напеча́таніе (4)

шата́ніе N,n,inan N2i (205)
шата́ніе (81), шата́ніемъ (1), шата́ній (2), шата́нію (1), шата́нія (8), шата̂нія (112)

ѡклевета́ніе N,n,inan N2i (17)
ѡклевета́ніе (5), ѡклевета́ніемъ (1), ѡклевета́нію (1), ѡклевета́нія (5), ѡклевета̂нія (3), ѡклевєта́ніи (1), ѡклевєта́нія (1)

скрежета́ніе N,n,inan N2i (5)
скрежета́ніемъ (4), скрежета́нія (1)

лета́ніе N,n,inan N2i (2)
лета́ніе (2)

мета́ніе N,n,inan N2i (138)
поясной поклон
мета́ньми (1), мета́ніе (10), мета́ніемъ (2), мета́ніи (6), мета́ній (8), мета́нію (1), мета́нія (1), мета̂ніи (1), мета̂нія (107), мєта́нія (1)

измета́ніе N,n,inan N2i (4)
измета́ніе (4)

каменомета́ніе N,n,inan N2i (3)
каменомета̂нія (1), каменомєта́нія (2)

ѡтмета́ніе N,n,inan N2i (8)
ѿмета́ніе (4), ѿмета́ніи (3), ѿмета́ніємъ (1)

хрепета́ніе N,n,inan N2i (1)
хрепета́нія (1)

сочета́ніе N,n,inan N2i (42)
сочета́ніе (25), сочета́ніемъ (5), сочета́ніи (1), сочета́ній (1), сочета́нію (1), сочета́нія (7), сочета́ніємъ (1), сочета̂нія (1)

благосочета́ніе N,n,inan N2i (1)
бл҃госочета́ніе (1)

счета́ніе N,n,inan N2i (4)
счета́ніе (1), счета́ніемъ (3)

ѡбита́ніе N,n,inan N2i (33)
ѡбита́ніе (8), ѡбита́ніи (5), ѡбита́ніихъ (1), ѡбита́ній (1), ѡбита́нію (1), ѡбита́нія (15), ѡбита̂нія (2)

соѡбита́ніе N,n,inan N2i (1)
соѡбита̂ніи (1)

вита́ніе N,n,inan N2i (2)
обитание
вита́нія (1), вита̂нія (1)

свита́ніе N,n,inan N2i (1)
свита́нія (1)

скита́ніе N,n,inan N2i (7)
скита́ніе (1), скита́нія (6)

пита́ніе N,n,inan N2i (9)
пита́ніе (7), пита́нія (2)

напита́ніе N,n,inan N2i (1)
напита́нію (1)

препита́ніе N,n,inan N2i (3)
препита́ніе (2), препита́нію (1)

живопита́ніе N,n,inan N2i (1)
живопита́нію (1)

присноживопита́ніе N,n,inan N2i (2)
присноживопита́нія (2)

благопита́ніе N,n,inan N2i (1)
сладкая, вкусная пища
благопита́ніе (1)

многопита́ніе N,n,inan N2i (1)
многопита́ніе (1)

млекопита́ніе N,n,inan N2i (3)
млекопита́ніе (1), млекопита́нія (2)

пространнопита́ніе N,n,inan N2i (1)
пространнопита́ніе (1)

пропита́ніе N,n,inan N2i (7)
пропита́ніе (1), пропита́ніемъ (1), пропита́ніи (1), пропита́нія (4)

воспита́ніе N,n,inan N2i (44)
воспита́ніе (34), воспита́ніемъ (2), воспита́нія (5), воспита̂ніи (1), воспита̂нія (2)

врита́нія N,f,inan,topn N2i (2)
врита́ніи (1), врита́нію (1)

почита́ніе N,n,inan N2i (42)
почита́ньми (3), почита́ніе (13), почита́ніемъ (3), почита́ніи (10), почита́нію (2), почита́нія (9), почита̂нія (2)

предпочита́ніе N,n,inan N2i (3)
предпочита́ніе (2), предпочита́ніи (1)

непочита́ніе N,n,inan N2i (1)
непочита́ніемъ (1)

ікѡнопочита́ніе N,n,inan N2i (5)
ікѡнопочита́ніе (1), ікѡнопочита́ніи (3), ікѡнопочита́нія (1)

прочита́ніе N,n,inan N2i (6)
прочита́ніе (2), прочита́ніемъ (2), прочита́ніи (1), прочита́нію (1)

сочита́ніе N,n,inan N2i (1)
сочита́ніемъ (1)

исчита́ніе N,n,inan N2i (1)
исчита́ніемъ (1)

скокта́ніе N,n,inan N2i (2)
скокта́ньми (1), скокта̂нія (1)

хрехота́ніе N,n,inan N2i (1)
хрехота́ніе (1)

шепта́ніе N,n,inan N2i (5)
шепта́ньми (1), шепта́ній (1), шепта́нія (2), шепта̂нія (1)

ропта́ніе N,n,inan N2i (35)
ропта́ніе (19), ропта́ніи (1), ропта́ній (3), ропта́нію (3), ропта́нія (9)

топта́ніе N,n,inan N2i (2)
топта́ніе (1), топта́нія (1)

черта́ніе N,n,inan N2i (1)
черта́ніе (1)

начерта́ніе N,n,inan N2i (104)
начерта́ньми (14), начерта́ніе (57), начерта́ніемъ (7), начерта́ніи (1), начерта́ніихъ (6), начерта́ній (4), начерта́нію (2), начерта́нія (7), начерта̂ніи (1), начерта̂нія (5)

предначерта́ніе N,n,inan N2i (2)
предначерта̂нія (2)

проначерта́ніе N,n,inan N2i (2)
проначерта̂нія (2)

возраста́ніе N,n,inan N2i (8)
возраста́ніе (7), возраста́нія (1)

предста́ніе N,n,inan N2i (10)
предста́ніе (2), предста́ніемъ (7), предста́нія (1)

преста́ніе N,n,inan N2i (4)
преста́ніе (4)

возста́ніе N,n,inan N2i (494)
возста́ніе (3), возста́ніемъ (1), возста́нія (3), возста̂нія (2), восста́ніе (1), воста́ніе (216), воста́ніемъ (66), воста́ніи (48), воста́ніихъ (1), воста́ній (2), воста́нію (44), воста́нія (67), воста̂нія (39), вѡста́нія (1)

привозста́ніе N,n,inan N2i (1)
привозста̂нія (1)

свиста́ніе N,n,inan N2i (1)
свиста́ніемъ (1)

блиста́ніе N,n,inan N2i (215)
блиста́нми (2), блиста́ньми (59), блиста́ніе (13), блиста́ніемъ (41), блиста́ніи (13), блиста́ній (3), блиста́нію (3), блиста́нія (30), блиста́ніями (1), блиста̂ніи (36), блиста̂нія (14)

ѡблиста́ніе N,n,inan N2i (15)
ѡблиста́нія (11), ѡблиста̂ніи (2), ѡблиста̂нія (2)

риста́ніе N,n,inan N2i (4)
риста́ніе (2), риста́ніемъ (1), риста́нія (1)

всевоста́ніе N,n,inan N2i (1)
всевоста́ніе (1)

привоста́ніе N,n,inan N2i (3)
привоста̂нія (3)

мечта́ніе N,n,inan N2i (284)
мечта́нми (2), мечта́ньми (7), мечта́ніе (63), мечта́ніемъ (31), мечта́ніи (16), мечта́ніихъ (3), мечта́ній (25), мечта́нію (23), мечта́нія (32), мечта́ніями (2), мечта́ніямъ (9), мечта́ніяхъ (4), мечта̂ніи (1), мечта̂нія (65), мєчта́нія (1)

сочта́ніе N,n,inan N2i (5)
сочта́нія (4), сочта̂нія (1)

испыта́ніе N,n,inan N2i (140)
испыта́ніе (21), испыта́ніемъ (15), испыта́ніи (13), испыта́ній (4), испыта́нію (6), испыта́нія (71), испыта́ніяхъ (1), испыта̂нія (9)

словоиспыта́ніе N,n,inan N2i (1)
словоиспыта́ніе (1)

многоиспыта́ніе N,n,inan N2i (1)
многоиспыта́ніемъ (1)

извѣстноиспыта́ніе N,n,inan N2i (2)
извѣстноиспыта́ніемъ (2)

разсвѣта́ніе N,n,inan N2i (1)
разсвѣта́нія (1)

спря́таніе N,n,inan N2i (3)
спря́таніемъ (1), спря́таніи (2)

уха́ніе N,n,inan N2i (4)
уха́ніе (4)

благоуха́ніе N,n,inan N2i (194)
благоуха́ньми (3), благоуха́ніе (27), благоуха́ніемъ (7), благоуха́ніи (2), благоуха́нію (1), благоуха́нія (49), благоуха̂ніи (2), благоуха̂нія (4), благоуханія (1), бл҃гоуха́нми (1), бл҃гоуха́ньми (3), бл҃гоуха́ніе (23), бл҃гоуха́ніемъ (5), бл҃гоуха́ніи (4), бл҃гоуха́ній (1), бл҃гоуха́нія (54), бл҃гоуха̂нія (7)

сладкоуха́ніе N,n,inan N2i (1)
сладкоуха́нія (1)

мѵроуха́ніе N,n,inan N2i (2)
мѷроуха́ніе (1), мѷроуха́ніемъ (1)

чха́ніе N,n,inan N2i (1)
чха́ніи (1)

дыха́ніе N,n,inan N2i (707)
всякая тварь, имеющая жизненную силу
дыха́ньми (3), дыха́ніе (618), дыха́ніемъ (20), дыха́ніи (6), дыха́нію (10), дыха́нія (39), дыха́ніємъ (1), дыха̂ніи (9), дыха̂нія (1)

вдыха́ніе N,n,inan N2i (13)
вдыха́ніе (11), вдыха́ніемъ (2)

издыха́ніе N,n,inan N2i (28)
издыха́ніемъ (2), издыха́ніи (1), издыха́нія (25)

воздыха́ніе N,n,inan N2i (278)
вздохи от скорбей и болезней, стенание, терзание
воздыха́нми (2), воздыха́ньми (28), воздыха́ніе (98), воздыха́ніемъ (27), воздыха́ніи (15), воздыха́ніихъ (10), воздыха́ній (13), воздыха́нію (4), воздыха́нія (40), воздыха́ніямъ (1), воздыха́ніємъ (3), воздыха̂ніи (2), воздыха̂нія (35)

ѕлодыха́ніе N,n,inan N2i (1)
ѕлодыха́нія (1)

ѡтдыха́ніе N,n,inan N2i (7)
ѿдыха́ніе (2), ѿдыха́ніемъ (1), ѿдыха́ніємъ (4)

восклица́ніе N,n,inan N2i (39)
восклица́ньми (1), восклица́ніе (1), восклица́ніемъ (11), восклица́ніи (1), восклица́ніихъ (2), восклица́нія (23)

приница́ніе N,n,inan N2i (1)
приница́ніе (1)

нарица́ніе N,n,inan N2i (6)
нарица́ніе (4), нарица̂нія (2)

порица́ніе N,n,inan N2i (11)
порица́ніе (5), порица́нію (2), порица́нія (4)

прорица́ніе N,n,inan N2i (9)
прорица́ніе (4), прорица́ній (2), прорица́нія (1), прорица̂нія (2)

ѡтрица́ніе N,n,inan N2i (3)
ѿрица́ніе (3)

истица́ніе N,n,inan N2i (2)
истица̂нія (2)

толца́ніе N,n,inan N2i (5)
толца́нія (1), толца̂нія (4)

созерца́ніе N,n,inan N2i (8)
созерца́ніе (2), созерца́ніи (1), созерца́нію (3), созерца́нія (2)

наляца́ніе N,n,inan N2i (1)
наляца̂нія (1)

велича́ніе N,n,inan N2i (128)
прославление: особое песнопение на богослужении
велича́ніе (112), велича́ніемъ (1), велича́ніи (5), велича́нія (4), велича̂нія (6)

молча́ніе N,n,inan N2i (198)
молча́ньми (1), молча́ніе (69), молча́ніемъ (50), молча́ніи (30), молча́нію (19), молча́нія (29)

замолча́ніе N,n,inan N2i (3)
замолча́нія (3)

немолча́ніе N,n,inan N2i (1)
немолча́ніемъ (1)

любомолча́ніе N,n,inan N2i (1)
любомолча́ніемъ (1)

умолча́ніе N,n,inan N2i (4)
умолча́ніе (1), умолча́ніи (2), умолча́нія (1)

конча́ніе N,n,inan N2i (3)
конча́ніе (2), конча́ніемъ (1)

ѡконча́ніе N,n,inan N2i (15)
ѡконча́ніе (1), ѡконча́ніемъ (1), ѡконча́ніи (6), ѡконча́нію (1), ѡконча́нія (5), ѡконча̂нія (1)

сконча́ніе N,n,inan N2i (247)
сконча́ніе (46), сконча́ніемъ (2), сконча́ніи (108), сконча́нію (2), сконча́нія (89)

вѣнча́ніе N,n,inan N2i (20)
возлагать венок или венец; удостаивать; сподоблять
вѣнча́ніе (16), вѣнча́ніи (1), вѣнча́нія (3)

источа́ніе N,n,inan N2i (1)
источа́нія (1)

извыча́ніе N,n,inan N2i (1)
извыча́нію (1)

замѣча́ніе N,n,inan N2i (1)
замѣча́ніе (1)

ѡбетша́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡбетша́ніе (1), ѡбетша̂нія (1)

ѡбветша́ніе N,n,inan N2i (5)
ѡбветша́ніе (5)

слу́шаніе N,n,inan N2i (21)
слу́шаніе (4), слу́шаніемъ (2), слу́шаніи (5), слу́шанію (2), слу́шанія (8)

преслуша́ніе N,n,inan N2i (169)
преслуша́ніе (33), преслуша́ніемъ (16), преслуша́ніи (3), преслуша́нію (1), преслуша́нія (115), преслуша̂нія (1)

ѡслуша́ніе N,n,inan N2i (10)
ѡслуша́ніе (6), ѡслуша́ніемъ (4)

послуша́ніе N,n,inan N2i (254)
послу́шанія (1), послуша́ніе (111), послуша́ніемъ (27), послуша́ніи (35), послуша́нію (18), послуша́нія (60), послуша́ніямъ (1), послуша̂нія (1)

непослуша́ніе N,n,inan N2i (5)
непослуша́ніе (4), непослуша́нія (1)

благопослуша́ніе N,n,inan N2i (1)
благопослуша́ніе (1)

добропослуша́ніе N,n,inan N2i (1)
добропослуша́ніе (1)

вы́слушаніе N,n,inan N2i (1)
вы́слушанія (1)

слы́шаніе N,n,inan N2i (107)
слы́шаніе (53), слы́шаніемъ (3), слы́шаніи (2), слы́шанію (12), слы́шанія (33), слы̂шанія (4)

благослы́шаніе N,n,inan N2i (1)
бл҃гослы́шаніе (1)

услы́шаніе N,n,inan N2i (18)
услы́шаніе (16), услы́шанію (1), услыша́ніе (1)

блеща́ніе N,n,inan N2i (10)
блеск, сияние
блеща́ніе (2), блеща́ніемъ (3), блеща́ніи (3), блеща̂нія (2)

ѡбнища́ніе N,n,inan N2i (3)
ѡбнища́ніемъ (1), ѡбнища́нія (2)

истоща́ніе N,n,inan N2i (83)
изнурение; унижение; снисхождение
истоща́ніе (58), истоща́ніемъ (14), истоща́ніи (1), истоща́ній (1), истоща́нію (5), истоща́нія (4)

тща́ніе N,n,inan N2i (316)
тща́ніе (89), тща́ніемъ (189), тща́ніи (7), тща́нію (8), тща́нія (18), тща̂нія (5)

потща́ніе N,n,inan N2i (5)
1) скорость, поспешность; 2) тщательность
потща́ніемъ (5)

прельща́ніе N,n,inan N2i (1)
прельща́ніе (1)

ѡбѣща́ніе N,n,inan N2i (161)
ѡбѣща́ніе (51), ѡбѣща́ніемъ (7), ѡбѣща́ніи (4), ѡбѣща́ніихъ (2), ѡбѣща́ній (3), ѡбѣща́нію (20), ѡбѣща́нія (59), ѡбѣща́ніями (1), ѡбѣща́ніямъ (1), ѡбѣща́ніємъ (2), ѡбѣща̂ніи (1), ѡбѣща̂нія (8), ѻбѣща́ніе (1), ѻбѣща́нія (1)

предѡбѣща́ніе N,n,inan N2i (1)
предъ̑ѡбѣща́ніе (1)

