и́+за N-PRO (2)
за́нь (2)

и́+на N-PRO (401)
на́нь (401)

и́ N-PRO (63334)
ѝ (334), ѝмъ (3475), ѝхъ (2506), и́ма (191), и́ми (199), и́мъ (177), и́хъ (7642), не́й (1014), не́мъ (1817), не́ю (180), него̀ (507), него́ (4), негѡ̀ (1209), негѡ́ (14), ней (3), нему (1), нему̀ (1585), нему́ (15), немъ (1), нею̀ (9), нея̀ (498), нея́ (13), ни́ма (43), ни́ми (858), ни́мъ (1721), ни́хъ (2039), ни̂мъ (486), ними (1), нимъ (2), нихъ (1), ню̀ (216), ню́ (2), ня̀ (231), ю (320), ю̀ (1508), я (1565), я̀ (1856), є́гѡ (2), є́й (1029), є́ю (92), єго̀ (6052), єго́ (6), єгѡ̀ (15748), єгѡ́ (18), єѐ (26), єму̀ (5763), єму́ (4), єю̀ (25), єя̀ (2284), єя́ (1), ѻ́нь (41)

и CONJ (312435)
и (312435)

и́+въ N-PRO (87)
во́нь (86), въ̑о́нь (1)

гре́тіи N,m,pl (1)
гре́тіи (1)

адѡнаи́ N,m,anim,persn 0 (224)
евр. «Господь мой»
адѡнаі̀ (223), адонаі̀ (1)

равві́ N,m,anim (25)
равві̀ (25)

позади́ ADV (3)
позадѝ (3)

созади́ ADV (98)
созадѝ (97), созади́ (1)

ра́ди PREP (8628)
ра́ди (8628)

ца́ди N,f,inan (4)
буква
ца́ди (4)

гадді́ N (2)
гадді̀ (2)

іеддеді́ N,m,anim,persn (1)
іеддеді̀ (1)

впереди́ ADV (1)
впередѝ (1)

преди́ ADV? (6)
предѝ (5), преди́ (1)

напреди́ ADV (42)
напредѝ (40), напреди́ (2)

впреди́ ADV (2)
впредѝ (2)

сопреди́ ADV (8)
сопредѝ (8)

спреди́ ADV (10)
спредѝ (10)

среди́ ADV (99)
средѝ (94), среди́ (5)

насреди́ ADV (3)
насредѝ (3)

посреди́ ADV (158)
посредѝ (152), посреди́ (6)

вѣ́жди N,inan,pl (97)
веки; ресницы
вѣ́ждами (3), вѣ́ждамъ (5), вѣ́ждахъ (1), вѣ́ждей (11), вѣ́жди (3), вѣ́ждома (50), вѣ́ждѡмъ (19), вѣ̂жди (5)

кі́й+нибуди A-PRO (1)
какой, который
коегѡнибу́ди (1)

послѣди́ ADV (280)
послѣдѝ (174), послѣди́ (106)

напослѣди́ ADV (3)
напослѣдѝ (3)

а́ки CONJ (825)
как будто, как бы
а́ки (825)

па́ки ADV (2754)
па́ки (2754)

преки́ ADV (2)
вопреки
прекѝ (2)

впреки́ PREP (1)
впрекѝ (1)

вопреки́ PREP (57)
вопрекѝ (57)

аккарки́́ N,inan,pl,topn (1)
селение, лежащее в пустыне, во владении колена Иудина
аккаркѝ (1)

даві́дски ADV (62)
по примеру Давида, как Давид
дв҃дски (62)

му́жески ADV (365)
му́жески (365)

гре́чески ADV (5)
гре́чески (5)

оте́чески ADV (24)
ѻте́чески (20), ѻч҃ески (4)

му́ченически ADV (55)
му́ченически (44), мч҃нчески (11)

о́трочески ADV (3)
ѻ́трочески (3)

мона́шески ADV (4)
мона́шески (4)

матери́нски ADV (1)
матери́нски (1)

мыта́рски ADV (2)
мыта́рски (2)

ма́терски ADV (263)
как мать, матерински
ма́терски (38), мт҃ерски (6), мт҃рски (219)

мі́рски ADV (2)
мі́рски (2)

ассѵ́рски ADV (1)
ассѵ́рски (1)

па́стырски ADV (13)
па́стырски (12), па̂стырски (1)

архіпа́стырски ADV (1)
архіпа́стырски (1)

пло́тски ADV (187)
пло́тски (186), плотскѝ (1)

навѣ́ки ADV (1)
навѣ́ки (1)

ли CONJ (3077)
ли (3061), лѝ (16)

га́ли N,f,anim,persn (1)
га́ли (1)

не́гли ADV (136)
может быть, неужели
не́гли (136)

ели́ PART (1)
єлѝ (1)

е́жели CONJ (44)
є́жели (44)

не́жели CONJ (384)
не́жели (384)

уже́ли ADV (2)
уже́ли (2)

или́ CONJ (7399)
илѝ (7375), или́ (24)

гу́сли N,pl,inan (129)
струнный музыкальный инструмент
гу́слей (1), гу́слемъ (1), гу́слехъ (48), гу́сли (47), гу́сль (11), гу́сльми (14), гу́слію (3), гу̂сли (4)

я́сли N,inan,pl (272)
ја́слей (1), ја́слехъ (168), ја́сли (83), ја́сльми (2), ја́слій (3), ја́слѣхъ (15)

е́стьли CONJ (41)
є́стьли (41)

вельми́ ADV (274)
весьма, очень
велмѝ (7), вельмѝ (252), вельми́ (15)

кольми́ ADV (53)
сколько
ко́льми (3), кольмѝ (48), кольми́ (2)

ни PART (3770)
ни (3336), нѝ (433), ни́ (1)

искони́ ADV (21)
изначала; вначале; всегда
исконѝ (21)

варни́ N,m,inan,topn (11)
варнѝ (11)

раввуні́ N,m,anim (3)
раввуні̀ (3)

ізра́ильтяныни N,f,anim (3)
іи҃лтяныни (3)

во́и N,m,anim (259)
воины, войска
во́емъ (1), во́ехъ (2), во́и (24), во́ями (2), во́євъ (25), во́ємъ (13), вѡ́емъ (1), вѡ́и (175), вѡ́й (7), вѡ́я (9)

ѵпакои́ N,f,inan (226)
песнопение, положенное по малой ектении после полиелея на воскресной утрени
ѵпакоѝ (226)

амри́ N,m,anim,persn (1)
вождь племени Израильского
амрѝ (1)

при PREP (1119)
при (1109), прѝ (9), при́ (1)

три́ NUM (878)
тре́ми (19), тре́мъ (15), тре́хъ (158), трема̀ (1), тремѝ (85), треми́ (3), тремя̀ (11), трѝ (13), три́ (13), трє́мъ (2), трі́и (1), тріѐ (242), тріе́ (7), тріе́мъ (30), тріе́хъ (277), тріє́мъ (1)

внутри́ ADV (21)
внутрѝ (21)

извнутри́ ADV (1)
извнутрѝ (1)

пе́рси N,inan,pl (156)
пе́рсей (13), пе́рсемъ (7), пе́рсехъ (29), пе́рси (48), пе́рсьми (1), пе́рсями (1), пе́рсємъ (2), пе́рсѣхъ (17), пє́рси (38)

своя́си ADV (5)
своя́си (4), своя̂си (1)

помаа́ти V,ipf,tr V11a (9)
помавати
помаа́въ (9)

колеба́ти V,ipf,tr V12p (85)
коле́блема (15), коле́блемаго (4), коле́блемая (1), коле́блеми (4), коле́блемо (2), коле́блемое (5), коле́блему (8), коле́блемую (3), коле́блемый (4), коле́блемыхъ (2), коле́блемь (6), коле́блетъ (6), коле́блеши (6), коле́блющаго (1), коле́бля (4), коле́бляй (1), коле́блясь (1), коле́блємая (1), коле́блємымъ (4), коле́блємыя (2), колеба́ти (2), колеба́яй (1), колеби́мь (1), колє́блемая (1)

не+поколеба́ти V,ipf,tr (2)
непоколеба̀ (2)

поколеба́ти V,ipf,tr V12p (106)
поколе́блетъ (11), поколе́блютъ (1), поколеба̀ (38), поколеба́вши (1), поколеба́въ (3), поколеба́лъ (12), поколеба́сте (1), поколеба́ти (13), поколеба́ша (19), поколеба́ше (1), поколеба́юще (1), поколеба́яй (1), поколеба̂вшая (1), поколеби́ма (2), поколеби́мо (1)

восколеба́ти V,pf,tr V12p (1)
восколеба̀ (1)

погреба́ти V,ipf,tr V11a (48)
погреба́емаго (1), погреба́емое (1), погреба́емь (1), погреба́ете (1), погреба́етъ (18), погреба́лъ (1), погреба́ти (3), погреба́ху (1), погреба́хъ (1), погреба́ю (1), погреба́ютъ (5), погреба́юща (1), погреба́ющагѡ (1), погреба́ющимъ (1), погреба́ющіи (1), погреба́я (1), погреба́яй (9)

спогреба́ти V,ipf,tr V11a (1)
спогреба́юще (1)

прегиба́ти V,ipf,tr V11a (1)
прегиба́юще (1)

разгиба́ти V,ipf,tr V11a (3)
разгиба́ше (1), разгиба́ємымъ (1), разгибе́ну (1)

погиба́ти V,ipf,intr V11a (180)
погиба́вшыя (2), погиба́емо (2), погиба́емое (1), погиба́емъ (27), погиба́етъ (28), погиба́еши (1), погиба́ти (1), погиба́ху (2), погиба́ше (2), погиба́ю (2), погиба́ютъ (11), погиба́юща (11), погиба́ющаго (18), погиба́ющагѡ (2), погиба́юще (3), погиба́ющее (3), погиба́ющемъ (4), погиба́ющими (1), погиба́ющимъ (2), погиба́ющихъ (28), погиба́ющо (1), погиба́ющу (1), погиба́ющую (1), погиба́ющымъ (9), погиба́ющыя (5), погиба́ющь (1), погиба́ющіи (1), погиба́ющій (8), погиба́я (1), погиба́яй (1)

спогиба́ти V,ipf,intr V11a (3)
спогиба́етъ (1), спогиба́ютъ (2)

подоба́ти V,ipf,intr V11a (2231)
подоба́етъ (1923), подоба́ло (5), подоба́ше (208), подоба́ютъ (3), подоба́ющагѡ (16), подоба́ющая (3), подоба́ющее (23), подоба́ющей (5), подоба́ющему (3), подоба́ющемъ (1), подоба́ющею (4), подоба́ющими (1), подоба́ющимъ (5), подоба́ющихъ (6), подоба́ющую (3), подоба́ющымъ (1), подоба́ющыя (3), подоба́ющій (3), подоба́ющія (1), подоба̂ющая (13), подобающе́мъ (1)

неподоба́ти V,ipf V11a (5)
неподоба́ющихъ (1), неподоба̂ющая (3), неподѡба́ющая (1)

зоба́ти V,pf,tr V12p (1)
наполнять зоб; клевать; есть; поглощать
зоба́вшагѡ (1)

ѡзоба́ти V,pf,tr V12p (5)
ѡзоба̀ (3), ѡзоба́ти (2)

позоба́ти V,pf,tr V12p (7)
позоба̀ (1), позоба́ша (6)

зы́бати V,ipf,intr V12p (3)
шевелить; двигать; качать
зы́блемую (2), зы́бля (1)

углѣба́ти V,ipf,intr V11a (2)
тонуть
углѣба́еши (1), углѣба́ющымъ (1)

прозяба́ти V,ipf,intr V11a (108)
произрастать
прозяба́емь (1), прозяба́етъ (27), прозяба́еши (3), прозяба́ти (20), прозяба́ютъ (7), прозяба́ющагѡ (1), прозяба́ющему (2), прозяба́ющи (8), прозяба́ющихъ (1), прозяба́ющу (1), прозяба́ющую (4), прозяба́ющыя (3), прозяба́ющь (2), прозяба́ющій (1), прозяба́я (12), прозяба́яй (6), прозяба̂ющая (10)

ѡбава́ти V,ipf,tr V11a (6)
ѡбава́емь (2), ѡбава́ющему (1), ѡбава́ющихъ (2), ѡбава́я (1)

ѡболгава́ти V,ipf,tr V11a (2)
ѡболгава́емь (1), ѡболгава́ютъ (1)

ѡбругава́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡбругава́ше (1)

дава́ти V,ipf,tr V11a (72)
да́вана (1), дава́емагѡ (1), дава́емую (1), дава́емые (1), дава́емь (1), дава́еши (1), дава́й (27), дава́ли (1), дава́лъ (3), дава́ти (16), дава́ть (6), дава́ху (1), дава́ше (5), дава́ютъ (2), дава́я (1), дава́яй (1), дава́ємая (1), дава́ємыя (2)

вдава́ти V,ipf,tr V11a (6)
поручать; передавать; доверять
вдава́еми (4), вдава́й (1), вдава́хъ (1)

передава́ти V,ipf,tr V11a (6)
передава́ти (1), передава́ть (3), передаю́тъ (1), передаю́щими (1)

предава́ти V,ipf,tr V11a (19)
предава́еми (2), предава́й (1), предава́ли (1), предава́лъ (1), предава́ти (9), предава́ху (2), предава́я (2), предава́ємы (1)

измождава́ти V,pf,tr V11a (1)
измождава́ющи (1)

раздава́ти V,pf,tr V11a (30)
раздава́еми (1), раздава́емо (1), раздава́емъ (1), раздава́емый (2), раздава́ете (2), раздава́етъ (3), раздава́еши (4), раздава́й (3), раздава́ти (2), #раздава́ть (1), раздава́юща (1), раздава́я (3), раздава́яй (6)

издава́ти V,ipf,tr V11a (8)
издава́ема (1), издава́еми (1), издава́емою (1), издава́емь (1), издава́ше (4)

воздава́ти V,ipf,tr V11a (19)
возвращать, отплачивать, оказывать
воздава́ема (1), воздава́емая (1), воздава́етъ (2), воздава́й (1), воздава́лъ (1), воздава́сте (1), воздава́ти (2), воздава́ть (1), воздава́ше (1), воздава́юща (1), воздава́ющая (1), воздава́юще (1), воздава́ющи (2), воздава́я (2), воздава́яй (1)

создава́ти V,ipf,tr V11a (1)
создава́етъ (1)

ѡбуздава́ти V,ipf,tr V11a (6)
ѡбуздава́етъ (1), ѡбуздава́ющаго (1), ѡбуздава́ющагѡ (1), ѡбуздава́ющая (2), ѡбуздава́яй (1)

подава́ти V,ipf,tr V11a (538)
подава́вый (2), подава́ема (1), подава́емо (4), подава́емое (1), подава́емою (1), подава́ему (1), подава́емыхъ (2), подава́емыя (1), подава́ете (24), подава́етъ (27), подава́еши (38), подава́й (41), подава́йте (4), подава́ла (2), подава́лъ (12), подава́ніе (1), подава́сте (1), подава́теленъ (1), подава́ти (19), подава́ть (3), подава́ху (3), подава́ше (17), подава́ютъ (8), подава́юща (35), подава́ющаго (26), подава́ющагѡ (2), подава́ющая (93), подава́юще (3), подава́ющему (1), подава́ющи (4), подава́ющыя (1), подава́ющя (1), подава́ющій (1), подава́я (91), подава́яй (65), подава́ємымъ (1)

преподава́ти V,ipf,tr V11a (15)
преподава́емо (1), преподава́емую (1), преподава́ли (2), преподава́лъ (1), преподава́ти (5), преподава́ть (3), преподава́ютъ (1), преподава́яй (1)

продава́ти V,ipf,tr V11a (16)
продава́йте (1), продава́ли (1), продава́лъ (1), продава́ти (7), продава́ть (3), продава́ху (1), продава́ше (1), продава́ємымъ (1)

ѡтдава́ти V,ipf,tr V11a (16)
ѿдава́еми (2), ѿдава́ли (1), ѿдава́ти (4), ѿдава́ть (4), ѿдава́ше (2), ѿдава́ютъ (1), ѿдава́я (2)

воздержава́ти V,ipf,tr V11a (2)
удерживать
воздержава́й (1), воздержава́юще (1)

удержава́ти V,ipf,tr V11a (22)
удержава́етъ (2), удержава́еши (2), удержава́йте (1), удержава́ти (4), удержава́ху (1), удержава́ютъ (1), удержава́юще (1), удержава́ющее (1), удержава́ющіи (2), удержава́я (1), удержава́яй (6)

предудержава́ти V,ipf,tr V11a (1)
предудержава́юще (1)

смѣжава́ти V,ipf,tr V11a (4)
смѣжава́етъ (1), смѣжава́ти (1), смѣжава́юще (1), смѣжава́я (1)

притяжава́ти V,ipf,tr V11a (3)
притяжава́ти (1), притяжава́ющагѡ (1), притяжава́яй (1)

стяжава́ти V,ipf,tr V11a (16)
стяжава́етъ (5), стяжава́еши (1), стяжава́ти (3), стяжава́ютъ (1), стяжава́юще (1), стяжава́ющее (1), стяжава́ющымъ (1), стяжава́я (2), стяжава́яй (1)

возстяжава́ти V,ipf,tr V11a (2)
возстяжава́етъ (1), возстяжава́ютъ (1)

востяжава́ти V,ipf,tr V11a (1)
подтянуть; укрепить; подтащить
востяжава́етъ (1)

ѡтстяжава́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѿстяжава́ютъ (1)

растерзава́ти V,pf,tr V11a (1)
растерзава́емь (1)

соткава́ти V,ipf,tr V11a (1)
соткава́ющее (1)

пла́вати V,ipf,intr V11a (151)
пла́ваемъ (1), пла́вати (6), пла́ваютъ (2), пла́вающа (1), пла́вающаго (15), пла́вающагѡ (1), пла́вающе (5), пла́вающему (3), пла́вающими (1), пла́вающимъ (1), пла́вающихъ (37), пла́вающу (3), пла́вающымъ (39), пла́вающыя (12), пла́вающіи (8), пла́вающій (1), пла́вая (11), пла́ваяй (1), пла̂вающая (3)

морепла́вати V,ipf,intr V11a (1)
морепла́вающему (1)

препла́вати V,ipf,intr V11a (18)
препла́ваемъ (1), препла́ваете (1), препла́ваютъ (3), препла́вающе (1), препла́вающымъ (1), препла́вающь (1), препла́вая (10)

благопла́вати V,ipf,intr V11a (1)
благопла́вавъ (1)

спла́вати V,pf,intr V11a (4)
спла́вай (4)

помава́ти V,ipf,tr V11a (15)
помава́еши (1), помава́ху (2), помава́ютъ (7), помава́я (5)

признава́ти V,ipf,tr V11a (25)
признава́вшаго (1), признава́емо (1), признава́емъ (2), признава́емы (1), признава́й (1), признава́ли (1), признава́лъ (3), признава́ти (1), признава́я (2), признае́мъ (4), признае́тъ (3), признаю̀ (2), признаю́тъ (3)

познава́ти V,ipf,tr V11a (225)
познава́ема (14), познава́емаго (4), познава́емагѡ (2), познава́еми (5), познава́емо (5), познава́емое (2), познава́ему (1), познава́емъ (17), познава́емый (26), познава́емыхъ (1), познава́емь (24), познава́емѣй (1), познава́етъ (35), познава́еши (2), познава́й (8), познава́йте (10), познава́ти (18), познава́ху (5), познава́ше (5), познава́ю (2), познава́ютъ (5), познава́ющи (3), познава́ющихъ (1), познава́ющіи (1), познава́я (17), познава́яй (8), познава́єма (3)

распознава́ти V,ipf,tr V11a (1)
распознава́ти (1)

прознава́ти V,ipf,tr V11a (1)
прознава́еши (1)

узнава́ти V,ipf,tr V11a (1)
узнава́й (1)

ископава́ти V,ipf,tr V11a (16)
выкопать
ископава́ема (5), ископава́ющіи (1), ископава́я (1), ископава́єма (9)

предвзыграва́ти V,ipf,tr V11a (1)
предвзыграва́етъ (1)

ѡклеветава́ти V,ipf,tr V11a (3)
ѡклеветава́йте (2), ѡклеветава́ємымъ (1)

сочетава́ти V,ipf,tr V11a (9)
сочетава́етъ (1), сочетава́еши (4), сочетава́ющей (1), сочетава́ющи (1), сочетава́я (2)

напитава́ти V,ipf,tr V11a (6)
напитава́ете (1), напитава́ющъ (1), напитава́я (4)

препитава́ти V,ipf,tr V11a (4)
препитава́етъ (1), препитава́еши (1), препитава́ющь (1), препитава́я (1)

упитава́ти V,ipf,tr V11a (1)
упитава́емыхъ (1)

начертава́ти V,ipf,tr V11a (13)
начертава́етъ (2), начертава́ти (1), начертава́ютъ (2), начертава́ющагѡ (1), начертава́ющая (1), начертава́юще (2), начертава́ющыя (1), начертава́яй (3)

става́ти V,ipf,intr V11a (1)
става́й (1)

настава́ти V,ipf,intr V11a (1)
настава́ющу (1)

престава́ти V,ipf,tr V11a (19)
престава́й (4), престава́ли (1), престава́лъ (3), престава́ти (8), престава́ху (2), престава́ше (1)

непрестава́ти V,ipf,intr V11a (4)
непрестае́тъ (2), непрестае́ши (2)

возстава́ти V,ipf,intr V11a (222)
возстава́вшихъ (2), возстава́ли (1), возстава́ти (2), возстава́я (1), возстаю́тъ (6), возстаю́щее (1), возстаю́щихъ (6), возстаю́щую (1), возстаю́щыя (4), возстаю́щіи (1), возстая́й (1), востава́й (1), востава́ти (5), востава́хъ (1), востава́ша (1), востава́ше (2), востава́ющихъ (1), востае́мъ (2), востае́те (1), востае́тъ (35), востае́ши (7), востаю̀ (1), востаю́тъ (31), востаю́ща (1), востаю́щаго (1), востаю́щагѡ (7), востаю́ще (3), востаю́щи (1), востаю́щихъ (24), востаю́щу (6), востаю́щую (1), востаю́щымъ (7), востаю́щыя (20), востаю́щь (1), востаю́щіи (8), востаю̂щая (1), востая̀ (16), востая́ (1), востая́й (6), востая́ти (1), востая́ху (3)

совозстава́ти V,ipf,intr V11a (4)
совостаю̀ (3), совостаю́тъ (1)

изблистава́ти V,ipf V11a (1)
осиять; облистать; излить свет
изблистава́ющее (1)

ѡблистава́ти V,ipf,tr V11a (28)
ѡблистава́емая (1), ѡблистава́еми (3), ѡблистава́емь (4), ѡблистава́ете (1), ѡблистава́етъ (5), ѡблистава́еши (4), ѡблистава́ти (1), ѡблистава́ше (1), ѡблистава́ютъ (1), ѡблистава́ющая (1), ѡблистава́ющее (1), ѡблистава́ющую (1), ѡблистава́я (2), ѡблистава́яй (2)

ѡстава́ти V,ipf,intr V11a (4)
оставаться
ѡстае́тъ (2), ѡстаю́тъ (1), ѡстаю́щее (1)

недостава́ти V,ipf,intr V11a (1)
недостава́ющу (1)

созерцава́ти V,ipf,tr V11a (1)
созерцава́ти (1)

ѡблегчава́ти V,ipf,tr V11a (9)
ѡблегчава́ема (1), ѡблегчава́емагѡ (1), ѡблегчава́емь (1), ѡблегчава́етъ (1), ѡблегчава́ше (1), ѡблегчава́ющихъ (1), ѡблегчава́ющо (1), ѡблегчава́яй (1), ѡблегчава̂ющая (1)

умягчава́ти V,ipf,tr V11a (1)
умягчава́емо (1)

ѡтягчава́ти V,ipf,tr V11a (8)
ѡтягчава́еми (1), ѡтягчава́емо (1), ѡтягчава́емь (1), ѡтягчава́етъ (1), ѡтягчава́ютъ (3), ѡтягчава́яй (1)

премолчава́ти V,ipf,tr V11a (1)
премолчава́еши (1)

умолчава́ти V,ipf,intr V11a (2)
умолчава́ти (1), умолчава́ютъ (1)

кончава́ти V,ipf,tr V11a (4)
кончава́ему (4)

накончава́ти V,ipf,tr V11a (1)
накончава́етъ (1)

ѡкончава́ти V,ipf V11a (1)
ѡкончава́ти (1)

докончава́ти V,ipf,tr V11a (1)
докончава́юще (1)

скончава́ти V,ipf,tr V11a (66)
скончава́еми (2), скончава́емъ (2), скончава́емь (5), скончава́емѣй (1), скончава́ете (2), скончава́етъ (20), скончава́еши (2), скончава́ти (1), скончава́ше (9), скончава́ю (8), скончава́юще (1), скончава́ющу (1), скончава́я (11), скончава́ємыя (1)

ѡтончава́ти V,ipf,tr V11a (3)
ѡтончава́ема (1), ѡтончава́ютъ (2)

истончава́ти V,ipf,tr V11a (5)
истончать
истончава́етъ (2), истончава́ющи (2), истончава́я (1)

вѣнчава́ти V,ipf,tr V11a (32)
возлагать венок или венец; удостаивать; сподоблять
вѣнчава́ема (1), вѣнчава́еми (4), вѣнчава́ему (2), вѣнчава́емь (2), вѣнчава́етъ (12), вѣнчава́ю (1), вѣнчава́ютъ (3), вѣнчава́ющаго (1), вѣнчава́юще (1), вѣнчава́ющу (1), вѣнчава́ющыя (1), вѣнчава́я (2), вѣнчава́яй (1)

увѣнчава́ти V,ipf,tr V11a (1)
увѣнчава́етъ (1)

ѡмочава́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡмочава́ше (1)

ѡжесточава́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡжесточава́ющее (1)

ѡгорчава́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡгорчава́емь (1)

ѡбучава́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡбучава́я (1)

споучава́ти V,ipf,tr V11a (2)
споучава́етъ (1), споучава́ющую (1)

ѡбетшава́ти V,pf,intr V11a (1)
ѡбетшава́я (1)

ѡбветшава́ти V,pf,intr V11a (1)
ѡбветшава́ющее (1)

услы́шавати V,ipf,tr V11a (3)
услы́шаваеми (2), услы́шавати (1)

смѣ́шавати V,ipf,tr V11a (1)
смѣ́шаваху (1)

ѡбнищава́ти V,ipf,intr V11a (9)
ѡбнищава́етъ (6), ѡбнищава́еши (1), ѡбнищава́ти (2)

укрощава́ти V,ipf,tr V11a (1)
укрощава́ти (1)

истощава́ти V,ipf,tr V11a (12)
истощава́емо (2), истощава́емую (1), истощава́емый (2), истощава́емь (2), истощава́етъ (1), истощава́юще (1), истощава́я (3)

ѡбѣщава́ти V,ipf,tr V11a (27)
ѡбѣщава́етъ (11), ѡбѣщава́ше (1), ѡбѣщава́ю (2), ѡбѣщава́ютъ (1), ѡбѣщава́юща (3), ѡбѣщава́юще (4), ѡбѣщава́ющи (1), ѡбѣщава́я (4)

завѣщава́ти V,ipf,tr V11a (43)
завѣщава́етъ (16), завѣщава́й (4), завѣщава́ти (4), завѣщава́ть (1), завѣщава́хомъ (3), завѣщава́ю (7), завѣщава́ютъ (2), завѣщава́ющъ (1), завѣщава́я (3), завѣщава́яй (2)

извѣщава́ти V,ipf,tr V11a (7)
извѣщава́етъ (1), извѣщава́ти (6)

привѣщава́ти V,ipf,tr V11a (1)
привѣщава́ти (1)

провѣщава́ти V,ipf,tr V11a (35)
провѣщава́емъ (1), провѣщава́етъ (5), провѣщава́еши (3), провѣщава́ти (5), провѣщава́ху (3), провѣщава́ше (8), провѣщава́ю (3), провѣщава́ютъ (1), провѣщава́юща (3), провѣщава́ющыя (1), провѣщава́я (2)

совѣщава́ти V,ipf,intr V11a (36)
совѣща́вше (1), совѣща́въ (3), совѣщава́емый (1), совѣщава́ете (6), совѣщава́етъ (7), совѣщава́еши (1), совѣщава́й (2), совѣщава́сте (1), совѣщава́ше (1), совѣщава́ю (4), совѣщава́ютъ (2), совѣщава́ющагѡ (1), совѣщава́ющи (1), совѣщава́ющихъ (1), совѣщава́ющіи (2), совѣщава́я (1), совѣщава́яй (1)

ѡтвѣщава́ти V,ipf,tr V11a (67)
отвѣщава́ющымъ (1), ѿвѣща́ваше (1), ѿвѣщава́емъ (1), ѿвѣщава́етъ (7), ѿвѣщава́еши (6), ѿвѣщава́й (2), ѿвѣщава́тель (1), ѿвѣщава́ти (6), ѿвѣщава́ху (2), ѿвѣщава́ше (29), ѿвѣщава́юще (1), ѿвѣщава́ющихъ (1), ѿвѣщава́ющу (6), ѿвѣщава́ющымъ (1), ѿвѣщава́я (2)

соѡтвѣщава́ти V,ipf,tr V11a (1)
соѿвѣщава́ти (1)