вѣща́ніе N,n,inan N2i (387)
речь, проповедь
вѣща́ньми (1), вѣща́ніе (334), вѣща́ніемъ (18), вѣща́ніи (1), вѣща́ніихъ (1), вѣща́ній (1), вѣща́нія (14), вѣща́ніємъ (3), вѣща̂ніи (2), вѣща̂нія (12)

завѣща́ніе N,n,inan N2i (66)
завѣща́ніе (27), завѣща́ніемъ (2), завѣща́ніи (4), завѣща́ніихъ (1), завѣща́ній (3), завѣща́нію (4), завѣща́нія (20), завѣща́ніямъ (2), завѣща́ніяхъ (1), завѣща̂нія (2)

предвѣща́ніе N,n,inan N2i (1)
предвѣща́ніи (1)

невѣща́ніе N,n,inan N2i (1)
невѣща́ніе (1)

благовѣща́ніе N,n,inan N2i (3)
добрая весть
благовѣща́ніе (1), благовѣща́ніемъ (1), бл҃говѣща́нія (1)

боговѣща́ніе N,n,inan N2i (9)
бг҃овѣща́ньми (2), бг҃овѣща́ніемъ (2), бг҃овѣща́нія (2), бг҃овѣща́ніємъ (1), бг҃овѣща̂ніи (2)

народовѣща́ніе N,n,inan N2i (1)
народовѣща́нію (1)

высоковѣща́ніе N,n,inan N2i (2)
высоковѣща́ньми (1), высоковѣща́ніемъ (1)

добровѣща́ніе N,n,inan N2i (2)
добровѣща́ньми (1), добровѣща́ніе (1)

провѣща́ніе N,n,inan N2i (14)
провѣща́ньми (1), провѣща́ніе (9), провѣща́ніемъ (2), провѣща́ній (1), провѣща̂нія (1)

совѣща́ніе N,n,inan N2i (15)
совѣща́ніе (6), совѣща́ніемъ (1), совѣща́ніи (2), совѣща́ніихъ (2), совѣща́ній (1), совѣща́нія (2), совѣща̂нія (1)

ѡтвѣща́ніе N,n,inan N2i (4)
ѿвѣща́ніемъ (1), ѿвѣща́нію (1), ѿвѣща́нія (2)

увѣща́ніе N,n,inan N2i (23)
увѣща́ніе (6), увѣща́ніемъ (2), увѣща́ніи (1), увѣща́нію (2), увѣща́нія (3), увѣща́ніями (5), увѣща́ніямъ (1), увѣща̂нія (3)

предувѣща́ніе N,n,inan N2i (2)
предувѣща́ніе (1), предъ̑увѣща́ніе (1)

ѡсте́гніе N,n,inan N2i (1)
ѡсте́гнми (1)

бодні́е N,n,inan N2i (1)
бодні́е (1)

утае́ніе N,n,inan N2i (1)
утае́ніемъ (1)

согбе́ніе N,n,inan N2i (5)
согбе́ніе (3), согбе́нію (2)

погребе́ніе N,n,inan N2i (332)
погребе́ніе (155), погребе́ніемъ (36), погребе́ніи (26), погребе́нію (53), погребе́нія (62)

прозябе́ніе N,n,inan N2i (117)
прозябе́ніе (85), прозябе́ніемъ (1), прозябе́нію (2), прозябе́нія (7), прозябе́ніяхъ (1), прозябє́ніи (1), прозябє́нія (20)

забве́ніе N,n,inan N2i (126)
забве́ніе (53), забве́ніемъ (16), забве́ніи (4), забве́нію (13), забве́нія (40)

трезве́ніе N,n,inan N2i (21)
трезве́ніе (9), трезве́ніемъ (5), трезве́ніи (1), трезве́нію (1), трезве́нія (5)

утрезве́ніе N,n,inan N2i (1)
утрезве́нія (1)

иждиве́ніе N,n,inan N2i (12)
иждиве́ніе (5), иждиве́ніемъ (1), иждиве́ніи (3), иждиве́нію (1), иждивє́нію (1), иждивє́нія (1)

преполове́ніе N,n,inan N2i (162)
преполове́ніе (76), преполове́ніемъ (8), преполове́ніи (5), преполове́нію (16), преполове́нія (57)

благослове́ніе N,n,inan N2i (1171)
благослове́нми (3), благослове́ньми (9), благослове́ніе (137), благослове́ніемъ (18), благослове́ніи (102), благослове́ніихъ (5), благослове́ній (2), благослове́нію (10), благослове́нія (34), благословению (1), благословє́ніи (1), благословє́нія (5), блгс̑ве́ніе (44), блгс̑ве́ніемъ (9), блгс̑ве́ніи (5), блгс̑ве́нію (2), блгс̑ве́нія (9), блгс̑вє́ніи (1), блгс̑вє́нія (1), бл҃гослове́ньми (21), бл҃гослове́ніе (348), бл҃гослове́ніемъ (81), бл҃гослове́ніи (217), бл҃гослове́ніихъ (2), бл҃гослове́ній (1), бл҃гослове́нію (21), бл҃гослове́нія (82)

богослове́ніе N,n,inan N2i (1)
бг҃ослове́ньми (1)

хвалослове́ніе N,n,inan N2i (1)
хвалослове́ньми (1)

свѣтлослове́ніе N,n,inan N2i (2)
свѣтлослове́ньми (2)

пѣснослове́ніе N,n,inan N2i (1)
пѣснослове́ньми (1)

измове́ніе N,n,inan N2i (4)
омытие; очищение
измове́ніе (3), измове́ніемъ (1)

ѡмове́ніе N,n,inan N2i (11)
ѡмове́на (1), ѡмове́ніе (3), ѡмове́ніемъ (1), ѡмове́ніи (1), ѡмове́ніихъ (2), ѡмовє́нія (3)

ѡтмове́ніе N,n,inan N2i (1)
ѿмове́нію (1)

умове́ніе N,n,inan N2i (24)
умове́ніе (8), умове́ніемъ (1), умове́ніи (11), умове́нію (1), умове́нія (3)

неумове́ніе N,n,inan N2i (1)
неумове́ніе (1)

ногоумове́ніе N,n,inan N2i (1)
ногоумове́ніе (1)

манове́ніе N,n,inan N2i (197)
знак рукой, головою, глазами или иного рода, содержащий приказание; повеление; воля
манове́нми (2), манове́ньми (8), манове́ніе (2), манове́ніемъ (148), манове́ніи (1), манове́нію (9), манове́нія (3), манове́ніємъ (6), мановє́ніи (18)

мгнове́ніе N,n,inan N2i (35)
мгнове́ніе (9), мгнове́ніемъ (7), мгнове́ніи (18), мгновє́нія (1)

окомгнове́ніе N,n,inan N2i (1)
ѻкомгнове́ніи (1)

исчезнове́ніе N,n,inan N2i (11)
изчезнове́ніе (6), изчезнове́нія (1), исчезнове́ніе (3), исчезнове́нію (1)

поползнове́ніе N,n,inan N2i (60)
поползнове́ніе (33), поползнове́ніемъ (4), поползнове́ніи (2), поползнове́ніихъ (1), поползнове́нія (13), поползнове́ніяхъ (1), поползновє́нія (6)

дерзнове́ніе N,n,inan N2i (1243)
смелость
дерзнове́ньми (2), дерзнове́ніе (742), дерзнове́ніемъ (367), дерзнове́ніи (39), дерзнове́нію (9), дерзнове́нія (83), дерзновє́нія (1)

бездерзнове́ніе N,n,inan N2i (1)
отсутствие бодрости, смелости
бездерзнове́ніе (1)

благодерзнове́ніе N,n,inan N2i (4)
смелый поступок
благодерзнове́ніе (3), бл҃годерзнове́ніемъ (1)

содерзнове́ніе N,n,inan N2i (1)
содерзнове́ніемъ (1)

ѡбинове́ніе N,n,inan N2i (7)
ѡбинове́нія (7)

повинове́ніе N,n,inan N2i (60)
повинове́ніе (21), повинове́ніемъ (4), повинове́ніи (21), повинове́нію (1), повинове́нія (13)

неповинове́ніе N,n,inan N2i (2)
неповинове́ніе (1), неповинове́нія (1)

поминове́ніе N,n,inan N2i (2)
поминове́ніе (1), поминове́нія (1)

непоминове́ніе N,n,inan N2i (1)
непоминове́ніе (1)

изринове́ніе N,n,inan N2i (1)
выбрасывание; извержение; исключение
изриновє́нія (1)

ѡтринове́ніе N,n,inan N2i (6)
ѿринове́ніе (4), ѿринове́ніи (1), ѿринове́ній (1)

воскликнове́ніе N,n,inan N2i (68)
восклицание; хоровое пение
воскликнове́ніе (11), воскликнове́ніи (53), воскликнове́нія (4)

возникнове́ніе N,n,inan N2i (7)
возникнове́ніе (3), возникнове́ніемъ (1), возникнове́нія (3)

преткнове́ніе N,n,inan N2i (21)
преткнове́ніе (6), преткнове́ніемъ (1), преткнове́ніи (1), преткнове́нія (8), преткновє́нія (5)

поткнове́ніе N,n,inan N2i (1)
поткнове́нія (1)

обыкнове́ніе N,n,inan N2i (16)
ѡбыкнове́ніе (1), ѻбыкнове́ніе (3), ѻбыкнове́ніемъ (1), ѻбыкнове́ніи (2), ѻбыкнове́ній (1), ѻбыкнове́нію (4), ѻбыкнове́нія (4)

навыкнове́ніе N,n,inan N2i (124)
навыкнове́ньми (1), навыкнове́ніе (45), навыкнове́ніемъ (10), навыкнове́ніи (12), навыкнове́ній (3), навыкнове́нію (16), навыкнове́нія (28), навыкнове́ніяхъ (1), навыкнове́ніємъ (1), навыкновє́нія (5), навыкновє́ніями (1), навыкновє́ніямъ (1)

ѕлонавыкнове́ніе N,n,inan N2i (1)
ѕлонавыкнове́ніе (1)

усѣкнове́ніе N,n,inan N2i (46)
усѣкнове́ніе (32), усѣкнове́ніемъ (3), усѣкнове́ніи (4), усѣкнове́нію (2), усѣкнове́нія (5)

прикоснове́ніе N,n,inan N2i (65)
прикоснове́ньми (2), прикоснове́ніемъ (57), прикоснове́ніи (1), прикоснове́нія (4), прикоснове́ніями (1)

дунове́ніе N,n,inan N2i (15)
дунове́ньми (2), дунове́ніемъ (12), дунове́ніи (1)

надунове́ніе N,n,inan N2i (1)
надунове́нія (1)

вдунове́ніе N,n,inan N2i (2)
вдунове́ніе (1), вдунове́ніемъ (1)

дхнове́ніе N,n,inan N2i (1)
дхнове́ніе (1)

содхнове́ніе N,n,inan N2i (3)
содхнове́ніе (1), содхнове́нія (1), содх҃нове́ніемъ (1)

дохнове́ніе N,n,inan N2i (33)
дыхание
дохнове́ньми (5), дохнове́ніе (7), дохнове́ніемъ (11), дохнове́ніи (1), дохнове́ній (1), дохнове́нію (1), дохнове́нія (6), дохновє́ніи (1)

вдохнове́ніе N,n,inan N2i (47)
вдохнове́ньми (5), вдохнове́ніе (9), вдохнове́ніемъ (20), вдохнове́ній (1), вдохнове́нія (11), вдохновє́нія (1)

воздохнове́ніе N,n,inan N2i (1)
воздохнове́ніе (1)

сдохнове́ніе N,n,inan N2i (1)
сдохнове́ніе (1)

ѡтдохнове́ніе N,n,inan N2i (1)
ѿдохнове́ніе (1)

ѡглохнове́ніе N,n,inan N2i (4)
ѡглохнове́ніе (4)

духнове́ніе N,n,inan N2i (10)
духнове́ніемъ (4), духнове́нія (3), дх҃нове́ніемъ (2), дх҃нове́нія (1)

плюнове́ніе N,n,inan N2i (17)
плюнове́ніе (2), плюнове́ніемъ (3), плюнове́нія (12)

воспомянове́ніе N,n,inan N2i (3)
воспомянове́ніємъ (2), воспомяновє́ніи (1)

воспрянове́ніе N,n,inan N2i (1)
воспрянове́ніе (1)

прикрове́ніе N,n,inan N2i (7)
прикрове́ніе (6), прикрове́нія (1)

ѡкрове́ніе N,n,inan N2i (3)
ѡкрове́ніе (2), ѡкрове́ніихъ (1)

покрове́ніе N,n,inan N2i (19)
покрове́ніе (4), покрове́ніи (3), покрове́ній (1), покрове́нію (4), покрове́нія (7)

непокрове́ніе N,n,inan N2i (2)
непокрове́ніе (1), непокрове́нія (1)

сокрове́ніе N,n,inan N2i (10)
сокрове́ніе (5), сокрове́ніи (2), сокрове́ній (1), сокрове́нія (1), сокровє́нія (1)

ѡткрове́ніе N,n,inan N2i (209)
ѿкрове́нми (1), ѿкрове́ніе (91), ѿкрове́ніемъ (13), ѿкрове́ніи (25), ѿкрове́ніихъ (1), ѿкрове́ній (15), ѿкрове́нію (19), ѿкрове́нія (24), ѿкрове́ніямъ (4), ѿкровє́нія (16)

рве́ніе N,n,inan N2i (111)
рве́ніе (62), рве́ніемъ (8), рве́ніи (4), рве́ній (2), рве́нію (6), рве́нія (18), рвє́нія (11)

шве́ніе N,n,inan N2i (4)
шве́ніе (1), шве́ніемъ (1), шве́ніи (2)

волшве́ніе N,n,inan N2i (2)
колдовство
волшве́ній (1), волшвє́нія (1)

складе́ніе N,n,inan N2i (1)
складє́нія (1)

паде́ніе N,n,inan N2i (356)
паде́нми (1), паде́ньми (8), паде́ніе (93), паде́ніемъ (44), паде́ніи (23), паде́ніихъ (4), паде́ній (33), паде́нію (15), паде́нія (113), паде́ніями (2), паде́ніяхъ (1), падє́ніи (4), падє́нія (15)

нападе́ніе N,n,inan N2i (71)
напа́денія (2), нападе́ньми (1), нападе́ніе (15), нападе́ніемъ (2), нападе́ніи (3), нападе́ній (10), нападе́нію (1), нападе́нія (25), нападє́нія (12)

низпаде́ніе N,n,inan N2i (7)
низпаде́ніе (5), низпаде́ніемъ (1), низпаде́ніи (1)

грѣхопаде́ніе N,n,inan N2i (58)
грѣхопаде́ньми (3), грѣхопаде́ніе (4), грѣхопаде́ніемъ (3), грѣхопаде́ніи (1), грѣхопаде́ній (31), грѣхопаде́нія (4), грѣхопадє́нія (12)

спаде́ніе N,n,inan N2i (1)
спадє́нія (1)

испаде́ніе N,n,inan N2i (5)
испаде́ніе (4), испаде́нія (1)

ѡтпаде́ніе N,n,inan N2i (40)
ѿпаде́ніе (31), ѿпаде́ніемъ (1), ѿпаде́ніи (1), ѿпаде́ній (1), ѿпаде́нія (6)

краде́ніе N,n,inan N2i (14)
воровство
краде́ніе (5), краде́ніемъ (1), краде́нію (2), краде́нія (3), крадє́нія (3)

ѡкраде́ніе N,n,inan N2i (5)
ѡкраде́ніемъ (4), ѡкраде́нія (1)

украде́ніе N,n,inan N2i (1)
украде́ніемъ (1)

пощаде́ніе N,n,inan N2i (1)
пощаде́ніи (1)

веде́ніе N,n,inan N2i (1)
сознание, понимание
веде́ніемъ (1)

наведе́ніе N,n,inan N2i (48)
наведе́ньми (9), наведе́ніе (4), наведе́ніемъ (1), наведе́ніи (2), наведе́ніихъ (1), наведе́ній (1), наведе́нія (14), наведе́ніямъ (2), наведє́ніи (2), наведє́нія (12)

введе́ніе N,n,inan N2i (29)
введе́ніе (10), введе́ніемъ (2), введе́ніи (3), введе́нію (5), введе́нія (9)

привведе́ніе N,n,inan N2i (3)
привведе́ніе (3)

нововведе́ніе N,n,inan N2i (5)
нововведе́ніемъ (1), нововведе́нія (1), нововведе́ніямъ (3)

преведе́ніе N,n,inan N2i (8)
преведе́ніе (5), преведе́ніи (1), преведе́нію (1), преведе́нія (1)

изведе́ніе N,n,inan N2i (1)
изведе́нія (1)

низведе́ніе N,n,inan N2i (1)
низведе́ніи (1)

произведе́ніе N,n,inan N2i (6)
произведе́ніе (1), произведе́нію (2), произведе́нія (3)

воспроизведе́ніе N,n,inan N2i (1)
воспроизведение (1)

возведе́ніе N,n,inan N2i (25)
возведе́ніе (21), возведе́нію (3), возведе́нія (1)

приведе́ніе N,n,inan N2i (48)
приведе́ньми (2), приведе́ніе (41), приведе́ніи (1), приведе́нія (3), приведє́нія (1)

воведе́ніе N,n,inan N2i (1)
воведе́нія (1)

поведе́ніе N,n,inan N2i (6)
поведе́ніе (5), поведе́ніи (1)

ѡтведе́ніе N,n,inan N2i (7)
ѿведе́ньми (1), ѿведе́ніе (2), ѿведе́ніемъ (1), ѿведе́нія (2), ѿведє́нія (1)

наважде́ніе N,n,inan N2i (15)
наважде́ньми (2), наважде́ніемъ (4), наважде́ній (3), наважде́нію (1), наважде́нія (2), наваждє́нія (3)

гажде́ніе N,n,inan N2i (6)
поношение; бесчестие; ругань
гажде́ніе (3), гажде́ніемъ (3)

кажде́ніе N,n,inan N2i (25)
возжение, курение
кажде́ніе (4), кажде́ніемъ (3), кажде́ніи (4), кажде́нію (1), кажде́нія (10), каждє́ніи (3)

глажде́ніе N,n,inan N2i (1)
глажде́нія (1)

заглажде́ніе N,n,inan N2i (1)
заглажде́ніе (1)

изглажде́ніе N,n,inan N2i (4)
изглажде́ніе (1), изглажде́ніи (2), изглажде́нію (1)

наслажде́ніе N,n,inan N2i (487)
наслажде́ньми (1), наслажде́ніе (298), наслажде́ніемъ (4), наслажде́ніи (25), наслажде́ніихъ (3), наслажде́ній (13), наслажде́нію (32), наслажде́нія (97), наслажде́ніяхъ (1), наслаждє́нія (13)

всенаслажде́ніе N,n,inan N2i (2)
всенаслажде́ніе (2)

услажде́ніе N,n,inan N2i (21)
услажде́ніе (9), услажде́ніемъ (3), услажде́ніи (1), услажде́ніихъ (1), услажде́нія (5), услаждє́нія (2)

прохлажде́ніе N,n,inan N2i (19)
прохлажде́ньми (1), прохлажде́ніе (8), прохлажде́нію (1), прохлажде́нія (9)

восхлажде́ніе N,n,inan N2i (2)
восхлажде́ніе (2)

согромажде́ніе N,n,inan N2i (1)
согромажде́ніе (1)

сгромажде́ніе N,n,inan N2i (1)
сгромажде́ніе (1)

награжде́ніе N,n,inan N2i (2)
награжде́ніе (2)

прегражде́ніе N,n,inan N2i (16)
прегражде́ніе (13), прегражде́ніемъ (1), прегражде́ніи (1), преграждє́нія (1)

ѡгражде́ніе N,n,inan N2i (142)
ѡгражде́ніе (110), ѡгражде́ніемъ (5), ѡгражде́ній (1), ѡгражде́нію (1), ѡгражде́нія (25)

предѡгражде́ніе N,n,inan N2i (1)
предъ̑ѡграждє́нія (1)

согражде́ніе N,n,inan N2i (2)
согражде́ніе (1), согражде́ніи (1)

сажде́ніе N,n,inan N2i (2)
сажде́ніемъ (1), сажде́нія (1)

насажде́ніе N,n,inan N2i (16)
насажде́ніе (8), насажде́ніемъ (2), насажде́ній (2), насажде́нію (1), насаждє́нія (3)

новосажде́ніе N,n,inan N2i (7)
новосажде́ніе (1), новосаждє́нія (6)

досажде́ніе N,n,inan N2i (82)
досажде́ньми (1), досажде́ніе (45), досажде́ніемъ (7), досажде́ніи (2), досажде́ніихъ (3), досажде́нію (4), досажде́нія (17), досаждє́нія (3)

врежде́ніе N,n,inan N2i (9)
повреждение
врежде́ніе (1), врежде́нія (5), вреждє́нія (3)

поврежде́ніе N,n,inan N2i (3)
поврежде́нія (3)

чрежде́ніе N,n,inan N2i (4)
чрежде́ніе (4)

всечрежде́ніе N,n,inan N2i (2)
всечрежде́ніе (2)

учрежде́ніе N,n,inan N2i (18)
учрежде́ніе (9), учрежде́ніемъ (1), учрежде́ніи (2), учрежде́нію (5), учреждє́нія (1)

свобожде́ніе N,n,inan N2i (83)
свобожде́ніе (63), свобожде́ніи (3), свобожде́нію (4), свобожде́нія (13)

ѡсвобожде́ніе N,n,inan N2i (7)
ѡсвобожде́ніе (2), ѡсвобожде́ніи (3), ѡсвобожде́нію (1), ѡсвобожде́нія (1)

вожде́ніе N,n,inan N2i (5)
вожде́ньми (1), вожде́ніемъ (3), вождє́нія (1)

ѡбвожде́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡбвожде́ніе (1)

ввожде́ніе N,n,inan N2i (3)
ввожде́ніи (2), ввождє́ніи (1)

пригвожде́ніе N,n,inan N2i (11)
пригвожде́ніе (6), пригвожде́ніемъ (3), пригвождє́нія (2)

превожде́ніе N,n,inan N2i (1)
превожде́ніе (1)

извожде́ніе N,n,inan N2i (1)
извожде́ніи (1)

возвожде́ніе N,n,inan N2i (3)
поднять, вывести, помочь избежать
возвожде́нія (2), возвождє́нія (1)

привожде́ніе N,n,inan N2i (1)
привожде́ніе (1)

жестоковожде́ніе N,n,inan N2i (1)
жестоковожде́нію (1)

руковожде́ніе N,n,inan N2i (4)
руковожде́ніе (3), руковожде́ніи (1)

тайновожде́ніе N,n,inan N2i (1)
тайновожде́ніе (1)

провожде́ніе N,n,inan N2i (12)
провожде́ньми (1), провожде́ніе (7), провожде́ніи (2), провожде́ніихъ (1), провожде́нію (1)

предпровожде́ніе N,n,inan N2i (2)
предпровожде́ніе (2)

свѣтовожде́ніе N,n,inan N2i (1)
свѣтовожде́нія (1)

угожде́ніе N,n,inan N2i (43)
угожде́ніе (12), угожде́ніемъ (4), угожде́ніи (7), угожде́нію (6), угожде́нія (10), угождє́ніи (1), угождє́нія (3)

чревоугожде́ніе N,n,inan N2i (3)
чревоугожде́ніе (3)

благоугожде́ніе N,n,inan N2i (30)
делание кому-л. угодного
благоугожде́ніе (3), благоугожде́ніи (1), благоугожде́нію (5), благоугожде́нія (3), бл҃гоугожде́ніе (2), бл҃гоугожде́ніемъ (5), бл҃гоугожде́ніи (2), бл҃гоугожде́нію (9)

богоугожде́ніе N,n,inan N2i (6)
бг҃оугожде́нію (2), бг҃оугожде́нія (4)

надожде́ніе N,n,inan N2i (1)
надожде́ніемъ (1)

ѡдожде́ніе N,n,inan N2i (42)
ѡдожде́ньми (7), ѡдожде́ніе (1), ѡдожде́ніемъ (22), ѡдожде́ніи (1), ѡдожде́нія (2), ѡдождє́ніи (6), ѡдождє́нія (3)

изможде́ніе N,n,inan N2i (7)
изможде́ніе (5), изможде́нія (1), измождє́нія (1)

рожде́ніе N,n,inan N2i (374)
ржд̑ніе (1), рожде́ньми (1), рожде́ніе (162), рожде́ніемъ (15), рожде́ніи (22), рожде́ній (1), рожде́нію (17), рожде́нія (133), рожде́ніємъ (1), рождє́нія (21)

нерожде́ніе N,n,inan N2i (6)
нерожде́ніе (5), нерожде́нія (1)

возрожде́ніе N,n,inan N2i (35)
возрожде́ніе (23), возрожде́ніемъ (4), возрожде́ніи (1), возрожде́нію (1), возрожде́нія (6)

пакирожде́ніе N,n,inan N2i (5)
пакирожде́ніе (3), пакирожде́нія (2)

богорожде́ніе N,n,inan N2i (4)
бг҃орожде́нія (4)

болѣзнорожде́ніе N,n,inan N2i (1)
болѣзнорожде́нія (1)

порожде́ніе N,n,inan N2i (53)
порожде́ніе (24), порожде́ніемъ (3), порожде́ніи (1), порожде́ній (4), порожде́нія (5), порождє́нія (16)

дѣторожде́ніе N,n,inan N2i (14)
дѣторожде́ніе (10), дѣторожде́нію (1), дѣторожде́нія (3)

ѡтрожде́ніе N,n,inan N2i (7)
ѿрожде́ніе (4), ѿрожде́нія (3)

хожде́ніе N,n,inan N2i (60)
хожде́ніе (32), хожде́ніемъ (6), хожде́ніи (9), хожде́нію (2), хожде́нія (8), хождє́нія (3)

захожде́ніе N,n,inan N2i (12)
захожде́ніемъ (1), захожде́ніи (4), захожде́нія (7)

нахожде́ніе N,n,inan N2i (131)
нахожде́ньми (7), нахожде́ніе (7), нахожде́ніемъ (1), нахожде́ніи (3), нахожде́ніихъ (1), нахожде́ній (30), нахожде́нія (64), нахождє́ніи (1), нахождє́нія (17)

ѡбхожде́ніе N,n,inan N2i (32)
ѡбхожде́ньми (2), ѡбхожде́ніе (8), ѡбхожде́ніемъ (5), ѡбхожде́ніи (3), ѡбхожде́ній (3), ѡбхожде́нія (5), ѡбхождє́ніи (1), ѡбхождє́нія (5)

вхожде́ніе N,n,inan N2i (62)
вхожде́ніе (43), вхожде́ніемъ (2), вхожде́ніи (13), вхожде́нія (2), вхождє́ніи (1), вхождє́нія (1)

прехожде́ніе N,n,inan N2i (55)
прехожде́ніе (31), прехожде́ніемъ (4), прехожде́ніи (7), прехожде́ній (1), прехожде́нію (1), прехожде́нія (8), прехождє́нія (3)

низхожде́ніе N,n,inan N2i (16)
низхожде́ніе (4), низхожде́ніемъ (2), низхожде́нію (4), низхожде́нія (4), низхождє́нія (1), нисхожде́ніе (1)

снизхожде́ніе N,n,inan N2i (385)
снизхо́жденія (3), снизхожде́ніе (123), снизхожде́ніемъ (10), снизхожде́ніи (1), снизхожде́нію (50), снизхожде́нія (114), снисхожде́ніе (31), снисхожде́нію (8), снисхожде́нія (45)

прихожде́ніе N,n,inan N2i (6)
прихожде́ніе (4), прихожде́ніемъ (1), прихожде́нія (1)

правохожде́ніе N,n,inan N2i (1)
правохожде́ніе (1)

мимохожде́ніе N,n,inan N2i (2)
мимохожде́ніи (2)

доброхожде́ніе N,n,inan N2i (1)
доброхожде́ніе (1)

прохожде́ніе N,n,inan N2i (5)
прохожде́ньми (1), прохожде́ніе (1), прохожде́ніи (1), прохожде́нію (2)

непрохожде́ніе N,n,inan N2i (5)
непрохожде́ніе (5)

схожде́ніе N,n,inan N2i (91)
схожде́ніе (32), схожде́ніемъ (24), схожде́ніи (2), схожде́ній (1), схожде́нію (14), схожде́нія (12), схождє́нія (6)

исхожде́ніе N,n,inan N2i (251)
выход
исхожде́ніе (219), исхожде́ніемъ (3), исхожде́ніи (12), исхожде́ніихъ (1), исхожде́нію (4), исхожде́нія (5), исхождє́нія (7)

благоснисхожде́ніе N,n,inan N2i (1)
бл҃госнисхожде́ніе (1)

происхожде́ніе N,n,inan N2i (49)
происхожде́ніе (30), происхожде́ніемъ (3), происхожде́ніи (3), происхожде́ній (1), происхожде́нію (4), происхожде́нія (7), происхождє́нія (1)

восхожде́ніе N,n,inan N2i (258)
шествие вверх, восход, взятие от мира
возхожде́нія (1), восхожде́ньми (15), восхожде́ніе (71), восхожде́ніемъ (25), восхожде́ніи (8), восхожде́ній (3), восхожде́нію (22), восхожде́нія (41), восхождє́ніи (23), восхождє́нія (49)

превосхожде́ніе N,n,inan N2i (37)
превосхожде́ніе (5), превосхожде́ніемъ (13), превосхожде́ніи (1), превосхожде́ній (2), превосхожде́нію (10), превосхожде́нія (4), превосхожде́ніямъ (1), превосхождє́нія (1)

совосхожде́ніе N,n,inan N2i (1)
совосхожде́ніе (1)

ѡтхожде́ніе N,n,inan N2i (4)
ѿхожде́ніе (2), ѿхожде́ніемъ (2)

подтвержде́ніе N,n,inan N2i (6)
подтвержде́ніе (4), подтвержде́ніи (1), подтверждє́нія (1)

утвержде́ніе N,n,inan N2i (1400)
утвержде́ньми (1), утвержде́ніе (1289), утвержде́ніемъ (17), утвержде́ніи (15), утвержде́ній (2), утвержде́нію (12), утвержде́нія (44), утверждє́ніи (1), утверждє́нія (19)

возбужде́ніе N,n,inan N2i (12)
пробуждение
возбужде́ніе (6), возбужде́ніи (2), возбужде́нію (2), возбужде́нія (2)

побужде́ніе N,n,inan N2i (9)
побужде́ніе (2), побужде́нію (4), побужде́нія (1), побужде́ніямъ (2)

блужде́ніе N,n,inan N2i (1)
блужде́ніе (1)

заблужде́ніе N,n,inan N2i (57)
заблужде́ніе (14), заблужде́ніемъ (1), заблужде́ніи (7), заблужде́ній (7), заблужде́нію (2), заблужде́нія (21), заблужде́ніємъ (1), заблуждє́нія (4)

незаблужде́ніе N,n,inan N2i (1)
незаблужде́нія (1)

принужде́ніе N,n,inan N2i (12)
принужде́ніе (1), принужде́нію (8), принужде́нія (3)

понужде́ніе N,n,inan N2i (14)
понужде́ніе (3), понужде́ніемъ (2), понужде́нія (9)

тружде́ніе N,n,inan N2i (1)
тружде́ніемъ (1)

потружде́ніе N,n,inan N2i (1)
потружде́ніе (1)

сужде́ніе N,n,inan N2i (16)
сужде́ніе (2), сужде́ніемъ (1), сужде́ніи (2), сужде́нію (3), сужде́нія (6), сужде́ніяхъ (1), суждє́нія (1)

разсужде́ніе N,n,inan N2i (303)
разсужде́ніе (85), разсужде́ніемъ (34), разсужде́ніи (20), разсужде́ній (2), разсужде́нію (33), разсужде́нія (116), разсужде́ніяхъ (1), разсужде́ніємъ (1), разсуждє́нія (11)

предразсужде́ніе N,n,inan N2i (2)
предразсужде́ніемъ (1), предразсужде́нія (1)

неразсужде́ніе N,n,inan N2i (4)
неразсужде́ніе (2), неразсужде́ніи (1), неразсужде́нія (1)

проразсужде́ніе N,n,inan N2i (4)
проразсужде́ніе (4)

ѡсужде́ніе N,n,inan N2i (477)
ѡсужде́ніе (156), ѡсужде́ніемъ (7), ѡсужде́ніи (9), ѡсужде́нію (28), ѡсужде́нія (276), ѡсуждє́нія (1)

предосужде́ніе N,n,inan N2i (6)
предосужде́ніе (1), предосужде́ніемъ (1), предѡсужде́ніе (1), предѡсужде́нію (1), предѡсужде́нія (2)

неѡсужде́ніе N,n,inan N2i (2)
неѡсужде́ніе (1), неѡсужде́ніемъ (1)

сосужде́ніе N,n,inan N2i (3)
сосужде́ніемъ (2), сосужде́нія (1)

ѡхужде́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡхужде́ніемъ (1)

чужде́ніе N,n,inan N2i (1)
чужде́нія (1)

ѡтчужде́ніе N,n,inan N2i (35)
ѿчужде́ніе (31), ѿчужде́ніемъ (1), ѿчужде́нію (3)

постыжде́ніе N,n,inan N2i (1)
постыжде́нія (1)

ѣжде́ніе N,n,inan N2i (21)
ѣжде́ніе (21)