увѣщава́ти V,ipf,tr V11a (42)
увѣща́ваше (1), увѣщава́еми (1), увѣщава́емъ (3), увѣщава́емы (1), увѣщава́етъ (11), увѣщава́еши (1), увѣщава́лъ (2), увѣщава́ти (2), увѣщава́ше (7), увѣщава́ютъ (3), увѣщава́ющи (3), увѣщава́ющу (1), увѣщава́ющыя (1), увѣщава́я (5)

ѡкаева́ти V,ipf,tr V11a (2)
ѡкаева́ющаго (1), ѡкаева́я (1)

растаева́ти V,ipf,intr V11a (2)
растаева́еми (1), растаева́етъ (1)

истаева́ти V,ipf,intr V11a (7)
расплавляться, изнемогать, умирать
истаева́етъ (2), истаева́юще (1), истаева́ющи (1), истаева́ющую (1), истаева́ющъ (1), истаева́я (1)

утаева́ти V,ipf,tr V11a (2)
утаева́я (2)

ѡдождева́ти V,ipf,tr V11a (2)
ѡдождева́ютъ (2)

стяжева́ти V,ipf,tr V11a (8)
стяжева́етъ (3), стяжева́й (1), стяжева́ли (1), стяжева́ти (2), стяжева́ютъ (1)

блева́ти V,ipf,tr V12ov (3)
блева́ти (1), блю́ющь (1), блюю́щіи (1)

наблева́ти V,pf,tr V12ov (1)
набле́вана (1)

изблева́ти V,pf,tr V12ov (57)
отрыгнуть
изблева̀ (40), изблева́вше (1), изблева́вши (1), изблева́лъ (1), изблева́ти (5), изблева́хъ (2), изблю́етъ (1), изблю́еши (1), изблю́йте (1), изблю́ютъ (1), изблюе́тъ (1), изблюе́ши (2)

повелева́ти V,ipf,tr V12ov (1)
повелева́яй (1)

плева́ти V,ipf,tr V12ov (2)
плю́ютъ (1), плю́я (1)

заплева́ти V,pf,tr V12ov (4)
заплева́ (1), заплева́лъ (1), заплева́ша (2)

ѡплева́ти V,pf,tr V12ov (79)
ѡплева̀ (4), ѡплева́вше (6), ѡплева́вши (1), ѡплева́въ (6), ѡплева́емь (1), ѡплева́ла (2), ѡплева́лъ (15), ѡплева́нъ (10), ѡплева́сте (6), ѡплева́ша (24), ѡплева́ющыя (1), ѡплю́ютъ (2), ѡплюю́тъ (1)

поплева́ти V,pf,intr V12ov (13)
поплева́вше (1), поплева́въ (4), поплева́еши (1), поплева́ла (2), поплева́лъ (4), поплева́сте (1)

повѣлева́ти V,ipf V11a (1)
повѣлева́ю (1)

ѡпредѣлева́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡпредѣлева́етъ (1)

исцѣлева́ти V,ipf,intr V11a (9)
исцѣлева́ете (1), исцѣлева́еши (1), исцѣлева́ти (1), исцѣлева́ше (3), исцѣлева́ютъ (2), исцѣлева́яй (1)

искоренева́ти V,ipf,tr V11a (1)
искоренева́юща (1)

у́треневати V,ipf,intr V12ov (665)
у́тренева (2), у́треневавши (2), у́треневавшыя (1), у́треневавъ (27), у́треневавый (16), у́треневала (3), у́треневалъ (3), у́треневати (12), у́треневаху (2), у́треневаша (3), у́треневаше (1), у́тренневавъ (2), у́треннюетъ (2), у́треннюю (63), у́треннююще (6), у́треннюющихъ (2), у́треннюющымъ (2), у́треннюя (4), у́тренюемъ (12), у́тренюетъ (46), у́тренюй (4), у́тренюю (107), у́тренююща (17), у́тренююще (187), у́тренюющи (2), у́тренюющихъ (92), у́тренюющымъ (15), у́тренюющыя (1), у́тренюющіи (2), у́тренюя (26), у́тренюяй (1)

ѡбу́треневати V,pf,tr V12ov (6)
ѡбу́тренева (1), ѡбу́треневавше (1), ѡбу́треневавъ (1), ѡбу́треневаста (1), ѡбу́треневаша (2)

ѡбонева́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡбонева́еши (1)

воева́ти V,ipf,intr V12ov (149)
бороться; вести войну
воева̀ (17), воева́вши (1), воева́вшихъ (1), воева́въ (7), воева́лъ (1), воева́ста (1), воева́ти (29), воева́ху (3), воева́хъ (1), воева́ша (15), воева́ше (6), вою́ема (1), вою́ему (1), вою́емый (4), вою́емыхъ (1), вою́ете (1), вою́етъ (2), вою́й (1), вою́ютъ (14), вою́юща (1), вою́ющагѡ (4), вою́юще (2), вою́ющему (2), вою́ющими (2), вою́ющихъ (14), вою́ющъ (2), вою́ющыя (5), вою́ющь (1), вою́ющіи (1), вою́я (5), вою́ємымъ (1), вою̂ющая (1), воюю́щыя (1)

всевоева́ти V,ipf V12ov (1)
всевоева́нное (1)

повоева́ти V,pf,tr V12ov (13)
повоева̀ (3), повоева́нъ (1), повою́емъ (3), повою́ете (1), повою́етъ (1), повою́ютъ (4)

упокоева́ти V,ipf,tr V11a (14)
упокоева́ема (1), упокоева́емый (1), упокоева́етъ (3), упокоева́лъ (2), упокоева́ти (1), упокоева́ющи (1), упокоева́ющыя (1), упокоева́я (3), упокоева́яй (1)

напоева́ти V,ipf,tr V11a (1)
напоева́етъ (1)

упоева́ти V,ipf,tr V11a (4)
упоева́ему (1), упоева́ти (1), упоева́ютъ (1), упоева́ющаго (1)

устроева́ти V,ipf,tr V11a (13)
устроева́емыхъ (1), устроева́етъ (4), устроева́ти (2), устроева́ютъ (2), устроева́я (2), устроева́яй (1), устроева́ємымъ (1)

удостоева́ти V,ipf,tr V11a (1)
удостоева́юще (1)

царева́ти V,ipf,intr V12ov (22)
царю́ющагѡ (21), царю́я (1)

умирева́ти V,ipf V11a (1)
умирева́ющая (1)

разсмотрева́ти V,ipf,tr V11a (1)
разсмотрева́ющій (1)

усмотрева́ти V,ipf V11a (2)
усмотрева́ше (1), усмотрева́я (1)

ѡбурева́ти V,ipf,tr V11a (267)
ѡбурева́ема (18), ѡбурева́емаго (6), ѡбурева́емагѡ (1), ѡбурева́еми (10), ѡбурева́емое (2), ѡбурева́емому (5), ѡбурева́ему (7), ѡбурева́емую (4), ѡбурева́емы (1), ѡбурева́емый (6), ѡбурева́емыми (3), ѡбурева́емыхъ (56), ѡбурева́емь (41), ѡбурева́еміи (8), ѡбурева́етъ (14), ѡбурева́ютъ (22), ѡбурева́ющее (1), ѡбурева́ющихъ (1), ѡбурева́ющымъ (1), ѡбурева́ємая (3), ѡбурева́ємымъ (43), ѡбурева́ємыя (12), ѡбурева̂емыя (1), ѻбурева́еми (1)

измѣрева́ти V,ipf,tr V11a (1)
измѣрева́ющымъ (1)

втѣлесева́ти V V11a (1)
втѣлесева́емь (1)

ѡтщетева́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡтщетева́емь (1)

ѡбуева́ти V,ipf,tr V11a (1)
обезуметь, потерять силу
ѡбуева́яй (1)

врачева́ти V,ipf,tr V12ov (133)
врачева́лъ (5), врачева́ти (19), врачева́ть (3), врачева́хомъ (1), врачева́ху (1), врачу́емагѡ (4), врачу́еми (1), врачу́емо (1), врачу́емъ (1), врачу́емь (2), врачу́еміи (1), врачу́ете (12), врачу́етъ (12), врачу́еши (21), врачу́ютъ (5), врачу́юща (2), врачу́ющаго (1), врачу́ющагѡ (1), врачу́юще (6), врачу́ющи (2), врачу́ющую (2), врачу́ющымъ (1), врачу́ющыя (1), врачу́ющя (1), врачу́ющій (1), врачу́ющія (1), врачу́я (21), врачу́яй (4)

изврачева́ти V,pf,tr V12ov (3)
изврачу́й (2), изврачу́ю (1)

уврачева́ти V,pf,tr V12ov (136)
увраче́ванъ (1), уврачева̀ (7), уврачева́въ (2), уврачева́вый (7), уврачева́лъ (5), уврачева́нны (1), уврачева́сте (2), уврачева́ти (7), уврачева́ть (2), уврачева́ху (3), уврачева́ше (1), уврачу́ете (3), уврачу́етъ (5), уврачу́еши (1), уврачу́й (82), уврачу́йте (2), уврачу́ю (1), уврачу́ющи (2), уврачу́я (2)

ѡблегчева́ти V,ipf,tr V12ov (6)
ѡблегчева́емь (1), ѡблегчева́ете (2), ѡблегчева́ти (1), ѡблегчева́ше (1), ѡблегчева́юще (1)

умягчева́ти V,ipf,tr V12ov (1)
умягчева́еми (1)

ѡтягчева́ти V,ipf,tr V12ov (2)
ѡтягчева́емь (1), ѡтягчева́я (1)

помолчева́ти V,ipf,intr V12ov (1)
помолчева́ше (1)

ѡполчева́ти V,ipf,tr V12ov (1)
ѡполчева́етъ (1)

стончева́ти V,ipf V12ov (1)
стончева́етъ (1)

истончева́ти V,ipf,tr V12ov (4)
истончать
истончева́й (1), истончева́ютъ (1), истончева́я (2)

вѣнчева́ти V,ipf,tr V12ov (2)
возлагать венок или венец; удостаивать; сподоблять
вѣнчева́етъ (2)

ѡгорчева́ти V,ipf,tr V12ov (18)
ѡгорчева́емь (1), ѡгорчева́лъ (1), ѡгорчева́ю (1), ѡгорчева́юща (1), ѡгорчева́ющымъ (2), ѡгорчева́я (6), ѡгорчева́яй (6)

преѡгорчева́ти V,ipf,tr V12ov (20)
преѡгорча́юще (1), преѡгорчева́ти (1), преѡгорчева́ю (1), преѡгорчева́ютъ (1), преѡгорчева́ющее (1), преѡгорчева́ющихъ (1), преѡгорчева́ющыя (3), преѡгорчева́ющіи (2), преѡгорчева́яй (9)

велерѣ́чевати V,ipf,intr V12ov (13)
много говорить; хвастать; гордиться
велерѣ́чева (1), велерѣ́чевалъ (3), велерѣ́чеваша (3), велерѣ́чующа (1), велерѣ́чующихъ (2), велерѣ́чующіи (3)

бушева́ти V,ipf,intr V12ov (1)
бушу́ющее (1)

испращева́ти V,ipf,tr V12ov (1)
испращева́лъ (1)

сокро́вищевати V,ipf V12ov (2)
сокро́вищующе (2)

ѡбнищева́ти V,ipf,intr V12ov (2)
ѡбнищева́етъ (1), ѡбнищева́ти (1)

ѡтмщева́ти V,ipf,intr V11a (6)
ѿмщева́емъ (1), ѿмщева́етъ (1), ѿмщева́ти (1), ѿмщева́ютъ (1), ѿмщева́ющій (1), ѿмщева́я (1)

ѡбнощева́ти V,ipf,intr V12ov (4)
ѡбнощева́ти (1), ѡбнощева́ша (1), ѡбнощева́я (2)

пренощева́ти V,ipf,intr V12ov (1)
пренощу́етъ (1)

укрощева́ти V,ipf,tr V11a (2)
укрощева́етъ (1), укрощева́ющагѡ (1)

истощева́ти V,ipf,tr V11a (1)
разорять, разрушать
истощева́емо (1)

непщева́ти V,ipf,tr V12ov (212)
думать, предполагать
непщева̀ (12), непщева́вша (3), непщева́вше (3), непщева́вши (1), непщева́вшыя (1), непщева́въ (3), непщева́ла (2), непщева́лъ (5), непщева́ни (44), непщева́ти (18), непщева́хомъ (2), непщева́ху (9), непщева́хъ (14), непщева́ша (3), непщева́ше (2), непщу́ема (1), непщу́еми (1), непщу́емое (1), непщу́емъ (3), непщу́ете (13), непщу́етъ (9), непщу́еши (1), непщу́имъ (2), непщу́й (5), непщу́йте (2), непщу́ю (15), непщу́ютъ (5), непщу́юща (1), непщу́юще (6), непщу́ющи (1), непщу́ющихъ (4), непщу́ющымъ (2), непщу́ющыя (3), непщу́я (9), непщу́яй (3), непщу́ємая (3)

вознепщева́ти V,pf,intr V12ov (15)
начать думать, предполагать
вознепщева̀ (1), вознепщева́вше (1), вознепщева́лъ (3), вознепщева́хъ (1), вознепщева́ша (1), вознепщу́етъ (2), вознепщу́еши (3), вознепщу́ю (1), вознепщу́ютъ (2)

прельщева́ти V,ipf,tr V11a (1)
прельщева́ютъ (1)

ѡбѣщева́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡбѣщева́я (1)

провѣщева́ти V,ipf,tr V11a (1)
провѣщева́етъ (1)

жва́ти V,ipf,tr V12x (2)
жевать
жва́ху (2)

зва́ти V,ipf,tr V12x (3118)
зва̀ (5), зва́вшагѡ (4), зва́вшему (12), зва́вшемъ (1), зва́вый (8), зва́лъ (4), зва́ни (35), зва́ннаго (1), зва́нный (145), зва́нными (2), зва́ннымъ (4), зва́нныхъ (8), зва́нніи (8), зва́нъ (38), зва́ныхъ (1), зва́сте (1), зва́ти (89), зва́ху (7), зва́хъ (12), зва́ше (8), зва̂ннымъ (20), зва̂нныя (3), звала̀ (1), звана̀ (1), зове́ма (1), зове́мъ (553), зове́те (3), зове́тъ (83), зове́ши (46), зоветѐ (3), зовѝ (13), зови́те (8), зово́ма (2), зово́ми (2), зово́момъ (13), зово́мъ (4), зово́мый (1), зову̀ (145), зову́ (253), зову́тъ (27), зову́ща (111), зову́щаго (5), зову́щагѡ (6), зову́щая (2), зову́ще (291), зову́щее (6), зову́щему (13), зову́щи (193), зову́щими (1), зову́щихъ (66), зову́щу (38), зову́щую (9), зову́щъ (2), зову́щымъ (134), зову́щыя (259), зову́щь (3), зову́щя (4), зову́щіи (3), зову́щій (6), зову́щія (1), зову̂ща (2), зову̂щая (1), зовы́й (285), зовя̀ (27), зовя́й (4), зовя́ху (23), зовя́ше (48)

назва́ти V,pf,tr V12x (20)
на́званы (1), назва̀ (5), назва́въ (1), назва́ли (1), назва́ти (5), назва́хъ (1), назва́ша (3), назови́те (1), назову̀ (1), назову́тъ (1)

воззва́ти V,pf,tr V12x (2167)
взывать, вопиять, закричать
воззва̀ (85), воззва́ (2), воззва́вшагѡ (1), воззва́вшему (3), воззва́вши (3), воззва́вшыя (1), воззва́въ (2), воззва́вый (5), воззва́ла (1), воззва́лъ (13), воззва́ни (6), воззва́нъ (5), воззва́ны (1), воззва́сте (1), воззва́ти (36), воззва́хомъ (2), воззва́хъ (1641), воззва́ша (133), воззвала̀ (3), воззвах (1), воззове́мъ (50), воззове́тъ (19), воззове́ши (7), воззовѝ (20), воззови́ (19), воззови́те (8), воззову̀ (84), воззову́ (1), воззову́тъ (14)

предвоззва́ти V,pf,tr V12x (2)
предвоззва́вый (2)

призва́ти V,pf,tr V12x (938)
при́звани (7), при́званные (1), при́званный (6), при́звано (9), при́звану (3), при́званъ (31), при́званы (2), призва̀ (211), призва́ (16), призва́вшаго (10), призва́вшагѡ (15), призва́вшая (1), призва́вше (11), призва́вшей (1), призва́вшему (8), призва́вши (3), призва́вшимъ (2), призва́вшихъ (1), призва́вшу (5), призва́въ (84), призва́вый (22), призва́лъ (35), призва́ни (2), призва́нный (2), призва́ннѣй (1), призва́нъ (10), призва́сте (7), призва́ти (57), призва́ть (1), призва́хъ (79), призва́ша (24), призва́ше (1), призва̂нымъ (1), призвала̀ (2), призове́мъ (28), призове́те (3), призове́тъ (37), призове́ши (7), призоветѐ (4), призовѝ (50), призови́ (13), призови́те (32), призову̀ (66), призову́ (16), призову́тъ (11)

сопризва́ти V,pf,tr V12x (2)
сопризва́вый (2)

спризва́ти V,pf,tr V12x (3)
спризва́въ (3)

возва́ти V,pf,tr V12x (1)
обратиться, воззвать
возва́вый (1)

благозва́ти V,ipf,tr V12x (3)
прославлять
благозва́ненъ (1), благозва́нніи (1), благозва́ніи (1)

богозва́ти V,ipf,tr V12x (42)
бг҃озва́ненъ (1), бг҃озва́нная (20), бг҃озва́нне (3), бг҃озва́нное (1), бг҃озва́нную (1), бг҃озва́нный (4), бг҃озва́нныя (8), бг҃озва́нніи (4)

позва́ти V,pf,tr V12x (9)
по́звани (2), по́званъ (2), позва́лъ (2), позва́хъ (1), позвана̀ (1), позове́тъ (1)

прозва́ти V,pf,tr V12x (66)
про́званъ (3), прозва̀ (35), прозва́ (1), прозва́нніи (1), прозва́нъ (1), прозва́ти (2), прозва́хъ (2), прозва́ша (7), прозове́те (1), прозове́тъ (6), прозове́ши (1), прозовѝ (3), прозову̀ (1), прозову́тъ (2)

созва́ти V,pf,tr V12x (68)
созва̀ (36), созва́ (2), созва́вши (2), созва́вшу (1), созва́въ (10), созва́ли (1), созва́лъ (2), созва́ти (3), созва́ша (5), созвала̀ (1), созоветѐ (1), созовѝ (2), созови́ (1), созову̀ (1)

разбива́ти V,ipf,tr V11a (6)
разбива́етъ (2), разбива́ти (1), разбива́юще (2), разбива́ющи (1)

избива́ти V,ipf,tr V11a (12)
избива́емъ (1), избива́ти (4), избива́хъ (4), избива́ша (1), избива́ше (1), избива́ющему (1)

прибива́ти V,ipf,tr V11a (1)
прибива́ть (1)

побива́ти V,ipf,tr V11a (26)
побива́еми (1), побива́емый (1), побива́емь (3), побива́ти (2), побива́ху (6), побива́ше (1), побива́ю (1), побива́ютъ (2), побива́ющихъ (2), побива́я (4), побива́яй (3)

убива́ти V,ipf,tr V11a (157)
убива́ема (1), убива́еми (5), убива́емъ (1), убива́емый (1), убива́емымъ (1), убива́емыхъ (2), убива́емь (7), убива́еміи (1), убива́ете (5), убива́етъ (17), убива́еши (1), убива́й (3), убива́йте (2), убива́ли (1), убива́ти (16), убива́ть (2), убива́ху (6), убива́ше (9), убива́ютъ (10), убива́юща (2), убива́ющагѡ (2), убива́юще (5), убива́ющему (3), убива́ющи (2), убива́ющими (1), убива́ющихъ (19), убива́ющымъ (3), убива́ющыя (6), убива́ющіи (1), убива́ющій (3), убива́я (11), убива́яй (6), убива́ємымъ (2)

ѡбвива́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡбвива́етъ (1)

развива́ти V,ipf,tr V11a (1)
развива́етъ (1)

повива́ти V,ipf,tr V11a (53)
повива́ема (13), повива́емаго (9), повива́емое (8), повива́ему (2), повива́емый (1), повива́емь (7), повива́еши (1), повива́ющаго (5), повива́яй (7)

свива́ти V,ipf,tr V11a (1)
свива́емо (1)

востя́гивати V,ipf,tr V11a (1)
тянуть, тащить вверх, взнуздывать
востя́гиваетъ (1)

иждива́ти V,ipf,tr V11a (17)
проживать; тратить; издерживать
иждива́ема (1), иждива́емъ (1), иждива́емый (3), иждива́емь (2), иждива́й (1), иждива́ти (3), иждива́ху (1), иждива́хъ (1), иждива́ютъ (2), иждиве́мъ (1), иждивє́на (1)

пріиждива́ти V,ipf,tr V11a (1)
пріиждива́ти (1)

ѡбнаде́живати V,ipf,tr V11a (1)
ѡбнаде́живаетъ (1)

прежива́ти V,ipf,tr V11a (2)
прежива́ти (2)

ѡжива́ти V,pf,tr V11a (1)
ѡжива́ше (1)

прожива́ти V,ipf,intr V11a (1)
прожива́ющіе (1)

возде́рживати V,ipf,tr V11a (2)
возде́рживались (2)

уде́рживати V,ipf,tr V11a (55)
уде́рживаемъ (1), уде́рживаемы (2), уде́рживаетъ (11), уде́рживай (4), уде́рживали (1), уде́рживалъ (2), уде́рживати (17), уде́рживать (4), уде́рживаютъ (3), уде́рживающее (1), уде́рживающими (1), уде́рживающій (1), уде́рживая (7)

предуде́рживати V,ipf,tr V11a (1)
предъ̑уде́рживаемый (1)

ѡтслу́живати V,ipf,tr V11a (1)
ѿслу́живаютъ (1)

ѡбнару́живати V,ipf,tr V11a (1)
ѡбнару́живаетъ (1)

кива́ти V,ipf,intr V11a (1)
кива́етъ (1)

ѡпла́кивати V,ipf,tr V11a (6)
ѡпла́кивалъ (1), ѡпла́кивати (2), ѡпла́киваютъ (1), ѡпла́кивая (2)

покива́ти V,pf,intr V11a (18)
покива̀ (2), покива́етъ (3), покива́ху (1), покива́ша (8), покива́ю (1), покива́юще (3)

сни́скивати V,ipf V11a (1)
сни́скиваетъ (1)

удобьсни́скивати V,ipf V11a (1)
удобьсни́скиваемь (1)

взы́скивати V,ipf,tr V11a (7)
разыскивать, обыскивать, стараться найти
взы́скивалъ (1), взы́скивати (4), взы́скиваше (1), взы́скивающій (1)

изы́скивати V,ipf,tr V11a (4)
изы́скивати (2), изы́скивающее (1), изы́скивая (1)

залива́ти V,ipf,tr V11a (1)
залива́етъ (1)

налива́ти V,ipf,tr V11a (1)
налива́етъ (1)

ѡпеча́ливати V,pf,tr V11a (1)
ѡпеча́ливаетъ (1)

ѡблива́ти V,ipf,tr V11a (19)
ѡблива́ема (2), ѡблива́еми (2), ѡблива́емь (8), ѡблива́й (1), ѡблива́ти (1), ѡблива́ю (1), ѡблива́юще (1), ѡблива́ющи (1), ѡблива́я (1), ѡблива́яй (1)

влива́ти V,ipf,tr V11a (31)
влива́емыя (1), влива́етъ (16), влива́еши (3), влива́ти (5), влива́ше (1), влива́ютъ (4), влива́ющымъ (1)

ѡстана́вливати V,ipf,tr V11a (1)
ѡстана́вливалъ (1)

разлива́ти V,pf,tr V11a (6)
разлива́емь (3), разлива́еши (1), разлива́яй (2)

излива́ти V,ipf,tr V11a (197)
излива́ема (3), излива́емагѡ (1), излива́емая (6), излива́емо (1), излива́ему (1), излива́емую (2), излива́емъ (1), излива́емы (2), излива́емыхъ (1), излива́емь (2), излива́ете (5), излива́етъ (13), излива́еши (41), излива́й (6), излива́йте (1), излива́ти (6), излива́ше (1), излива́ю (1), излива́ютъ (6), излива́юща (6), излива́ющагѡ (1), излива́ющая (4), излива́юще (8), излива́ющее (3), излива́ющему (2), излива́ющи (14), излива́ющу (1), излива́ющую (11), излива́ющъ (2), излива́ющымъ (1), излива́ющь (1), излива́ющіи (1), излива́я (18), излива́яй (20), излива́ємая (1), излива́ємымъ (1), излива́ємыя (2)

преизлива́ти V,ipf,tr V11a (1)
преизлива́яй (1)

произлива́ти V,ipf,tr V11a (1)
произлива́емыхъ (1)

возлива́ти V,ipf,tr V11a (36)
возлива́ему (1), возлива́етъ (4), возлива́йте (4), возлива́ти (6), возлива́хомъ (2), возлива́ша (1), возлива́ше (6), возлива́ютъ (1), возлива́ющая (1), возлива́юще (1), возлива́ющей (1), возлива́ющему (1), возлива́ющихъ (1), возлива́я (6)

уси́ливати V,ipf,tr V11a (1)
уси́ливаютъ (1)

полива́ти V,ipf,tr V11a (3)
полива́емь (2), полива́ющее (1)

пролива́ти V,ipf,tr V11a (133)
пролива́ема (2), пролива́емая (5), пролива́еми (1), пролива́емо (1), пролива́емъ (3), пролива́емы (1), пролива́емыми (1), пролива́емыхъ (2), пролива́ете (2), пролива́етъ (7), пролива́етѣ (1), пролива́еши (16), пролива́й (1), пролива́йте (1), пролива́лъ (1), пролива́ти (1), пролива́ху (1), пролива́ше (1), пролива́ю (1), пролива́ютъ (1), пролива́юща (3), пролива́ющаго (3), пролива́ющагѡ (1), пролива́ющая (10), пролива́юще (9), пролива́ющему (2), пролива́ющи (9), пролива́ющихъ (3), пролива́ющу (3), пролива́ющую (5), пролива́ющъ (2), пролива́ющыя (2), пролива́ющя (1), пролива́ющіи (2), пролива́ющій (2), пролива́ющія (1), пролива́я (14), пролива́яй (6), пролива́єма (2), пролива́ємыя (2), проліва́емо (1)

слива́ти V,ipf,tr V11a (9)
слива́емо (1), слива́емъ (1), слива́емь (1), слива́етъ (1), слива́ху (1), слива́ю (2), слива́юще (1), слива́ющіи (1)

сра́внивати V,ipf,tr V11a (1)
сра́внивая (1)

согнива́ти V,ipf,intr V11a (7)
согнива́ема (2), согнива́ему (1), согнива́емь (2), согнива́етъ (1), согнива́ющей (1)

усво́ивати V,ipf,tr V11a (1)
усво́иваютъ (1)

согно́ивати V,ipf,tr V11a (1)
согно́иваютъ (1)

разстро́ивати V,ipf,tr V11a (3)
разстро́иваютъ (3)

удосто́ивати V,ipf,tr V11a (6)
удосто́иваемая (1), удосто́иваемъ (1), удосто́иваемы (1), удосто́иваемый (1), удосто́ивати (1), удосто́иваше (1)

не+пива́ти V,ipf,tr (1)
непива́ємыя (1)

пива́ти V,ipf,tr V11a (2)
пива́ема (1), пива́сте (1)

испива́ти V,ipf,tr V11a (15)
выпить
испива́емъ (8), испива́етъ (2), испива́ти (4), испива́ютъ (1)

успива́ти V,pf,tr V11a (1)
успива́я (1)

ѡспо́ривати V,ipf,tr V11a (1)
ѡспо́ривати (1)

ѡбсма́тривати V,ipf,tr V11a (1)
ѡбсма́тривай (1)

разсма́тривати V,ipf,tr V11a (14)
разсма́триваемыхъ (1), разсма́триваетъ (2), разсма́тривали (1), разсма́тривалъ (1), разсма́тривати (4), разсма́тривать (2), разсма́триваютъ (1), разсма́тривая (1), разсма́триваємыя (1)

усма́тривати V,ipf,tr V11a (6)
усма́триваемыхъ (1), усма́триваетъ (3), усма́тривати (1), усма́триваше (1)

возмѣ́ривати V,ipf,tr V11a (1)
возмѣ́ривати (1)

ѡма́хивати V,pf,tr V11a (2)
ѡма́хиваетъ (2)

возвели́чивати V,ipf,tr V11a (1)
возвышать, прославлять
возвели́чивати (1)

ѡграни́чивати V,ipf,tr V11a (4)
ѡграни́чивали (1), ѡграни́чивати (1), ѡграни́чивая (2)

ума́лчивати V,ipf,tr V11a (1)
ума́лчиваемому (1)

ѡка́нчивати V,ipf,tr V11a (4)
ѡка́нчиваемы (1), ѡка́нчиваетъ (1), ѡка́нчивати (1), ѡка́нчиваютъ (1)

почива́ти V,ipf,intr V11a (245)
почива́ему (1), почива́ете (6), почива́етъ (21), почива́еши (37), почива́й (8), почива́йте (3), почива́лъ (1), почива́ти (7), почива́ху (4), почива́ше (16), почива́ю (1), почива́ютъ (12), почива́юща (6), почива́ющаго (30), почива́ющагѡ (1), почива́ющая (1), почива́юще (1), почива́ющее (1), почива́ющей (1), почива́ющему (2), почива́ющи (1), почива́ющими (2), почива́ющихъ (3), почива́ющу (4), почива́ющіи (2), почива́ющія (1), почива́я (19), почива́яй (53)

препочива́ти V,ipf,intr V11a (4)
препочива́ше (2), препочива́ющаго (1), препочива́я (1)

ѡпочива́ти V,ipf,intr V11a (5)
ѡпочива́еши (1), ѡпочива́й (1), ѡпочива́ютъ (1), ѡпочива́я (1), ѡпочива́яй (1)

воспочива́ти V,ipf,intr V11a (3)
спать
воспочива́еши (1), воспочива́ющаго (1), воспочива́я (1), воспочива́яй (1)

велерѣ́чивати V,ipf,intr V11a (1)
много говорить; хвастать; гордиться
велерѣ́чивасте (1)

спра́шивати V,ipf,tr V11a (2)
спра́шиваетъ (1), спра́шивать (1)

испра́шивати V,ipf,tr V11a (1)
испра́шивай (1)

пришива́ти V,ipf,tr V11a (3)
пришива́етъ (2), пришива́ютъ (1)

сшива́ти V,ipf,tr V11a (7)
сшива́етъ (1), сшива́ше (3), сшива́ющымъ (2), сшива́я (1)

ѡтшива́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѿшива́етъ (1)

выслу́шивати V,ipf,tr V11a (2)
выслу́шивали (1), выслу́шивать (1)

вмѣ́шивати V,ipf,tr V11a (1)
вмѣ́шивая (1)

примѣ́шивати V,ipf,tr V11a (1)
примѣ́шивающихъ (1)

смѣ́шивати V,ipf,tr V11a (5)
смѣ́шивало (1), смѣ́шивати (2), смѣ́шиваютъ (1), смѣ́шиваєма (1)

перекре́щивати V,ipf,tr V11a (3)
перекре́щиваемъ (1), перекре́щивати (1), перекре́щивать (1)

тре́бовати V,ipf,tr V12ov (599)
тре́бовавшему (1), тре́бовавшымъ (1), тре́бовали (1), тре́бовалъ (3), тре́бованныхъ (1), тре́бовати (19), тре́бовать (4), тре́боваху (2), тре́боваше (9), тре́буемое (2), тре́буемой (2), тре́буемъ (40), тре́буемый (1), тре́буете (15), тре́буетъ (98), тре́буеши (10), тре́бую (23), тре́буютъ (36), тре́бующа (9), тре́бующаго (6), тре́бующагѡ (9), тре́бующая (3), тре́бующе (12), тре́бующее (4), тре́бующей (7), тре́бующему (12), тре́бующи (1), тре́бующими (1), тре́бующимъ (4), тре́бующихъ (34), тре́бующу (4), тре́бующую (2), тре́бующымъ (143), тре́бующыя (22), тре́бующіи (3), тре́бующій (5), тре́буя (39), тре́буяй (11)

потре́бовати V,pf,tr V12ov (11)
потре́бова (1), потре́бовавъ (1), потре́бовала (1), потре́буемъ (1), потре́буетъ (6), потре́буютъ (1)

истре́бовати V,pf,tr V12ov (1)
истре́бовать (1)

востре́бовати V,pf,tr V12ov (18)
возтре́бовахъ (1), востре́бова (1), востре́бовалъ (1), востре́бовать (1), востре́бовахомъ (1), востре́боваша (1), востре́буетъ (9), востре́буеши (2), востре́буютъ (1)

ѕло́бовати V,ipf,intr V12ov (4)
ѕло́бующымъ (4)

тщесла́вовати V,ipf V12ov (1)
тщесла́вуеши (1)

неи́стововати V,ipf,intr V12ov (1)
неи́стовующу (1)

моли́твовати V,ipf,intr V12ov (1)
моли́твовавше (1)

же́ртвовати V,ipf,tr V12ov (4)
же́ртвовавъ (2), же́ртвовалъ (1), же́ртвуя (1)

ідѡложе́ртвовати V,ipf,tr V12ov (10)
ідѡложе́ртвовавшихъ (3), ідѡложе́ртвовавшымъ (2), ідѡложе́ртвовавшіе (2), ідѡложе́ртвовали (2), ідѡложе́ртвовать (1)

поже́ртвовати V,pf,tr V12ov (2)
поже́ртвовавшій (1), поже́ртвованнагѡ (1)

вла́ствовати V,ipf,intr V12ov (2)
вла́ствуютъ (1), вла́ствуяй (1)

четвертовла́ствовати V,ipf,intr V12ov (3)
четвертовла́ствующу (3)

любосла́ствовати V,ipf,intr V12ov (1)
любосла́ствующихъ (1)

па́ствовати V,ipf,tr V12ov (6)
пасти
па́ствовавъ (1), па́ствуемагѡ (2), па́ствующа (1), па́ствующаго (1), па́ствуяй (1)

напа́ствовати V,ipf,tr V12ov (26)
напа́ствованъ (1), напа́ствовати (1), напа́ствуема (1), напа́ствуемаго (1), напа́ствуемыхъ (5), напа́ствуеміи (1), напа́ствуетъ (1), напа́ствуємымъ (14), напа́ствуємыя (1)

пристра́ствовати V,ipf,intr V12ov (4)
пристра́ствуетъ (3), пристра́ствующа (1)

сладостра́ствовати V,ipf,intr V12ov (7)
сладостра́ствовати (2), сладостра́ствуетъ (1), сладостра́ствующагѡ (1), сладостра́ствующу (1), сладостра́ствующыя (1), сладостра́ствуяй (1)

запеча́ствовати V,pf,tr V12ov (1)
запеча́ствуя (1)

безча́ствовати V,ipf,intr V12ov (1)
не иметь детей
безча́ствуетъ (1)

прича́ствовати V,ipf,intr V12ov (4)
прича́ствуеми (1), прича́ствуетъ (1), прича́ствуеши (2)

соприча́ствовати V,ipf,intr V12ov (1)
соприча́ствуетъ (1)

уча́ствовати V,ipf,intr V12ov (12)
уча́ствовавшихъ (1), уча́ствовали (2), уча́ствовалъ (1), уча́ствовати (1), уча́ствовать (1), уча́ствуетъ (2), уча́ствую (1), уча́ствуютъ (2), уча́ствующіе (1)

тре́бствовати V,ipf,tr V12ov (3)
тре́бствуетъ (3)

волше́бствовати V,ipf,intr V12ov (1)
колдовать
волше́бствова (1)

птицеволше́бствовати V,ipf,intr V12ov (1)
птицеволше́бствуяй (1)

подо́бствовати V,ipf,intr V12ov (6)
подо́бствовавъ (6)

ѕло́бствовати V,ipf,intr V12ov (1)
ѕло́бствуютъ (1)

памятоѕло́бствовати V,ipf,intr V12ov (11)
памятоѕло́бствовати (2), памятоѕло́бствоваша (1), памятоѕло́бствоваше (1), памятоѕло́бствуете (1), памятоѕло́бствуетъ (3), памятоѕло́бствуй (1), памятоѕло́бствуя (2)

благоутро́бствовати V,ipf,intr V12ov (1)
благоутро́бствуя (1)

посо́бствовати V,ipf,intr V12ov (53)
посо́бствова (5), посо́бствовала (1), посо́бствовани (1), посо́бствовати (3), посо́бствуемь (1), посо́бствуетъ (4), посо́бствуеши (5), посо́бствуй (17), посо́бствуютъ (3), посо́бствующая (1), посо́бствующе (1), посо́бствующи (1), посо́бствующихъ (1), посо́бствующу (2), посо́бствующія (1), посо́бствуя (5), посо́бствуяй (1)

спосо́бствовати V,ipf,intr V12ov (23)
спосо́бствовалъ (1), спосо́бствовати (3), спосо́бствуетъ (5), спосо́бствуеши (3), спосо́бствуй (3), спосо́бствуютъ (1), спосо́бствующая (2), спосо́бствующе (1), спосо́бствующее (1), спосо́бствующую (1), спосо́бствуя (2)

человѣколю́бствовати V,ipf,intr V12ov (7)
человѣколю́бствовалъ (1), человѣколю́бствовати (1), человѣколю́бствуетъ (1), человѣколю́бствующу (1), чл҃вѣколю́бствовавый (1), чл҃вѣколю́бствовалъ (2)

самолю́бствовати V,ipf,intr V12ov (3)
самолю́бствуетъ (1), самолю́бствуй (1), самолю́бствующе (1)

страннолю́бствовати V,ipf,intr V12ov (1)
страннолю́бствовати (1)

сребролю́бствовати V,ipf,intr V12ov (3)
сребролю́бствовати (2), сребролю́бствуетъ (1)

сластолю́бствовати V,ipf,intr V12ov (2)
сластолю́бствоваша (1), сластолю́бствуя (1)

держа́вствовати V,ipf,intr V12ov (29)
держа́вствовати (2), держа́вствуй (2), держа́вствующему (23), держа́вствующу (1), держа́вствуя (1)

лука́вствовати V,ipf,intr V12ov (8)
лука́вствова (2), лука́вствовати (1), лука́вствуетъ (2), лука́вствуя (2), лука́вствуяй (1)

излука́вствовати V,pf,tr V12ov (1)
излука́вствовалъ (1)

слука́вствовати V,ipf,intr V12ov (3)
слука́вствова (2), слука́вствовати (1)

тщесла́вствовати V,ipf,intr V12ov (2)
тщесла́вствуетъ (1), тщесла́вствуяй (1)

здра́вствовати V,ipf,intr V12ov (38)
быть здоровым
здра́вствовати (8), здра́вствуемъ (2), здра́вствуете (2), здра́вствуетъ (9), здра́вствуй (1), здра́вствуйте (7), здра́вствуютъ (2), здра́вствующа (1), здра́вствующагѡ (2), здра́вствующу (1), здра́вствующымъ (2), здра́вствующія (1)

тридне́вствовати V,ipf,intr V12ov (4)
тридне́вствовавша (1), тридне́вствовавый (3)

уврачевствова́ти V,pf,tr V12ov (1)
уврачевствова́вый (1)

безмо́лвствовати V,ipf,intr V12ov (85)
молчать
безмо́лвствова (1), безмо́лвствовавшаго (1), безмо́лвствовалъ (1), безмо́лвствовати (27), безмо́лвствуемъ (2), безмо́лвствуетъ (4), безмо́лвствуетѣ (1), безмо́лвствуеши (4), безмо́лвствуй (3), безмо́лвствуйте (5), безмо́лвствуютъ (2), безмо́лвствующагѡ (1), безмо́лвствующе (1), безмо́лвствующее (1), безмо́лвствующему (7), безмо́лвствующихъ (6), безмо́лвствующу (3), безмо́лвствующымъ (3), безмо́лвствующыя (2), безмо́лвствующій (1), безмо́лвствуя (5), безмо́лвствуяй (4)

вдо́вствовати V,ipf,intr V12ov (12)
быть вдовой/вдовцом
вдо́вствовавшая (1), вдо́вствовати (1), вдо́вствовать (1), вдо́вствующа (1), вдо́вствующей (2), вдо́вствующи (2), вдо́вствующими (2), вдо́вствующія (2)

ликовствова́ти V,ipf,intr V12ov (257)
приветствовать чрез соприкосновение правой щекой
ликовствова́лъ (2), ликовствова́ти (6), ликовствова́ху (7), ликовствова́ше (5), ликовству́емъ (12), ликовству́ете (3), ликовству́етъ (64), ликовству́еши (11), ликовству́имъ (16), ликовству́й (5), ликовству́йте (13), ликовству́ютъ (26), ликовству́ющая (1), ликовству́юще (35), ликовству́ющее (1), ликовству́ющи (14), ликовству́ющихъ (1), ликовству́ющу (2), ликовству́ющыя (2), ликовству́ющіи (1), ликовству́я (28), ликовству́яй (2)

предликовство́вати V,ipf,intr V12ov (1)
предликовству́ютъ (1)

сликовствова́ти V,ipf,intr V12ov (49)
сликовствова́ти (3), сликовству́ете (1), сликовству́етъ (10), сликовству́еши (4), сликовству́йте (12), сликовству́ютъ (7), сликовству́юще (2), сликовству́ющи (1), сликовству́я (8), сликовству́яй (1)

рыболо́вствовати V,ipf,intr V12ov (1)
рыболо́вствующымъ (1)

благосло́вствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бл҃госло́вствуя (1)

богосло́вствовати V,ipf,intr V12ov (27)
бг҃осло́вствова (1), бг҃осло́вствовати (2), бг҃осло́вствуемъ (2), бг҃осло́вствуетъ (6), бг҃осло́вствуютъ (1), бг҃осло́вствующаго (1), бг҃осло́вствующими (1), бг҃осло́вствующымъ (1), бг҃осло́вствующыя (1), бг҃осло́вствуя (7), бг҃осло́вствуяй (4)

тонкосло́вствовати V,ipf,intr V12ov (1)
тонкосло́вствующаго (1)

виносло́вствовати V,ipf,intr V12ov (1)
винослѡ́вствующая (1)

неи́стовствовати V,ipf,intr V12ov (19)
неи́стовствовавшаго (1), неи́стовствовавшей (1), неи́стовствовавшимъ (1), неи́стовствовавшыя (1), неи́стовствовавшій (1), неи́стовствовавъ (1), неи́стовствовати (2), неи́стовствуетъ (2), неи́стовствуеши (1), неи́стовствуютъ (1), неи́стовствующаго (2), неи́стовствующе (1), неи́стовствующи (1), неи́стовствующихъ (1), неи́стовствующыя (1), неи́стовствуя (1)

вознеи́стовствовати V,pf,intr V12ov (2)
вознеи́стовствовавшій (1), вознеи́стовствоваше (1)

ідѡлонеи́стовствовати V,ipf,tr V12ov (1)
неистовое идолопоклонство
ідѡлонеи́стовствующыя (1)

па́сховствовати V,ipf,intr V12ov (1)
па́сховствовавый (1)

пе́рвствовати V,ipf,intr V12ov (2)
пе́рвствуя (2)

чу́вствовати V,ipf,tr V12ov (54)
чу́вствовавшымъ (1), чу́вствовалъ (3), чу́вствовати (4), чу́вствоваша (5), чу́вствоваше (1), чу́вствуемъ (2), чу́вствуете (1), чу́вствуетъ (7), чу́вствуеши (5), чу́вствуй (1), чу́вствую (4), чу́вствуютъ (1), чу́вствующе (3), чу́вствующи (2), чу́вствующымъ (2), чу́вствуя (11), чу́вствуємымъ (1)

почу́вствовати V,pf,tr V12ov (3)
почу́вствовавши (1), почу́вствовалъ (1), почу́вствуетъ (1)

восчу́вствовати V,pf,tr V12ov (1)
возчу́вствовахъ (1)

дѣ́вствовати V,ipf,intr V12ov (105)
быть целомудренным, непорочным
двс̑твуетъ (2), двс̑твуеши (2), двс̑твующи (3), двс̑твующихъ (1), двс̑твующую (1), двс̑твующія (1), дв҃ствуетъ (1), дв҃ствуеши (4), дв҃ствующая (5), дв҃ствующи (3), дв҃ствующую (2), дѣ́вствовати (5), дѣ́вствуетъ (8), дѣ́вствуеши (18), дѣ́вствующагѡ (3), дѣ́вствующая (3), дѣ́вствующи (21), дѣ́вствующихъ (5), дѣ́вствующую (6), дѣ́вствующымъ (4), дѣ́вствующыя (1), дѣ́вствующіи (1), дѣ́вствующія (1), дѣ́вствуя (1), дѣ̂вствующая (3)

я́вствовати V,ipf,intr V12ov (18)
ја́вствова (10), ја́вствуетъ (8)

нало́гствовати V,ipf,intr V12ov (1)
нало́гствующаго (1)

прило́гствовати V,ipf,intr V12ov (3)
прило́гствуетъ (2), прило́гствуютъ (1)

бѣ́гствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бѣ́гствующихъ (1)

гла́дствовати V,ipf,intr V12ov (2)
голодать
гла́дствующіи (1), гла́дствуя (1)

безча́дствовати V,ipf,intr V12ov (74)
не иметь детей
безча́дствовати (63), безча́дствуемы (1), безча́дствующая (2), безча́дствующу (2), безча́дствующыя (3), безча́дствующія (2), безча́дствуємы (1)

ѡбезча́дствовати V,ipf,tr V12ov (21)
ѡбезча́дствова (1), ѡбезча́дствовати (20)

благоча́дствовати V,ipf,intr V12ov (5)
иметь много детей
благоча́дствующія (2), бл҃гоча́дствующія (3)

посре́дствовати V,ipf,intr V12ov (5)
посре́дствовавшимъ (1), посре́дствующимъ (3), посре́дствующихъ (1)

путево́ждствовати V,ipf,tr V12ov (10)
путево́ждствова (1), путево́ждствовалъ (1), путево́ждствуй (2), путево́ждствуя (5), путево́ждствуяй (1)

тайново́ждствовати V,ipf,tr V12ov (1)
тайново́ждствуетъ (1)

свѣтово́ждствовати V,ipf V12ov (1)
свѣтово́ждствуй (1)

воево́дствовати V,ipf,intr V12ov (2)
воево́дствующу (2)

путево́дствовати V,ipf,tr V12ov (3)
путево́дствовавшему (1), путево́дствуетъ (1), путево́дствующіи (1)

словопроизво́дствовати V,ipf V12ov (2)
словопроизво́дствуетъ (2)

руково́дствовати V,ipf,tr V12ov (24)
руково́дствовавши (1), руково́дствовалъ (3), руково́дствовати (1), руково́дствоваша (1), руково́дствуему (1), руково́дствуетъ (2), руково́дствуеши (1), руково́дствуй (3), руково́дствуйте (2), руково́дствующе (1), руково́дствующи (1), руково́дствующыя (1), руково́дствуя (6)

тайново́дствовати V,ipf,tr V12ov (4)
тайново́дствовавъ (1), тайново́дствующи (1), тайново́дствуя (2)

свѣтово́дствовати V,ipf V12ov (3)
свѣтово́дствуеми (2), свѣтово́дствуй (1)

пло́дствовати V,ipf,intr V12ov (9)
пло́дствовавъ (1), пло́дствовати (1), пло́дствуетъ (1), пло́дствуютъ (2), пло́дствующе (2), пло́дствующу (2)

непло́дствовати V,ipf,intr V12ov (44)
непло́дствовавшій (15), непло́дствовавшія (1), непло́дствовати (1), непло́дствующа (2), непло́дствующая (3), непло́дствующее (8), непло́дствующей (2), непло́дствующи (1), непло́дствующу (2), непло́дствующую (1), непло́дствующій (1), непло́дствующія (6), неплѡ́дствующая (1)

всепло́дствовати V,ipf,intr V12ov (1)
изобиловать плодами всякого рода
всепло́дствуемъ (1)

госпо́дствовати V,ipf,intr V12ov (78)
гдс̑ствовати (1), гдс̑ствуй (3), гдс̑ствующа (1), гдс̑ствующихъ (3), гдс̑ствующую (1), гдс̑ствуяй (3), гдс̑ьствуеши (1), гдс̑ьствуй (4), гдс̑ьствующа (3), гдс̑ьствующему (4), гдс̑ьствующи (2), гдс̑ьствующихъ (3), гдс̑ьствуя (1), гдс̑ьствуяй (1), госпо́дствова (1), госпо́дствовасте (1), госпо́дствовати (8), госпо́дствоваше (1), госпо́дствуемъ (1), госпо́дствуетъ (1), госпо́дствуй (1), госпо́дствуйте (2), госпо́дствуютъ (5), госпо́дствующа (2), госпо́дствующая (1), госпо́дствующе (2), госпо́дствующи (1), госпо́дствующихъ (18), госпо́дствуя (1), госпо́дствуяй (1)

возгоспо́дствовати V,pf,intr V12ov (1)
возгоспо́дствовали (1)

ѡгоспо́дствовати V,pf,tr V12ov (5)
ѡгоспо́дствова (1), ѡгоспо́дствовавше (1), ѡгоспо́дствовасте (1), ѡгоспо́дствуетъ (1), ѡгоспо́дьствуетъ (1)

сро́дствовати V,ipf V12ov (1)
сро́дствующе (1)

юро́дствовати V,ipf,intr V12ov (9)
юро́дствовавшая (1), юро́дствовавшему (1), юро́дствовати (4), юро́дствуя (1), юро́дствуяй (2)

ласкосе́рдствовати V,ipf V12ov (8)
ласкосе́рдствовавше (4), ласкосе́рдствующи (3), ласкосе́рдствующіи (1)

милосе́рдствовати V,ipf,intr V12ov (10)
милосе́рдствуете (1), милосе́рдствуетъ (3), милосе́рдствуеши (3), милосе́рдствующи (1), млс̑рдствуетъ (2)

усе́рдствовати V,ipf,intr V12ov (27)
усе́рдствовавши (2), усе́рдствовалъ (1), усе́рдствовати (1), усе́рдствуетъ (2), усе́рдствуеши (2), усе́рдствуй (8), усе́рдствуйте (1), усе́рдствую (1), усе́рдствуютъ (1), усе́рдствующа (2), усе́рдствующагѡ (1), усе́рдствующе (1), усе́рдствующему (1), усе́рдствующу (2), усе́рдствующіи (1)

предусе́рдствовати V,ipf,intr V12ov (1)
предъ̑усе́рдствовалъ (1)

возусе́рдствовати V,pf,intr V12ov (3)
возъ̑усе́рдствовалъ (1), возъ̑усе́рдствовахомъ (1), возъ̑усе́рдствуимъ (1)

благоусе́рдствовати V,ipf,intr V12ov (2)
благоусе́рдствовати (1), бл҃гоусе́рдствовати (1)

блу́дствовати V,ipf,intr V12ov (8)
нарушать супружество
блу́дствовавшыя (4), блу́дствовахъ (1), блу́дствуете (1), блу́дствуетъ (1), блу́дствуя (1)

приподсу́дствовати V,ipf,intr V12ov (1)
приподсу́дствуетъ (1)

безсту́дствовати V,ipf,intr V12ov (4)
быть бесстыдным, беспощадным
безсту́дствуетъ (1), безсту́дствующаго (1), безсту́дствующіи (1), безсту́дствуя (1)

бѣ́дствовати V,ipf,intr V12ov (160)
бѣ́дствовавъ (1), бѣ́дствовалъ (1), бѣ́дствовати (2), бѣ́дствовахъ (2), бѣ́дствоваше (2), бѣ́дствуемаго (1), бѣ́дствуемъ (4), бѣ́дствуетъ (5), бѣ́дствуютъ (1), бѣ́дствующа (2), бѣ́дствующаго (7), бѣ́дствующагѡ (2), бѣ́дствующе (2), бѣ́дствующей (4), бѣ́дствующему (5), бѣ́дствующи (1), бѣ́дствующихъ (15), бѣ́дствующу (5), бѣ́дствующую (16), бѣ́дствующымъ (53), бѣ́дствующыя (16), бѣ́дствующіи (5), бѣ́дствующій (2), бѣ́дствуя (4), бѣ́дствуяй (2)

предбѣ́дствовати V,ipf,intr V12ov (32)
предбѣ́дствовавшую (1), предбѣ́дствовавъ (1), предбѣ́дствующе (22), предбѣ́дствующему (1), предбѣ́дствуя (7)

возбѣ́дствовати V,pf,intr V12ov (2)
возбѣ́дствова (2)

наслѣ́дствовати V,ipf,tr V12ov (51)
наслѣ́дствова (15), наслѣ́дствовавшее (1), наслѣ́дствовавшему (1), наслѣ́дствовавъ (4), наслѣ́дствовавый (1), наслѣ́дствовалъ (1), наслѣ́дствовати (3), наслѣ́дствовахомъ (1), наслѣ́дствоваша (3), наслѣ́дствоваше (1), наслѣ́дствуемая (1), наслѣ́дствуемъ (3), наслѣ́дствуете (1), наслѣ́дствуетъ (3), наслѣ́дствуй (2), наслѣ́дствую (3), наслѣ́дствуютъ (1), наслѣ́дствующе (2), наслѣ́дствующемъ (2), наслѣ́дствующихъ (2)

благонаслѣ́дствовати V,ipf,intr V12ov (1)
благонаслѣ́дствова (1)

вслѣ́дствовати V,ipf,intr V12ov (5)
идти позади, вслед за кем-л. последовать
вслѣ́дствовавши (1), вслѣ́дствующи (2), вслѣ́дствующіи (2)

послѣ́дствовати V,pf,intr V12ov (58)
послѣ́дствовавши (1), послѣ́дствовавъ (1), послѣ́дствовавый (1), послѣ́дствовала (1), послѣ́дствовалъ (3), послѣ́дствовати (2), послѣ́дствомъ (1), послѣ́дствуетъ (13), послѣ́дствуй (2), послѣ́дствуютъ (6), послѣ́дствующагѡ (1), послѣ́дствующе (7), послѣ́дствующее (3), послѣ́дствующи (1), послѣ́дствующими (2), послѣ́дствующихъ (5), послѣ́дствующь (1), послѣ́дствующіи (2), послѣ́дствуя (5)

припослѣ́дствовати V,ipf,intr V12ov (7)
припослѣ́дствоваша (1), припослѣ́дствуетъ (2), припослѣ́дствующихъ (1), припослѣ́дствующу (2), припослѣ́дствуя (1)

спослѣ́дствовати V,pf,intr V12ov (10)
спослѣ́дствовавшыя (2), спослѣ́дствовати (1), спослѣ́дствуетъ (1), спослѣ́дствуйте (6)

изря́дствовати V,ipf,intr V12ov (4)
превосходить
изря́дствуетъ (1), изря́дствуй (3)

преизря́дствовати V,ipf,intr V12ov (1)
преизря́дствующи (1)

вождествова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
вождеству́етъ (1)

тайновождествова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
тайновождеству́етъ (1)

божествова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
бж҃еству́ющимъ (1)

убо́жествовати V,ipf,intr V12ov (1)
убо́жествуя (1)

худо́жествовати V,ipf,intr V12ov (1)
худо́жествуетъ (1)

торжествова́ти V,ipf,intr V12ov (541)
торжествова́вшіи (2), торжествова́ти (14), торжеству́емъ (63), торжеству́етъ (140), торжеству́еши (4), торжеству́имъ (41), торжеству́й (19), торжеству́йте (14), торжеству́ютъ (39), торжеству́юще (69), торжеству́ющей (1), торжеству́ющи (9), торжеству́ющихъ (6), торжеству́ющымъ (7), торжеству́ющыя (7), торжеству́ющіи (1), торжеству́ющій (1), торжеству́ющія (1), торжеству́я (102), торжеству́яй (1)

му́жествовати V,ipf,intr V12ov (21)
му́жествовавша (2), му́жествовавше (1), му́жествовавшее (1), му́жествовавши (2), му́жествовавъ (9), му́жествовалъ (3), му́жествоваша (2), му́жествуй (1)

благому́жествовати V,ipf,intr V12ov (2)
проявлять благоразумную храбрость, доблесть
благому́жествова (1), благому́жествовавшымъ (1)

содру́жествовати V,ipf,intr V12ov (1)
содру́жествуя (1)

до́блествовати V,ipf,intr V12ov (13)
до́блествовавша (2), до́блествовавше (1), до́блествовавши (1), до́блествовавъ (5), до́блествовалъ (1), до́блествовасте (1), до́блествоваша (2)

чествова́ти V,ipf,tr V12ov (212)
че́ствовавшыя (1), че́ствовала (1), че́ствовати (6), че́ствуемъ (3), че́ствуетъ (1), че́ствую (1), че́ствующе (1), че́ствующымъ (1), че́ствующыя (1), чествова́наго (1), чествова́нная (1), чествова́ти (30), честву́еми (2), честву́емо (1), честву́емъ (20), честву́емь (4), честву́етъ (3), честву́имъ (1), честву́ю (22), честву́ютъ (7), честву́юще (11), честву́ющи (1), честву́ющими (1), честву́ющихъ (14), честву́ющу (1), честву́ющую (1), честву́ющымъ (28), честву́ющыя (37), честву́ющіи (1), честву́я (7), честву́яй (1), чтс̑ву́ющымъ (1)

предче́ствовати V,ipf,tr V12ov (3)
предче́ствовавъ (1), предче́ствовалъ (2)

нече́ствовати V,ipf V12ov (62)
нече́ствовавшихъ (4), нече́ствовавъ (1), нече́ствовала (1), нече́ствовалъ (2), нече́ствовасте (2), нече́ствовати (7), нече́ствовахомъ (6), нече́ствоваху (1), нече́ствовахъ (8), нече́ствоваша (7), нече́ствуй (1), нече́ствуютъ (4), нече́ствующаго (1), нече́ствующихъ (11), нече́ствующымъ (1), нече́ствующыя (3), нече́ствуяй (1), нечествовати (1)

вознече́ствовати V,pf,intr V12ov (1)
вознече́ствуетъ (1)

жре́чествовати V,ipf,intr V12ov (5)
жре́чествова (1), жре́чествовати (2), жре́чествоваху (1), жре́чествуеши (1)

безче́ствовати V,ipf,tr V12ov (26)
бесчестить, лишать чести
безче́ствовавшя (1), безче́ствовалъ (1), безче́ствованнаго (2), безче́ствованъ (1), безче́ствовати (4), безче́ствоваша (1), безче́ствуеми (1), безче́ствуему (1), безче́ствуемый (1), безче́ствуемыми (1), безче́ствуемь (2), безче́ствуетъ (2), безче́ствуеши (2), безче́ствуй (1), безче́ствую (1), безче́ствующа (1), безче́ствующо (1), безче́ствуяй (1), безче́ствѡванныя (1)