бѣжде́ніе N,n,inan N2i (3)
бѣжде́ніе (3)

побѣжде́ніе N,n,inan N2i (41)
побѣжде́ніе (32), побѣжде́ніи (1), побѣжде́нію (5), побѣждє́нія (3)

убѣжде́ніе N,n,inan N2i (5)
убѣжде́ніе (2), убѣжде́ніи (1), убѣжде́нію (1), убѣжде́нія (1)

предубѣжде́ніе N,n,inan N2i (3)
предубѣжде́ніе (1), предубѣжде́ніемъ (1), предубѣжде́нію (1)

угнѣжде́ніе N,n,inan N2i (1)
угнѣждє́нія (1)

яжде́ніе N,n,inan N2i (5)
јажде́ніе (2), јажде́ніемъ (1), јажде́ніи (1), јажде́нія (1)

боде́ніе N,n,inan N2i (5)
укол, уязвление, протыкание
боде́ніе (1), боде́ніихъ (1), бодє́нія (3)

избоде́ніе N,n,inan N2i (4)
пропороть; поразить; пронзить; проколоть; выколоть
избоде́ніе (4)

прободе́ніе N,n,inan N2i (13)
прободе́ньми (1), прободе́ніе (5), прободе́ніемъ (5), прободє́нія (2)

горде́ніе N,n,inan N2i (1)
гордость
горде́нія (1)

гуде́ніе N,n,inan N2i (2)
игра на гуслях или арфе
гуде́ніе (2)

вѣ́деніе N,n,inan N2i (2)
знание
вѣ́деніи (2)

невѣ́деніе N,n,inan N2i (5)
невѣ́денія (5)

снѣде́ніе N,n,inan N2i (24)
снѣде́ніе (17), снѣде́ніемъ (1), снѣде́нію (4), снѣде́нія (2)

неснѣде́ніе N,n,inan N2i (1)
неснѣде́ніе (1)

ѡбсѣде́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡбсѣде́ніе (1), ѡбсѣде́ніи (1)

разсѣде́ніе N,n,inan N2i (1)
разсѣде́ніемъ (1)

блюде́ніе N,n,inan N2i (48)
хранение
блюде́ніе (21), блюде́ніемъ (8), блюде́ніи (8), блюде́нію (4), блюде́нія (7)

наблюде́ніе N,n,inan N2i (7)
наблюде́ніе (2), наблюде́ніемъ (2), наблюде́нію (1), наблюде́нія (2)

соблюде́ніе N,n,inan N2i (91)
соблюде́ніе (55), соблюде́ніемъ (12), соблюде́ніи (15), соблюде́нію (5), соблюде́нія (4)

яде́ніе N,n,inan N2i (34)
јаде́ніе (7), јаде́ніемъ (2), јаде́ніи (13), јаде́ній (1), јаде́нію (2), јаде́нія (5), јадє́нія (4)

увяде́ніе N,n,inan N2i (1)
увяде́нія (1)

неяде́ніе N,n,inan N2i (16)
неяде́ніе (1), неяде́ніемъ (8), неяде́нію (3), неяде́нія (4)

многояде́ніе N,n,inan N2i (3)
многояде́ніе (2), многояде́нія (1)

сокояде́ніе N,n,inan N2i (1)
сокояде́нія (1)

тайнояде́ніе N,n,inan N2i (1)
тайнояде́ніе (1)

уединеннояде́ніе N,n,inan N2i (1)
уединеннояде́ніе (1)

сквернояде́ніе N,n,inan N2i (1)
сквернояде́ніе (1)

пояде́ніе N,n,inan N2i (5)
пояде́ніе (5)

сухояде́ніе N,n,inan N2i (25)
сухояде́ніе (20), сухояде́ніемъ (2), сухояде́ніи (1), сухояде́нія (1), сухоядє́нія (1)

пряде́ніе N,n,inan N2i (2)
пряде́ніе (1), прядє́нія (1)

спряде́ніе N,n,inan N2i (2)
спряде́ніемъ (2)

ѡбъяде́ніе N,n,inan N2i (26)
ѡбъ̑яде́ніе (10), ѡбъ̑яде́ніемъ (6), ѡбъ̑яде́ніи (2), ѡбъ̑яде́нію (1), ѡбъ̑яде́нія (7)

чревоѡбъяде́ніе N,n,inan N2i (7)
чревоѡбъ̑яде́ніе (1), чревоѡбъ̑яде́ніемъ (2), чревоѡбъ̑яде́нію (1), чревоѡбъ̑яде́нія (3)

изъяде́ніе N,n,inan N2i (4)
расточительство
изъ̑яде́ніе (4)

уваже́ніе N,n,inan N2i (4)
уваже́ніе (2), уваже́нія (1), уваже́ніямъ (1)

неуваже́ніе N,n,inan N2i (1)
неуваже́нію (1)

каже́ніе N,n,inan N2i (2)
каже́нія (2)

прокаже́ніе N,n,inan N2i (37)
прокаже́ніе (17), прокаже́нія (20)

ѡблаже́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡблаже́нія (1)

ублаже́ніе N,n,inan N2i (2)
ублаже́ній (1), ублаже́нія (1)

ѡбнаже́ніе N,n,inan N2i (25)
ѡбнаже́ніе (12), ѡбнаже́ніемъ (3), ѡбнаже́ніи (2), ѡбнаже́нію (1), ѡбнаже́нія (4), ѡбнаже́ніємъ (1), ѡбнажє́нія (2)

предѡбраже́ніе N,n,inan N2i (9)
предъ̑ѡбраже́ніе (9)

преѡбраже́ніе N,n,inan N2i (147)
преѡбраже́ніе (47), преѡбраже́ніемъ (6), преѡбраже́ніи (14), преѡбраже́нію (11), преѡбраже́нія (66), преѡбражє́нія (1), преѻбраже́ніе (2)

изѡбраже́ніе N,n,inan N2i (114)
изъ̑ѡбраже́ньми (3), изъ̑ѡбраже́ніе (45), изъ̑ѡбраже́ніемъ (6), изъ̑ѡбраже́ніи (4), изъ̑ѡбраже́ніихъ (4), изъ̑ѡбраже́ній (5), изъ̑ѡбраже́нію (5), изъ̑ѡбраже́нія (5), изъ̑ѡбраже́ніємъ (1), изъ̑ѡбражє́ніи (2), изъ̑ѡбражє́нія (6), изъ̑ѻбраже́ніе (2), изъ̑ѻбраже́ніемъ (4), изъ̑ѻбраже́нію (2), изъ̑ѻбраже́нія (1), изѡбраже́ніе (7), изѡбраже́ніемъ (1), изѡбраже́ній (1), изѡбраже́нію (3), изѡбраже́нія (1), изѡбраже́ніями (1), изѡбражє́нія (4), изѻбраже́ніе (1)

возѡбраже́ніе N,n,inan N2i (3)
возъ̑ѡбраже́ніе (1), возъ̑ѡбраже́нію (1), возъ̑ѻбраже́нія (1)

подызѡбраже́ніе N,n,inan N2i (1)
подъ̑изѡбраже́ніи (1)

воѡбраже́ніе N,n,inan N2i (81)
изображение, образ
воѡбраже́ніе (40), воѡбраже́ніемъ (9), воѡбраже́ніи (2), воѡбраже́ніихъ (2), воѡбраже́ній (3), воѡбраже́нію (7), воѡбраже́нія (6), воѡбраже́ніямъ (1), воѡбражє́нія (9), воѻбраже́ніе (2)

невоѡбраже́ніе N,n,inan N2i (1)
невоѡбраже́ніемъ (1)

проѡбраже́ніе N,n,inan N2i (17)
проѡбраже́ніе (14), проѡбраже́нія (1), проѡбражє́нія (2)

раздраже́ніе N,n,inan N2i (17)
раздраже́ніе (4), раздраже́нія (11), раздражє́нія (2)

израже́ніе N,n,inan N2i (1)
израже́ніи (1)

возраже́ніе N,n,inan N2i (5)
возраже́ніе (4), возраже́ній (1)

прираже́ніе N,n,inan N2i (26)
прираже́ньми (2), прираже́ніе (3), прираже́ніи (1), прираже́ній (4), прираже́нія (5), прираже́ніямъ (1), прираже́ніємъ (1), приражє́ніи (1), приражє́нія (8)

пораже́ніе N,n,inan N2i (15)
пораже́ніе (11), пораже́ніемъ (2), пораже́ніи (1), поражє́нія (1)

сраже́ніе N,n,inan N2i (15)
сраже́ніе (2), сраже́ніи (3), сраже́нію (3), сраже́нія (5), сраже́ніямъ (1), сражє́нія (1)

ѡтраже́ніе N,n,inan N2i (7)
ѻтраже́ніе (1), ѿраже́ніе (4), ѿраже́нію (2)

выраже́ніе N,n,inan N2i (2)
выраже́ніемъ (1), выраже́нію (1)

раждеже́ніе N,n,inan N2i (18)
разжжение
раждеже́ніе (8), раждеже́ніемъ (3), раждеже́ніи (2), раждеже́нію (2), раждеже́нія (3)

раздеже́ніе N,n,inan N2i (2)
разжжение
раздеже́ніе (1), раздеже́ніемъ (1)

ѡблеже́ніе N,n,inan N2i (6)
ѡблеже́ніи (4), ѡблеже́нію (1), ѡблеже́нія (1)

смеже́ніе N,n,inan N2i (1)
смеже́ніе (1)

небреже́ніе N,n,inan N2i (56)
небреже́ніе (10), небреже́ніемъ (16), небреже́ніи (11), небреже́нію (3), небреже́нія (16)

пренебреже́ніе N,n,inan N2i (4)
пренебреже́ніе (1), пренебреже́ніемъ (2), пренебреже́нію (1)

предостереже́ніе N,n,inan N2i (2)
предостереже́ніе (1), предостереже́ніи (1)

пристеже́ніе N,n,inan N2i (1)
пристеже́ніе (1)

жже́ніе N,n,inan N2i (24)
жже́ніе (11), жже́ніемъ (4), жже́ніи (1), жже́нія (7), жжє́нія (1)

разжже́ніе N,n,inan N2i (56)
разжже́ніе (33), разжже́ніемъ (10), разжже́ніи (1), разжже́нія (10), разжжє́ніи (2)

возжже́ніе N,n,inan N2i (5)
засуха
возжже́ніе (2), возжже́ніемъ (1), возжже́нія (2)

пожже́ніе N,n,inan N2i (6)
пожже́ніе (4), пожже́нію (1), пожже́нія (1)

сожже́ніе N,n,inan N2i (13)
сожже́ніе (7), сожже́ніемъ (1), сожже́нія (4), сожжє́нія (1)

всесожже́ніе N,n,inan N2i (428)
жертвоприношение, при котором жертва сжигалась целиком
всесожже́ніе (166), всесожже́ніемъ (3), всесожже́ніи (1), всесожже́ніихъ (4), всесожже́ній (31), всесожже́нія (83), всесожжє́ніи (3), всесожжє́нія (137)

разже́ніе N,n,inan N2i (3)
разже́ньми (1), разже́ніи (1), разжє́нія (1)

движе́ніе N,n,inan N2i (231)
движе́нми (2), движе́ньми (2), движе́ніе (74), движе́ніемъ (16), движе́ніи (9), движе́ніихъ (4), движе́ній (7), движе́нію (3), движе́нія (43), движе́ніямъ (3), движе́ніяхъ (1), движє́нія (67)

недвиже́ніе N,n,inan N2i (4)
недвиже́ніе (2), недвиже́нію (2)

предвиже́ніе N,n,inan N2i (1)
предвиже́ніе (1)

воздви́женіе N,n,inan N2i (187)
поднятие, возвышение
воздви́женіе (43), воздви́женіемъ (61), воздви́женіи (43), воздви́женію (2), воздви́женія (27), воздвиже́ньми (1), воздвиже́ніе (7), воздвиже́ніемъ (1), воздвижє́нія (2)

совоздвиже́ніе N,n,inan N2i (1)
совоздвиже́ніе (1)

приснодвиже́ніе N,n,inan N2i (1)
приснодвиже́нія (1)

подвиже́ніе N,n,inan N2i (2)
подвиже́ніе (2)

приближе́ніе N,n,inan N2i (25)
приближе́ніе (1), приближе́ніемъ (18), приближе́ніи (1), приближе́нія (5)

стриже́ніе N,n,inan N2i (2)
стриже́нія (2)

ѡбстриже́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡбстриже́нія (1)

ѡстриже́ніе N,n,inan N2i (4)
ѡстриже́ніе (1), ѡстриже́ніемъ (1), ѡстриже́ніи (2)

первостриже́ніе N,n,inan N2i (1)
первострижє́нія (1)

постриже́ніе N,n,inan N2i (14)
постриже́ніе (7), постриже́ніемъ (1), постриже́ніи (2), постриже́нія (3), пострижє́нія (1)

достиже́ніе N,n,inan N2i (5)
достиже́ніи (1), достиже́нію (1), достиже́нія (3)

постиже́ніе N,n,inan N2i (34)
постиже́ніе (14), постиже́ніемъ (1), постиже́ній (1), постиже́нію (1), постиже́нія (17)

непостиже́ніе N,n,inan N2i (7)
непостиже́ніемъ (2), непостиже́нія (5)

уничиже́ніе N,n,inan N2i (142)
уничиже́ньми (1), уничиже́ніе (31), уничиже́ніемъ (6), уничиже́ніи (1), уничиже́ній (1), уничиже́нію (1), уничиже́нія (95), уничижє́нія (6)

ѡбдолже́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡбдолжє́нія (2)

предолже́ніе N,n,inan N2i (1)
предолже́ніемъ (1)

продолже́ніе N,n,inan N2i (34)
продолже́ніе (14), продолже́ніи (17), продолже́ній (1), продолже́нія (2)

ѡбоже́ніе N,n,inan N2i (99)
ѡбж҃е́нію (1), ѡбж҃е́нія (1), ѡбоже́ніе (34), ѡбоже́ніемъ (12), ѡбоже́ніи (1), ѡбоже́нію (5), ѡбоже́нія (45)

наложе́ніе N,n,inan N2i (1)
наложе́ніи (1)

ѡбложе́ніе N,n,inan N2i (22)
ѡбложе́ніе (11), ѡбложе́ніемъ (6), ѡбложе́нія (3), ѡбложє́нія (2)

вложе́ніе N,n,inan N2i (3)
вложе́ніемъ (1), вложе́нія (1), вложє́нія (1)

предложе́ніе N,n,inan N2i (155)
предложе́ньми (2), предложе́ніе (66), предложе́ніемъ (18), предложе́ніи (3), предложе́ній (2), предложе́нію (14), предложе́нія (44), предложє́нія (6)

подложе́ніе N,n,inan N2i (1)
подложе́ніе (1)

преложе́ніе N,n,inan N2i (105)
преложе́ньми (2), преложе́ніе (44), преложе́ніемъ (15), преложе́ніи (9), преложе́нію (7), преложе́нія (26), преложє́нія (2)

непреложе́ніе N,n,inan N2i (2)
непреложе́нію (1), непреложе́нія (1)

изложе́ніе N,n,inan N2i (4)
изложе́ніе (1), изложе́ніи (1), изложе́нію (1), изложє́нія (1)

низложе́ніе N,n,inan N2i (14)
низложе́ніе (13), низложе́ніи (1)

возложе́ніе N,n,inan N2i (75)
положение рук как знак благословения
возложе́ньми (1), возложе́ніе (41), возложе́ніемъ (14), возложе́ніи (1), возложе́ній (1), возложе́нію (3), возложе́нія (9), возложє́нія (5)

руковозложе́ніе N,n,inan N2i (1)
руковозложе́нія (1)

приложе́ніе N,n,inan N2i (120)
приложе́ньми (11), приложе́ніе (24), приложе́ніемъ (8), приложе́ніи (56), приложе́ній (4), приложе́нію (1), приложе́нія (8), приложє́ніи (2), приложє́нія (6)

положе́ніе N,n,inan N2i (133)
положе́ніе (60), положе́ніемъ (45), положе́ніи (8), положе́ній (1), положе́нію (2), положе́нія (15), положе́ніямъ (1), положє́нія (1)

словаположе́ніе N,n,inan N2i (1)
словаположе́нія (1)

превышеположе́ніе N,n,inan N2i (1)
превышеположе́ніе (1)

словоположе́ніе N,n,inan N2i (4)
словоположе́нія (4)

рукоположе́ніе N,n,inan N2i (91)
рукоположе́ніе (39), рукоположе́ніемъ (3), рукоположе́ніи (12), рукоположе́нію (1), рукоположе́нія (30), рукоположе́ніямъ (1), рукоположе́ніяхъ (2), рукоположє́нія (3)

чиноположе́ніе N,n,inan N2i (6)
чиноположе́ніе (2), чиноположе́ніи (1), чиноположе́нію (2), чиноположе́нія (1)