ѡбезче́ствовати V,pf,tr V12ov (6)
ѡбезче́ствова (1), ѡбезче́ствована (2), ѡбезче́ствованая (1), ѡбезче́ствованнаго (1), ѡбезче́ствованный (1)

у́жичествовати V,ipf,intr V12ov (11)
у́жичествовати (3), у́жичествуеши (2), у́жичествуй (2), у́жичествую (1), у́жичествуютъ (1), у́жичествующая (1), у́жичествующу (1)

разли́чествовати V,ipf,intr V12ov (6)
разли́чествовати (2), разли́чествуемъ (1), разли́чествующая (1), разли́чествующо (1), разли́чествующіе (1)

прили́чествовати V,ipf,intr V12ov (55)
прили́чествовало (1), прили́чествовати (3), прили́чествуетъ (21), прили́чествуютъ (4), прили́чествующагѡ (2), прили́чествующе (1), прили́чествующее (6), прили́чествующему (1), прили́чествующемъ (1), прили́чествующею (2), прили́чествующимъ (3), прили́чествующихъ (2), прили́чествующо (1), прили́чествующу (2), прили́чествующыя (1), прили́чєствующа (1), прили́чєствующая (3)

восприли́чествовати V,pf,intr V12ov (1)
восприли́чествуетъ (1)

подви́жничествовати V,ipf,intr V12ov (6)
подви́жничествова (1), подви́жничествовати (3), подви́жничествующихъ (2)

разбо́йничествовати V,pf,intr V12ov (1)
разбо́йничествуемь (1)

по́стничествовати V,ipf,intr V12ov (10)
по́стничествовавше (1), по́стничествовавшее (1), по́стничествовавшихъ (1), по́стничествовавшыя (2), по́стничествовавъ (1), по́стничествовати (1), по́стничествующихъ (2), по́стничествующымъ (1)

тро́ичествовати V,ipf V12ov (1)
тро̑чествуемое (1)

стори́чествовати V,ipf,intr V12ov (23)
стори́чествующе (1), стори́чествующи (1), стори́чествующихъ (1), стори́чествующъ (5), стори́чествующь (4), стори́чествующій (11)

ереті́чествовати V,ipf,intr V12ov (52)
следовать ложному, с точки зрения православия, учению
єреті́чествующихъ (49), єреті́чествующыя (2), єреті́чєствующая (1)

младе́нчествовати V,ipf,intr V12ov (4)
принимать образ младенца; облекаться в плоть
младе́нчествуемъ (1), младе́нчествующихъ (3)

любоче́ствовати V,ipf,tr V12ov (1)
любоче́ствоваше (1)

благоче́ствовати V,ipf,tr V12ov (65)
благоговеть; благоговейно почитать кого-либо
благоче́ствовавшыя (23), благоче́ствовати (2), благоче́ствующе (4), благоче́ствующихъ (3), благоче́ствующіи (1), благоче́ствующія (1), благочеству́ющихъ (1), бл҃гоче́ствовавшыя (18), бл҃гоче́ствующе (4), бл҃гоче́ствующихъ (4), бл҃гоче́ствующымъ (1), бл҃гоче́ствующыя (1), бл҃гоче́ствующіи (2)

ѕлоче́ствовати V,ipf,tr V12ov (5)
ѕлоче́ствующихъ (3), ѕлоче́ствующымъ (1), ѕлочеству́ющихъ (1)

и́ночествовати V,ipf,intr V12ov (36)
вести монашескую жизнь
и́ночествова (1), и́ночествовати (1), и́ночествующему (1), и́ночествующемъ (1), и́ночествующими (2), и́ночествующихъ (24), и́ночествующымъ (4), и́ночествуяй (2)

почествова́ти V,pf,tr V12ov (23)
почествова̀ (3), почествова́ (1), почествова́вша (2), почествова́вшаго (1), почествова́вше (2), почествова́вшыя (2), почествова́въ (1), почествова́лъ (1), почествова́нныхъ (1), почествова́нъ (2), почеству́етъ (5), почеству́яй (2)

проро́чествовати V,ipf,tr V12ov (136)
про̑ро́чествова (12), про̑ро́чествовавъ (1), про̑ро́чествованнаго (1), про̑ро́чествовасте (1), про̑ро́чествовати (9), про̑ро́чествоваху (4), про̑ро́чествуемаго (1), про̑ро́чествуемъ (1), про̑ро́чествуете (1), про̑ро́чествуетъ (10), про̑ро́чествуеши (2), про̑ро́чествуй (5), про̑ро́чествуютъ (6), про̑ро́чествующа (2), про̑ро́чествующагѡ (2), про̑ро́чествующая (1), про̑ро́чествующихъ (1), про̑ро́чествуя (11), про̑ро́чествуяй (4), проро́чествова (6), проро́чествовалъ (2), проро́чествоваста (1), проро́чествовати (10), проро́чествовахомъ (2), проро́чествоваху (5), проро́чествоваша (4), проро́чествуемъ (1), проро́чествуета (1), проро́чествуете (1), проро́чествуетъ (1), проро́чествуеши (2), проро́чествуютъ (8), проро́чествующа (1), проро́чествующая (2), проро́чествующе (1), проро́чествующихъ (1), проро́чествуя (8), проро́чествуяй (4)

воспроро́чествовати V,pf,intr V12ov (1)
воспро̑ро́чествуеши (1)

доста́точествовати V,ipf,intr V12ov (2)
иметь что-л.в избытке
доста́точествуетъ (2)

недоста́точествовати V,ipf,intr V12ov (4)
недоста́точествуемь (1), недоста́точествующа (1), недоста́точествующагѡ (1), недоста́точєствующа (1)

избы́точествовати V,ipf,intr V12ov (57)
изобиловать
избы́точествова (5), избы́точествовати (12), избы́точествуемъ (3), избы́точествуете (10), избы́точествуетъ (11), избы́точествуеши (1), избы́точествую (2), избы́точествуютъ (3), избы́точествующая (2), избы́точествующе (4), избы́точествующихъ (1), избы́точествующыя (1), избы́точествуяй (2)

преизбы́точествовати V,ipf,intr V12ov (8)
преизбы́точествова (5), преизбы́точествуетъ (1), преизбы́точествую (2)

прибы́точествовати V,ipf,intr V12ov (1)
прибы́точествуютъ (1)

благополу́чествовати V,ipf,intr V12ov (1)
бл҃гополу́чествовавъ (1)

влады́чествовати V,ipf,intr V12ov (172)
управлять, владеть
влады́чествовалъ (1), влады́чествовати (1), влады́чествуетъ (2), влады́чествуеши (4), влады́чествуютъ (1), влады́чествующа (65), влады́чествующаго (8), влады́чествующагѡ (7), влады́чествующая (3), влады́чествующему (4), влады́чествующи (2), влады́чествующу (4), влады́чествующую (7), влады́чествуя (1), влады́чествуяй (13), влд̑чествуетъ (3), влд̑чествуеши (4), влд̑чествущему (1), влд̑чествующа (3), влд̑чествующаго (7), влд̑чествующагѡ (8), влд̑чествующая (3), влд̑чествующему (7), влд̑чествующемъ (2), влд̑чествующи (1), влд̑чествующую (3), влд̑чествуя (1), влд̑чествуяй (4), влд̑чствуеши (2)

совлады́чествовати V,ipf V12ov (1)
совлады́чествуяй (1)

язы́чествовати V,ipf V12ov (1)
јазы́чествовавшую (1)

страда́льчествовати V,ipf,intr V12ov (64)
страда́льчествовавшаго (1), страда́льчествовавше (5), страда́льчествовавшее (1), страда́льчествовавшихъ (4), страда́льчествовавшыя (10), страда́льчествовавшіи (4), страда́льчествовавъ (8), страда́льчествовалъ (2), страда́льчествовати (3), страда́льчествую (18), страда́льчествующе (5), страда́льчествующи (2), страда́льчествующіи (1)

ше́ствовати V,ipf,intr V12ov (387)
ше́ствова (12), ше́ствовавшаго (6), ше́ствовавше (4), ше́ствовавши (4), ше́ствовавшіи (2), ше́ствовавъ (38), ше́ствовавый (2), ше́ствовала (7), ше́ствовали (1), ше́ствовалъ (76), ше́ствовасте (2), ше́ствовати (74), ше́ствоваху (10), ше́ствовахъ (4), ше́ствоваша (2), ше́ствоваше (2), ше́ствуемъ (4), ше́ствуетъ (37), ше́ствуеши (8), ше́ствуй (4), ше́ствую (4), ше́ствуютъ (3), ше́ствующа (8), ше́ствующе (7), ше́ствующее (1), ше́ствующи (4), ше́ствующихъ (3), ше́ствующу (2), ше́ствующымъ (5), ше́ствующыя (6), ше́ствующіи (2), ше́ствующія (1), ше́ствуя (37), ше́ствуяй (5)

наше́ствовати V,ipf,intr V12ov (14)
наше́ствова (14)

мона́шествовати V,ipf,intr V12ov (335)
мона́шествовавъ (9), мона́шествовалъ (2), мона́шествовати (3), мона́шествуй (1), мона́шествующагѡ (1), мона́шествующихъ (274), мона́шествующымъ (23), мона́шествующыя (5), мона́шествующіе (8), мона́шествующіи (3), мона́шествующій (4), мона́шествующія (1), мона́шествуя (1)

но́вшествовати V,ipf,intr V12ov (1)
но́вшествующихъ (1)

предше́ствовати V,ipf,intr V12ov (16)
предше́ствовавшее (3), предше́ствовавшему (1), предше́ствовавшемъ (1), предше́ствовавшихъ (3), предше́ствовавшымъ (2), предше́ствовалъ (1), предше́ствуетъ (2), предше́ствуютъ (1), предше́ствующаго (2)

путеше́ствовати V,ipf,intr V12ov (79)
путеше́ствовавъ (3), путеше́ствовавый (1), путеше́ствовалъ (1), путеше́ствовати (3), путеше́ствовать (1), путеше́ствуетъ (3), путеше́ствуютъ (15), путеше́ствующе (2), путеше́ствующему (1), путеше́ствующими (2), путеше́ствующихъ (19), путеше́ствующу (2), путеше́ствующымъ (14), путеше́ствующыя (2), путеше́ствующіи (4), путеше́ствующій (1), путеше́ствуя (3), путеше́ствуяй (2)

предпутеше́ствовати V,ipf,intr V12ov (1)
предпутеше́ствовавшихъ (1)

спутеше́ствовати V,ipf,intr V12ov (19)
спутеше́ствова (3), спутеше́ствовати (2), спутеше́ствуетъ (1), спутеше́ствуй (9), спутеше́ствующихъ (1), спутеше́ствующымъ (1), спутеше́ствуя (2)

пѣшеше́ствовати V,ipf,intr V12ov (229)
пѣшеше́ствова (1), пѣшеше́ствовавъ (211), пѣшеше́ствовавый (1), пѣшеше́ствовати (12), пѣшеше́ствующымъ (1), пѣшеше́ствуя (1), пѣшеше́ствуяй (2)

изли́шествовати V,ipf,intr V12ov (1)
изли́шествуетъ (1)

преизли́шествовати V,ipf,intr V12ov (4)
преизли́шествова (4)

прише́ствовати V,ipf,intr V12ov (3)
прише́ствова (3)

правоше́ствовати V,ipf,intr V12ov (2)
правоше́ствовати (1), правоше́ствующему (1)

благоше́ствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бл҃гоше́ствующу (1)

богоше́ствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бг҃оше́ствовати (1)

роско́шествовати V,ipf,intr V12ov (2)
роско́шествовавшіе (1), роско́шествующагѡ (1)

присноше́ствовати V,ipf,intr V12ov (1)
присноше́ствовавъ (1)

соше́ствовати V,ipf V12ov (1)
соше́ствова (1)

патріа́ршествовати V,ipf,intr V12ov (1)
патріа́ршествовавши (1)

іера́ршествовати V,ipf,intr V12ov (1)
іера́ршествовати (1)

пи́ршествовати V,ipf,intr V12ov (11)
пи́ршествовавшихъ (1), пи́ршествовали (1), пи́ршествовати (1), пи́ршествовать (2), пи́ршествоваша (1), пи́ршествуютъ (2), пи́ршествуя (2), пи́ршествуяй (1)

сше́ствовати V,pf,intr V12ov (9)
сше́ствовавый (1), сше́ствоваше (1), сше́ствуетъ (2), сше́ствуимъ (2), сше́ствуй (1), сше́ствую (2)

благоду́шествовати V,ipf,intr V12ov (8)
радоваться
благоду́шествовалъ (1), благоду́шествовати (1), благоду́шествуетъ (1), благоду́шествуй (3), благоду́шествуяй (1), бл҃году́шествовати (1)

возблагоду́шествовати V,pf,intr V12ov (1)
получить надежду
возблагоду́шествуютъ (1)

долгоду́шествовати V,ipf,intr V12ov (1)
долгоду́шествующымъ (1)

малоду́шествовати V,ipf,intr V12ov (7)
малоду́шествовавъ (1), малоду́шествовати (1), малоду́шествоваша (1), малоду́шествуетъ (1), малоду́шествуй (2), малоду́шествуя (1)

возмалоду́шествовати V,pf,intr V12ov (4)
возмалоду́шествова (1), возмалоду́шествоваша (2), возмалоду́шествуетъ (1)

преслу́шествовати V,ipf,intr V12ov (1)
преслу́шествуя (1)

послу́шествовати V,ipf,intr V12ov (19)
послу́шествовавшихъ (1), послу́шествовани (1), послу́шествоваста (2), послу́шествовахомъ (1), послу́шествоваше (3), послу́шествуемъ (2), послу́шествуй (2), послу́шествую (1), послушествова́хомъ (1), послушеству́етъ (1), послушеству́ю (1), послушеству́ютъ (1), послушеству́ющей (1), послушеству́ющи (1)

благопослу́шествовати V,ipf,tr V12ov (1)
благопослу́шествующихъ (1)

спослу́шествовати V,ipf,intr V12ov (3)
спослу́шествовавшымъ (1), спослушеству́етъ (1), спослушеству́ющи (1)

возды́шествовати V,pf,intr V12ov (1)
возды́шествовати (1)

путьше́ствовати V,ipf,intr V12ov (8)
путьше́ствовалъ (1), путьше́ствовати (1), путьше́ствующа (1), путьше́ствующымъ (4), путьше́ствуя (1)

спутьше́ствовати V,ipf,intr V12ov (12)
спутьше́ствовавый (2), спутьше́ствовати (1), спутьше́ствуетъ (2), спутьше́ствуй (2), спутьше́ствующемъ (1), спутьше́ствующую (1), спутьше́ствующыя (1), спутьше́ствуя (2)

поспѣ́шествовати V,ipf,intr V12ov (51)
поспѣ́шествова (1), поспѣ́шествовавшему (6), поспѣ́шествоваше (2), поспѣ́шествуема (3), поспѣ́шествуй (2), поспѣ́шествуяй (1), поспѣшествова́ти (1), поспѣшеству́ема (15), поспѣшеству́емая (2), поспѣшеству́емое (2), поспѣшеству́етъ (1), поспѣшеству́ютъ (7), поспѣшеству́ющая (1), поспѣшеству́ющей (2), поспѣшеству́ющемъ (1), поспѣшеству́ющи (1), поспѣшеству́ющу (1), поспѣшеству́ющую (2)

благопоспѣ́шествовати V,ipf,intr V12ov (1)
помогать, способствовать
бл҃гопоспѣ́шествуй (1)

сопоспѣшество́вати V,ipf V12ov (1)
сопоспѣшеству́етъ (1)

споспѣ́шествовати V,ipf,intr V12ov (60)
споспѣ́шествова (1), споспѣ́шествовавый (2), споспѣ́шествовалъ (1), споспѣ́шествовати (1), споспѣ́шествуй (4), споспѣ́шествующе (1), споспѣ́шествующу (1), споспѣшествова́вшей (1), споспѣшествова́лъ (2), споспѣшествова́ти (1), споспѣшеству́ема (1), споспѣшеству́емь (1), споспѣшеству́етъ (8), споспѣшеству́й (9), споспѣшеству́йте (3), споспѣшеству́юща (1), споспѣшеству́ющаго (2), споспѣшеству́ющагѡ (1), споспѣшеству́ющее (2), споспѣшеству́ющими (2), споспѣшеству́ющихъ (1), споспѣшеству́ющу (5), споспѣшеству́ющую (2), споспѣшеству́ющымъ (1), споспѣшеству́ющыя (1), споспѣшеству́я (5)

веществова́ти V,ipf,intr V12ov (2)
веще́ствующихъ (1), веществова́ше (1)

сокро́виществовати V,ipf,intr V12ov (17)
сокро́виществова (1), сокро́виществовавшую (1), сокро́виществовавъ (1), сокро́виществовалъ (2), сокро́виществованна (1), сокро́виществованную (1), сокро́виществовасте (1), сокро́виществовати (2), сокро́виществуетъ (5), сокро́виществующихъ (1), сокро́виществуя (1)

возсокро́виществовати V,pf,intr V12ov (1)
возсокро́виществуеши (1)

усокро́виществовати V,ipf V12ov (1)
усокро́виществѡванная (1)

нищество́вати V,ipf,intr V12ov (1)
ниществу́ющую (1)

немоществова́ти V,ipf,intr V12ov (9)
немоществова́ше (3), немоществу́етъ (1), немоществу́ю (1), немоществу́ющихъ (2), немоществу́ющымъ (1), немоществу́яй (1)

благомо́ществовати V,ipf,intr V12ov (1)
быть крепким, сильным
благомо́ществуетъ (1)

помоществова́ти V,ipf,intr V12ov (15)
помоществова́ти (3), помоществу́ема (1), помоществу́емь (2), помоществу́етъ (4), помоществу́еши (3), помоществу́я (2)

спомоществова́ти V,ipf,intr V12ov (4)
спомоществова́лъ (1), спомоществова́ти (1), спомоществу́юще (1), спомоществу́я (1)

вспомоществова́ти V,pf,tr V12ov (21)
помочь
вспомоществова́ла (1), вспомоществова́ти (2), вспомоществу́еми (4), вспомоществу́ему (1), вспомоществу́емые (1), вспомоществу́емый (1), вспомоществу́емыхъ (1), вспомоществу́емь (1), вспомоществу́етъ (3), вспомоществу́еши (1), вспомоществу́й (1), вспомоществу́ютъ (1), вспомоществу́ющу (1), вспомоществу́ющыя (1), вспомоществу́ющіи (1)

ѡбноществова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
ѡбноществова́ти (1)

преноществова́ти V,ipf,intr V12ov (2)
преноществу́етъ (2)

преиму́ществовати V,ipf,intr V12ov (6)
преиму́ществовалъ (1), преиму́ществуетъ (2), преиму́ществующаго (1), преиму́ществующимъ (1), преиму́ществующихъ (1)

существова́ти V,ipf,intr V12ov (10)
существова́ла (1), существова́лъ (1), существу́етъ (3), существу́ющагѡ (1), существу́ющей (1), существу́ющихъ (1), существу́ющій (2)

ѡсуществова́ти V,pf,tr V12ov (46)
ѡсуществова́вшаго (2), ѡсуществова́вшая (1), ѡсуществова́вшее (2), ѡсуществова́вшему (1), ѡсуществова́вшую (2), ѡсуществова́въ (1), ѡсуществова́вый (4), ѡсуществова́нная (24), ѡсуществова́нное (1), ѡсуществу́етъ (7), ѡсуществу́яй (1)

преизя́ществовати V,ipf,intr V12ov (15)
преизя́ществовавъ (10), преизя́ществоваша (1), преизя́ществуеши (1), преизя́ществующя (2), преизя́ществуя (1)

любовра́жствовати V,ipf,intr V12ov (1)
любовра́жствуй (1)

мяте́жствовати V,ipf,intr V12ov (1)
мяте́жствующими (1)

мужело́жствовати V,ipf,intr V12ov (1)
мужело́жствовалъ (1)

скотоло́жствовати V,ipf V12ov (2)
скотоло́жствовавшихъ (1), скотоло́жствующихъ (1)

невѣ́жствовати V,ipf,intr V12ov (3)
невѣ́жствуетъ (1), невѣ́жствующымъ (2)

зави́ствовати V,ipf,intr V12ov (3)
зави́ствовати (1), зави́ствуемь (1), зави́ствующихъ (1)

ѡчиствова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
ѡчиствова́нну (1)

хода́тайствовати V,ipf,intr V12ov (164)
хода́тайствова (2), хода́тайствовавшая (3), хода́тайствовавше (1), хода́тайствовавши (2), хода́тайствовавшу (1), хода́тайствовавшую (30), хода́тайствовати (9), хода́тайствовать (2), хода́тайствуетъ (20), хода́тайствуеши (10), хода́тайствуй (21), хода́тайствуйте (4), хода́тайствуютъ (6), хода́тайствующагѡ (1), хода́тайствующая (4), хода́тайствующе (1), хода́тайствующее (2), хода́тайствующей (1), хода́тайствующею (1), хода́тайствующи (3), хода́тайствующими (2), хода́тайствующу (1), хода́тайствующую (3), хода́тайствующыя (1), хода́тайствующій (5), хода́тайствуя (22), хода́тайствуяй (6)

исхода́тайствовати V,pf,tr V12ov (57)
испросить что-л.
исхода́тайствова (1), исхода́тайствовавши (1), исхода́тайствовавшо (1), исхода́тайствовавшу (1), исхода́тайствовавъ (1), исхода́тайствовалъ (1), исхода́тайствовати (2), исхода́тайствоваша (3), исхода́тайствуемъ (1), исхода́тайствуеши (1), исхода́тайствуй (36), исхода́тайствуйте (1), исхода́тайствую (1), исхода́тайствуютъ (1), исхода́тайствующе (2), исхода́тайствующи (1), исхода́тайствующыя (1), исхода́тайствующія (1)

іуде́йствовати V,ipf,intr V12ov (4)
іуде́йствовати (1), іуде́йствоваху (1), іуде́йствующу (1), іуде́йствующіе (1)

архіере́йствовати V,ipf,intr V12ov (1)
быть епископом
архіере́йствовати (1)

виті́йствовати V,ipf,intr V12ov (32)
красноречиво говорить
виті́йствовати (5), виті́йствоваху (1), виті́йствуетъ (5), виті́йствующая (2), виті́йствующе (4), виті́йствующихъ (3), виті́йствующыя (1), виті́йствующій (1), виті́йствуя (10)

извиті́йствовати V V12ov (5)
извиті́йствова (5)

вѣті́йствовати V,ipf,intr V12ov (22)
красноречиво говорить
вѣті́йствоваху (4), вѣті́йствуетъ (1), вѣті́йствующа (2), вѣті́йствующая (1), вѣті́йствующе (1), вѣті́йствующіи (1), вѣті́йствующій (8), вѣті́йствуя (3), вѣті́йствуяй (1)

престіхі́йствовати V,ipf,tr V12ov (1)
изменить, преложить стихии
престіхі́йствуеми (1)

усво́йствовати V,ipf V12ov (1)
усво́йствовавъ (1)

бу́йствовати V,ipf,intr V12ov (3)
бу́йствующихъ (1), бу́йствующія (1), бу́йствуя (1)

дѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (510)
дѣ́йствова (8), дѣ́йствовавшаго (1), дѣ́йствовавшее (1), дѣ́йствовали (1), дѣ́йствовало (1), дѣ́йствовалъ (4), дѣ́йствовати (43), дѣ́йствовать (1), дѣ́йствоваху (5), дѣ́йствоваше (4), дѣ́йствуема (11), дѣ́йствуемагѡ (2), дѣ́йствуемая (4), дѣ́йствуеми (4), дѣ́йствуемо (7), дѣ́йствуемое (93), дѣ́йствуемой (2), дѣ́йствуемому (4), дѣ́йствуемою (1), дѣ́йствуему (11), дѣ́йствуемую (4), дѣ́йствуемъ (4), дѣ́йствуемый (4), дѣ́йствуемымъ (1), дѣ́йствуемыхъ (7), дѣ́йствуемыя (7), дѣ́йствуемь (13), дѣ́йствуемѣй (4), дѣ́йствуете (10), дѣ́йствуетъ (66), дѣ́йствуеши (9), дѣ́йствуй (1), дѣ́йствуютъ (18), дѣ́йствующа (12), дѣ́йствующагѡ (7), дѣ́йствующая (2), дѣ́йствующе (4), дѣ́йствующее (2), дѣ́йствующей (1), дѣ́йствующему (50), дѣ́йствующею (1), дѣ́йствующи (2), дѣ́йствующими (2), дѣ́йствующихъ (7), дѣ́йствующо (1), дѣ́йствующу (9), дѣ́йствующую (2), дѣ́йствующымъ (1), дѣ́йствующыя (3), дѣ́йствующіи (1), дѣ́йствующій (3), дѣ́йствующія (1), дѣ́йствуя (14), дѣ́йствуяй (26), дѣ́йствуєма (1), дѣ́йствуємая (1), дѣ́йствуємыя (1)

любодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (23)
любодѣ́йствова (9), любодѣ́йствовала (1), любодѣ́йствовастѣ (1), любодѣ́йствовати (2), любодѣ́йствуетъ (3), любодѣ́йствуй (2), любодѣ́йствую (2), любодѣ́йствуютъ (1), любодѣ́йствующихъ (2)

прелюбодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (33)
прелюбодѣ́йствова (1), прелюбодѣ́йствовавшихъ (2), прелюбодѣ́йствовавшій (1), прелюбодѣ́йствовавъ (1), прелюбодѣ́йствовавый (1), прелюбодѣ́йствовала (1), прелюбодѣ́йствовалъ (1), прелюбодѣ́йствовастѣ (1), прелюбодѣ́йствовати (8), прелюбодѣ́йствоваша (1), прелюбодѣ́йствуетъ (7), прелюбодѣ́йствуй (1), прелюбодѣ́йствуютъ (2), прелюбодѣ́йствующи (1), прелюбодѣ́йствующими (1), прелюбодѣ́йствующихъ (2), прелюбодѣ́йствующіи (1)

противодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (1)
противодѣ́йствовати (1)

благодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (19)
благотворить
благодѣ́йствовати (2), благодѣ́йствуемыхъ (1), благодѣ́йствуя (1), бл҃годѣ́йствова (8), бл҃годѣ́йствовавшаго (1), бл҃годѣ́йствовавшагѡ (1), бл҃годѣ́йствовалъ (1), бл҃годѣ́йствовати (3), бл҃годѣ́йствуетъ (1)

богодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (2)
Божественным действием, Божественной силой
бг҃одѣ́йствуемь (1), бг҃одѣ́йствуємымъ (1)

блудодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (7)
нарушать супружество
блудодѣ́йствовала (1), блудодѣ́йствуетъ (3), блудодѣ́йствуютъ (2), блудодѣ́йствующихъ (1)

чудодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (105)
чудодѣ́йствова (2), чудодѣ́йствовавша (1), чудодѣ́йствовавшему (4), чудодѣ́йствовавшу (1), чудодѣ́йствовавый (2), чудодѣ́йствовалъ (3), чудодѣ́йствовати (8), чудодѣ́йствоваху (1), чудодѣ́йствоваше (3), чудодѣ́йствуема (1), чудодѣ́йствуете (6), чудодѣ́йствуетъ (10), чудодѣ́йствуеши (13), чудодѣ́йствуютъ (1), чудодѣ́йствующаго (4), чудодѣ́йствующе (1), чудодѣ́йствующей (1), чудодѣ́йствующему (1), чудодѣ́йствующи (1), чудодѣ́йствующу (1), чудодѣ́йствующую (2), чудодѣ́йствующія (1), чудодѣ́йствуя (23), чудодѣ́йствуяй (13), чудодѣ́йствуєма (1)

рукодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (1)
рукодѣ́йствовавшаго (1)

ѕлодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (5)
ѕлодѣ́йствова (1), ѕлодѣ́йствуетъ (1), ѕлодѣ́йствующе (1), ѕлодѣ́йствующихъ (1), ѕлодѣ́йствующыя (1)

самодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (4)
самодѣ́йствующагѡ (1), самодѣ́йствующему (1), самодѣ́йствующу (1), самодѣ́йствуяй (1)

священнодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (87)
священнодѣ́йствовавши (1), священнодѣ́йствовавъ (4), священнодѣ́йствовалъ (6), священнодѣ́йствовати (17), священнодѣ́йствовать (3), священнодѣ́йствуема (1), священнодѣ́йствуемую (1), священнодѣ́йствуемы (1), священнодѣ́йствуемь (1), священнодѣ́йствуетъ (4), священнодѣ́йствуеши (2), священнодѣ́йствуютъ (3), священнодѣ́йствующа (2), священнодѣ́йствующагѡ (1), священнодѣ́йствующе (1), священнодѣ́йствующее (1), священнодѣ́йствующу (2), священнодѣ́йствующіе (1), священнодѣ́йствуя (7), священнодѣ́йствуяй (1), сщ҃еннодѣ́йствовавъ (3), сщ҃еннодѣ́йствовалъ (2), сщ҃еннодѣ́йствовати (7), сщ҃еннодѣ́йствуемый (1), сщ҃еннодѣ́йствуемь (2), сщ҃еннодѣ́йствуете (1), сщ҃еннодѣ́йствуетъ (2), сщ҃еннодѣ́йствуеши (3), сщ҃еннодѣ́йствующа (1), сщ҃еннодѣ́йствующе (1), сщ҃еннодѣ́йствующыя (2), сщ҃еннодѣ́йствуя (2)

сквернодѣ́йствовати V,ipf V12ov (1)
сквернодѣ́йствуя (1)

чародѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (1)
чародѣ́йствовалъ (1)

содѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (78)
содѣ́йствова (1), содѣ́йствовавшіе (1), содѣ́йствовала (1), содѣ́йствовалъ (1), содѣ́йствовати (7), содѣ́йствоваша (2), содѣ́йствоваше (1), содѣ́йствуема (1), содѣ́йствуемую (1), содѣ́йствуетъ (16), содѣ́йствуеши (1), содѣ́йствуютъ (3), содѣ́йствующагѡ (2), содѣ́йствующе (4), содѣ́йствующее (2), содѣ́йствующей (9), содѣ́йствующею (1), содѣ́йствующими (1), содѣ́йствующимъ (1), содѣ́йствующихъ (1), содѣ́йствующу (12), содѣ́йствующую (3), содѣ́йствующымъ (1), содѣ́йствующій (1), содѣ́йствуя (4)

богосодѣ́йствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бг҃осодѣ́йствуемый (1)

златодѣ́йствовати V V12ov (2)
златодѣ́йствуя (2)

мала́кствовати V,ipf,intr V12ov (1)
рукоблудствовать
мала́кствуеши (1)

бозкрамо́лствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бозкрамо́лствоваша (1)

дря́хлствовати V,ipf,intr V12ov (1)
тужить, скорбеть, печалиться, беспокоиться
дря̂хлствующая (1)

прее́мствовати V,ipf,intr V12ov (1)
прее́мствуютъ (1)

ѡзе́мствовати V,pf,tr V12ov (1)
ѡзе́мствованное (1)

корче́мствовати V,ipf,tr V12ov (4)
корче́мствовати (1), корче́мствуетъ (1), корче́мствующыя (1), корче́мствуя (1)

заи́мствовати V,pf/ipf,tr V12ov (21)
занимать; заимствовать
заи́мствова (3), заи́мствовавшаго (5), заи́мствовавъ (2), заи́мствовавый (3), заи́мствовалъ (1), заи́мствованнѣй (1), заи́мствуетъ (1), заи́мствуй (2), заи́мствуютъ (2), заи́мствующымъ (1)

взаи́мствовати V,ipf,tr V12ov (3)
брать взаймы
взаи́мствуй (3)

страннопріи́мствовати V,ipf V12ov (2)
страннопріи́мствовавша (2)

пои́мствовати V,ipf V12ov (1)
пои́мствовати (1)

лихои́мствовати V,ipf,intr V12ov (12)
заниматься ростовщичеством; брать лишнее; грабить
лихои́мствова (2), лихои́мствовати (2), лихои́мствовахомъ (2), лихои́мствовахъ (2), лихои́мствуемый (1), лихои́мствуютъ (1), лихои́мствующымъ (1), лихои́мствуяй (1)

у́мствовати V,ipf,intr V12ov (5)
у́мствовати (1), у́мствуетъ (1), у́мствующе (3)

безу́мствовати V,ipf,intr V12ov (2)
превозноситься; неистовствовать
безу́мствовати (1), безу́мствуеши (1)

соу́мствовати V,ipf V12ov (1)
соу́мствуемый (1)

тѵра́нствовати V,ipf V12ov (1)
тѷра́нствуетъ (1)

стра́нствовати V,ipf,intr V12ov (47)
стра́нствовавша (3), стра́нствовавшаго (1), стра́нствовавшагѡ (3), стра́нствовавшему (3), стра́нствовавши (2), стра́нствовавый (2), стра́нствовалъ (2), стра́нствовати (5), стра́нствуетъ (8), стра́нствуютъ (1), стра́нствующе (1), стра́нствующи (1), стра́нствующими (1), стра́нствующихъ (4), стра́нствующымъ (6), стра́нствующіе (1), стра́нствуя (3)

состра́нствовати V,ipf V12ov (1)
состра́нствовати (1)

пра́зднствовати V,ipf,intr V12ov (1)
пра́зднствуетъ (1)

предпра́зднствовати V,ipf,intr V12ov (12)
предпра́зднствовати (2), предпра́зднствуетъ (5), предпра́зднствуй (1), предпра́зднствуютъ (1), предпра́зднствующе (1), предпра́зднствующи (1), предпра́зднствующыя (1)

попра́зднствовати V,ipf,intr V12ov (1)
попра́зднствовавше (1)

пе́рвенствовати V,ipf,intr V12ov (48)
пе́рвенствовати (2), пе́рвенствующа (4), пе́рвенствующаго (4), пе́рвенствующагѡ (5), пе́рвенствующая (1), пе́рвенствующему (4), пе́рвенствующими (2), пе́рвенствующихъ (6), пе́рвенствующымъ (5), пе́рвенствующіе (1), пе́рвенствующій (3), пе́рвенствующія (1), пе́рвенствуя (3), пе́рвенствуяй (7)

младе́нствовати V,ipf,intr V12ov (126)
принимать образ младенца; облекаться в плоть
младе́нствова (1), младе́нствовавша (1), младе́нствовавшаго (12), младе́нствовавшему (2), младе́нствовавшу (2), младе́нствовавъ (38), младе́нствовавый (7), младе́нствовати (2), младе́нствуетъ (5), младе́нствуеши (6), младе́нствуйте (3), младе́нствующа (3), младе́нствующагѡ (1), младе́нствующее (1), младе́нствующи (17), младе́нствующихъ (1), младе́нствующу (1), младе́нствующую (7), младе́нствующыя (1), младе́нствующій (0), младе́нствуя (1), млд̑нствовавшаго (2), млд̑нствовавшему (1), млд̑нствовавъ (5), млд̑нствуетъ (3), млд̑нствующи (3)

двоеде́нствовати V,ipf,intr V12ov (4)
двоеде́нствуетъ (3), двоеде́нствующе (1)

благоде́нствовати V,ipf,intr V12ov (3)
счастливо существовать
благоде́нствовати (1), благоде́нствуеши (1), благоде́нствуютъ (1)

долгоде́нствовати V,ipf,intr V12ov (6)
жить долго
долгоде́нствовати (1), долгоде́нствующа (2), долгоде́нствующихъ (3)

блаже́нствовати V,ipf,intr V12ov (1)
блаже́нствуяй (1)

долженствова́ти V,ipf,intr V12ov (62)
до́лженствуемъ (10), до́лженствуетъ (20), до́лженствуютъ (5), до́лженствующе (1), до́лженствующему (1), до́лженствующихъ (1), до́лженствующымъ (1), долженству́емъ (2), долженству́ете (1), долженству́етъ (5), долженству́ютъ (3), долженству́ющагѡ (3), долженству́ющему (2), долженству́ющихъ (2), долженству́ющіе (3), долженству́ющій (2)

тезоиме́нствовати V,ipf,intr V12ov (1)
тезоиме́нствующагѡ (1)

игу́менствовати V,ipf,intr V12ov (1)
быть игуменом
игу́менствуяй (1)

ни́щенствовати V,ipf,intr V12ov (2)
ни́щенствовати (1), ни́щенствующія (1)

свяще́нствовати V,ipf,intr V12ov (30)
свяще́нствова (2), свяще́нствовавша (1), свяще́нствовавъ (4), свяще́нствовалъ (2), свяще́нствованна (1), свяще́нствовати (7), свяще́нствуемыми (1), свяще́нствующа (1), свяще́нствующу (1), свяще́нствующымъ (1), свяще́нствуя (4), сщ҃е́нствуя (5)

ра́знствовати V,ipf,intr V12ov (32)
ра́знствова (3), ра́знствовати (3), ра́знствоваху (1), ра́знствуемъ (1), ра́знствуетъ (17), ра́знствуютъ (2), ра́знствующее (1), ра́знствующыя (2), ра́знствуємая (2)

ко́знствовати V,ipf,tr V12ov (5)
злоумышлять
ко́знствоваше (2), ко́знствуетъ (1), ко́знствующаго (1), ко́знствуя (1)

многоко́знствовати V,ipf,intr V12ov (1)
многоко́знствуютъ (1)

еди́нствовати V,ipf,intr V12ov (6)
єди́нствовати (1), єди́нствуемь (1), єди́нствующа (1), єди́нствующее (1), єди́нствующихъ (2)

во́инствовати V,ipf,intr V12ov (61)
воевать
во́инствовавша (1), во́инствовавшаго (2), во́инствовавше (6), во́инствовавшему (1), во́инствовавшій (1), во́инствовавъ (3), во́инствовалъ (2), во́инствоваше (1), во́инствуемъ (8), во́инствуетъ (4), во́инствуеши (5), во́инствуйте (1), во́инствую (3), во́инствующей (5), во́инствующему (1), во́инствующихъ (4), во́инствующу (1), во́инствующіи (1), во́инствующій (1), во́инствуя (7), во́инствуяй (2), вои́нствуемъ (1)

вво́инствовати V,pf,tr V12ov (1)
вво́инствованный (1)

благово́инствовати V,ipf,intr V12ov (2)
благово́инствующе (1), бл҃гово́инствующе (1)

совоинствова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
совоинствова́вшіи (1)

сво́инствовати V,ipf,intr V12ov (4)
сво́инствующее (2), сво́инствуя (2)

и́стинствовати V,ipf,intr V12ov (29)
говорить правду
и́стинствовавшу (4), и́стинствовати (5), и́стинствуете (1), и́стинствуетъ (3), и́стинствуй (1), и́стинствуютъ (2), и́стинствующа (4), и́стинствующая (1), и́стинствующе (3), и́стинствующее (1), и́стинствующу (1), и́стинствующій (1), и́стинствуя (1), и́стинствуяй (1)

безчи́нствовати V,ipf,intr V12ov (13)
вести беспорядочную жизнь
безчи́нствовавшіе (1), безчи́нствовати (1), безчи́нствуетъ (8), безчи́нствующаго (1), безчи́нствующее (1), безчи́нствующихъ (1)

старѣ́йшинствовати V,ipf,intr V12ov (1)
старѣ́йшинствуя (1)

благоговѣ́инствовати V,ipf,intr V12ov (2)
благоговѣ́инствующихъ (1), бл҃гоговѣ́инствующихъ (1)

благово́нствовати V,ipf,intr V12ov (22)
иметь приятный запах, благоухать
благово́нствуеши (3), благово́нствуютъ (1), благово́нствующа (1), благово́нствующаго (1), благово́нствующее (1), благово́нствующи (2), благово́нствуя (8), бл҃гово́нствуетъ (1), бл҃гово́нствуеши (3), бл҃гово́нствующа (1)

ѡблагово́нствовати V,pf,tr V12ov (8)
ѡблагово́нствоваше (1), ѡблагово́нствуй (1), ѡблагово́нствующее (1), ѡблагово́нствующь (1), ѡблагово́нствуя (2), ѡбл҃гово́нствоваше (1), ѡбл҃гово́нствуя (1)

беззако́нствовати V,ipf,intr V12ov (1)
грешить, переступать закон, в первую очередь Божественный
беззако́нствуетъ (1)

де́мѡнствовати V,ipf,tr V12ov (7)
де́мѡнствуемый (4), де́мѡнствуеміи (1), де́мѡнствуємымъ (2)

со́нствовати V,ipf,intr V12ov (1)
со́нствуеши (1)

архітектѡ́нствовати V,ipf,intr V12ov (2)
быть архитектоном (строителем, архитектором)
архітекто́нствовати (2)

лу́нствовати V,ipf,intr V12ov (1)
страдать лунатизмом
лу́нствуемый (1)

пѣ́стунствовати V,ipf,intr V12ov (2)
пѣ́стунствуемъ (1), пѣ́стунствуяй (1)

кощу́нствовати V,ipf,intr V12ov (1)
кощу́нствовати (1)

благосты́нствовати V,ipf,intr V12ov (1)
благосты́нствующее (1)

пія́нствовати V,ipf,intr V12ov (4)
пія́нствовати (2), пія́нствуетъ (1), пія́нствующе (1)

па́коствовати V,ipf,tr V12ov (1)
па́коствуютъ (1)

плодоно́ствовати V,ipf,intr V12ov (3)
плодоно́сствуетъ (1), плодоно́ствуемъ (1), плодоно́ствуя (1)

му́дроствовати V,ipf,intr V12ov (1)
му́дроствовати (1)

епі́скопствовати V,ipf,intr V12ov (8)
быть епископом
єпс̑копствовавшихъ (2), єпс̑кпствовавшихъ (5), єпі́скопствовавшихъ (1)

ску́пствовати V,ipf V12ov (2)
ску́пствовати (1), ску́пствуй (1)

раболѣ́пствовати V,ipf,tr V12ov (1)
раболѣ́пствуетъ (1)

свирѣ́пствовати V,ipf,intr V12ov (10)
свирѣ́пствовавшаго (1), свирѣ́пствовати (2), свирѣ́пствомъ (2), свирѣ́пствуетъ (2), свирѣ́пствующа (1), свирѣ́пствующую (1), свирѣ́пствуя (1)

кова́рствовати V,ipf,intr V12ov (4)
кова́рствовати (1), кова́рствуетъ (2), кова́рствующіи (1)

да́рствовати V,ipf,tr V12ov (17)
да́рствовати (0), да́рствуетъ (13), да́рствуеши (1), да́рствуйте (1), да́рствующа (1), да́рствующи (1)

ѡбда́рствовати V,pf,tr V12ov (1)
ѡбда́рствованъ (1)

возда́рствовати V,pf,intr V12ov (1)
вернуть, отплатить
возда́рствуй (1)

любода́рствовати V,ipf,tr V12ov (1)
любода́рствуемь (1)

благода́рствовати V,ipf,tr V12ov (2)
благода́рствовалъ (1), благода́рствуя (1)

ца́рствовати V,ipf,intr V12ov (920)
ца́рствова (121), ца́рствовавша (1), ца́рствовавшагѡ (4), ца́рствовавшихъ (3), ца́рствовавшыя (1), ца́рствовавшіи (4), ца́рствовавъ (7), ца́рствовали (2), ца́рствовалъ (9), ца́рствовасте (1), ца́рствовати (94), ца́рствовахъ (4), ца́рствоваша (3), ца́рствоваше (3), ца́рствуемымъ (1), ца́рствуете (13), ца́рствуетъ (38), ца́рствуеши (33), ца́рствуй (13), ца́рствую (8), ца́рствуютъ (8), ца́рствующа (2), ца́рствующаго (6), ца́рствующагѡ (28), ца́рствующая (3), ца́рствующее (4), ца́рствующей (1), ца́рствующему (42), ца́рствующемъ (55), ца́рствующи (8), ца́рствующимъ (2), ца́рствующихъ (45), ца́рствующу (16), ца́рствующую (8), ца́рствующымъ (11), ца́рствующыя (13), ца́рствующь (1), ца́рствующіи (5), ца́рствующій (81), ца́рствуя (3), ца́рствуяй (13), црс̑твовавъ (4), црс̑твовавый (1), црс̑твовалъ (1), црс̑твовати (12), црс̑твуете (5), црс̑твуетъ (11), црс̑твуеши (27), црс̑твуй (18), црс̑твую (13), црс̑твуютъ (3), црс̑твующаго (5), црс̑твующагѡ (21), црс̑твующая (1), црс̑твующе (1), црс̑твующее (2), црс̑твующему (13), црс̑твующемъ (1), црс̑твующи (8), црс̑твующими (2), црс̑твующихъ (4), црс̑твующу (2), црс̑твующую (1), црс̑твующымъ (1), црс̑твующій (6), црс̑твуя (5), црс̑твуяй (34)

соца́рствовати V,ipf,intr V12ov (6)
соца́рствовати (2), соца́рствуетъ (1), соца́рствуеши (1), соца́рствующе (1), соца́рствующи (1)

сца́рствовати V,ipf,intr V12ov (35)
сца́рствовати (1), сца́рствуете (2), сца́рствуетъ (1), сца́рствуеши (8), сца́рствуютъ (1), сца́рствующа (1), сца́рствующаго (4), сца́рствуя (2), сца́рствуяй (1), сцрс̑твовати (2), сцрс̑твуеши (5), сцрс̑твуютъ (2), сцрс̑твующаго (1), сцрс̑твуя (2), сцрс̑твуяй (1), сцс̑ртвовати (1)

восца́рствовати V,pf,intr V12ov (1)
возца́рствую (1)

хра́брствовати V,ipf,intr V12ov (16)
хра́брствовавша (2), хра́брствовавшаго (2), хра́брствовавше (4), хра́брствовавшымъ (3), хра́брствовавъ (1), хра́брствовати (1), хра́брствуя (3)

бо́дрствовати V,ipf,intr V12ov (64)
быть бодрым, не спать
бо́дрствовавъ (1), бо́дрствовали (1), бо́дрствовалъ (3), бо́дрствовати (7), бо́дрствоваше (1), бо́дрствуемъ (1), бо́дрствуетъ (2), бо́дрствуимъ (2), бо́дрствуй (17), бо́дрствуйте (7), бо́дрствуютъ (1), бо́дрствующе (5), бо́дрствующему (1), бо́дрствующи (4), бо́дрствующыя (1), бо́дрствующіи (1), бо́дрствуя (9)

му́дрствовати V,ipf,intr V12ov (202)
му́дрствовавшихъ (1), му́дрствовати (70), му́дрствовахъ (3), му́дрствоваша (1), му́дрствуемъ (9), му́дрствуете (2), му́дрствуетъ (16), му́дрствуеши (2), му́дрствуимъ (3), му́дрствуй (1), му́дрствуйте (9), му́дрствую (1), му́дрствуютъ (4), му́дрствующа (1), му́дрствующе (27), му́дрствующими (2), му́дрствующихъ (14), му́дрствующую (2), му́дрствующымъ (1), му́дрствующыя (8), му́дрствующіи (10), му́дрствуя (5), му́дрствуяй (10)

лжему́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
лжему́дрствующу (1)

велему́дрствовати V,ipf,intr V12ov (8)
высокомудрствовать
велему́дрствовалъ (1), велему́дрствуетъ (2), велему́дрствуй (1), велему́дрствуютъ (1), велему́дрствующе (1), велему́дрствующымъ (1), велему́дрствуя (1)

прему́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
прему́дрствуютъ (1)

любопрему́дрствовати V,ipf,intr V12ov (2)
любопрему́дрствуетъ (1), любопрему́дрствуяй (1)

суему́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
суему́дрствующіи (1)

любому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (26)
философствовать
любому́дрствовати (8), любому́дрствоваша (1), любому́дрствоваше (2), любому́дрствуй (2), любому́дрствуютъ (1), любому́дрствующа (1), любому́дрствующихъ (2), любому́дрствующыя (1), любому́дрствующій (1), любому́дрствуя (5), любому́дрствуяй (2)

правому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
правому́дрствующе (1)

противому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
противому́дрствуяй (1)

благочестивому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бл҃гочестивому́дрствующихъ (1)

благому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (2)
благому́дрствовалъ (1), благому́дрствующихъ (1)

великому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (3)
великому́дрствовати (1), великому́дрствуетъ (2)

высокому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (10)
высокоумствовать; гордиться
высокому́дрствовати (5), высокому́дрствуй (2), высокому́дрствуйте (1), высокому́дрствующіи (1), высокому́дрствуяй (1)

ѕлому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (2)
ѕлому́дрствующихъ (1), ѕлому́дрствующыя (1)

цѣлому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (18)
цѣлому́дрствовавъ (1), цѣлому́дрствовати (7), цѣлому́дрствоваше (3), цѣлому́дрствуемъ (5), цѣлому́дрствуетъ (1), цѣлому́дрствуеши (1)

нецѣлому́дрствовати V,ipf V12ov (1)
нецѣлому́дрствующаго (1)

равному́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
равному́дрствующе (1)

благочестивному́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
благочестивному́дрствующихъ (1)

иному́дрствовати V,ipf,tr V12ov (2)
рассуждать по-монашески
иному́дрствующіе (1), иному́дрствующіи (1)

единому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (2)
єдиному́дрствуй (1), єдиному́дрствующіе (1)

смиренному́дрствовати V,ipf,intr V12ov (19)
смиренному́дрствовавшихъ (1), смиренному́дрствовалъ (1), смиренному́дрствовати (2), смиренному́дрствуетъ (1), смиренному́дрствуй (2), смиренному́дрствующее (1), смиренному́дрствуя (4), смиренному́дрствуяй (2), смиреному́дрствовахъ (2), смиреному́дрствуетъ (1), смиреному́дрствующее (2)

старому́дрствовати V,ipf,intr V12ov (1)
старому́дрствующымъ (1)

сму́дрствовати V,ipf,intr V12ov (4)
сму́дрствовати (1), сму́дрствующе (1), сму́дрствующихъ (1), сму́дрствующіи (1)

нѣ́дрствовати V,ipf,tr V12ov (2)
нѣ́дрствовавши (2)

ѡбезсме́рствовати V,ipf,tr V12ov (1)
ѡбезсме́рствуя (1)

ми́рствовати V,ipf,intr V12ov (13)
ми́рствовати (2), ми́рствуйте (2), ми́рствующа (1), ми́рствующе (1), ми́рствующею (1), ми́рствующихъ (1), ми́рствующымъ (1), ми́рствующыя (2), ми́рствующіи (1), ми́рствуя (1)

спи́рствовати V,ipf,intr V12ov (1)
спи́рствовати (1)

бо́рствовати V,ipf,intr V12ov (2)
бо́рствующи (1), бо́рствуя (1)

противобо́рствовати V,ipf,intr V12ov (11)
противобо́рствовавъ (1), противобо́рствовали (1), противобо́рствовалъ (1), противобо́рствовати (2), противобо́рствуетъ (1), противобо́рствующее (1), противобо́рствующыя (1), противобо́рствуя (3)

богобо́рствовати V,ipf,intr V12ov (2)
бг҃обо́рствовати (1), бг҃обо́рствуя (1)

единобо́рствовати V,ipf,intr V12ov (2)
єдинобо́рствоваше (2)

побо́рствовати V,ipf,intr V12ov (18)
побо́рствовалъ (1), побо́рствовати (1), побо́рствомъ (4), побо́рствуетъ (1), побо́рствуйте (1), побо́рствующа (1), побо́рствующи (2), побо́рствуя (4), побо́рствуяй (3)

предпобо́рствовати V,ipf,intr V12ov (1)
предпобо́рствова (1)

спобо́рствовати V,ipf,intr V12ov (23)
спобо́рствова (1), спобо́рствовавый (1), спобо́рствоваше (1), спобо́рствуете (1), спобо́рствуетъ (1), спобо́рствуй (10), спобо́рствующа (2), спобо́рствующе (1), спобо́рствующему (1), спобо́рствуя (3), спобо́рствуяй (1)

притво́рствовати V,ipf,intr V12ov (1)
притво́рствовали (1)

презо́рствовати V,ipf V12ov (1)
презо́рствовати (1)

позо́рствовати V,ipf,intr V12ov (1)
позо́рствуеми (1)

поко́рствовати V,ipf V12ov (1)
поко́рствовати (1)

упо́рствовати V,ipf,intr V12ov (4)
упо́рствовати (2), упо́рствующихъ (1), упо́рствующыя (1)

ри́торствовати V,ipf,intr V12ov (6)
ри́торствующи (1), ри́торствующимъ (2), ри́торствующій (2), ри́торствуя (1)

хи́трствовати V,ipf V12ov (1)
хи́трствуя (1)

невѣ́рствовати V,ipf,intr V12ov (4)
невѣ́рствовавша (1), невѣ́рствующихъ (1), невѣ́рствующу (1), невѣ́рствующымъ (1)

лицемѣ́рствовати V,ipf,intr V12ov (13)
лицемѣ́рствовавъ (1), лицемѣ́рствовали (1), лицемѣ́рствовати (1), лицемѣ́рствуетъ (7), лицемѣ́рствуй (1), лицемѣ́рствующихъ (1), лицемѣ́рствуяй (1)

благоиску́сствовати V,ipf,intr V12ov (2)
быть очень умелым
благоиску́сствуютъ (1), бл҃гоиску́сствующе (1)

бога́тствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бога́тствуяй (1)

благода́тствовати V,ipf,tr V12ov (1)
делать другим добро, благотворить, благодетельствовать.
бл҃года́тствуй (1)

ѡблагода́тствовати V,pf,tr V12ov (10)
ѡблагода́тствованную (1), ѡблагода́тствованный (2), ѡбл҃года́тствованная (1), ѡбл҃года́тствованное (2), ѡбл҃года́тствованный (2), ѡбл҃годѣ́тельствовавшая (1), ѡбл҃годѣ́тельствованная (1)

ублагода́тствовати V,ipf V12ov (1)
ублагода́тствующему (1)

догма́тствовати V,ipf,intr V12ov (6)
догма́тствовалъ (2), догма́тствующе (2), догма́тствуя (2)

анаѳема́тствовати V,pf/ipf V12ov (7)
предавать анафеме
анаѳема́тствовали (1), анаѳема́тствуемъ (5), анаѳема́тствуетъ (1)

святота́тствовати V,ipf V12ov (1)
святота́тствующихъ (1)

печа́тствовати V,ipf,tr V12ov (3)
запечатлевать
печа́тствуетъ (3)

запеча́тствовати V,ipf,tr V12ov (25)
запечатать; утвердить; связать; скрепить
запеча́тствовавъ (1), запеча́тствовавый (3), запеча́тствовалъ (1), запеча́тствована (6), запеча́тствовани (1), запеча́тствовану (1), запеча́тствованъ (3), запеча́тствующаго (1), запеча́тствуя (1), запеча́тствѡванная (5), запеча́тствѡваннымъ (1), запеча̂тствованная (1)

нище́тствовати V,ipf,intr V12ov (7)
ни́щетствуя (1), нище́тствоваше (1), нище́тствуетъ (2), нище́тствую (1), нище́тствуютъ (1), нище́тствуя (1)

моли́тствовати V,ipf,intr V12ov (2)
моли́тствуй (1), моли́тствуя (1)

суббѡ́тствовати V,ipf,intr V12ov (17)
суббѡ́тствова (1), суббѡ́тствовавшая (1), суббѡ́тствовавше (1), суббѡ́тствовавъ (3), суббѡ́тствовати (4), суббѡ́тствоваша (1), суббѡ́тствуетъ (2), суббѡ́тствуимъ (1), суббѡ́тствуйте (1), суббѡ́тствуя (2)

наготство́вати V,ipf,intr V12ov (1)
наготству́ющымъ (1)

нѣмотствова́ти V,ipf,intr V12ov (4)
нѣ́мотствующими (1), нѣмотству́ющіи (3)

лѣ́потствовати V,ipf,intr V12ov (5)
лѣ́потствуетъ (2), лѣ́потствуя (3)

прелѣ́потствовати V,ipf,intr V12ov (2)
прелѣ́потствовалъ (1), прелѣ́потствуя (1)

прилѣ́потствовати V,ipf,intr V12ov (1)
прилѣ́потствовавъ (1)

слѣпо́тствовати V,ipf,intr V12ov (10)
слѣпо́тствовавшій (1), слѣпотству́ютъ (1), слѣпотству́юще (2), слѣпотству́ющей (2), слѣпотству́ющи (1), слѣпотству́ющій (1), слѣпотству́я (2)

возслѣпотство́вати V,pf,intr V12ov (1)
последовать, держаться чего-л., основываться на чем-л.
возслѣпотству́имъ (1)

сиро́тствовати V,ipf V12ov (2)
сиро́тствующихъ (1), сиро́тствующымъ (1)

чисто́тствовати V,ipf V12ov (4)
чисто́тствовати (1), чисто́тствуеши (1), чисто́тствующимъ (1), чисто́тствующую (1)

похо́тствовати V,ipf,intr V12ov (12)
похотству́емъ (1), похотству́етъ (9), похотству́ющею (1), похотству́я (1)

безсме́ртствовати V,ipf,intr V12ov (1)
быть бессмертным, вечным
безсме́ртствующагѡ (1)

ѡбезсме́ртствовати V,pf,tr V12ov (5)
ѡбезсме́ртствуеши (1), ѡбезсме́ртствующа (1), ѡбезсме́ртствуя (3)

напу́тствовати V,ipf,tr V12ov (2)
напу́тствованный (1), напу́тствовати (1)

благопу́тствовати V,ipf,intr V12ov (1)
благопу́тствуй (1)

сопу́тствовати V,ipf,intr V12ov (7)
сопу́тствовавшіе (1), сопу́тствовати (1), сопу́тствоваху (1), сопу́тствуетъ (4)

спу́тствовати V,ipf V12ov (4)
спу́тствующа (1), спу́тствуяй (2), спу́тьствую (1)

прису́тствовати V,ipf,intr V12ov (47)
прису́тствовавшымъ (1), прису́тствовали (3), прису́тствовалъ (1), прису́тствовати (2), прису́тствовать (2), прису́тствовахъ (1), прису́тствуетъ (11), прису́тствуй (1), прису́тствуютъ (7), прису́тствующая (2), прису́тствующей (1), прису́тствующему (1), прису́тствующихъ (2), прису́тствующу (2), прису́тствующъ (1), прису́тствующымъ (4), прису́тствующіи (2), прису́тствующій (1), прису́тствуя (1), прису́тствуяй (1)

сопрису́тствовати V,ipf,intr V12ov (11)
сопрису́тствоваше (1), сопрису́тствуетъ (2), сопрису́тствуеши (3), сопрису́тствующе (1), сопрису́тствующи (1), сопрису́тствующу (1), сопрису́тствуя (2)

спрису́тствовати V,ipf V12ov (1)
спрису́тствующи (1)