законоположе́ніе N,n,inan N2i (48)
законоположе́ньми (3), законоположе́ніе (15), законоположе́ніемъ (2), законоположе́ніихъ (1), законоположе́ній (1), законоположе́нію (6), законоположе́нія (10), законоположе́ніємъ (2), законоположє́ніи (1), законоположє́нія (7)

сыноположе́ніе N,n,inan N2i (50)
сн҃оположе́нію (1), сн҃оположе́нія (9), сыноположе́ніе (11), сыноположе́ніемъ (2), сыноположе́нію (5), сыноположе́нія (22)

закопоположе́ніе N,n,inan N2i (2)
закопоположе́ньми (1), закопоположе́нія (1)

мѵроположе́ніе N,n,inan N2i (1)
мѷроположе́ніе (1)

расположе́ніе N,n,inan N2i (40)
расположе́ніе (21), расположе́ніемъ (7), расположе́нію (3), расположе́нія (5), расположє́нія (4)

благорасположе́ніе N,n,inan N2i (3)
благорасположе́ніе (1), благорасположе́ніемъ (1), благорасположе́нію (1)

чинорасположе́ніе N,n,inan N2i (1)
чинорасположе́ніемъ (1)

противуположе́ніе N,n,inan N2i (1)
противуположе́нію (1)

сложе́ніе N,n,inan N2i (94)
сложе́ніе (31), сложе́ніемъ (2), сложе́ніи (3), сложе́ній (1), сложе́нію (9), сложе́нія (43), сложе́ніємъ (2), сложє́нія (3)

сосложе́ніе N,n,inan N2i (17)
сосложе́ніе (9), сосложе́ніемъ (5), сосложе́ніи (1), сосложе́ній (1), сосложє́нія (1)

ѡтложе́ніе N,n,inan N2i (39)
ѿложе́ніе (22), ѿложе́ніемъ (8), ѿложе́ніи (5), ѿложе́нію (1), ѿложе́нія (2), ѿложє́нія (1)

неможе́ніе N,n,inan N2i (83)
неможе́ніе (70), неможе́ніи (1), неможе́нія (9), неможє́нія (3)

пренеможе́ніе N,n,inan N2i (1)
пренеможе́ніе (1)

изнеможе́ніе N,n,inan N2i (8)
изнеможе́ніе (4), изнеможе́ніи (2), изнеможе́нія (2)

поможе́ніе N,n,inan N2i (32)
поможе́ніе (27), поможе́ніемъ (3), поможе́нію (2)

вспоможе́ніе N,n,inan N2i (16)
помощь
вспоможе́ніе (14), вспоможе́нія (2)

ужноже́ніе N,n,inan N2i (1)
ужноже́ніе (1)

примноже́ніе N,n,inan N2i (2)
примноже́ніемъ (1), примноже́нія (1)

умноже́ніе N,n,inan N2i (36)
умноже́ніе (21), умноже́нію (6), умноже́нія (3), умножє́нія (6)

преумноже́ніе N,n,inan N2i (8)
преумноже́ніе (2), преумноже́ніи (2), преумноже́нію (3), преумноже́нія (1)

приумноже́ніе N,n,inan N2i (6)
приумноже́нія (1), пріумноже́ніе (2), пріумноже́ніи (1), пріумноже́ній (1), пріумноже́нію (1)

угроже́ніе N,n,inan N2i (1)
угроже́нія (1)

изничтоже́ніе N,n,inan N2i (1)
изничтоже́ніе (1)

восхоже́ніе N,n,inan N2i (1)
шествие вверх, восход, взятие от мира
восхоже́ніе (1)

верже́ніе N,n,inan N2i (4)
верже́ніе (1), верже́ніемъ (3)

вверже́ніе N,n,inan N2i (2)
вверже́ніе (1), вверже́нія (1)

изверже́ніе N,n,inan N2i (48)
изверже́ніе (10), изверже́ніемъ (1), изверже́ніи (1), изверже́нію (22), изверже́нія (12), изверже́ніями (1), изверже́ніяхъ (1)

низверже́ніе N,n,inan N2i (1)
низверже́нію (1)

приверже́ніе N,n,inan N2i (1)
приверже́ніи (1)

каменоверже́ніе N,n,inan N2i (1)
каменоверже́ніемъ (1)

низпроверже́ніе N,n,inan N2i (1)
ниспроверже́ніи (1)

ѡпроверже́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡпроверже́нію (1), ѡпроверже́нія (1)

испроверже́ніе N,n,inan N2i (2)
испроверже́ніе (2)

свѣтоверже́ніе N,n,inan N2i (1)
свѣтоверже́нію (1)

ѡтверже́ніе N,n,inan N2i (80)
ѿверже́ніе (31), ѿверже́ніемъ (31), ѿверже́ніи (5), ѿверже́нію (3), ѿверже́нія (10)

самоѡтверже́ніе N,n,inan N2i (3)
самоѿверже́ніе (1), самоѿверже́нія (2)

утверже́ніе N,n,inan N2i (56)
утверже́ніе (29), утверже́ніемъ (1), утверже́ніи (22), утверже́нію (1), утверже́нія (1), утвержє́нія (2)

вторже́ніе N,n,inan N2i (1)
вторже́нію (1)

расторже́ніе N,n,inan N2i (1)
расторже́ніи (1)

исторже́ніе N,n,inan N2i (4)
исторже́нія (3), исторжє́нія (1)

восторже́ніе N,n,inan N2i (2)
восторже́нія (2)

убуже́ніе N,n,inan N2i (1)
убуже́ніемъ (1)

блуже́ніе N,n,inan N2i (47)
блуже́ніе (16), блуже́ніемъ (2), блуже́ніи (7), блуже́нію (3), блуже́нія (15), блужє́нія (4)

служе́ніе N,n,inan N2i (399)
служе́ніе (165), служе́ніемъ (11), служе́ніи (45), служе́ніихъ (1), служе́ній (5), служе́нію (41), служе́нія (97), служе́ніємъ (5), служє́ніи (1), служє́нія (28)

богослуже́ніе N,n,inan N2i (8)
бг҃ослуже́ніе (2), бг҃ослуже́ніи (1), бг҃ослуже́нія (5)

ідѡлослуже́ніе N,n,inan N2i (43)
ідѡлослуже́ніе (12), ідѡлослуже́ніемъ (3), ідѡлослуже́ніи (3), ідѡлослуже́ніихъ (3), ідѡлослуже́ній (1), ідѡлослуже́нію (1), ідѡлослуже́нія (19), ідѡлослужє́нія (1)

церковнослуже́ніе N,n,inan N2i (1)
церковнослуже́ніе (1)

священнослуже́ніе N,n,inan N2i (17)
священнослуже́ніе (3), священнослуже́ніи (4), священнослуже́ній (1), священнослуже́нія (9)

послуже́ніе N,n,inan N2i (11)
послуже́ніе (7), послуже́ніихъ (1), послуже́нію (1), послуже́нія (1), послужє́нія (1)

златослуже́ніе N,n,inan N2i (1)
златослуже́нія (1)

погруже́ніе N,n,inan N2i (22)
погруже́ніе (2), погруже́ніемъ (8), погруже́ніи (2), погруже́нія (6), погруже́ніями (1), погружє́нія (3)

водруже́ніе N,n,inan N2i (21)
утверждение, укрепление
водруже́ніе (12), водруже́ніемъ (5), водруже́ніи (1), водруже́нія (1), водружє́нія (2)

содруже́ніе N,n,inan N2i (2)
содруже́ніе (1), содруже́ніи (1)

ѡкруже́ніе N,n,inan N2i (8)
ѡкруже́ніе (1), ѡкруже́ніемъ (2), ѡкруже́нія (5)

соѡруже́ніе N,n,inan N2i (5)
сооруже́ніи (1), соѡруже́ніи (1), соѡруже́нію (3)

туже́ніе N,n,inan N2i (2)
туже́ніе (1), туже́ніи (1)

стуже́ніе N,n,inan N2i (29)
стуже́ніе (7), стуже́ніемъ (3), стуже́ніи (1), стуже́ній (2), стуже́нію (1), стуже́нія (13), стужє́нія (2)

устуже́ніе N,n,inan N2i (1)
устуже́ніе (1)

ѡтбѣже́ніе N,n,inan N2i (2)
ѿбѣже́ніемъ (2)

убѣже́ніе N,n,inan N2i (2)
убѣже́ніемъ (1), убѣже́ній (1)

смѣже́ніе N,n,inan N2i (1)
смѣже́ніе (1)

княже́ніе N,n,inan N2i (14)
княже́ніе (3), княже́ніи (2), княже́нію (1), княже́нія (5), княжє́нія (1), кн҃же́ніи (1), кн҃же́нія (1)

распоряже́ніе N,n,inan N2i (13)
распоряже́ніе (5), распоряже́ніи (2), распоряже́нію (1), распоряже́нія (1), распоряжє́нія (4)

напряже́ніе N,n,inan N2i (2)
напряже́ніе (1), напряже́нія (1)

сопряже́ніе N,n,inan N2i (17)
сопряже́ніе (12), сопряже́ніемъ (2), сопряже́нію (1), сопряже́нія (2)

благосопряже́ніе N,n,inan N2i (1)
благосопряже́ніе (1)

спряже́ніе N,n,inan N2i (3)
спряже́ніе (1), спряже́нію (1), спряже́нія (1)

распряже́ніе N,n,inan N2i (3)
распряже́ніе (2), распряже́ніи (1)

ѡсяже́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡсяже́ніемъ (1)

претяже́ніе N,n,inan N2i (1)
претяже́ніе (1)

протяже́ніе N,n,inan N2i (18)
протяже́ніе (6), протяже́ніемъ (7), протяже́ніи (1), протяже́нія (3), протяжє́нія (1)

воспротяже́ніе N,n,inan N2i (1)
воспротяже́нія (1)

поползе́ніе N,n,inan N2i (3)
поползе́ніе (1), поползе́ніемъ (2)

вонзе́ніе N,n,inan N2i (1)
вонзє́нія (1)

пронзе́ніе N,n,inan N2i (1)
пронзе́ніе (1)

ѡтверзе́ніе N,n,inan N2i (37)
ѿверзе́ніе (28), ѿверзе́ніемъ (1), ѿверзе́ніи (6), ѿверзе́ній (1), ѿверзе́нію (1)

грызе́ніе N,n,inan N2i (1)
грызе́ніемъ (1)

угрызе́ніе N,n,inan N2i (40)
угрызе́ньми (2), угрызе́ніе (1), угрызе́ніемъ (21), угрызе́ній (2), угрызе́нія (13), угрызє́нія (1)

увязе́ніе N,n,inan N2i (5)
увенчание
увязе́ньми (1), увязе́ніе (1), увязе́ніемъ (1), увязе́ніи (1), увязє́ніи (1)

біе́ніе N,n,inan N2i (65)
біе́ньми (6), біе́ніе (8), біе́ніемъ (5), біе́ніи (1), біе́ніихъ (1), біе́ній (2), біе́ніємъ (2), біє́ніи (5), біє́нія (35)

рукобіе́ніе N,n,inan N2i (2)
рукобіе́ніе (2)

жезлобіе́ніе N,n,inan N2i (3)
биение палкой, тростью
жезлобіе́ніе (1), жезлобіє́нія (2)

побіе́ніе N,n,inan N2i (2)
побіе́ніи (1), побіе́нію (1)

убіе́ніе N,n,inan N2i (66)
убіе́ніе (36), убіе́ніемъ (3), убіе́ніи (15), убіе́нію (5), убіе́нія (7)

дѣтоубіе́ніе N,n,inan N2i (1)
дѣтоубіе́ніе (1)

вопіе́ніе N,n,inan N2i (4)
крик, вопль
вопіе́нія (2), вопіє́нія (2)

каменозавале́ніе N,n,inan N2i (1)
каменозавале́ніи (1)

ѡтвале́ніе N,n,inan N2i (4)
ѿвале́нію (4)

хвале́ніе N,n,inan N2i (561)
хвале́ньми (1), хвале́ніе (142), хвале́ніемъ (2), хвале́ніи (56), хвале́ніихъ (3), хвале́ній (3), хвале́нію (17), хвале́нія (320), хвалє́ніи (1), хвалє́нія (16)

велехвале́ніе N,n,inan N2i (9)
тщеславие, превозношение
велехвале́ніе (2), велехвале́ніемъ (2), велехвале́нія (5)

благохвале́ніе N,n,inan N2i (34)
благохвале́ньми (1), благохвале́ніе (7), благохвале́ніемъ (2), благохвале́ніи (1), благохвале́нію (3), благохвалє́нія (3), бл҃гохвале́ніе (7), бл҃гохвале́ніемъ (1), бл҃гохвале́ніи (1), бл҃гохвале́нію (1), бл҃гохвале́нія (2), бл҃гохвалє́нія (5)

самохвале́ніе N,n,inan N2i (1)
самохвале́нія (1)

похвале́ніе N,n,inan N2i (127)
похвале́ньми (6), похвале́ніе (60), похвале́ніемъ (3), похвале́ніи (4), похвале́ній (6), похвале́нію (28), похвале́нія (12), похвале́ніяхъ (1), похвалє́нія (7)

благопохвале́ніе N,n,inan N2i (2)
бл҃гопохвале́ній (2)

восхвале́ніе N,n,inan N2i (2)
восхвале́ніе (1), восхвале́нію (1)

удале́ніе N,n,inan N2i (56)
удале́ніе (28), удале́ніемъ (10), удале́ніи (6), удале́нію (4), удале́нія (8)

кале́ніе N,n,inan N2i (1)
кале́ніи (1)

умале́ніе N,n,inan N2i (37)
умале́ніе (16), умале́ніемъ (3), умале́ніи (1), умале́ніихъ (1), умале́нію (7), умале́нія (6), умале́ніямъ (1), умалє́нія (2)

пале́ніе N,n,inan N2i (4)
пале́ніе (4)

запале́ніе N,n,inan N2i (60)
загорание; пожар
запале́ньми (1), запале́ніе (15), запале́ніи (4), запале́ній (2), запале́нію (1), запале́нія (31), запале́ніяхъ (1), запалє́нія (5)

подпале́ніе N,n,inan N2i (2)
подпалє́нія (2)

ѡпале́ніе N,n,inan N2i (24)
ѡпале́ніе (13), ѡпале́ніемъ (1), ѡпале́нія (5), ѡпалє́нія (5)

попале́ніе N,n,inan N2i (5)
попале́ніе (3), попале́ніемъ (1), попале́нія (1)

распале́ніе N,n,inan N2i (17)
разпале́ніе (1), распале́ніе (6), распале́ніемъ (3), распале́ній (2), распале́нію (1), распале́нія (1), распалє́нія (3)

ѡпечале́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡпечале́ніе (1)

разслабле́ніе N,n,inan N2i (34)
разслабле́ніе (14), разслабле́ніемъ (4), разслабле́ніи (1), разслабле́нію (4), разслабле́нія (10), разслаблє́нія (1)

ѡслабле́ніе N,n,inan N2i (37)
ѡслабле́ніе (18), ѡслабле́ніи (1), ѡслабле́нію (2), ѡслабле́нія (16)

послабле́ніе N,n,inan N2i (2)
послабле́ніе (2)

грабле́ніе N,n,inan N2i (7)
насильно отнятое, лукавое завладение чужим имуществом, взяточничество
грабле́ніе (2), грабле́нію (1), грабле́нія (2), граблє́нія (2)

разграбле́ніе N,n,inan N2i (20)
разграбле́ніе (17), разграбле́ніи (2), разграбле́нія (1)

ѡтребле́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡтребле́ніе (2)

потребле́ніе N,n,inan N2i (44)
потребле́ніе (28), потребле́ніемъ (2), потребле́ніи (8), потребле́нію (3), потребле́нія (3)

употребле́ніе N,n,inan N2i (59)
употребле́ніе (30), употребле́ніемъ (5), употребле́ніи (6), употребле́нію (9), употребле́нія (9)

неупотребле́ніе N,n,inan N2i (1)
неупотребле́нія (1)

ѕлоупотребле́ніе N,n,inan N2i (10)
ѕлоупотребле́ніе (6), ѕлоупотребле́ніемъ (1), ѕлоупотребле́нію (1), ѕлоупотребле́нія (2)

истребле́ніе N,n,inan N2i (26)
истребле́ніе (14), истребле́ніи (3), истребле́нію (1), истребле́нія (6), истреблє́нія (2)

уподобле́ніе N,n,inan N2i (15)
уподобле́ніе (7), уподобле́ніемъ (2), уподобле́ніи (1), уподобле́нію (2), уподобле́нія (1), уподоблє́ніи (1), уподоблє́нія (1)