ѡтсу́тствовати V,ipf,intr V12ov (13)
ѿсу́тствуетъ (1), ѿсу́тствующей (1), ѿсу́тствующихъ (1), ѿсу́тствующу (3), ѿсу́тствующъ (1), ѿсу́тствующымъ (1), ѿсу́тствующіе (3), ѿсу́тствуя (2)

любопы́тствовати V,ipf,intr V12ov (4)
любопы́тствовавъ (1), любопы́тствовати (2), любопы́тствуй (1)

привѣ́тствовати V,pf,tr V12ov (10)
привѣ́тствоваста (1), привѣ́тствоваша (1), привѣ́тствоваше (1), привѣ́тствуемъ (1), привѣ́тствуетъ (2), привѣ́тствуй (1), привѣ́тствуйте (1), привѣ́тствуютъ (2)

ѡтвѣ́тствовати V,ipf,tr V12ov (11)
ѿвѣ́тствовали (5), ѿвѣ́тствовати (2), ѿвѣ́тствуемъ (2), ѿвѣ́тствуетъ (1), ѿвѣ́тствующій (1)

соѡтвѣ́тствовати V,ipf V12ov (3)
соѿвѣ́тствуетъ (2), соѿвѣ́тствующимъ (1)

трилѣ́тствовати V,ipf,intr V12ov (25)
трилѣ́тствующая (10), трилѣ́тствующи (2), трилѣ́тствующу (4), трилѣ́тствующую (9)

долголѣ́тствовати V V12ov (2)
жить долго
долголѣ́тствуютъ (2)

многолѣ́тствовати V,ipf,intr V12ov (8)
многолѣ́тствовавъ (1), многолѣ́тствуемъ (1), многолѣ́тствуетъ (1), многолѣ́тствуютъ (3), многолѣ́тствующая (2)

благопрія́тствовати V,ipf,intr V12ov (1)
благопрія́тствующее (1)

па́мятствовати V,ipf,intr V12ov (41)
па́мятствова (2), па́мятствовавшихъ (1), па́мятствовати (6), па́мятствовахъ (1), па́мятствуй (24), па́мятствующе (1), па́мятствующи (1), па́мятствуя (5)

препя́тствовати V,ipf,intr V12ov (11)
препя́тствовавшыя (1), препя́тствовало (1), препя́тствуетъ (6), препя́тствуютъ (2), препя́тствующее (1)

воспрепя́тствовати V,pf,intr V12ov (3)
воспрепя́тствовали (1), воспрепя́тствуетъ (1), воспрепя́тствуютъ (1)

ѡдеся́тствовати V,pf,tr V12ov (13)
взять десятину, дать десятину
ѡдеся́тствова (2), ѡдеся́тствовати (2), ѡдеся́тствуете (4), ѡдеся́тствуетъ (3), ѡдеся́тствую (1), ѡдеся́тствующіи (1)

філосо́фствовати V,ipf V12ov (1)
філосо́фствующіи (1)

сокупе́чствовати V,ipf V12ov (1)
сокупе́чствующіи (1)

ю́ношствовати V,ipf,intr V12ov (2)
ю́ношствуя (2)

благоду́шствовати V,ipf,intr V12ov (16)
быть великодушным, добрым; радоваться
благоду́шствовати (1), благоду́шствуетъ (3), благоду́шствуй (2), благоду́шствуйте (1), благоду́шствую (2), бл҃году́шствовати (1), бл҃году́шствуетъ (3), бл҃году́шствуй (3)

малоду́шствовати V,ipf,intr V12ov (6)
малоду́шствоваше (6)

единоду́шствовати V,ipf,intr V12ov (1)
єдиноду́шствовавше (1)

поспѣ́шствовати V,ipf,intr V12ov (11)
поспѣ́шствующа (1), поспѣ́шствующе (7), поспѣ́шствующу (3)

благопоспѣ́шствовати V,ipf,intr V12ov (2)
помогать, способствовать
бл҃гопоспѣ́шствова (1), бл҃гопоспѣ́шствуй (1)

споспѣ́шствовати V,ipf,intr V12ov (8)
споспѣ́шствуй (1), споспѣ́шствуйте (5), споспѣ́шствующу (2)

сокро́вищствовати V,ipf,intr V12ov (25)
сокро́вищствовалъ (2), сокро́вищствовати (1), сокро́вищствоваша (2), сокро́вищствуетъ (11), сокро́вищствуеши (1), сокро́вищствуютъ (2), сокро́вищствующіи (1), сокро́вищствуя (1), сокро́вищствуяй (4)

немощствова́ти V,ipf,intr V12ov (189)
немощству́емъ (4), немощству́етъ (8), немощству́ю (5), немощству́ютъ (1), немощству́юща (4), немощству́ющаго (1), немощству́ющему (2), немощству́ющихъ (58), немощству́ющу (3), немощству́ющую (7), немощству́ющымъ (5), немощству́ющыя (9), немощству́ющіи (62), немощству́ющія (1), немощству́я (1), немощству́яй (17), немѡщству́ющая (1)

помощствова́ти V,ipf,intr V12ov (2)
помощству́я (2)

вспомощствова́ти V,pf,tr V12ov (1)
помочь
вспомощству́ема (1)

нача́льствовати V,ipf,intr V12ov (112)
нача́лствова (1), нача́лствовати (1), нача́лствоваша (1), нача́лствуеши (1), нача́лствуютъ (1), нача́лствующымъ (5), нача́лствующіи (2), нача́лствуяй (4), нача́льствовавшыя (3), нача́льствовати (11), нача́льствовать (1), нача́льствуемо (3), нача́льствуемы (1), нача́льствуемые (1), нача́льствуемый (2), нача́льствуемыхъ (1), нача́льствуемь (2), нача́льствуетъ (8), нача́льствуютъ (3), нача́льствующа (1), нача́льствующаго (1), нача́льствующагѡ (3), нача́льствующе (1), нача́льствующее (2), нача́льствующему (1), нача́льствующимъ (1), нача́льствующихъ (8), нача́льствующу (1), нача́льствующымъ (18), нача́льствующыя (3), нача́льствующіе (2), нача́льствующіи (2), нача́льствующій (1), нача́льствуя (2), нача́льствуяй (10), нача́льствуємымъ (1), нача́льствуємыя (2)

преднача́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
преднача́льствующагѡ (1)

военача́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
военача́льствовати (1)

вознача́льствовати V,pf,intr V12ov (1)
вознача́льствуетъ (1)

единонача́льствовати V V12ov (16)
єдинонача́льствуетъ (4), єдинонача́льствующу (12)

священнонача́льствовати V,ipf V12ov (1)
сщ҃еннонача́льствовавъ (1)

до́бльствовати V,ipf,intr V12ov (10)
быть твердым в добродетели
до́бльствовавша (3), до́бльствовавше (1), до́бльствовавши (2), до́бльствовавшую (2), до́бльствовавъ (1), до́бльствоваша (1)

гада́тельствовати V,ipf,intr V12ov (5)
гада́тельствуетъ (2), гада́тельствующему (1), гада́тельствуя (2)

предгада́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
предгада́тельствуетъ (1)

сострада́тельствовати V,ipf V12ov (1)
сострада́тельствовавъ (1)

благода́тельствовати V,ipf,tr V12ov (1)
бл҃года́телствуя (1)

ѡблагода́тельствовати V,pf,tr V12ov (1)
ѡблагода́тельствуй (1)

предсѣда́тельствовати V,ipf,intr V12ov (9)
предводи́телствующу (1), предводи́телствуя (1), предсѣда́телствуяй (1), предсѣда́тельствовавша (2), предсѣда́тельствуетъ (1), предсѣда́тельствующему (1), предсѣда́тельствующій (2)

стяжа́тельствовати V,ipf V12ov (2)
стяжа́тельствовати (1), стяжа́тельствуетъ (1)

нестяжа́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
нестяжа́тельствуетъ (1)

доброжела́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
доброжела́телствующымъ (1)

предста́тельствовати V,ipf,intr V12ov (83)
предста́тельствова (1), предста́тельствовалъ (2), предста́тельствовати (8), предста́тельствуеши (9), предста́тельствуй (12), предста́тельствуйте (1), предста́тельствуютъ (2), предста́тельствующагѡ (1), предста́тельствующая (14), предста́тельствующе (4), предста́тельствующему (1), предста́тельствующи (15), предста́тельствующіи (1), предста́тельствуя (12)

благоѡби́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
благоѡби́тельствовалъ (1)

прави́тельствовати V,ipf,intr V12ov (61)
прави́тельствующагѡ (5), прави́тельствующему (7), прави́тельствующемъ (31), прави́тельствующій (18)

покрови́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
покрови́тельствуетъ (1)

предводи́тельствовати V,ipf,intr V12ov (8)
предводи́телствуетъ (2), предводи́тельствовавъ (2), предводи́тельствуетъ (4)

путеводи́тельствовати V,ipf,intr V12ov (3)
путеводи́тельствовати (1), путеводи́тельствующая (1), путеводи́тєльствующая (1)

жи́тельствовати V,ipf,intr V12ov (152)
жи́телствовали (1), жи́телствовати (3), жи́телствовахъ (1), жи́телствуемъ (1), жи́телствуйте (2), жи́телствуютъ (1), жи́тельствовавшаго (1), жи́тельствовавше (7), жи́тельствовавши (2), жи́тельствовавшыя (2), жи́тельствовавшіи (1), жи́тельствовавъ (9), жи́тельствовалъ (5), жи́тельствовасте (1), жи́тельствовати (21), жи́тельствовахомъ (1), жи́тельствовахъ (1), жи́тельствоваша (1), жи́тельствоваше (1), жи́тельствуемъ (1), жи́тельствуете (4), жи́тельствуетъ (21), жи́тельствуеши (3), жи́тельствуимъ (2), жи́тельствуйте (7), жи́тельствуютъ (11), жи́тельствующаго (1), жи́тельствующе (3), жи́тельствующему (1), жи́тельствующихъ (5), жи́тельствующу (1), жи́тельствующыя (4), жи́тельствующіи (2), жи́тельствующій (1), жи́тельствуя (17), жи́тельствуяй (6)

общежи́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
ѻбщежи́телствоваше (1)

сожи́тельствовати V,ipf,intr V12ov (25)
сожи́телствующая (1), сожи́телствующи (2), сожи́телствующь (1), сожи́тельствовавшему (1), сожи́тельствованія (1), сожи́тельствовати (4), сожи́тельствуемъ (1), сожи́тельствуетъ (1), сожи́тельствующа (1), сожи́тельствующая (4), сожи́тельствующе (1), сожи́тельствующихъ (1), сожи́тельствующую (2), сожи́тельствующымъ (1), сожи́тельствуя (2), сожи́тельствуяй (1)

домострои́тельствовати V,ipf,tr V12ov (1)
домострои́тельствующій (1)

власти́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
власти́тельствовати (1)

святи́тельствовати V,ipf V12ov (2)
ст҃и́тельствовалъ (1), ст҃и́тельствующе (1)

первосвяти́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
первосвяти́тельствуя (1)

рачи́тельствовати V,ipf,intr V12ov (15)
рачи́тельствуема (1), рачи́тельствуемаго (1), рачи́тельствуемо (1), рачи́тельствуемое (4), рачи́тельствуетъ (1), рачи́тельствуеши (1), рачи́тельствуй (1), рачи́тельствующіи (1), рачи́тельствуяй (2), рачи́тельствуєма (1), рачи́тельствуємая (1)

мучи́тельствовати V,ipf,tr V12ov (10)
мучи́телствующихъ (1), мучи́тельствуема (1), мучи́тельствуемаго (1), мучи́тельствуеми (1), мучи́тельствуетъ (1), мучи́тельствующа (1), мучи́тельствующаго (1), мучи́тельствующихъ (1), мучи́тельствующую (1), мучи́тельствующія (1)

умучи́тельствовати V,pf,tr V12ov (1)
умучи́тельствовавши (1)

вла́стельствовати V,ipf,intr V12ov (2)
вла́стелствовати (1), вла́стелствуеши (1)

дѣ́тельствовати V,ipf,intr V12ov (3)
дѣ́тельствуя (3)

свидѣ́тельствовати V,ipf,intr V12ov (509)
свидѣ́телствова (12), свидѣ́телствовавшимъ (1), свидѣ́телствовавъ (1), свидѣ́телствовалъ (2), свидѣ́телствовани (1), свидѣ́телствованъ (5), свидѣ́телствовати (3), свидѣ́телствоваху (2), свидѣ́телствовахъ (1), свидѣ́телствоваша (1), свидѣ́телствоваше (2), свидѣ́телствуема (2), свидѣ́телствуемъ (5), свидѣ́телствуемый (1), свидѣ́телствуете (4), свидѣ́телствуетъ (17), свидѣ́телствуеши (1), свидѣ́телствуй (1), свидѣ́телствую (10), свидѣ́телствуютъ (8), свидѣ́телствующе (1), свидѣ́телствующемъ (1), свидѣ́телствующею (1), свидѣ́телствующи (1), свидѣ́телствующу (1), свидѣ́телствующымъ (1), свидѣ́телствующіи (2), свидѣ́телствующія (1), свидѣ́телствуя (5), свидѣ́телствуяй (7), свидѣ́телствѡваны (1), свидѣ́тельствова (20), свидѣ́тельствовавша (1), свидѣ́тельствовавше (1), свидѣ́тельствовавшимъ (1), свидѣ́тельствовавъ (7), свидѣ́тельствовалъ (3), свидѣ́тельствована (2), свидѣ́тельствовани (1), свидѣ́тельствованна (6), свидѣ́тельствованнагѡ (5), свидѣ́тельствованное (2), свидѣ́тельствованный (6), свидѣ́тельствовано (3), свидѣ́тельствовану (2), свидѣ́тельствованъ (17), свидѣ́тельствованы (2), свидѣ́тельствовати (7), свидѣ́тельствовать (1), свидѣ́тельствоваху (4), свидѣ́тельствовахъ (2), свидѣ́тельствоваша (6), свидѣ́тельствоваше (36), свидѣ́тельствомъ (16), свидѣ́тельствуема (8), свидѣ́тельствуемо (1), свидѣ́тельствуемой (1), свидѣ́тельствуему (7), свидѣ́тельствуемую (2), свидѣ́тельствуемъ (12), свидѣ́тельствуемы (1), свидѣ́тельствуемые (1), свидѣ́тельствуемый (3), свидѣ́тельствуемыхъ (2), свидѣ́тельствуемыя (1), свидѣ́тельствуемь (4), свидѣ́тельствуете (6), свидѣ́тельствуетъ (58), свидѣ́тельствуеши (2), свидѣ́тельствуимъ (1), свидѣ́тельствуй (1), свидѣ́тельствуйте (6), свидѣ́тельствую (13), свидѣ́тельствуютъ (25), свидѣ́тельствующа (3), свидѣ́тельствующая (1), свидѣ́тельствующе (1), свидѣ́тельствующее (2), свидѣ́тельствующему (3), свидѣ́тельствующемъ (1), свидѣ́тельствующи (1), свидѣ́тельствующихъ (4), свидѣ́тельствующу (3), свидѣ́тельствующую (1), свидѣ́тельствующъ (2), свидѣ́тельствующымъ (1), свидѣ́тельствующыя (7), свидѣ́тельствующь (9), свидѣ́тельствующя (4), свидѣ́тельствующіе (1), свидѣ́тельствующіи (2), свидѣ́тельствующія (1), свидѣ́тельствуя (31), свидѣ́тельствуяй (16), свидѣ́тельствѡванныя (2), свидѣ́тєлствующая (1), свидѣ́тєльствующая (2), свидѣ̂тельствующая (2)

засвидѣ́тельствовати V,pf,tr V12ov (74)
засвидѣ́телствова (7), засвидѣ́телствовавше (1), засвидѣ́телствовалъ (3), засвидѣ́телствовати (3), засвидѣ́телствовахомъ (1), засвидѣ́телствоваху (1), засвидѣ́телствовахъ (8), засвидѣ́телствоваша (1), засвидѣ́телствоваше (2), засвидѣ́телствуетъ (1), засвидѣ́телствуеши (1), засвидѣ́телствуй (5), засвидѣ́телствуйте (1), засвидѣ́телствую (11), засвидѣ́телствуютъ (1), засвидѣ́телствуя (4), засвидѣ́тельствова (3), засвидѣ́тельствовавше (1), засвидѣ́тельствовавый (1), засвидѣ́тельствовали (1), засвидѣ́тельствовано (2), засвидѣ́тельствовати (3), засвидѣ́тельствовахомъ (1), засвидѣ́тельствоваше (1), засвидѣ́тельствуетъ (1), засвидѣ́тельствуй (1), засвидѣ́тельствую (4), засвидѣ́тельствуютъ (1), засвидѣ́тельствуя (3)

созасвидѣ́тельствовати V,ipf V12ov (1)
созасвидѣ́тельствовати (1)

предсвидѣ́тельствовати V,ipf,intr V12ov (2)
предсвидѣ́тельствующъ (1), предсвидѣ́тельствующь (1)

лжесвидѣ́тельствовати V,ipf,tr V12ov (10)
лжесвидѣ́телствоваху (2), лжесвидѣ́телствуеши (2), лжесвидѣ́телствуй (2), лжесвидѣ́тельствовалъ (1), лжесвидѣ́тельствуеши (2), лжесвидѣ́тельствуй (1)

возсвидѣ́тельствовати V,pf,tr V12ov (1)
возсвидѣ́телствуютъ (1)

присвидѣ́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
присвидѣ́тельствуетъ (1)

ѡсвидѣ́тельствовати V,pf,tr V12ov (1)
ѡсвидѣ́телствовавшымъ (1)

сосвидѣ́тельствовати V,pf,tr V12ov (7)
сосвидѣ́телствую (1), сосвидѣ́телствующу (1), сосвидѣ́тельствуютъ (1), сосвидѣ́тельствующа (1), сосвидѣ́тельствующу (3)

благодѣ́тельствовати V,ipf,tr V12ov (71)
благотворить
благодѣ́телствовани (2), благодѣ́телствующихъ (1), благодѣ́тельствовани (27), благодѣ́тельствовану (1), благодѣ́тельствовати (1), благодѣ́тельствуема (1), благодѣ́тельствуеми (1), благодѣ́тельствуемо (1), благодѣ́тельствуеміи (1), благодѣ́тельствуетъ (1), благодѣ́тельствуя (5), бл҃годѣ́телствующагѡ (1), бл҃годѣ́тельствовалъ (2), бл҃годѣ́тельствовани (15), бл҃годѣ́тельствовати (1), бл҃годѣ́тельствуеши (1), бл҃годѣ́тельствуютъ (1), бл҃годѣ́тельствующа (1), бл҃годѣ́тельствующаго (2), бл҃годѣ́тельствуя (4), бл҃годѣ́тельствуяй (1)

возблагодѣ́тельствовати V,pf,tr V12ov (1)
возблагодѣ́тельствовалъ (1)

ѡблагодѣ́тельствовати V,pf,tr V12ov (10)
ѡблагодѣ́тельствова (2), ѡблагодѣ́тельствовавый (1), ѡблагодѣ́тельствовано (1), ѡблагодѣ́тельствованъ (4), ѡблагодѣ́тельствовати (2)

содѣ́тельствовати V,ipf,intr V12ov (15)
содѣ́тельствовавый (7), содѣ́тельствовалъ (1), содѣ́тельствована (1), содѣ́тельствованныхъ (1), содѣ́тельствуетъ (1), содѣ́тельствующа (1), содѣ́тельствуя (3)

настоя́тельствовати V,ipf,intr V12ov (1)
настоя́телствовати (1)

первостоя́тельствовати V,ipf,intr V12ov (3)
первостоя́тельствующихъ (3)

преше́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
преше́льствовавшая (1)

прише́льствовати V,ipf,intr V12ov (17)
прише́лствова (2), прише́лствоваша (2), прише́льствова (2), прише́льствоваша (2), прише́льствующа (1), прише́льствующи (1), прише́льствующихъ (2), прише́льствуяй (5)

ѡтше́льствовати V,ipf,intr V12ov (6)
ѿше́льствовавый (1), ѿше́льствовати (2), ѿше́льствующихъ (3)

изѡби́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
изѡби́лствовати (1)

благоизоби́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бл҃гоизъ̑ѻби́льствующя (1)

благоѡби́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
бл҃гоѡби́льствовалъ (1)

корми́льствовати V,ipf,tr V12ov (2)
править; руководить
корми́льствовавша (1), корми́льствуй (1)

наси́льствовати V,ipf,tr V12ov (34)
наси́лствовалъ (1), наси́лствовахъ (1), наси́лствоваша (1), наси́лствуй (1), наси́льствовати (2), наси́льствуеми (1), наси́льствуемъ (10), наси́льствуетъ (2), наси́льствуйте (1), наси́льствующе (1), наси́льствующихъ (4), наси́льствующо (1), наси́льствующымъ (1), наси́льствующыя (6), наси́льствующіи (1)

равноси́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
равноси́льствующую (1)

ѡзе́мльствовати V,pf,tr V12ov (2)
ѡзе́мльствовавшая (1), ѡзе́мльствованное (1)

дово́льствовати V,ipf,intr V12ov (2)
дово́льствуеми (1), дово́льствуемы (1)

самодово́льствовати V,ipf V12ov (1)
самодово́льствовавъ (1)

разглаго́льствовати V,ipf,intr V12ov (9)
разглаго́льствовати (1), разглаго́льствуетъ (3), разглаго́льствуеши (1), разглаго́льствуютъ (1), разглаго́льствующе (1), разглаго́льствующу (1), разглаго́льствуя (1)

предразглаго́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
предразглаго́льствуя (1)

изглаго́льствовати V,ipf,tr V12ov (2)
сказать
изглаго́льствуетъ (1), изгл҃го́льствуетъ (1)

крамо́льствовати V,ipf,intr V12ov (4)
бунтовать
крамо́льствуетъ (1), крамо́льствуютъ (1), крамо́льствующе (1), крамо́льствующей (1)

посо́льствовати V,ipf,intr V12ov (4)
посо́лствуемъ (1), посо́лствую (1), посо́льствуемъ (1), посо́льствую (1)

плачево́пльствовати V,ipf,intr V12ov (1)
плачево́пльствуя (1)

ку́пльствовати V,ipf,tr V12ov (1)
ку́пльствовавъ (1)

земледѣ́льствовати V,ipf,intr V12ov (1)
земледѣ́льствуя (1)

порукодѣ́льствовати V,pf,intr V12ov (1)
порукодѣ́льствуй (1)

смѣ́льствовати V,ipf V12ov (1)
смѣ́льствуеши (1)

да́ньствовати V,ipf,intr V12ov (2)
да́ньствуеши (2)

предвѣствова́ти V,pf,intr V12ov (1)
предвѣству́етъ (1)

извѣствова́ти V,ipf,tr V12ov (94)
объявлять; оглашать; удостоверять
извѣ́ствова (1), извѣ́ствовавшій (1), извѣ́ствовавъ (1), извѣ́ствовани (2), извѣ́ствованна (2), извѣ́ствованнагѡ (1), извѣ́ствованно (1), извѣ́ствованное (1), извѣ́ствованномъ (1), извѣ́ствованною (1), извѣ́ствованную (2), извѣ́ствованныхъ (2), извѣ́ствованныя (1), извѣ́ствованъ (2), извѣ́ствовати (2), извѣ́ствоваше (27), извѣ́ствуемь (1), извѣствова́ное (1), извѣству́ема (2), извѣству́еми (1), извѣству́емое (1), извѣству́етъ (8), извѣству́еши (3), извѣству́ютъ (2), извѣству́юще (3), извѣству́ющъ (3), извѣству́ющыя (1), извѣству́ющь (1), извѣству́ющій (2), извѣству́я (12), извѣству́яй (4), извѣству̂ющая (1)

произвѣствова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
произвѣству́ющь (1)

благовѣствова́ти V,ipf,tr V12ov (238)
возвещать доброе; проповедовать добрую весть
благовѣствова̀ (3), благовѣствова́вшими (3), благовѣствова́лъ (1), благовѣствова́ни (1), благовѣствова́нный (2), благовѣствова́но (2), благовѣствова́ти (1), благовѣствова́ше (6), благовѣствова̂вша (1), благовѣству́емъ (2), благовѣству́еміи (1), благовѣству́етъ (22), благовѣству́й (6), благовѣству́ю (12), благовѣству́ютъ (5), благовѣству́юща (1), благовѣству́ющагѡ (2), благовѣству́юще (12), благовѣству́ющему (1), благовѣству́ющихъ (6), благовѣству́ющу (4), благовѣству́ющымъ (5), благовѣству́я (9), благовѣству́яй (9), благовѣству̂юща (3), бл҃говѣствова̀ (2), бл҃говѣствова́вшагѡ (1), бл҃говѣствова́ни (1), бл҃говѣствова́ста (1), бл҃говѣствова́ху (5), бл҃говѣствова́ше (6), бл҃говѣству́емъ (4), бл҃говѣству́етъ (27), бл҃говѣству́еши (1), бл҃говѣству́й (15), бл҃говѣству́ю (6), бл҃говѣству́ютъ (2), бл҃говѣству́юща (2), бл҃говѣству́юще (5), бл҃говѣству́ющей (4), бл҃говѣству́ющему (2), бл҃говѣству́ющу (2), бл҃говѣству́ющымъ (3), бл҃говѣству́ющыя (1), бл҃говѣству́ющіи (1), бл҃говѣству́я (12), бл҃говѣству́яй (15)

повѣствова́ти V,ipf,tr V12ov (34)
повѣствова̀ (4), повѣствова́ти (5), повѣствова́ша (1), повѣствова́ше (1), повѣству́емое (1), повѣству́емыхъ (1), повѣству́етъ (14), повѣству́ютъ (1), повѣству́юща (1), повѣству́ющу (3), повѣству́ющъ (1), повѣству́я (1)

предповѣство́вати V,ipf,tr V12ov (5)
предповѣству́етъ (5)

священноповѣствова́ти V,ipf V12ov (1)
священноповѣствова́лъ (1)

священнодѣ́ствовати V,ipf V12ov (1)
священнодѣ́ствовалъ (1)

волхвова́ти V,ipf,intr V12ov (22)
чародейство, прорицание
волхвова́ти (2), волхвова́ху (3), волхву́етъ (1), волхву́ющи (2), волхву́ющихъ (2), волхву́ющіе (3), волхву́ющіи (3), волхву́я (5), волхву́яй (1)

утробоволхвова́ти V,ipf V12ov (1)
утробоволхву́яй (1)

поволхво́вати V,pf,intr V12ov (1)
поволхву́й (1)

ѡболгова́ти V,ipf V12ov (2)
ѡболгова́ти (1), ѡболгу́яй (1)

неду́говати V,ipf,intr V12ov (219)
неду́говавша (2), неду́говавше (2), неду́говавшее (5), неду́говавшихъ (1), неду́говавшую (6), неду́говавшыя (8), неду́говавъ (5), неду́гуемъ (2), неду́гуетъ (10), неду́гуеши (3), неду́гую (1), неду́гуютъ (1), неду́гующа (11), неду́гующаго (7), неду́гующагѡ (6), неду́гующая (1), неду́гующе (2), неду́гующее (2), неду́гующей (1), неду́гующему (5), неду́гующихъ (49), неду́гующую (13), неду́гующымъ (44), неду́гующыя (17), неду́гующіи (4), неду́гующій (1), неду́гующія (1), неду́гуя (5), неду́гуяй (3), неду̂гующая (1)

вознеду́говати V,pf,intr V12ov (1)
вознеду́говавъ (1)

состя́говати V,ipf V12ov (1)
состя́говати (1)

прикла́довати V,ipf,tr V12ov (2)
прикла́довати (2)

ра́довати V,ipf,tr V12ov (71)
ра́дованною (62), ра́дованнымъ (6), ра́доваше (1), ра́дующымъ (1), ра́дуя (1)

ѡбра́довати V,pf,tr V12ov (212)
ѡбра́довавшая (3), ѡбра́довавши (1), ѡбра́довани (1), ѡбра́дованная (170), ѡбра́дованно (1), ѡбра́дованную (14), ѡбра́дованный (3), ѡбра́дованныя (2), ѡбра́дованнѡ (3), ѡбра́дованнѣй (8), ѡбра́довано (1), ѡбра́дованъ (2), ѡбра́дуй (2), ѻбра́дованная (1)

возра́довати V,pf,tr V12ov (5)
возра́довавшая (1), возра́довала (1), возра́дованно (1), возра́довати (2)

подукра́довати V,ipf,tr V12ov (1)
подукра́дуему (1)

пора́довати V,pf,tr V12ov (2)
пора́дуютъ (2)

доса́довати V,ipf,intr V12ov (1)
доса́довати (1)

непра́вдовати V,ipf,intr V12ov (41)
непра́вдова (3), непра́вдовавша (4), непра́вдовавшему (1), непра́вдовати (3), непра́вдовахомъ (20), непра́вдовахъ (1), непра́вдоваша (2), непра́вдую (2), непра́вдуютъ (1), непра́вдующа (4)

вознепра́вдовати V,pf,intr V12ov (1)
вознепра́вдую (1)

ѡнепра́вдовати V,pf,tr V12ov (2)
оклеветать
ѡнепра́вдовалъ (1), ѡнепра́вдованъ (1)

умовре́довати V,ipf V12ov (1)
умовре́дуете (1)

враждова́ти V,ipf,intr V12ov (73)
иметь злобу, негодовать, сердиться
враждова́вшему (1), враждова́въ (3), враждова́ти (3), враждова́ху (4), враждова́ше (2), вражду́етъ (8), вражду́еши (1), вражду́й (3), вражду́йте (1), вражду́ютъ (2), вражду́ющаго (2), вражду́ющему (1), вражду́ющихъ (15), вражду́ющымъ (8), вражду́ющыя (11), вражду́ющіи (3), вражду́я (4), вражду́яй (1)