ѡѕлобле́ніе N,n,inan N2i (359)
озлобле́нія (1), ѡѕлобле́ньми (4), ѡѕлобле́ніе (138), ѡѕлобле́ніемъ (7), ѡѕлобле́ніи (11), ѡѕлобле́ніихъ (7), ѡѕлобле́ній (20), ѡѕлобле́нію (1), ѡѕлобле́нія (147), ѡѕлоблє́ніи (2), ѡѕлоблє́нія (21)

раздробле́ніе N,n,inan N2i (15)
раздробле́ніе (7), раздробле́ніи (4), раздробле́ній (2), раздроблє́нія (2)

содробле́ніе N,n,inan N2i (3)
содробле́ніе (1), содробле́нія (1), содроблє́нія (1)

пособле́ніе N,n,inan N2i (1)
пособле́ніе (1)

ѡскорбле́ніе N,n,inan N2i (14)
ѡскорбле́ніе (4), ѡскорбле́нію (1), ѡскорбле́нія (8), ѡскорблє́нія (1)

всегубле́ніе N,n,inan N2i (1)
всеобщая погибель
всегубле́ніи (1)

погубле́ніе N,n,inan N2i (53)
погубле́ніе (36), погубле́ніемъ (4), погубле́ніи (4), погубле́ній (1), погубле́нію (2), погубле́нія (5), погубленіе (1)

усугубле́ніе N,n,inan N2i (2)
усугубле́ніе (1), усугубле́ніемъ (1)

вглубле́ніе N,n,inan N2i (1)
вглублє́нія (1)

любле́ніе N,n,inan N2i (55)
любле́ніе (22), любле́ніемъ (13), любле́ній (1), любле́нію (5), любле́нія (13), люблє́нія (1)

нелюбле́ніе N,n,inan N2i (1)
нелюбле́ніе (1)

возлюбле́ніе N,n,inan N2i (12)
возлюбле́ніе (7), возлюбле́ніемъ (4), возлюбле́ніи (1)

забавле́ніе N,n,inan N2i (1)
забавле́ніе (1)

избавле́ніе N,n,inan N2i (885)
избавле́ніе (756), избавле́ніемъ (5), избавле́ніи (12), избавле́нію (13), избавле́нія (97), избавлє́нія (2)

прибавле́ніе N,n,inan N2i (6)
прибавле́ніе (2), прибавле́нія (3), прибавлє́нія (1)

пробавле́ніе N,n,inan N2i (1)
пробавле́ніе (1)

давле́ніе N,n,inan N2i (1)
давле́ніи (1)

удавле́ніе N,n,inan N2i (30)
удавле́ніе (12), удавле́ніемъ (8), удавле́нію (2), удавле́нія (4), удавлє́ніи (1), удавлє́нія (3)

ѡглавле́ніе N,n,inan N2i (8)
ѡглавле́ніе (8)

славле́ніе N,n,inan N2i (1)
славле́нія (1)

прославле́ніе N,n,inan N2i (62)
прославле́ніе (33), прославле́ніемъ (3), прославле́ніи (9), прославле́нію (8), прославле́нія (9)

ѡздравле́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡздравле́ніе (1), ѡздравле́нія (1)

поздравле́ніе N,n,inan N2i (4)
поздравле́ніе (3), поздравле́нія (1)

правле́ніе N,n,inan N2i (26)
правле́ніе (5), правле́ніемъ (6), правле́ніи (2), правле́нія (3), правлє́нія (10)

направле́ніе N,n,inan N2i (6)
направле́ніе (3), направле́ніемъ (1), направле́нію (2)

приправле́ніе N,n,inan N2i (1)
приправлє́нія (1)

поправле́ніе N,n,inan N2i (1)
поправле́нія (1)

исправле́ніе N,n,inan N2i (636)
восстановление; правый образ жизни
исправле́нми (1), исправле́ньми (8), исправле́ніе (320), исправле́ніемъ (12), исправле́ніи (25), исправле́ніихъ (4), исправле́ній (83), исправле́нію (38), исправле́нія (45), исправле́ніяхъ (1), исправле́ніємъ (11), исправлє́ніи (5), исправлє́нія (83)

неисправле́ніе N,n,inan N2i (3)
неисправле́ніи (2), неисправле́нія (1)

управле́ніе N,n,inan N2i (42)
управле́ніе (20), управле́ніемъ (2), управле́ніи (7), управле́нію (1), управле́нія (8), управлє́нія (4)

ѡтравле́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡтравле́ніи (1), ѿравле́ніе (1)

ставле́ніе N,n,inan N2i (1)
ставле́ніи (1)

наставле́ніе N,n,inan N2i (60)
наставле́ньми (1), наставле́ніе (24), наставле́ніемъ (8), наставле́ніи (5), наставле́ніихъ (2), наставле́ній (1), наставле́нію (3), наставле́нія (5), наставле́ніями (2), наставле́ніямъ (1), наставлє́ніи (5), наставлє́нія (3)

тайнонаставле́ніе N,n,inan N2i (1)
тайнонаставле́ньми (1)

свѣтонаставле́ніе N,n,inan N2i (1)
свѣтонаставле́ніемъ (1)

представле́ніе N,n,inan N2i (18)
представле́нми (1), представле́ніе (5), представле́ніемъ (1), представле́ніи (5), представле́ній (1), представле́нію (1), представле́нія (3), представлє́нія (1)

преставле́ніе N,n,inan N2i (384)
преставле́ніе (226), преставле́ніемъ (8), преставле́ніи (99), преставле́нію (7), преставле́нія (41), преставлє́нія (3)

возставле́ніе N,n,inan N2i (10)
возставле́ньми (1), возставле́ніе (9)

приставле́ніе N,n,inan N2i (13)
приставле́ньми (1), приставле́ніе (4), приставле́ніи (4), приставле́нія (4)

ѡставле́ніе N,n,inan N2i (1607)
оставле́ніе (1), ѡставле́ніе (1381), ѡставле́ніемъ (6), ѡставле́ніи (29), ѡставле́ній (1), ѡставле́нію (17), ѡставле́нія (163), ѡставлє́нія (6), ѻставле́ніе (3)

предоставле́ніе N,n,inan N2i (1)
предоставле́ніи (1)

поставле́ніе N,n,inan N2i (39)
поставле́ніе (18), поставле́ніемъ (3), поставле́ніи (8), поставле́нію (1), поставле́нія (5), поставлє́нія (4)

перепоставле́ніе N,n,inan N2i (1)
перепоставле́нію (1)

воспоставле́ніе N,n,inan N2i (1)
возпоставле́ніе (1)

составле́ніе N,n,inan N2i (58)
составле́ніа (1), составле́ніе (20), составле́ніемъ (2), составле́ніи (1), составле́нію (5), составле́нія (9), составление (1), составлє́нія (19)

уставле́ніе N,n,inan N2i (13)
уставле́ніе (7), уставле́нію (2), уставле́нія (3), уставленіемъ (1)

предуставле́ніе N,n,inan N2i (1)
предъ̑уставле́нія (1)

воочевле́ніе N,n,inan N2i (1)
воѻчевле́ніе (1)

уязвле́ніе N,n,inan N2i (17)
уя́звленіи (1), уязвле́нми (1), уязвле́ніе (1), уязвле́ніемъ (2), уязвле́ніи (1), уязвле́ній (1), уязвле́нія (7), уязвле́ніємъ (2), уязвлє́нія (1)

приуязвле́ніе N,n,inan N2i (1)
приуязвле́ніемъ (1)

дивле́ніе N,n,inan N2i (1)
удивление
дивле́нія (1)

удивле́ніе N,n,inan N2i (52)
удивле́ніе (24), удивле́ніемъ (13), удивле́ніи (3), удивле́нію (2), удивле́нія (10)

заживле́ніе N,n,inan N2i (1)
заживле́нію (1)

ѡживле́ніе N,n,inan N2i (12)
ѡживле́ніе (4), ѡживле́ніемъ (1), ѡживле́нію (5), ѡживле́нія (2)

поживле́ніе N,n,inan N2i (1)
поживле́ніе (1)

противле́ніе N,n,inan N2i (80)
противле́ньми (1), противле́ніе (36), противле́ніемъ (6), противле́ній (3), противле́нія (23), противле́ніємъ (1), противлє́ніи (7), противлє́нія (3)

сопротивле́ніе N,n,inan N2i (53)
сопротивле́ніе (22), сопротивле́ніемъ (13), сопротивле́ніи (2), сопротивле́ній (2), сопротивле́нію (3), сопротивле́нія (7), сопротивлє́ніи (1), сопротивлє́нія (3)

супротивле́ніе N,n,inan N2i (1)
супротивле́ніе (1)

умилостивле́ніе N,n,inan N2i (12)
умилостивле́ніе (9), умилостивле́нія (3)

воцерковле́ніе N,n,inan N2i (1)
воцерковле́ніе (1)

ловле́ніе N,n,inan N2i (78)
ловля; охота; сети; добыча; грабеж
ловле́ньми (2), ловле́ніемъ (2), ловле́ніи (3), ловле́ній (5), ловле́нію (2), ловле́нія (32), ловлє́ніи (1), ловлє́нія (31)

славословле́ніе N,n,inan N2i (27)
славословле́нми (1), славословле́ньми (5), славословле́ніи (5), славословле́нію (2), славословле́нія (1), славословлє́ніи (13)

свѣтлословле́ніе N,n,inan N2i (2)
свѣтлословле́ніи (1), свѣтлословлє́ніи (1)

пѣснословле́ніе N,n,inan N2i (1)
пѣснословле́ніи (1)

уловле́ніе N,n,inan N2i (3)
уловле́ніе (3)

возстановле́ніе N,n,inan N2i (7)
возстановле́ніе (1), возстановле́ніи (1), возстановле́нія (4), востановле́ніе (1)

постановле́ніе N,n,inan N2i (42)
постановле́ніе (12), постановле́ніемъ (1), постановле́ній (5), постановле́нія (3), постановле́ніями (2), постановле́ніямъ (4), постановле́ніяхъ (1), постановлє́нія (14)

установле́ніе N,n,inan N2i (7)
установле́ніе (3), установле́нію (1), установле́нія (1), установле́ніяхъ (1), установлє́нія (1)

ѡбновле́ніе N,n,inan N2i (335)
ѡбновле́ньми (1), ѡбновле́ніе (187), ѡбновле́ніемъ (21), ѡбновле́ніи (13), ѡбновле́ніихъ (1), ѡбновле́ній (10), ѡбновле́нію (5), ѡбновле́нія (84), ѡбновле́ніємъ (2), ѡбновленія (1), ѡбновлє́нія (9), ѻбновле́ніе (1)

возѡбновле́ніе N,n,inan N2i (3)
возъ̑ѡбновле́ніе (1), возѡбновле́ніи (1), возѡбновле́нію (1)

возновле́ніе N,n,inan N2i (2)
возновле́ніе (1), возновле́нію (1)

поновле́ніе N,n,inan N2i (2)
поновле́ніе (2)

сыновле́ніе N,n,inan N2i (1)
сыновле́нію (1)

всыновле́ніе N,n,inan N2i (9)
усыновление
всн҃овле́ніе (1), всн҃овле́нія (1), всыновле́ніе (3), всыновле́нія (4)

усыновле́ніе N,n,inan N2i (5)
усн҃овле́ніе (1), усыновле́ніе (1), усыновле́нія (3)

выздоровле́ніе N,n,inan N2i (2)
выздоровле́ніи (2)

приготовле́ніе N,n,inan N2i (3)
приготовле́ніе (1), приготовле́ній (1), приготовле́нія (1)

уготовле́ніе N,n,inan N2i (11)
уготовле́ніе (10), уготовле́нія (1)

предуготовле́ніе N,n,inan N2i (2)
предъ̑уготовле́ніе (1), предъ̑уготовле́ніи (1)

приуготовле́ніе N,n,inan N2i (9)
приуготовле́нію (1), приуготовле́нія (1), приуготовлє́нія (1), пріуготовле́ніе (4), пріуготовле́нія (1), пріуготовле́ніямъ (1)

неистовле́ніе N,n,inan N2i (4)
неистовлє́нія (4)

червле́ніе N,n,inan N2i (1)
червле́ніемъ (1)

ѡчервле́ніе N,n,inan N2i (3)
ѡчервле́нми (1), ѡчервле́ньми (1), ѡчервлє́ніи (1)

умерщвле́ніе N,n,inan N2i (228)
умерщвле́ние (1), умерщвле́ніе (95), умерщвле́ніемъ (29), умерщвле́ніи (46), умерщвле́нію (3), умерщвле́нія (54)

прогнѣвле́ніе N,n,inan N2i (1)
прогнѣвле́ніемъ (1)

явле́ніе N,n,inan N2i (564)
јавле́нми (2), јавле́ніе (227), јавле́ніемъ (145), јавле́ніи (33), јавле́ніихъ (6), јавле́ній (9), јавле́нію (22), јавле́нія (99), јавле́ніємъ (1), јавленіемъ (1), јавлє́ніи (3), јавлє́нія (16)

неявле́ніе N,n,inan N2i (1)
неявле́ніемъ (1)

богоявле́ніе N,n,inan N2i (248)
бг҃оявле́ніе (28), бг҃оявле́ніемъ (66), бг҃оявле́ніи (2), бг҃оявле́ній (47), бг҃оявле́нію (3), бг҃оявле́нія (97), бг҃оявлє́нія (4), богоявле́ніемъ (1)

тайноявле́ніе N,n,inan N2i (1)
тайноявле́нія (1)

появле́ніе N,n,inan N2i (3)
появле́ніи (2), появле́нія (1)

проявле́ніе N,n,inan N2i (1)
проявле́ніе (1)

свѣтоявле́ніе N,n,inan N2i (26)
свѣтоявле́ньми (3), свѣтоявле́ніе (6), свѣтоявле́ніемъ (2), свѣтоявле́нія (15)

ѡбъявле́ніе N,n,inan N2i (6)
ѡбъ̑явле́ніемъ (4), ѡбъ̑явле́нія (1), ѻбъ̑явле́нію (1)

въявле́ніе N,n,inan N2i (1)
въ̑явле́ніємъ (1)

предъявле́ніе N,n,inan N2i (1)
предъ̑явле́ньми (1)

изъявле́ніе N,n,inan N2i (15)
изъ̑явле́ньми (1), изъ̑явле́ніе (9), изъ̑явле́ніемъ (1), изъ̑явле́нію (2), изъ̑явле́нія (1), изъ̑явлє́нія (1)

возъявле́ніе N,n,inan N2i (2)
возъ̑явле́ніе (2)

медле́ніе N,n,inan N2i (4)
медле́ніе (3), медле́нія (1)

замедле́ніе N,n,inan N2i (4)
замедле́ніи (1), замедле́нія (3)

умедле́ніе N,n,inan N2i (3)
умедле́ніе (2), умедле́ніемъ (1)

селе́ніе N,n,inan N2i (713)
селе́ніе (296), селе́ніемъ (2), селе́ніи (22), селе́ніихъ (113), селе́ній (31), селе́нію (11), селе́нія (77), селе́ніяхъ (6), селе́ніємъ (33), селє́ніи (2), селє́нія (120)

населе́ніе N,n,inan N2i (3)
населе́ніи (3)

вселе́ніе N,n,inan N2i (68)
водворение
вселе́ніе (39), вселе́ніемъ (6), вселе́нію (2), вселе́нія (19), вселє́нія (2)

совселе́ніе N,n,inan N2i (1)
совселе́нія (1)

увеселе́ніе N,n,inan N2i (6)
увеселе́ніе (3), увеселе́ніихъ (1), увеселе́ній (1), увеселе́ніями (1)

преселе́ніе N,n,inan N2i (84)
преселе́ніе (36), преселе́ніемъ (2), преселе́ніи (13), преселе́нію (3), преселе́нія (29), преселє́нія (1)

умиле́ніе N,n,inan N2i (606)
умиле́ніе (129), умиле́ніемъ (146), умиле́ніи (84), умиле́ній (1), умиле́нію (13), умиле́нія (233)

благоумиле́ніе N,n,inan N2i (1)
бл҃гоумиле́нія (1)

срамле́ніе N,n,inan N2i (1)
срамле́нія (1)

посрамле́ніе N,n,inan N2i (19)
посрамле́ніе (15), посрамле́нію (2), посрамле́нія (2)

усрамле́ніе N,n,inan N2i (1)
усрамле́ніе (1)

стремле́ніе N,n,inan N2i (252)
стре́мленіе (1), стремле́ньми (20), стремле́ніе (64), стремле́ніемъ (9), стремле́ніи (1), стремле́ніихъ (1), стремле́ній (6), стремле́нію (4), стремле́нія (22), стремле́ніямъ (1), стремле́ніємъ (5), стремлє́ніи (1), стремлє́нія (117)