совраждо́вати V,ipf V12ov (1)
совражду́ютъ (1)

ѡбуздова́ти V,ipf,tr V12ov (13)
ѡбуздова́етъ (2), ѡбуздова́ти (8), ѡбуздова́ющая (1), ѡбуздова́ющи (1), ѡбуздова́я (1)

зави́довати V,ipf,intr V12ov (1)
зави́дуетъ (1)

негодова́ти V,ipf,intr V12ov (56)
негодова̀ (14), негодова́вша (1), негодова́вше (1), негодова́лъ (2), негодова́ти (2), негодова́ху (3), негодова́хъ (4), негодова́ша (6), негоду́етъ (8), негоду́ютъ (1), негоду́юще (1), негоду́ющыя (1), негоду́я (8), негоду́яй (4)

вознегодова́ти V,pf,intr V12ov (41)
вознегодова̀ (3), вознегодова́лъ (1), вознегодова́хъ (1), вознегоду́ете (1), вознегоду́етъ (35)

припло́довати V,ipf,tr V12ov (2)
припло́доваше (2)

ѡбнаро́довати V,pf,tr V12ov (3)
ѡбнаро́довати (3)

милосе́рдовати V,ipf,intr V12ov (40)
милосе́рдова (7), милосе́рдовавши (8), милосе́рдовавъ (4), милосе́рдовати (1), милосе́рдуйте (1), милосе́рдую (3), милосе́рдуя (2), млс̑рдова (5), млс̑рдовавши (5), млс̑рдовавъ (4)

возмилосе́рдовати V,pf,intr V12ov (1)
возмилосе́рдовавъ (1)

ѡбѣ́довати V,ipf,intr V12ov (9)
ѡбѣ́доваше (2), ѡбѣ́дуетъ (1), ѡбѣ́дуйте (3), ѡбѣ́дуя (1), ѻбѣ́дуетъ (1), ѻбѣ́дуимъ (1)

соѡбѣ́довати V,ipf V12ov (1)
соѡбѣ́довати (1)

извѣ́довати V,ipf,tr V12ov (2)
извѣ́доваяй (1), извѣ́дывати (1)

повѣ́довати V,ipf,tr V12ov (8)
повѣ́дуете (1), повѣ́дуетъ (4), повѣ́дуя (3)

заповѣ́довати V,ipf,tr V12ov (13)
заповѣ́дуеми (1), заповѣ́дуетъ (6), заповѣ́дую (2), заповѣ́дующа (1), заповѣ́дующему (1), заповѣ́дуя (1), заповѣ́дуємая (1)

приповѣ́довати V,ipf,tr V12ov (5)
приповѣ́дуетъ (4), приповѣ́дуя (1)

проповѣ́довати V,ipf,tr V12ov (298)
проповѣ́дуема (1), проповѣ́дуемо (1), проповѣ́дуемое (1), проповѣ́дуемъ (61), проповѣ́дуемый (5), проповѣ́дуемь (1), проповѣ́дуетъ (66), проповѣ́дуеши (13), проповѣ́дуй (11), проповѣ́дуйте (5), проповѣ́дую (24), проповѣ́дуютъ (13), проповѣ́дующе (1), проповѣ́дующему (1), проповѣ́дующи (2), проповѣ́дующихъ (1), проповѣ́дующую (1), проповѣ́дуя (80), проповѣ́дуяй (10)

предпроповѣ́довати V,ipf,tr V12ov (4)
предпроповѣ́дуетъ (3), предпроповѣ́дуя (1)

благопроповѣ́довати V,pf,intr V12ov (1)
благопроповѣ́дуя (1)

воспроповѣ́довати V,pf,tr V12ov (4)
возпроповѣ́дуяй (1), воспроповѣ́дуяй (3)

исповѣ́довати V,ipf,tr V12ov (306)
открыто выражать свою веру
исповѣ́довати (3), исповѣ́доваху (2), исповѣ́доваше (1), исповѣ́дуемъ (178), исповѣ́дуемый (1), исповѣ́дуете (1), исповѣ́дуетъ (42), исповѣ́дуеши (2), исповѣ́дуй (1), исповѣ́дую (36), исповѣ́дуютъ (15), исповѣ́дующаго (1), исповѣ́дующе (2), исповѣ́дующи (1), исповѣ́дующими (1), исповѣ́дующихъ (1), исповѣ́дующую (1), исповѣ́дующымъ (1), исповѣ́дующыя (1), исповѣ́дующій (1), исповѣ́дуя (13), исповѣ́дуяй (1)

слѣ́довати V,ipf,intr V12ov (66)
слѣ́довали (1), слѣ́довало (2), слѣ́довати (6), слѣ́довать (3), слѣ́дуетъ (10), слѣ́дую (1), слѣ́дуютъ (1), слѣ́дующагѡ (2), слѣ́дующе (1), слѣ́дующее (6), слѣ́дующей (2), слѣ́дующему (2), слѣ́дующемъ (2), слѣ́дующими (2), слѣ́дующимъ (3), слѣ́дующихъ (3), слѣ́дующую (1), слѣ́дующыя (5), слѣ́дующіи (1), слѣ́дующій (1), слѣ́дующія (1), слѣ́дуя (8), слѣ̂дующая (2)

наслѣ́довати V,ipf,tr V12ov (294)
наслѣ́дова (15), наслѣ́довавша (1), наслѣ́довавшаго (2), наслѣ́довавшагѡ (1), наслѣ́довавше (6), наслѣ́довавши (5), наслѣ́довавшихъ (1), наслѣ́довавшыя (1), наслѣ́довавшіи (4), наслѣ́довавъ (12), наслѣ́довавый (1), наслѣ́довала (18), наслѣ́довали (1), наслѣ́довалъ (88), наслѣ́довасте (40), наслѣ́довати (29), наслѣ́доваху (1), наслѣ́довахъ (4), наслѣ́доваша (17), наслѣ́дуемъ (9), наслѣ́дуете (4), наслѣ́дуетъ (1), наслѣ́дуеши (2), наслѣ́дуй (1), наслѣ́дуйте (16), наслѣ́дую (4), наслѣ́дуютъ (3), наслѣ́дующе (1), наслѣ́дующыя (2), наслѣ́дуя (3), наслѣ́дуяй (1)

унаслѣ́довати V,pf,tr V12ov (17)
унаслѣ́довавшая (1), унаслѣ́довавый (1), унаслѣ́довалъ (2), унаслѣ́довати (7), унаслѣ́дуемъ (5), унаслѣ́дую (1)

преслѣ́довати V,ipf,tr V12ov (1)
преслѣ́дова (1)

изслѣ́довати V,pf,tr V12ov (24)
изслѣ́дова (2), изслѣ́довавшымъ (1), изслѣ́довали (1), изслѣ́довалъ (4), изслѣ́довано (2), изслѣ́дованы (1), изслѣ́довати (4), изслѣ́дуемо (1), изслѣ́дуетъ (1), изслѣ́дуй (3), изслѣ́дуютъ (1), изслѣ́дуя (2), изслѣ́дуяй (1)

возслѣ́довати V,pf,intr V12ov (20)
последовать, держаться чего-л., основываться на чем-л.
возслѣ́дова (2), возслѣ́довавшіи (1), возслѣ́довалъ (1), возслѣ́довати (1), возслѣ́дуемъ (3), возслѣ́дующе (4), возслѣ́дующымъ (2), возслѣ́дующіи (2), возслѣ́дуя (4)

вослѣ́довати V,pf,intr V12ov (3)
вослѣ́довати (1), вослѣ́дующая (1), вослѣ́дуя (1)

не+послѣ́довати V,pf,intr (1)
непослѣ́довано (1)

послѣ́довати V,pf,intr V12ov (1119)
послѣ́дова (30), послѣ́довавша (2), послѣ́довавшагѡ (1), послѣ́довавше (12), послѣ́довавшее (1), послѣ́довавшему (4), послѣ́довавши (6), послѣ́довавшихъ (2), послѣ́довавшу (3), послѣ́довавшымъ (4), послѣ́довавшыя (3), послѣ́довавшіе (1), послѣ́довавшіи (10), послѣ́довавъ (37), послѣ́довавый (3), послѣ́довала (55), послѣ́довали (6), послѣ́довало (4), послѣ́довалъ (296), послѣ́довано (1), послѣ́довасте (13), послѣ́довати (80), послѣ́довахомъ (1), послѣ́доваху (7), послѣ́довахъ (2), послѣ́доваша (38), послѣ́доваше (29), послѣ́дуемъ (17), послѣ́дуетъ (54), послѣ́дуеши (1), послѣ́дуимъ (3), послѣ́дуй (8), послѣ́дуйте (16), послѣ́дую (5), послѣ́дуютъ (21), послѣ́дующа (3), послѣ́дующагѡ (7), послѣ́дующая (3), послѣ́дующе (91), послѣ́дующее (12), послѣ́дующему (1), послѣ́дующемъ (3), послѣ́дующи (7), послѣ́дующими (1), послѣ́дующимъ (3), послѣ́дующихъ (31), послѣ́дующу (4), послѣ́дующую (2), послѣ́дующъ (1), послѣ́дующымъ (13), послѣ́дующыя (22), послѣ́дующь (1), послѣ́дующіе (3), послѣ́дующіи (7), послѣ́дующій (3), послѣ́дующія (1), послѣ́дуя (114), послѣ́дуяй (2), послѣ̂дующая (7), послѣ̂дующія (1)

близпослѣ́довати V,ipf,intr V12ov (1)
близпослѣ́дующыя (1)

припослѣ́довати V,pf,tr V12ov (2)
припослѣ́довало (1), припослѣ́дуетъ (1)

спослѣ́довати V,pf,intr V12ov (4)
спослѣ́довати (1), спослѣ́доваша (1), спослѣ́дуютъ (1), спослѣ́дующыя (1)

воспослѣ́довати V,pf,intr V12ov (4)
возпослѣ́довати (1), возпослѣ́дуимъ (1), воспослѣ́довати (1), воспослѣ́дуетъ (1)

бесѣ́довати V,ipf,intr V12ov (271)
бесѣ́дова (9), бесѣ́довавша (2), бесѣ́довавшагѡ (1), бесѣ́довавше (2), бесѣ́довавши (5), бесѣ́довавшу (2), бесѣ́довавшую (1), бесѣ́довавъ (13), бесѣ́довавый (1), бесѣ́довалъ (35), бесѣ́доваста (3), бесѣ́довати (36), бесѣ́довать (2), бесѣ́доваху (3), бесѣ́довахъ (16), бесѣ́доваше (21), бесѣ́дуемъ (2), бесѣ́дуетъ (19), бесѣ́дуеши (10), бесѣ́дуй (1), бесѣ́дуйте (4), бесѣ́дую (2), бесѣ́дуютъ (3), бесѣ́дующа (3), бесѣ́дующе (5), бесѣ́дующема (3), бесѣ́дующи (11), бесѣ́дующихъ (3), бесѣ́дующу (5), бесѣ́дующую (1), бесѣ́дующіи (3), бесѣ́дующій (1), бесѣ́дуя (35), бесѣ́дуяй (8)

возбесѣ́довати V,pf,intr V12ov (2)
возбесѣ́дуетъ (2)

прибесѣ́довати V,ipf,intr V12ov (4)
прибесѣ́довавъ (1), прибесѣ́дуетъ (2), прибесѣ́дуеши (1)

побесѣ́довати V,pf,intr V12ov (7)
побесѣ́довавъ (1), побесѣ́довати (2), побесѣ́дуетъ (3), побесѣ́дуй (1)

сопобесѣ́довати V,ipf V12ov (1)
сопобесѣ́довати (1)

собесѣ́довати V,ipf,intr V12ov (24)
собесѣ́довавше (2), собесѣ́довала (1), собесѣ́довалъ (1), собесѣ́довати (5), собесѣ́довахъ (1), собесѣ́доваша (2), собесѣ́дствовати (1), собесѣ́дуемъ (1), собесѣ́дуетъ (1), собесѣ́дуимъ (1), собесѣ́дую (1), собесѣ́дуютъ (1), собесѣ́дующе (2), собесѣ́дующыя (1), собесѣ́дуя (3)

наказова́ти V,ipf,tr V12ov (223)
нака́зовалъ (2), нака́зовати (5), нака́зоваху (3), наказу́еми (8), наказу́емому (1), наказу́емый (2), наказу́емь (15), наказу́еміи (1), наказу́етъ (31), наказу́еши (10), наказу́й (4), наказу́йте (2), наказу́ю (6), наказу́ютъ (1), наказу́ющаго (3), наказу́ющагѡ (2), наказу́ющая (1), наказу́юще (5), наказу́ющему (2), наказу́ющи (6), наказу́ющихъ (2), наказу́ющу (3), наказу́ющій (1), наказу́я (66), наказу́яй (39), наказу́ємымъ (1), наказу́ємыя (1)

ѡка́зовати V,ipf,tr V12ov (1)
ѡказу́емую (1)

доказова́ти V,ipf,tr V12ov (2)
доказу́етъ (2)

пока́зовати V,ipf,tr V12ov (553)
пока́зовала (1), пока́зовали (1), пока́зовалъ (5), пока́зовати (9), пока́зоваху (12), пока́зоваше (9), пока́зовая (1), показу́ема (2), показу́еми (3), показу́емо (1), показу́емое (1), показу́емъ (6), показу́емый (3), показу́емыхъ (1), показу́емыя (1), показу́емь (3), показу́еміи (2), показу́ете (2), показу́етъ (127), показу́еши (26), показу́имъ (1), показу́й (1), показу́ю (9), показу́ютъ (21), показу́юща (10), показу́ющаго (4), показу́ющагѡ (2), показу́ющая (7), показу́юще (33), показу́ющее (2), показу́ющей (4), показу́ющи (23), показу́ющимъ (2), показу́ющихъ (4), показу́ющу (9), показу́ющую (3), показу́ющымъ (2), показу́ющыя (5), показу́ющя (2), показу́ющіи (1), показу́ющій (6), показу́ющія (2), показу́я (163), показу́яй (19), показу́ємая (2)

предпоказо́вати V,ipf,tr V12ov (6)
предпоказу́етъ (1), предпоказу́юще (1), предпоказу́ющее (1), предпоказу́я (3)

споказова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
споказу́етъ (1)

ска́зовати V,ipf,tr V12ov (236)
ска́зовати (5), ска́зоваху (1), ска́зоваше (14), ска́зываетъ (1), сказу́емаго (2), сказу́емо (2), сказу́емое (2), сказу́емъ (2), сказу́емь (1), сказу́етъ (68), сказу́еши (1), сказу́ешь (1), сказу́й (24), сказу́ю (23), сказу́ютъ (12), сказу́юща (1), сказу́ющая (1), сказу́юще (11), сказу́ющее (1), сказу́ющи (4), сказу́ющихъ (2), сказу́ющо (1), сказу́ющу (1), сказу́ющымъ (1), сказу́ющыя (2), сказу́ющій (1), сказу́я (41), сказу́яй (6), сказу́єма (2), сказу́ємая (1), сказуя́й (1)

предсказова́ти V,ipf,tr V12ov (5)
предска́зовалъ (1), предсказу́етъ (2), предсказу́я (2)

иносказова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
иносказу́ютъ (1)

ука́зовати V,ipf,tr V12ov (24)
указу́етъ (9), указу́еши (3), указу́й (1), указу́ютъ (1), указу́ющымъ (1), указу́ющіи (1), указу́ющій (1), указу́я (5), указу́яй (2)

предуказо́вати V,ipf,tr V12ov (1)
предъ̑указу́я (1)

измазова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
измазу́еши (1)

пома́зовати V,ipf,tr V12ov (69)
помазу́еми (1), помазу́емое (1), помазу́емы (2), помазу́еміи (1), помазу́ете (1), помазу́етъ (20), помазу́еши (10), помазу́ютъ (3), помазу́юща (1), помазу́ющагѡ (3), помазу́юще (2), помазу́ющи (3), помазу́ющихъ (2), помазу́ющымъ (1), помазу́ющіи (1), помазу́я (13), помазу́яй (3), помазу́ємымъ (1)

мѵропома́зовати V,ipf,tr V12ov (1)
мѷропомазу́етъ (1)

ѡбразова́ти V,pf,tr V12ov (168)
ѡбразова́вшій (1), ѡбразова́ла (2), ѡбразова́нное (1), ѡбразова́нную (1), ѡбразова́но (2), ѡбразова́нъ (2), ѡбразова́ста (1), ѡбразова́ти (6), ѡбразова́ху (2), ѡбразова́ше (13), ѡбразу́ема (2), ѡбразу́емо (3), ѡбразу́емое (84), ѡбразу́ему (1), ѡбразу́емь (1), ѡбразу́етъ (3), ѡбразу́еши (3), ѡбразу́ютъ (7), ѡбразу́юща (3), ѡбразу́ющагѡ (1), ѡбразу́юще (10), ѡбразу́ющей (1), ѡбразу́ющемъ (1), ѡбразу́ющи (4), ѡбразу́ющую (2), ѡбразу́ющя (1), ѡбразу́я (2), ѻбразу́емое (7), ѻбразу́ющей (1)

преѡбразова́ти V,ipf,tr V12ov (13)
преѡбразу́ема (2), преѡбразу́емагѡ (1), преѡбразу́емое (1), преѡбразу́ему (1), преѡбразу́емь (1), преѡбразу́етъ (2), преѡбразу́юще (1), преѡбразу́я (3), преѡбразу́єма (1)

изѡбразова́ти V,pf,tr V12ov (13)
изъ̑ѡбра́зоваше (1), изъ̑ѡбразова́ше (3), изъ̑ѡбразу́юще (4), изъ̑ѡбразу́я (3), изъѡбразу́я (1), изѡбразу́ющая (1)

преды́зѡбразовати V,ipf V12ov (1)
предъ̑изъ̑ѡбразу́я (1)

воѡбразова́ти V,ipf,tr V12ov (6)
воѡбразу́емь (1), воѡбразу́ю (1), воѡбразу́юще (1), воѡбразу́ющіи (1), воѡбразу́я (1), воѡбразу́яй (1)

бѣлоѡбразова́ти V,ipf,tr V12ov (5)
бѣлоѡбразу́юща (1), бѣлоѡбразу́юще (4)

равноѡбразова́ти V,pf,tr V12ov (1)
равноѡбразова́въ (1)

ревноѡбразова́ти V,pf,tr V12ov (1)
ревноѡбразу́я (1)

священнообразова́ти V,ipf V12ov (1)
сщ҃енноѻбразу́ему (1)

проѡбразова́ти V,ipf,tr V12ov (182)
прознаменовать
проѡбразова̀ (7), проѡбразова́въ (9), проѡбразова́лъ (1), проѡбразова́нная (5), проѡбразова́ху (1), проѡбразова́ше (38), проѡбразу́ема (1), проѡбразу́емая (1), проѡбразу́емо (1), проѡбразу́емь (2), проѡбразу́етъ (1), проѡбразу́ютъ (6), проѡбразу́ющагѡ (1), проѡбразу́юще (2), проѡбразу́ющее (5), проѡбразу́ющи (10), проѡбразу́ющихъ (5), проѡбразу́ющу (2), проѡбразу́ющую (2), проѡбразу́ющыя (2), проѡбразу́ющій (4), проѡбразу́я (70), проѡбразу́яй (2), проѻбразова́ше (1), проѻбразу́ющи (1), проѻбразу́я (2)

соѡбразова́ти V,ipf,tr V12ov (3)
соѡбразова́нъ (1), соѡбразу́я (2)

гобзова́ти V,ipf,intr V12ov (60)
изобиловать; избыточествовать; быть богатым (см. угобзити)
гобзова̂нныя (1), гобзу́юща (1), гобзу́ющее (1), гобзу́ющему (1), гобзу́ющи (1), гобзу́ющихъ (49), гобзу́ющу (2), гобзу́ющь (1), гобзу́ющіи (2), гобзу́ющій (1)

ѡблизова́ти V,ipf,tr V12ov (2)
ѡблизова́ху (2)

по́льзовати V,ipf,tr V12ov (96)
по́льзова (4), по́льзовавый (1), по́льзовати (18), по́льзоваша (1), по́льзуема (1), по́льзуемь (1), по́льзуетъ (36), по́льзуеши (1), по́льзую (2), по́льзуютъ (26), по́льзующихъ (3), по́льзующую (2)

испо́льзовати V,ipf,tr V12ov (1)
испо́льзовати (1)

воспо́льзовати V,pf,tr V12ov (8)
воспо́льзовати (3), воспо́льзуетъ (3), воспо́льзуеши (1), воспо́льзуй (1)

упо́льзовати V,ipf,tr V12ov (10)
упо́льзовати (1), упо́льзуетъ (2), упо́льзуютъ (7)

ѡбрѣ́зовати V,ipf,tr V12ov (14)
ѡбрѣ́зова (1), ѡбрѣ́зовати (2), ѡбрѣ́зуемь (1), ѡбрѣ́зуете (7), ѡбрѣ́зуетъ (3)

изрѣ́зовати V,ipf,tr V12ov (2)
изрѣ́зоваетъ (1), изрѣ́зуя (1)

срѣ́зовати V,ipf,tr V12ov (1)
срѣ́зовати (1)

ѡтрѣ́зовати V,ipf,tr V12ov (2)
ѿрѣ́зуемь (1), ѿрѣ́зуетъ (1)

ѡбя́зовати V,ipf,tr V12ov (4)
ѡбязу́етъ (1), ѡбязу́ющими (1), ѡбязу́яй (2)

завязова́ти V,ipf,tr V12ov (2)
завязу́юща (1), завязу̂юща (1)

ѡбвязова́ти V,ipf V12ov (1)
ѡбвязу́яй (1)

превязо́вати V,ipf,tr V12ov (1)
превязу́еши (1)

привязова́ти V,ipf,tr V12ov (6)
привязу́ема (1), привязу́еми (1), привязу́етъ (2), привязу́яй (2)

свя́зовати V,ipf,tr V12ov (56)
связу́ема (1), связу́еми (14), связу́емо (1), связу́емы (2), связу́емый (1), связу́емыхъ (1), связу́емь (8), связу́етъ (5), связу́ютъ (3), связу́юща (1), связу́ющая (1), связу́юще (1), связу́ющее (1), связу́ющи (1), связу́ющую (2), связу́я (8), связу́яй (5)

сосвязова́ти V,ipf,tr V12ov (3)
сосвязу́ема (1), сосвязу́етъ (1), сосвязу́юща (1)

притязова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
притязу́ющымъ (1)

возстязова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
возстязу́яй (1)

истязова́ти V,ipf,tr V12ov (63)
вытягивать; получать; допрашивать
истя́зовати (4), истя́зоваху (1), истязу́еми (4), истязу́ему (1), истязу́емъ (1), истязу́емыхъ (1), истязу́емь (4), истязу́еміи (1), истязу́ете (1), истязу́етъ (12), истязу́й (2), истязу́ю (5), истязу́ютъ (4), истязу́юще (2), истязу́ющему (3), истязу́ющихъ (2), истязу́ющъ (1), истязу́ющымъ (1), истязу́я (3), истязу́яй (7), истязу́ємымъ (1), истязу́ємыя (1), истязує́мымъ (1)

соистя́зовати V,ipf,tr V12ov (1)
соистя́зовати (1)

востязова́ти V,ipf,tr V12ov (18)
исследовать; испытывать; интересоваться
востя́зовати (1), востязу́емь (1), востязу́етъ (6), востязу́ю (2), востязу́ющая (3), востязу́ющымъ (2), востязу́яй (3)

кова́ти V,ipf,tr V12ov (21)
ко́ванныхъ (2), ко́ваными (1), ко́ваныхъ (2), кова́ти (1), кова́ху (2), кова́ша (1), ку́й (1), куе́тъ (4), кую́щагѡ (2), кую́щее (2), кѡ́ваны (3)

наскакова́ти V,ipf,tr V12ov (2)
наскаку́етъ (1), наскаку́еши (1)

нарекова́ти V,pf,tr V12ov (2)
нарекова́ннымъ (2)

пререкова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
пререку́я (1)

ликова́ти V,ipf,intr V12ov (711)
приветствовать чрез соприкосновение правой щекой
ликова́лъ (1), ликова́ти (10), ликова́ху (8), ликова́ша (1), лику́емъ (2), лику́ете (10), лику́етъ (77), лику́еши (88), лику́имъ (14), лику́й (155), лику́йте (30), лику́ю (1), лику́ютъ (66), лику́юща (4), лику́юще (113), лику́ющей (1), лику́ющи (20), лику́ющу (1), лику́ющую (1), лику́ющымъ (2), лику́ющыя (5), лику́ющя (1), лику́ющѣ (1), лику́я (99)

предликова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
предлику́емъ (1)

разликова́ти V,ipf,intr V12ov (4)
?
разликова́ти (2), разлику́ютъ (2)

возликова́ти V,pf,intr V12ov (2)
возлику́имъ (1), возлику́й (1)

сликова́ти V,ipf,intr V12ov (10)
слику́ете (1), слику́етъ (2), слику́еши (2), слику́ютъ (1), слику́юще (2), слику́ющи (1), слику́я (1)

толкова́ти V,ipf,intr V12ov (6)
толкова́ше (1), толку́ютъ (1), толку́ющіи (1), толку́я (3)

претолко́вати V,pf,tr V12ov (1)
претолко́вано (1)

протолкова́ти V,pf,intr V12ov (1)
протолку́етъ (1)

истолкова́ти V,pf,tr V12ov (4)
истолкова̀ (1), истолкова́лъ (2), истолку́ющо (1)

пріистолкова́ти V,ipf V12ov (1)
пріистолку́я (1)

ѡкова́ти V,pf,tr V12ov (71)
ѡко́вана (1), ѡко́вани (4), ѡко́ванну (1), ѡко́ванъ (4), ѡко́вахъ (3), ѡкова̀ (3), ѡкова́вше (2), ѡкова́ни (1), ѡкова́нную (1), ѡкова́нныхъ (16), ѡкова́ннѣмъ (1), ѡкова́нъ (2), ѡкова́ша (1), ѡкова̂нная (1), ѡкова̂ннымъ (1), ѡкова̂нныя (24), ѡкова̂ны (1), ѡкуе́ши (1), ѡкѡ́ваны (2), ѻкѡва́нныя (1)

богокова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
бг҃окова́нною (1)

и́ноковати V,ipf,intr V12ov (5)
жить по-монашески
и́нокующымъ (5)

пророкова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
про̑рокова́нная (1)

прокова́ти V,ipf,tr V12ov (3)
прокова́яй (3)

воркова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
ворку́ющя (1)

раскова́ти V,pf,tr V12ov (4)
раску́йте (1), раскую́тъ (3)

искова́ти V,pf,tr V12ov (2)
иско́ванъ (1), искова́лъ (1)

тоскова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
тоску́й (1)

изыскова́ти V,ipf,tr V12ov (11)
изыску́ютъ (1), изыску́я (6), изыску́яй (4)

прерѣкова́ти V,ipf,tr V12ov (3)
прерѣкова́ти (1), прерѣку́етъ (1), прерѣку́я (1)

жа́ловати V,ipf,tr V12ov (1)
жа́луя (1)

печа́ловати V,ipf,tr V12ov (17)
печа́ловахъ (1), печа́луемъ (3), печа́луетъ (6), печа́луеши (2), печа́луй (1), печа́лующаго (1), печа́лующихъ (2), печа́луя (1)

ѡпеча́ловати V,ipf,tr V12ov (2)
ѡпеча́луемь (1), ѡпеча́луя (1)

спеча́ловати V,ipf,intr V12ov (1)
спеча́лующагѡ (1)

веселова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
веселу́емый (1)

ѡби́ловати V,ipf,intr V12ov (10)
ѡби́ловати (2), ѡби́луетъ (3), ѡби́лующему (1), ѡби́лующи (1), ѡби́лующыя (1), ѡби́луяй (1), ѻби̂лующа (1)

изѡби́ловати V,ipf,intr V12ov (21)
изъ̑ѡби́ловати (2), изъ̑ѡби́луетъ (7), изъ̑ѡби́ловаше (1), изъ̑ѡби́луютъ (1), изъ̑ѡби́лующи (1), изъ̑ѡби́луя (1), изъ̑ѻби́ловати (1), изъ̑ѻби́луетъ (1), изѻби́лующу (1)

преизѡби́ловати V,ipf,intr V12ov (10)
преизъ̑ѡби́луемъ (1), преизъ̑ѡби́луетъ (1), преизъ̑ѡби́лующи (4), преизъ̑ѡби́лующую (2), преизъ̑ѻби́луя (2)

ми́ловати V,ipf,tr V12ov (173)
ми́ловавше (1), ми́ловалъ (1), ми́ловати (34), ми́луетъ (21), ми́луеши (17), ми́луйте (4), ми́лую (4), ми́луютъ (2), ми́лующаго (2), ми́лующагѡ (4), ми́лующая (1), ми́лующей (1), ми́лующему (2), ми́лующею (1), ми́лующихъ (2), ми́лующу (1), ми́лующую (5), ми́лующымъ (1), ми́лующыя (1), ми́лующіи (1), ми́лующій (1), ми́луя (13), ми́луяй (53)