устремле́ніе N,n,inan N2i (56)
устремле́ньми (2), устремле́ніе (21), устремле́ніемъ (5), устремле́ніи (5), устремле́ній (1), устремле́нію (3), устремле́нія (7), устремле́ніємъ (1), устремлє́ніи (1), устремлє́нія (10)

преломле́ніе N,n,inan N2i (10)
преломле́ніе (2), преломле́ніи (6), преломле́нія (2)

изломле́ніе N,n,inan N2i (2)
изломле́ніе (2)

возломле́ніе N,n,inan N2i (1)
возломле́ніемъ (1)

хлѣболомле́ніе N,n,inan N2i (2)
хлѣболомле́ніе (2)

сломле́ніе N,n,inan N2i (4)
сломле́ніе (1), сломлє́нія (3)

сомле́ніе N,n,inan N2i (4)
сомле́нію (2), сомлє́нія (2)

томле́ніе N,n,inan N2i (193)
то́му (1), томле́нми (1), томле́ньми (3), томле́ніе (31), томле́ніемъ (4), томле́ніи (1), томле́ніихъ (1), томле́ній (10), томле́нію (4), томле́нія (32), томле́ніємъ (2), томлє́ніемъ (1), томлє́нія (14), тому̀ (11), тому́ (34), тому́жде (26), тому́же (16), тому́жъ (1)

утомле́ніе N,n,inan N2i (2)
утомле́нія (2)

прекормле́ніе N,n,inan N2i (1)
прекормле́ніе (1)

ѡкормле́ніе N,n,inan N2i (52)
ѡкормле́ніе (21), ѡкормле́ніемъ (27), ѡкормле́ніи (1), ѡкормле́нія (3)

братовоскормле́ніе N,n,inan N2i (1)
братовоскормле́ніе (1)

вразумле́ніе N,n,inan N2i (31)
вразумле́ніе (26), вразумле́нію (4), вразумле́нія (1)

ѡбезумле́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡбезумле́ніе (1)

изумле́ніе N,n,inan N2i (3)
сойти с ума; обезуметь
изумле́ніе (3)

глумле́ніе N,n,inan N2i (13)
пустословие, насмешки; задумчивость, грусть
глумле́ніе (4), глумле́нія (1), глумлє́нія (8)

изволе́ніе N,n,inan N2i (89)
изволе́ніе (27), изволе́ніемъ (28), изволе́ніи (3), изволе́нію (25), изволе́нія (5), изволе́ніємъ (1)

благоизволе́ніе N,n,inan N2i (1)
бл҃гоизволе́нію (1)

произволе́ніе N,n,inan N2i (228)
произволе́ніе (89), произволе́ніемъ (55), произволе́ніи (11), произволе́ній (1), произволе́нію (35), произволе́нія (36), произволе́ніяхъ (1)

самопроизволе́ніе N,n,inan N2i (2)
самопроизволе́ніемъ (1), самопроизволе́нія (1)

соизволе́ніе N,n,inan N2i (20)
соизволе́ніе (1), соизволе́ніемъ (1), соизволе́ніи (1), соизволе́нію (2), соизволе́нія (15)

дозволе́ніе N,n,inan N2i (1)
дозволе́нію (1)

позволе́ніе N,n,inan N2i (8)
позволе́ніе (1), позволе́нія (7)

благоволе́ніе N,n,inan N2i (292)
доброе расположение к кому-л., благосклонность
благоволе́ніе (33), благоволе́ніемъ (30), благоволе́ніи (8), благоволе́ніихъ (1), благоволе́нію (7), благоволе́нія (23), бл҃говоле́ніе (57), бл҃говоле́ніемъ (61), бл҃говоле́ніи (8), бл҃говоле́ніихъ (4), бл҃говоле́нію (12), бл҃говоле́нія (47), бл҃говолє́нія (1)

вдоле́ніе N,n,inan N2i (1)
преодоление
вдоле́нія (1)

ѡдоле́ніе N,n,inan N2i (3)
ѡдоле́ніе (3)

заколе́ніе N,n,inan N2i (284)
жертвоприношение
заколе́ніе (178), заколе́ніемъ (2), заколе́ніи (1), заколе́нію (29), заколе́нія (46), заколє́ніи (1), заколє́нія (27)

моле́ніе N,n,inan N2i (972)
моле́нми (1), моле́ньми (14), моле́ніе (338), моле́ніемъ (95), моле́ніи (7), моле́ніихъ (11), моле́ній (35), моле́нію (41), моле́нія (174), моле́ніямъ (4), моле́ніємъ (6), молє́ніи (6), молє́нія (240)

умоле́ніе N,n,inan N2i (54)
умоле́ньми (2), умоле́ніе (48), умоле́ніемъ (2), умоле́нію (2)

утоле́ніе N,n,inan N2i (7)
утоле́ніе (5), утоле́нію (1), утоле́нія (1)

повапле́ніе N,n,inan N2i (1)
повапле́ніе (1)

ухапле́ніе N,n,inan N2i (2)
ухапле́ніемъ (2)

скопле́ніе N,n,inan N2i (2)
скопле́ніе (2)

ѡскопле́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡскопле́нію (1)

кропле́ніе N,n,inan N2i (77)
кропле́ньми (10), кропле́ніе (4), кропле́ніемъ (46), кропле́ніи (8), кропле́ній (2), кропле́нія (3), кроплє́ніи (4)

ѡкропле́ніе N,n,inan N2i (85)
ѡкропле́ньми (2), ѡкропле́ніе (3), ѡкропле́ніемъ (60), ѡкропле́ніи (13), ѡкропле́ній (1), ѡкропле́нія (6)

потопле́ніе N,n,inan N2i (29)
потопле́ніе (3), потопле́ніемъ (3), потопле́нія (23)

истопле́ніе N,n,inan N2i (8)
истопле́ніе (1), истопле́нія (3), истоплє́нія (4)

купле́ніе N,n,inan N2i (6)
торг
ку́пленіи (1), купле́ніе (1), купле́нія (4)

прикупле́ніе N,n,inan N2i (1)
прикупле́нія (1)

совокупле́ніе N,n,inan N2i (98)
совокупле́ніе (50), совокупле́ніемъ (5), совокупле́ніи (4), совокупле́ній (1), совокупле́нію (2), совокупле́нія (17), совокуплє́ніи (1), совокуплє́нія (18)

присовокупле́ніе N,n,inan N2i (1)
присовокупле́ніе (1)

искупле́ніе N,n,inan N2i (24)
выкуп
искупле́ніе (12), искупле́ніемъ (1), искупле́ніи (2), искупле́нію (1), искупле́нія (7), искуплє́нія (1)

ѡструпле́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡструпле́ніемъ (2)

посупле́ніе N,n,inan N2i (3)
посупле́ніе (1), посупле́ніи (1), посупле́нія (1)

заступле́ніе N,n,inan N2i (911)
заступле́ньми (2), заступле́ніе (521), заступле́ніемъ (99), заступле́ніи (20), заступле́ній (2), заступле́нію (93), заступле́нія (164), заступле́ніємъ (1), заступлє́нія (9)

наступле́ніе N,n,inan N2i (1)
наступле́ніи (1)

вступле́ніе N,n,inan N2i (8)
вступле́ніе (4), вступле́ніи (2), вступле́нію (1), вступле́нія (1)

преступле́ніе N,n,inan N2i (385)
преступле́ньми (32), преступле́ніе (75), преступле́ніемъ (110), преступле́ніи (28), преступле́ній (7), преступле́нію (8), преступле́нія (108), преступле́ніями (1), преступле́ніяхъ (4), преступлє́ніи (3), преступлє́нія (9)

клятвопреступле́ніе N,n,inan N2i (12)
клятвопреступле́ніе (5), клятвопреступле́ніи (2), клятвопреступле́ній (1), клятвопреступле́нію (1), клятвопреступле́нія (2), клятвопреступлє́нія (1)

законопреступле́ніе N,n,inan N2i (14)
законопреступле́ніе (9), законопреступле́ніемъ (3), законопреступлє́нія (2)

изступле́ніе N,n,inan N2i (66)
бессознательное состояние
изступле́ніе (29), изступле́ніемъ (7), изступле́ніи (21), изступле́нію (2), изступле́нія (4), изступлє́нія (3)

приступле́ніе N,n,inan N2i (1)
приступле́ніемъ (1)

ѡтступле́ніе N,n,inan N2i (32)
ѿступле́ніе (14), ѿступле́ніемъ (1), ѿступле́ніи (5), ѿступле́нію (6), ѿступле́нія (3), ѿступлє́нія (3)

прилѣпле́ніе N,n,inan N2i (4)
прилѣпле́ніе (3), прилѣпле́ніемъ (1)

ѡслѣпле́ніе N,n,inan N2i (37)
ѡслѣпле́ніе (17), ѡслѣпле́ніемъ (15), ѡслѣпле́ніи (1), ѡслѣпле́нію (1), ѡслѣпле́нія (3)

подкрѣпле́ніе N,n,inan N2i (8)
подкрѣпле́ніе (5), подкрѣпле́ній (1), подкрѣплє́нія (2)

укрѣпле́ніе N,n,inan N2i (44)
укрѣпле́ніе (41), укрѣпле́ніи (1), укрѣпле́нію (2)

числе́ніе N,n,inan N2i (1)
числе́ніемъ (1)

сопричисле́ніе N,n,inan N2i (1)
сопричисле́нія (1)

сочисле́ніе N,n,inan N2i (10)
сочисле́ніе (7), сочисле́ніемъ (1), сочисле́нію (1), сочисле́нія (1)

счисле́ніе N,n,inan N2i (2)
счисле́ніи (1), счисле́нію (1)

расчисле́ніе N,n,inan N2i (1)
разчисле́ніе (1)

исчисле́ніе N,n,inan N2i (7)
изчисле́ніе (1), изчисле́нію (1), исчисле́ніе (2), исчисле́ніи (1), исчисле́ніихъ (1), исчисле́нію (1)

тле́ніе N,n,inan N2i (1)
тле́нія (1)

просвѣтле́ніе N,n,inan N2i (1)
просвѣтле́ніе (1)

хуле́ніе N,n,inan N2i (41)
хуле́ньми (1), хуле́ніе (15), хуле́ніемъ (2), хуле́ній (1), хуле́нію (2), хуле́нія (9), хулє́нія (11)

ѕлохуле́ніе N,n,inan N2i (23)
ѕлохуле́ніе (20), ѕлохуле́нія (2), ѕлохулє́нія (1)

похуле́ніе N,n,inan N2i (4)
похуле́нніи (2), похуле́ніе (1), похуле́нію (1)

ѡпухле́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡпухлє́нія (1)

мышле́ніе N,n,inan N2i (1)
мышле́ній (1)

размышле́ніе N,n,inan N2i (58)
размышле́ніе (7), размышле́ніемъ (9), размышле́ніи (9), размышле́ніихъ (2), размышле́ній (5), размышле́нію (1), размышле́нія (13), размышлє́нія (12)

примышле́ніе N,n,inan N2i (2)
примышле́ніе (1), примышлє́нія (1)

ѕломышле́ніе N,n,inan N2i (1)
ѕломышле́ніе (1)

единомышле́ніе N,n,inan N2i (22)
єдиномышле́ніе (12), єдиномышле́ніемъ (9), єдиномышле́ніи (1)

помышле́ніе N,n,inan N2i (1094)
помышле́нми (1), помышле́ньми (44), помышле́ніе (202), помышле́ніемъ (61), помышле́ніи (92), помышле́ніихъ (21), помышле́ній (217), помышле́нію (6), помышле́нія (75), помышле́ніями (3), помышле́ніямъ (7), помышле́ніяхъ (7), помышле́ніємъ (14), помышлє́ніемъ (1), помышлє́ніи (18), помышлє́нія (325)

безпомышле́ніе N,n,inan N2i (2)
отсутсвие помыслов
безпомышле́ніемъ (1), безпомышле́нію (1)

ѕлопомышле́ніе N,n,inan N2i (3)
ѕлопомышле́ніе (3)

промышле́ніе N,n,inan N2i (137)
промышле́ньми (1), промышле́ніе (25), промышле́ніемъ (39), промышле́ніи (1), промышле́нію (12), промышле́нія (56), промышле́ніємъ (1), промышлє́ніи (1), промышлє́нія (1)

благопромышле́ніе N,n,inan N2i (2)
бл҃гопромышле́ніе (1), бл҃гопромышле́ніи (1)

смышле́ніе N,n,inan N2i (12)
смышле́ніе (6), смышле́ніемъ (1), смышле́нію (2), смышле́нія (3)

басносмышле́ніе N,n,inan N2i (1)
пустомыслие
басносмышле́нія (1)

умышле́ніе N,n,inan N2i (88)
умышле́ньми (1), умышле́ніе (23), умышле́ніемъ (4), умышле́ніи (1), умышле́ній (18), умышле́нію (4), умышле́нія (3), умышле́ніямъ (1), умышлє́нія (33)

ѕлоумышле́ніе N,n,inan N2i (4)
ѕлоумышле́ньми (1), ѕлоумышле́ніе (2), ѕлоумышлє́нія (1)

соумы́шленіе N,n,inan N2i (6)
соумы́шленіе (2), соумы́шлєнія (1), соумышле́ніе (1), соумышле́нія (1), соумышлє́нія (1)

вымышле́ніе N,n,inan N2i (5)
вымышле́ньми (2), вымышле́ніе (1), вымышле́ніемъ (1), вымышле́ніи (1)

дѣле́ніе N,n,inan N2i (2)
дѣле́нія (1), дѣлє́нія (1)

ѡпредѣле́ніе N,n,inan N2i (86)
ѡпредѣ́лєнія (1), ѡпредѣле́ніе (26), ѡпредѣле́ніемъ (4), ѡпредѣле́ніи (4), ѡпредѣле́нію (12), ѡпредѣле́нія (11), ѡпредѣле́ніями (3), ѡпредѣле́ніямъ (6), ѡпредѣле́ніємъ (1), ѡпредѣлє́нія (18)

предѡпредѣле́ніе N,n,inan N2i (1)
предъ̑ѡпредѣле́ніе (1)

распредѣле́ніе N,n,inan N2i (13)
распредѣле́ніе (8), распредѣле́ніемъ (2), распредѣле́ніямъ (3)

раздѣле́ніе N,n,inan N2i (145)
раздѣле́ньми (4), раздѣле́ніе (40), раздѣле́ніемъ (14), раздѣле́ніи (10), раздѣле́ніихъ (3), раздѣле́ній (1), раздѣле́нію (7), раздѣле́нія (38), раздѣле́ніємъ (4), раздѣлє́нія (24)

ѡтдѣле́ніе N,n,inan N2i (10)
ѿдѣле́ніе (8), ѿдѣле́ніемъ (1), ѿдѣле́ніи (1)

удѣле́ніе N,n,inan N2i (1)
удѣле́нія (1)

цѣле́ніе N,n,inan N2i (32)
цѣле́ніе (8), цѣле́ніи (1), цѣле́ній (14), цѣле́нія (2), цѣлє́нія (7)

исцѣле́ніе N,n,inan N2i (1793)
изцѣле́ніе (11), изцѣле́нія (9), изцѣлє́нія (2), исцѣле́ньми (10), исцѣле́ніе (450), исцѣле́ніемъ (8), исцѣле́ніи (13), исцѣле́ній (626), исцѣле́нію (8), исцѣле́нія (164), исцѣле́ніємъ (1), исцѣлє́ніи (3), исцѣлє́нія (488)

неисцѣле́ніе N,n,inan N2i (1)
неизцѣле́ніе (1)

мѵроисцѣле́ніе N,n,inan N2i (1)
мѷроисцѣле́нія (1)

ка́меніе N,n,inan N2i (588)
камни
ка́меньми (3), ка́меніе (227), ка́меніемъ (171), ка́меніи (7), ка́меніихъ (11), ка́меній (68), ка́менію (23), ка́менія (56), ка́меніємъ (2), ка́мєніи (1), ка́мєнія (19)

зна́меніе N,n,inan N2i (1341)
знак; признак; явление; чудо
зна́менми (9), зна́меньми (35), зна́меніе (698), зна́меніемъ (56), зна́меніи (12), зна́меніихъ (34), зна́меній (47), зна́менію (9), зна́менія (150), зна́меніями (2), зна́меніямъ (1), зна́меніяхъ (4), зна́меніє (1), зна́меніємъ (9), зна́мєніи (21), зна́мєнія (245), зна̂меніи (3), зна̂менія (2), знаме́ніе (1), знамє́нія (2)

богозна́меніе N,n,inan N2i (14)
бг҃озна́меньми (11), бг҃озна́мєнія (2), бг҃озна̂меніи (1)

побѣдозна́меніе N,n,inan N2i (1)
побѣдозна́меніямъ (1)

дме́ніе N,n,inan N2i (12)
гордость
дме́ніе (6), дме́ніемъ (1), дме́нію (1), дме́нія (3), дмє́нія (1)

надме́ніе N,n,inan N2i (5)
надме́ніе (3), надме́ніемъ (1), надме́нія (1)

реме́ніе N,n,inan N2i (4)
реме́ніе (2), реме́ніемъ (2)

благовре́меніе N,n,inan N2i (14)
настоящая пора, свое время, иногда — дни благополучия
благовре́меніи (3), благовре́менія (2), бл҃говре́меніе (2), бл҃говре́меніи (3), бл҃говре́меніихъ (4)

креме́ніе N,n,inan N2i (2)
креме́ніемъ (1), креме́нія (1)

тезоиме́ніе N,n,inan N2i (3)
тезоиме́ніе (3)

единоиме́ніе N,n,inan N2i (3)
єдиноиме́ніе (3)

ра́неніе N,n,inan N2i (1)
ра́неніи (1)

возбране́ніе N,n,inan N2i (9)
препятствие, запрещение
возбране́ніемъ (4), возбране́ніи (1), возбране́нію (1), возбране́нія (2), возбранє́нія (1)

распростране́ніе N,n,inan N2i (2)
распростране́ніемъ (1), распростране́ніи (1)

устране́ніе N,n,inan N2i (4)
устране́ніе (1), устране́ніемъ (1), устране́ніи (1), устране́нію (1)

уране́ніе N,n,inan N2i (2)
уране́ніе (1), уранє́нія (1)

хране́ніе N,n,inan N2i (148)
хране́ніе (68), хране́ніемъ (29), хране́ніи (16), хране́нію (13), хране́нія (20), хранє́нія (2)

ѡхране́ніе N,n,inan N2i (14)
ѡхране́ніе (6), ѡхране́ніемъ (2), ѡхране́нію (1), ѡхране́нія (5)

предѡхране́ніе N,n,inan N2i (6)
предохране́ніе (1), предохране́нію (1), предъ̑ѡхране́ніе (2), предъ̑ѡхране́нія (1), предѡхране́ніе (1)

сохране́ніе N,n,inan N2i (44)
сохране́ніе (26), сохране́ніемъ (7), сохране́ніи (6), сохране́ніихъ (1), сохране́нію (2), сохране́нія (2)

несохране́ніе N,n,inan N2i (1)
несохране́нія (1)

изравне́ніе N,n,inan N2i (3)
изравне́ніемъ (1), изравне́нію (1), изравне́нія (1)

поравне́ніе N,n,inan N2i (1)
поравне́ніе (1)

сравне́ніе N,n,inan N2i (57)
сравне́ніе (1), сравне́нію (6), сравне́нія (50)

уравне́ніе N,n,inan N2i (3)
уравне́ніе (3)

стягне́ніе N,n,inan N2i (1)
стягне́ніе (1)

испраждне́ніе N,n,inan N2i (3)
пустота, пустое место; недро
испражднє́нія (3)

упраждне́ніе N,n,inan N2i (21)
упраждне́ньми (1), упраждне́ніе (9), упраждне́ніемъ (4), упраждне́ніи (3), упраждне́нія (3), упражднє́нія (1)

упраздне́ніе N,n,inan N2i (8)
упраздне́ніе (3), упраздне́ніи (2), упраздне́нію (1), упраздне́нія (2)

наводне́ніе N,n,inan N2i (20)
наводне́ніе (8), наводне́ніемъ (4), наводне́ній (1), наводне́нію (4), наводнє́ніи (1), наводнє́нія (2)

затрудне́ніе N,n,inan N2i (6)
затрудне́ніемъ (1), затрудне́ній (1), затрудне́нію (1), затрудне́нія (1), затрудне́ніямъ (2)

ѡкамене́ніе N,n,inan N2i (19)
ѡкамене́ніе (9), ѡкамене́ніемъ (1), ѡкамене́ніи (2), ѡкамене́нію (2), ѡкамене́нія (5)

воспламене́ніе N,n,inan N2i (2)
воспламене́ніе (1), воспламенє́нія (1)

ѡбремене́ніе N,n,inan N2i (2)
ѡбремене́ніе (2)

сѣмене́ніе N,n,inan N2i (1)
сѣмене́ніе (1)

искорене́ніе N,n,inan N2i (14)
изкорене́ніе (1), искорене́ніе (10), искоренє́нія (3)

соблажне́ніе N,n,inan N2i (2)
соблажне́ніе (1), соблажне́ніихъ (1)

подражне́ніе N,n,inan N2i (11)
подражне́ніе (8), подражне́ніемъ (3)

испражне́ніе N,n,inan N2i (5)
пустота, пустое место; недро
испражне́ніе (1), испражне́нію (1), испражне́нія (1), испражнє́нія (2)

упражне́ніе N,n,inan N2i (26)
упражне́ніе (6), упражне́ніемъ (4), упражне́ніи (5), упражне́нію (3), упражне́нія (7), упражне́ніямъ (1)

натрижне́ніе N,n,inan N2i (21)
натрижне́ніе (4), натрижне́ній (2), натрижне́нія (7), натрижнє́нія (8)

поползне́ніе N,n,inan N2i (3)
поползне́ніе (3)

ѡбвине́ніе N,n,inan N2i (45)
ѡбвине́ніе (10), ѡбвине́ніемъ (1), ѡбвине́ніи (3), ѡбвине́ній (3), ѡбвине́нію (6), ѡбвине́нія (5), ѡбвине́ніямъ (2), ѡбвине́ніяхъ (3), ѡбвинє́нія (12)

извине́ніе N,n,inan N2i (12)
оправдание
извине́ніе (4), извине́нію (1), извине́нія (7)

едине́ніе N,n,inan N2i (63)
єдине́ніе (11), єдине́ніемъ (15), єдине́ніи (15), єдине́нію (10), єдине́нія (12)

приедине́ніе N,n,inan N2i (1)
приедине́ніемъ (1)

соедине́ніе N,n,inan N2i (265)
соедине́ніе (103), соедине́ніемъ (38), соедине́ніи (39), соедине́нію (35), соедине́нія (47), соединє́нія (3)

присоедине́ніе N,n,inan N2i (7)
присоедине́ніе (4), присоедине́нія (3)

уедине́ніе N,n,inan N2i (25)
уедине́ніе (10), уедине́ніи (11), уедине́нія (4)

зачине́ніе N,n,inan N2i (1)
зачине́ній (1)

вчине́ніе N,n,inan N2i (2)
учреждать; узаконять || включать(?), помещать(?)
вчине́нія (2)

благовчине́ніе N,n,inan N2i (2)
благовчине́ніи (2)

подчине́ніе N,n,inan N2i (6)
подчине́ніе (2), подчине́ніи (3), подчине́нія (1)

неподчине́ніе N,n,inan N2i (1)
неподчине́ніе (1)

причине́ніе N,n,inan N2i (1)
причине́ніемъ (1)

сочине́ніе N,n,inan N2i (18)
сочине́ніе (4), сочине́ніемъ (2), сочине́ній (1), сочине́нію (1), сочине́нія (6), сочине́ніяхъ (1), сочинений (1), сочинє́нія (2)

счине́ніе N,n,inan N2i (1)
счине́ніе (1)

расчине́ніе N,n,inan N2i (1)
разчине́ніе (1)

учине́ніе N,n,inan N2i (7)
учине́ніемъ (4), учине́ніи (3)

волне́ніе N,n,inan N2i (93)
волне́ніе (29), волне́ніемъ (5), волне́ніи (2), волне́ній (12), волне́нію (8), волне́нія (26), волне́ніямъ (1), волнє́нія (10)

треволне́ніе N,n,inan N2i (172)
треволне́ньми (13), треволне́ніе (28), треволне́ніемъ (13), треволне́ніи (9), треволне́ніихъ (3), треволне́ній (14), треволне́нію (1), треволне́нія (41), треволнє́ніи (8), треволнє́нія (42)

наполне́ніе N,n,inan N2i (2)
наполне́ніе (1), наполне́ніихъ (1)

дополне́ніе N,n,inan N2i (4)
дополне́ніе (1), дополне́нію (1), дополне́нія (2)

исполне́ніе N,n,inan N2i (463)
полнота; наполнение; совершение
исполне́ніе (252), исполне́ніемъ (17), исполне́ніи (66), исполне́ніихъ (2), исполне́нію (37), исполне́нія (62), исполненія (1), исполнє́нія (26)

неисполне́ніе N,n,inan N2i (1)
неисполне́ніи (1)

соисполне́ніе N,n,inan N2i (1)
соисполне́ніи (1)

восполне́ніе N,n,inan N2i (2)
восполне́ніе (1), восполне́нію (1)

сумне́ніе N,n,inan N2i (1)
сумне́ній (1)

гоне́ніе N,n,inan N2i (112)
гоне́ніе (34), гоне́ніи (7), гоне́ніихъ (8), гоне́ній (2), гоне́нію (5), гоне́нія (11), гоне́ніями (1), гоне́ніяхъ (2), гоне́ніємъ (1), гонє́нія (41)

изгоне́ніе N,n,inan N2i (1)
изгонє́нія (1)

прогоне́ніе N,n,inan N2i (2)
прогоне́ніе (2)

ослятогоне́ніе N,n,inan N2i (2)
ѻслятогоне́ніемъ (1), ѻслятогоне́нія (1)

узако́неніе N,n,inan N2i (2)
узаконе́ніємъ (1), узаконє́нія (1)

предузаконе́ніе N,n,inan N2i (4)
предъ̑узаконе́ніе (4)

клоне́ніе N,n,inan N2i (1)
клоне́ніе (1)

наклоне́ніе N,n,inan N2i (1)
наклоне́ніе (1)

преклоне́ніе N,n,inan N2i (21)
преклоне́ніе (7), преклоне́ніемъ (9), преклоне́ніи (1), преклоне́ніихъ (2), преклоне́нія (1), преклоне́ніямъ (1)

колѣнопреклоне́ніе N,n,inan N2i (23)
колѣнопреклоне́ніе (6), колѣнопреклоне́ніемъ (1), колѣнопреклоне́ніи (2), колѣнопреклоне́ніихъ (2), колѣнопреклоне́ній (3), колѣнопреклоне́нія (2), колѣнопреклонє́ніи (1), колѣнопреклонє́нія (5), колѣноприклонє́нія (1)

приклоне́ніе N,n,inan N2i (13)
приклоне́ніе (4), приклоне́ніемъ (7), приклоне́нія (2)

главоприклоне́ніе N,n,inan N2i (4)
главоприклоне́нія (4)

поклоне́ніе N,n,inan N2i (421)
поклоне́ніе (365), поклоне́ніемъ (21), поклоне́ніи (6), поклоне́ніихъ (1), поклоне́нію (8), поклоне́нія (15), поклонє́нія (5)

огнепоклоне́ніе N,n,inan N2i (1)
ѻгнепоклоне́ніе (1)

богопоклоне́ніе N,n,inan N2i (1)
бг҃опоклоне́ніемъ (1)

ідѡлопоклоне́ніе N,n,inan N2i (2)
ідѡлопоклоне́ніе (1), ідѡлопоклоне́нію (1)

колѣнопоклоне́ніе N,n,inan N2i (3)
колѣнопоклонє́нія (3)

крестопоклоне́ніе N,n,inan N2i (2)
крс̑топоклоне́ніе (2)

восклоне́ніе N,n,inan N2i (7)
ложе, одр, в переносном смысле: забота, боязнь
восклоне́ніе (1), восклоне́ніи (1), восклоне́нія (4), восклонє́нія (1)

ѡтклоне́ніе N,n,inan N2i (1)
ѿклоне́нія (1)

уклоне́ніе N,n,inan N2i (30)
уклоне́ніе (14), уклоне́ніемъ (2), уклоне́ніихъ (1), уклоне́ній (1), уклоне́нію (7), уклоне́нія (4), уклонє́нія (1)

скверне́ніе N,n,inan N2i (14)
скверне́ніе (3), скверне́ніихъ (1), скверне́ній (1), скверне́нія (6), сквернє́нія (3)

ѡскверне́ніе N,n,inan N2i (42)
ѡскверне́ніе (17), ѡскверне́ніемъ (3), ѡскверне́ніи (3), ѡскверне́ній (3), ѡскверне́нію (1), ѡскверне́нія (11), ѡсквернє́нія (4)

ѡчерне́ніе N,n,inan N2i (5)
ѡчерне́ніе (2), ѡчерне́ніемъ (2), ѡчерне́нія (1)

почерне́ніе N,n,inan N2i (1)
почерне́ніемъ (1)

тисне́ніе N,n,inan N2i (5)
тисне́ніе (3), тисне́ніемъ (2)

косне́ніе N,n,inan N2i (2)
косне́ніе (1), косне́нія (1)

ѡбросне́ніе N,n,inan N2i (1)
лысина
ѡбросне́ніе (1)

притѣсне́ніе N,n,inan N2i (2)
притѣсне́нія (1), притѣснє́нія (1)

сотѣсне́ніе N,n,inan N2i (1)
сотѣсне́ніе (1)

стѣсне́ніе N,n,inan N2i (11)
стѣсне́ніе (2), стѣсне́нія (9)

утѣсне́ніе N,n,inan N2i (11)
утѣсне́ніе (2), утѣсне́ніемъ (1), утѣсне́ніи (3), утѣсне́нія (5)

ѡбъясне́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡбъ̑ясне́нію (1)

изъясне́ніе N,n,inan N2i (9)
изъ̑ясне́ніе (1), изъ̑ясне́ніи (1), изъ̑ясне́нію (4), изъ̑ясне́нія (2), изъясне́ніе (1)

всыне́ніе N,n,inan N2i (2)
усыновление
всыне́нія (2)

усыне́ніе N,n,inan N2i (5)
усыне́ніе (1), усыне́нія (4)

разлѣне́ніе N,n,inan N2i (11)
разлѣне́ніе (8), разлѣне́нію (1), разлѣне́нія (2)

плѣне́ніе N,n,inan N2i (235)
плѣне́ніе (80), плѣне́ніемъ (3), плѣне́ніи (22), плѣне́ніихъ (3), плѣне́ній (1), плѣне́нію (2), плѣне́нія (119), плѣнє́нія (5)

премѣне́ніе N,n,inan N2i (123)
премѣ́ненія (2), премѣне́ніе (74), премѣне́ніемъ (10), премѣне́ніи (5), премѣне́ній (1), премѣне́нію (5), премѣне́нія (21), премѣнє́ніи (1), премѣнє́нія (4)

благопремѣне́ніе N,n,inan N2i (1)
благополучное изменение
бл҃гопремѣне́нія (1)

измѣне́ніе N,n,inan N2i (155)
измѣне́ньми (1), измѣне́ніе (59), измѣне́ніемъ (30), измѣне́ніи (10), измѣне́ній (1), измѣне́нію (7), измѣне́нія (36), измѣне́ніямъ (3), измѣне́ніємъ (1), измѣнє́нія (7)

соизмѣне́ніе N,n,inan N2i (1)
соизмѣне́ніе (1)

примѣне́ніе N,n,inan N2i (1)
примѣне́ніе (1)

ѡсѣне́ніе N,n,inan N2i (37)
ѡсѣне́ньми (1), ѡсѣне́ніе (4), ѡсѣне́ніемъ (27), ѡсѣне́ніи (1), ѡсѣне́нія (3), ѡсѣнє́ніи (1)

ѡстѣне́ніе N,n,inan N2i (1)
ѡстѣне́ніе (1)

ѡцѣне́ніе N,n,inan N2i (3)
ѡцѣне́нію (1), ѡцѣне́нія (2)

сцѣне́ніе N,n,inan N2i (1)
сцѣне́ніе (1)

кляне́ніе N,n,inan N2i (1)
кляне́ніе (1)

присвое́ніе N,n,inan N2i (45)
присвое́ніе (27), присвое́ніемъ (2), присвое́ніи (1), присвое́нію (1), присвое́нія (14)

чужеприсвое́ніе N,n,inan N2i (1)
чужеприсвое́ніе (1)

усвое́ніе N,n,inan N2i (17)
усвое́ніе (8), усвое́ніемъ (1), усвое́ніи (1), усвое́ній (1), усвое́нію (3), усвое́нія (3)

ѡтдое́ніе N,n,inan N2i (2)
ѿдое́ніи (1), ѿдое́нія (1)

препокое́ніе N,n,inan N2i (1)
препокое́ніе (1)

воспокое́ніе N,n,inan N2i (3)
воспокое́ніемъ (1), воспокое́нія (1), воспокое́ніємъ (1)

успокое́ніе N,n,inan N2i (9)
успокое́ніе (5), успокое́нію (1), успокое́нія (3)

упокое́ніе N,n,inan N2i (174)
упокое́ніе (79), упокое́ніемъ (11), упокое́ніи (15), упокое́нію (9), упокое́нія (57), упокое́ніємъ (1), упокоє́нія