поми́ловати V,pf,tr V12ov (3532)
поми́лова (27), поми́ловавшаго (1), поми́ловавъ (8), поми́ловавый (5), поми́ловалъ (16), поми́ловани (39), поми́лованна (1), поми́лованная (1), поми́лованному (1), поми́лованныхъ (2), поми́ловано (1), поми́ловану (1), поми́лованъ (21), поми́ловасте (2), поми́ловати (132), поми́ловахъ (4), поми́ловаша (2), поми́луетъ (113), поми́луеши (9), поми́луй (3105), поми́луйте (8), поми́лую (28), поми́луютъ (2), поми́луяй (2), поми́лѡванымъ (1)

наси́ловати V,ipf,tr V12ov (21)
наси́ловавъ (4), наси́лована (1), наси́лованная (1), наси́лованнѣе (1), наси́ловати (1), наси́луемая (1), наси́луеми (1), наси́луемыхъ (2), наси́луемь (1), наси́луетъ (1), наси́луютъ (4), наси́лующихъ (1), наси́лѡванныя (2)

ѡглаго́ловати V,ipf,tr V12ov (15)
ѡглаго́ловаху (1), ѡглаго́ловаше (3), ѡглаго́луема (2), ѡглаго́луему (1), ѡглаго́луетъ (2), ѡглаго́луютъ (3), ѡглаго́лующихъ (2), ѡглаго́луяй (1)

соѡглаго́ловати V,ipf V12ov (1)
соѡглаго́ловати (1)

дря́хловати V,ipf,intr V12ov (9)
тужить, скорбеть, печалиться, беспокоиться
дря́хлуеши (4), дря́хлуй (2), дря́хлующу (1), дря́хлующую (2)

воздѣ́ловати V,ipf,tr V12ov (6)
подготовить почву к посадке
воздѣ́ловаемымъ (1), воздѣ́ловаетъ (3), воздѣ́ловати (2)

содѣ́ловати V,ipf,tr V12ov (168)
содѣ́ловавъ (1), содѣ́ловаемое (1), содѣ́ловаете (2), содѣ́ловаетъ (81), содѣ́ловаеши (2), содѣ́ловалъ (1), содѣ́ловати (7), содѣ́ловаху (2), содѣ́ловаше (1), содѣ́ловаю (2), содѣ́ловаютъ (12), содѣ́ловающа (2), содѣ́ловающаго (3), содѣ́ловающагѡ (3), содѣ́ловающе (5), содѣ́ловающее (4), содѣ́ловающихъ (1), содѣ́ловающо (1), содѣ́ловающу (1), содѣ́ловающыя (1), содѣ́ловающіи (1), содѣ́ловающій (3), содѣ́ловая (25), содѣ́ловаяй (6)

новосодѣ́ловати V,ipf,tr V12ov (1)
новосодѣ́ловаше (1)

цѣлова́ти V,ipf,tr V12ov (409)
цѣлова̀ (13), цѣлова́ (1), цѣлова́вше (7), цѣлова́вшую (1), цѣлова́въ (28), цѣлова́вый (1), цѣлова́лъ (1), цѣлова́ста (1), цѣлова́ти (17), цѣлова́ху (1), цѣлова́ше (1), цѣлу́емъ (64), цѣлу́ете (2), цѣлу́етъ (57), цѣлу́еши (1), цѣлу́имъ (9), цѣлу́й (10), цѣлу́йте (55), цѣлу́ю (8), цѣлу́ютъ (66), цѣлу́ющагѡ (1), цѣлу́юще (35), цѣлу́ющи (1), цѣлу́ющихъ (8), цѣлу́ющую (2), цѣлу́ющымъ (5), цѣлу́ющыя (6), цѣлу́ющіи (3), цѣлу́я (3), цѣлу́яй (1)

уцѣлова́ти V,pf,tr V12ov (1)
уцѣлова́въ (1)

заимова́ти V,ipf,tr V12ov (5)
занять
заимова́вша (1), заимова́въ (1), заимова́вый (1), заимова́нное (2)

взаимова́ти V,ipf,tr V12ov (2)
брать взаймы
взаимова́вша (1), взаимова́въ (1)

презимова́ти V,pf,intr V12ov (1)
презимова́ху (1)

пріимова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
пріимова́лъ (1)

лука́вновати V,ipf,intr V12ov (59)
лукавить
лука́внова (4), лука́вновала (1), лука́вновати (3), лука́вноваша (3), лука́внуйте (3), лука́внующимъ (1), лука́внующихъ (13), лука́внующымъ (4), лука́внующыя (9), лука́внующіи (7), лука́внуя (1), лука́внуяй (10)

возлука́вновати V,pf,intr V12ov (2)
возлука́внуетъ (2)

слука́вновати V,ipf V12ov (4)
слука́вноваста (2), слука́вновасте (1), слука́вноваша (1)

тридне́вновати V,ipf,intr V12ov (12)
тридне́вновавша (5), тридне́вновавшаго (2), тридне́вновавъ (5)

ревнова́ти V,ipf,tr V12ov (173)
ревнова́вше (2), ревнова́вшей (1), ревнова́вши (1), ревнова́въ (4), ревнова́вый (6), ревнова́лъ (7), ревнова́ти (13), ревнова́хомъ (1), ревнова́ху (1), ревнова́хъ (3), ревнова́ше (4), ревну́емая (1), ревну́емъ (2), ревну́ете (2), ревну́етъ (3), ревну́еши (5), ревну́имъ (1), ревну́й (30), ревну́йте (9), ревну́ю (3), ревну́ютъ (2), ревну́юще (24), ревну́ющей (1), ревну́ющи (8), ревну́ющихъ (1), ревну́ющу (3), ревну́ющымъ (1), ревну́ющыя (3), ревну́ющіи (1), ревну́я (28), ревну́яй (2)

возревнова́ти V,pf,intr V12ov (35)
страстно желать, подражать
возревнова̀ (10), возревнова́вше (2), возревнова́въ (4), возревнова́ти (2), возревнова́хъ (3), возревнова́ша (3), возревну́етъ (5), возревну́й (4), возревну́йте (1), возревну́ю (1)

образоревно́вати V,ipf,tr V12ov (1)
ѡбразоревну́юще (1)

поревнова́ти V,pf,tr V12ov (288)
поревнова̀ (3), поревнова́вша (3), поревнова́вше (13), поревнова́вши (16), поревнова́вшыя (1), поревнова́въ (56), поревнова́вый (5), поревнова́ла (22), поревнова́ли (2), поревнова́лъ (102), поревнова́сте (3), поревнова́ти (6), поревнова́хомъ (2), поревнова́хъ (19), поревнова́ша (2), поревну́емъ (3), поревну́имъ (18), поревну́й (10), поревну́йте (2)

сревнова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
сревну́я (1)

гла́дновати V,ipf,intr V12ov (1)
гла́днующій (1)

пра́здновати V,ipf,tr V12ov (1431)
пра́зднова (2), пра́зднована (2), пра́здновати (56), пра́здновать (6), пра́здноваху (4), пра́здноваша (3), пра́зднуемаго (2), пра́зднуемагѡ (16), пра́зднуемъ (374), пра́зднуемый (5), пра́зднуемымъ (2), пра́зднуемыхъ (3), пра́зднуете (1), пра́зднуетъ (106), пра́зднуеши (37), пра́зднуимъ (41), пра́зднуй (3), пра́зднуйте (8), пра́зднуютъ (28), пра́зднующагѡ (8), пра́зднующе (211), пра́зднующее (5), пра́зднующему (1), пра́зднующи (118), пра́зднующихъ (152), пра́зднующую (1), пра́зднующымъ (176), пра́зднующыя (46), пра́зднующіи (4), пра́зднуя (8), пра́зднуємыя (1), празднующихъ (1)

предпра́здновати V,ipf,tr V12ov (38)
предпра́здновати (1), предпра́зднуемъ (7), предпра́зднуетъ (1), предпра́зднуимъ (17), предпра́зднуйте (2), предпра́зднуютъ (3), предпра́зднующе (3), предпра́зднующихъ (2), предпра́зднующымъ (1), предпра́зднуя (1)

спра́здновати V,ipf,tr V12ov (31)
спра́здновати (3), спра́зднуемъ (5), спра́зднуете (1), спра́зднуетъ (7), спра́зднуеши (1), спра́зднуимъ (6), спра́зднуютъ (6), спра́зднующе (2)

воспра́здновати V,pf,tr V12ov (5)
возпра́зднуимъ (1), воспра́зднуемъ (1), воспра́зднуетъ (2), воспра́зднуимъ (1)

каменова́ти V,ipf,tr V12ov (4)
каменова́вшая (3), камену́емь (1)

пла́меновати V,ipf,tr V12ov (2)
пла́менуема (1), пламену́я (1)

зна́меновати V,ipf,tr V12ov (132)
зна́меновавъ (1), зна́меновалъ (1), зна́меновати (2), зна́меноваше (2), зна́менуемое (1), зна́менуемыхъ (1), зна́менуемь (1), зна́менуетъ (79), зна́менуеши (1), зна́менуютъ (1), зна́менующе (1), зна́менующее (1), зна́менующему (1), зна́менующіи (1), зна́менующій (3), зна́менующія (1), зна́менуя (26), зна́менуяй (2), знаменова́емыхъ (1), знаменова́еміи (1), знаменова́нное (1), знаменова̂нна (1), знамену́емѣй (1), знамену́я (1)

назна́меновати V,ipf,tr V12ov (60)
назна́менова (2), назна́меновавше (1), назна́менована (1), назна́меновати (1), назна́меновахомъ (2), назна́меноваху (1), назна́меновахъ (1), назна́меноваше (2), назна́менуетъ (10), назна́менуеши (2), назна́менуйте (4), назна́менуютъ (1), назна́менующи (1), назна́менующихъ (4), назна́менуя (26), назна́менуяй (1)

предназна́меновати V,pf,tr V12ov (1)
предназна́менованнагѡ (1)

проназна́меновати V,pf,tr V12ov (1)
проназна́менованыхъ (1)

предзна́меновати V,ipf,tr V12ov (5)
предзна́меновати (1), предзна́менуетъ (1), предзнамену́етъ (2), предзнамену́я (1)

подзна́меновати V,ipf,tr V12ov (1)
подзна́менова (1)

ѡзна́меновати V,pf,tr V12ov (1)
ѡзна́менова (1)

прозна́меновати V,ipf,tr V12ov (6)
предзнаменовать
прозна́менова (1), прозна́меновавше (1), прозна́меноваша (1), прозна́менуетъ (1), прозна́менуя (2)

именова́ти V,ipf,tr V12ov (356)
именова̀ (19), именова́ (5), именова́вше (1), именова́вшихъ (1), именова́въ (1), именова́вый (1), именова́лъ (3), именова́ни (3), именова́нна (1), именова́нная (1), именова́нніи (2), именова́но (1), именова́ти (11), именова́ху (1), именова́ша (2), именова́ше (1), имену́ема (4), имену́емагѡ (6), имену́емая (7), имену́еми (1), имену́емое (2), имену́емой (1), имену́емомъ (1), имену́емою (24), имену́емую (5), имену́емъ (114), имену́емые (1), имену́емый (5), имену́емыхъ (8), имену́емыя (11), имену́емь (10), имену́емѣй (2), имену́етъ (37), имену́ешь (1), имену́й (2), имену́мое (1), имену́ю (3), имену́ютъ (4), имену́юще (6), имену́ющи (2), имену́ющихъ (8), имену́ющымъ (2), имену́ющыя (2), имену́ющіи (1), имену́я (21), имену́яй (2), имену́ємымъ (1), имену́ємыя (5), именѡва́нная (1), имєну́емыя (1)

наименова́ти V,pf,tr V12ov (12)
наимено́ваннагѡ (1), наимено́ванный (1), наимено́ванъ (1), наименова̀ (1), наименова́ни (1), наименова́нъ (1), наименова́ти (1), наимену́етъ (2), наимену́ю (3)

проименова́ти V,pf,tr V12ov (2)
проимено́ванъ (1), проименова́нный (1)

возыменова́ти V,pf,tr V12ov (23)
назвать
возъ̑имену́емъ (6), возъ̑имену́ю (17)

болѣ́зновати V,ipf,intr V12ov (100)
терпеть боль; страдать
болѣ́знова (1), болѣ́зновавшая (1), болѣ́зновавшей (3), болѣ́зновала (5), болѣ́зновалъ (4), болѣ́зновати (3), болѣ́зноваху (1), болѣ́зноваше (1), болѣ́знуете (1), болѣ́знуетъ (13), болѣ́знуеши (3), болѣ́знуй (1), болѣ́зную (14), болѣ́знующа (3), болѣ́знующаго (2), болѣ́знующагѡ (1), болѣ́знующей (4), болѣ́знующему (1), болѣ́знующемъ (1), болѣ́знующи (13), болѣ́знующихъ (5), болѣ́знующу (1), болѣ́знующую (3), болѣ́знующъ (1), болѣ́знующымъ (1), болѣ́знующіи (2), болѣ́знуя (8), болѣ́знуяй (3)

возболѣ́зновати V,pf,intr V12ov (1)
возболѣ́знуетъ (1)

соболѣ́зновати V,ipf,intr V12ov (1)
соболѣ́зновати (1)

возсоболѣ́зновати V,pf,intr V12ov (1)
возсоболѣ́зновали (1)

сболѣ́зновати V,ipf,intr V12ov (5)
сболѣ́зновавшую (1), сболѣ́знуетъ (3), сболѣ́знующагѡ (1)

повинова́ти V,ipf,tr V12ov (10)
приводить в повиновение
повину́етъ (3), повину́ютъ (1), повину́я (3), повину́яй (3)

минова́ти V,ipf,intr V12ov (4)
минова́ти (1), мину́еши (1), мину́ютъ (1), мину́ющіи (1)

преминова́ти V,ipf,tr V12ov (4)
премину́етъ (1), премину́ю (1), премину́юще (1), премину́я (1)

волнова́ти V,ipf,tr V12ov (16)
волну́ема (2), волну́емо (3), волну́емыхъ (1), волну́емь (1), волну́емѣй (1), волну́етъ (2), волну́ющихъ (1), волну́ющу (1), волну́ємы (1), волну́ємымъ (2), волну́ємыя (1)

чермнова́ти V,ipf,intr V12ov (2)
чермну́етъ (2)

безчи́нновати V,ipf,intr V12ov (4)
вести беспорядочную жизнь
безчи́нновахомъ (3), безчи́ннующее (1)

беззако́нновати V,ipf,intr V12ov (241)
грешить, переступать закон, в первую очередь Божественный
беззако́ннова (5), беззако́нновавша (4), беззако́нновавшаго (5), беззако́нновавшагѡ (1), беззако́нновавши (1), беззако́нновавшихъ (1), беззако́нновавшыя (1), беззако́нновавъ (6), беззако́нновала (1), беззако́нновалъ (1), беззако́нновасте (2), беззако́нновати (2), беззако́нновахомъ (36), беззако́нновахъ (17), беззако́нноваша (10), беззако́ннуеши (2), беззако́ннуйте (4), беззако́ннуютъ (1), беззако́ннующа (10), беззако́ннующаго (2), беззако́ннующагѡ (56), беззако́ннующе (1), беззако́ннующему (1), беззако́ннующи (3), беззако́ннующими (3), беззако́ннующихъ (37), беззако́ннующу (2), беззако́ннующымъ (6), беззако́ннующыя (8), беззако́ннующіи (10), беззако́ннуя (1), беззако́ннуяй (1)

пребеззако́нновати V,ipf,intr V12ov (14)
пребеззако́нновавша (1), пребеззако́ннующагѡ (1), пребеззако́ннующихъ (6), пребеззако́ннующымъ (1), пребеззако́ннующыя (3), пребеззако́ннующіи (2)

возбеззако́нновати V,pf,intr V12ov (2)
возбеззако́ннуете (2)

собеззако́нновати V,ipf,intr V12ov (2)
собеззако́ннуете (1), собеззако́ннуютъ (1)

ѡснова́ти V,pf,tr V12ov (274)
ѡсно́вана (1), ѡсно́ванной (1), ѡсно́ванный (1), ѡсно́вано (1), ѡснова̀ (30), ѡснова̀ша (1), ѡснова́ (5), ѡснова́вшаго (11), ѡснова́вше (2), ѡснова́вшіи (1), ѡснова́вшія (1), ѡснова́вый (131), ѡснова́ете (1), ѡснова́й (2), ѡснова́лъ (43), ѡснова́ни (6), ѡснова́нный (1), ѡснова́нныя (1), ѡснова́ное (1), ѡснова́ному (1), ѡснова́нъ (6), ѡснова́ньми (1), ѡснова́ти (2), ѡснова́хъ (3), ѡснова́ша (2), ѡснова́ющагѡ (1), ѡснова́я (1), ѡснова́яй (5), ѡснована̀ (2), ѡснована́ (4), ѡснуе́тъ (3), ѡсную̀ (1), ѻснова́вый (1)

бѣснова́ти V,ipf,tr V12ov (16)
бѣснова́вый (1), бѣснова́ти (1), бѣсну́ема (2), бѣсну́емагѡ (1), бѣсну́ему (1), бѣсну́емые (1), бѣсну́емый (3), бѣсну́емыхъ (1), бѣсну́еши (2), бѣсну́ющыя (1), бѣсну́ющіи (1), бѣсну́ємыя (1)

вѣснова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
вѣсну́ютъ (1)

вѣ́чновати V,ipf,intr V12ov (171)
пребывать вечно, пребывать всегда в неизменном состоянии
вѣ́чновати (1), вѣ́чнуетъ (1), вѣ́чнуеши (11), вѣ́чнующагѡ (60), вѣ́чнующая (13), вѣ́чнующее (16), вѣ́чнующей (1), вѣ́чнующему (1), вѣ́чнующи (5), вѣ́чнующимъ (2), вѣ́чнующихъ (2), вѣ́чнующую (21), вѣ́чнующымъ (2), вѣ́чнующій (6), вѣ́чнующія (17), вѣ́чнуяй (2), вѣ̂чнующая (10)

ѡкопова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
ѡкопова́ема (1)

прокопова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
прокопова́юще (1)

раскопова́ти V,pf,tr V12ov (2)
раско́пываетъ (1), раскопова́етъ (1)

ископова́ти V,ipf,tr V12ov (20)
выкопать
ископова́ема (9), ископова́емь (3), ископова́ютъ (1), ископова́яй (1), ископова́єма (5), ископова̂ема (1)

упова́ти V,ipf,intr V11a (1107)
упова̀ (109), упова́вша (1), упова́вшую (1), упова́вшымъ (2), упова́вшыя (1), упова́вшіи (4), упова́въ (10), упова́емъ (44), упова́емыхъ (9), упова́ете (3), упова́етъ (227), упова́еши (7), упова́й (26), упова́йте (16), упова́ла (1), упова́лъ (17), упова́сте (3), упова́ти (34), упова́хомъ (55), упова́ху (2), упова́хъ (109), упова́ша (41), упова́ше (5), упова́ю (66), упова́ютъ (19), упова́юща (5), упова́ющаго (17), упова́ющая (2), упова́юще (54), упова́ющему (2), упова́ющемъ (2), упова́ющи (3), упова́ющими (1), упова́ющихъ (44), упова́ющымъ (34), упова́ющыя (48), упова́ющіе (1), упова́ющіи (28), упова́ющій (1), упова́я (40), упова́яй (12), упова́ємымъ (1)

возупова́ти V,pf,intr V11a (4)
обрести надежду
возупова́й (1), возъ̑упова́ю (3)

купова́ти V,ipf,tr V12ov (79)
торговать
купова́ти (39), купова́хомъ (1), купова́ху (5), купу́емъ (1), купу́етъ (3), купу́еши (2), купу́й (3), купу́ютъ (2), купу́ющагѡ (1), купу́юще (1), купу́ющимъ (1), купу́ющихъ (2), купу́ющыя (8), купу́ющіи (3), купу́я (1), купу́яй (4), купу́єма (1), купу́ємая (1)

искупова́ти V,ipf,tr V12ov (15)
выкупить
иску́пующе (1), искупу́ете (1), искупу́етъ (2), искупу́юще (4), искупу́я (4), искупу́яй (1), искупу́ємы (2)

законопреступова́ти V V12ov (6)
законопреступова́ху (6)

дарова́ти V,pf/ipf,tr V12ov (3920)
да́руема (1), да́руемое (2), да́руему (1), да́руемую (1), да́руемый (2), да́руемымъ (2), да́руемь (1), да́руете (3), да́руетъ (264), да́руеши (36), да́руй (869), да́руйте (8), да́рую (7), да́руютъ (9), да́рующа (18), да́рующаго (23), да́рующагѡ (6), да́рующая (15), да́рующе (6), да́рующее (4), да́рующему (4), да́рующи (14), да́рующу (3), да́рующую (3), да́рующіи (3), да́рующія (1), да́руя (215), да́руяй (132), да́руємая (2), да́руємыя (2), да̂рующая (1), даро́ваннагѡ (1), даро́ванной (1), даро́ванною (1), дарова̀ (266), дарова́ (11), дарова́вша (2), дарова́вшаго (68), дарова́вшагѡ (7), дарова́вшая (7), дарова́вше (1), дарова́вшему (26), дарова́вшемъ (1), дарова́вши (4), дарова́вшу (3), дарова́вшую (1), дарова́въ (65), дарова́вый (78), дарова́ла (57), дарова́ли (1), дарова́лъ (134), дарова́на (2), дарова́нна (1), дарова́ннаго (2), дарова́ннагѡ (2), дарова́нная (5), дарова́нное (2), дарова́нной (5), дарова́нною (4), дарова́нную (7), дарова́нный (4), дарова́ннымъ (2), дарова́нныхъ (5), дарова́нныя (4), дарова́нніи (1), дарова́ннѣй (7), дарова́нъ (4), дарова́сте (1), дарова́ти (1446), дарова́хъ (5), дарова́ша (1), дарова́ше (1), дарова̂на (1), дарова̂нная (6), дару́ємая (7), дарѡва́на (1), дарѡва́ннымъ (1)

ѡбдарова́ти V,pf,tr V12ov (2)
ѡбдарова́ни (2)

ѡдарова́ти V,pf,tr V12ov (3)
ѡдарова́вши (1), ѡдарова́на (1), ѡдарова́ни (1)

богодарова́ти V,pf,tr V12ov (31)
бг҃одарова́ннаго (1), бг҃одарова́нная (4), бг҃одарова́нное (7), бг҃одарова́нному (2), бг҃одарова́нною (3), бг҃одарова́нную (3), бг҃одарова́нный (3), бг҃одарова́нными (4), бг҃одарова́ннымъ (1), бг҃одарова́нныя (1), бг҃одарова̂нная (1), бг҃одарова̂нныя (1)

чарова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
чару́яй (1)

ѡчарова́ти V,pf,intr V12ov (1)
ѡчарѡ́ванныя (1)

хра́бровати V,ipf,intr V12ov (6)
хра́бровавше (2), хра́бровавшихъ (1), хра́бровавъ (1), хра́бровалъ (2)

мудрова́ти V,ipf,intr V12ov (0)
мудрова́лъ (0)

жирова́ти V,ipf,intr V12ov (3)
жиру́ющей (1), жиру́ющую (2)

пожирова́ти V,pf,intr V12ov (8)
пожиру́етъ (2), пожиру́ютъ (6)

пирова́ти V,ipf,intr V12ov (3)
пирова́ти (2), пиру̂юща (1)

вѣ́ровати V,ipf,intr V12ov (1415)
вѣ́рова (67), вѣ́ровавша (4), вѣ́ровавшаго (2), вѣ́ровавшая (6), вѣ́ровавше (40), вѣ́ровавшему (2), вѣ́ровавшемъ (2), вѣ́ровавши (4), вѣ́ровавшими (1), вѣ́ровавшихъ (21), вѣ́ровавшу (2), вѣ́ровавшую (1), вѣ́ровавшымъ (28), вѣ́ровавшыя (7), вѣ́ровавшя (2), вѣ́ровавшіи (18), вѣ́ровавъ (43), вѣ́ровавый (2), вѣ́ровали (5), вѣ́ровалъ (20), вѣ́рованному (1), вѣ́роваста (1), вѣ́ровасте (23), вѣ́ровати (138), вѣ́ровахомъ (31), вѣ́роваху (18), вѣ́ровахъ (25), вѣ́роваша (73), вѣ́роваше (5), вѣ́руема (3), вѣ́руемо (2), вѣ́руемое (1), вѣ́руемъ (109), вѣ́руемый (2), вѣ́руемь (2), вѣ́руета (2), вѣ́руете (63), вѣ́руетъ (49), вѣ́руеши (33), вѣ́руимъ (3), вѣ́руй (44), вѣ́руйте (36), вѣ́рую (101), вѣ́руютъ (22), вѣ́рующагѡ (1), вѣ́рующе (37), вѣ́рующей (1), вѣ́рующему (21), вѣ́рующи (1), вѣ́рующихъ (51), вѣ́рующу (2), вѣ́рующымъ (66), вѣ́рующыя (27), вѣ́рующіи (14), вѣ́рующій (2), вѣ́руя (16), вѣ́руяй (112)

невѣ́ровати V,ipf,tr V12ov (19)
невѣ́ровавшихъ (1), невѣ́ровавшу (4), невѣ́ровавшыя (4), невѣ́ровавшіи (1), невѣ́ровавый (3), невѣ́ровалъ (1), невѣ́руй (5)

благовѣ́ровати V,ipf,intr V12ov (1)
быть благочестивым
благовѣ́рующыя (1)

увѣ́ровати V,pf,intr V12ov (33)
увѣ́рова (4), увѣ́ровавшихъ (1), увѣ́ровавъ (1), увѣ́ровавый (1), увѣ́ровала (1), увѣ́ровалъ (1), увѣ́ровати (2), увѣ́роваша (1), увѣ́руемъ (3), увѣ́руете (1), увѣ́руеши (1), увѣ́руйте (2), увѣ́рую (1), увѣ́руютъ (12), увѣ́рю (1)

лицемѣ́ровати V,ipf,intr V12ov (2)
лицемѣ́руемъ (1), лицемѣ́руимъ (1)

богогласова́ти V V12ov (2)
возвещающий о Боге, проповедающий
бг҃огласу́я (2)

единогласова́ти V,ipf,intr V12ov (3)
єдиногласова́ли (1), єдиногласу́ютъ (2)

согласова́ти V,ipf,intr V12ov (29)
согласова́ти (2), согласова́ше (1), согласу́емы (1), согласу́етъ (4), согласу́ютъ (4), согласу́ющая (1), согласу́ющее (2), согласу́ющымъ (12), согласу́я (2)

красова́ти V,ipf,tr V12ov (3)
славиться красотою
красу́ема (1), красу́еми (1), красу́ємы (1)

літургисова́ти V V12ov (2)
совершать Литургию
литургису́етъ (1), літургису́ющымъ (1)

написова́ти V,ipf,tr V12ov (56)
напи́совати (2), напису́емъ (1), напису́етъ (12), напису́ю (6), напису́юще (2), напису́ющее (1), напису́ющымъ (4), напису́ющыя (1), напису́ющіи (6), напису́я (18), напису́яй (2), напису́ємая (1)

преднаписова́ти V,ipf,tr V12ov (16)
преднапису́етъ (13), преднапису́ющая (1), преднапису́ющей (1), преднапису́я (1)

живонаписо́вати V,ipf,tr V12ov (2)
живонапису́ютъ (1), живонапису́ємыя (1)

пронаписова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
пронапису́ющи (1)

надписова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
надписова́ти (1)

предподписова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
предподпису́ющь (1)

припи́совати V,ipf,tr V12ov (11)
припи́совавшагѡ (1), припи́совати (2), припису́емъ (1), припису́етъ (2), припису́ютъ (2), припису́юще (1), припису́ющымъ (1), припису́ющіи (1)

ѡписова́ти V,ipf,tr V12ov (14)
ѡпису́ема (3), ѡпису́емаго (1), ѡпису́емагѡ (1), ѡпису́емь (5), ѡпису́етъ (1), ѡпису́йте (1), ѡпису́ютъ (1), ѡпису́ющіи (1)

живописо́вати V,ipf,tr V12ov (12)
живопису́ющая (3), живопису́ющій (9)

предживописо́вати V,ipf,tr V12ov (4)
предживопису́ютъ (4)

самописова́ти V,ipf,tr V12ov (3)
самопису́етъ (3)

прописова́ти V,ipf,tr V12ov (26)
прописова́ше (1), пропису́емь (1), пропису́етъ (4), пропису́ютъ (1), пропису́юще (1), пропису́ющи (2), пропису́ющу (1), пропису́ющыя (1), пропису́я (12), пропису́яй (2)

списова́ти V,ipf,tr V12ov (4)
спису́емыхъ (1), спису́етъ (2), спису́я (1)

восписова́ти V,ipf,tr V12ov (35)
изображать письменно; изъявлять
воспи́сывати (1), воспису́емъ (19), воспису́етъ (4), воспису́й (1), воспису́ю (5), воспису́ютъ (2), воспису́юще (2), воспису́ющи (1)

препоясова́ти V,ipf,tr V12ov (8)
препоясу́еши (1), препоясу́ющаго (2), препоясу́ющи (1), препоясу́я (1), препоясу́яй (3)

ѡпоя́совати V,ipf,tr V12ov (2)
ѡпоясу́ющи (1), ѡпоясу́я (1)

не+ра́товати V,ipf,tr (2)
нера́туема (2)

ра́товати V,ipf,tr V12ov (154)
воевать
ра́това (2), ра́товалъ (5), ра́товати (29), ра́товать (1), ра́товаху (4), ра́товаша (6), ра́товаше (5), ра́туема (2), ра́туемо (2), ра́туемое (1), ра́туемому (1), ра́туему (2), ра́туемъ (1), ра́туемый (1), ра́туемыхъ (1), ра́туемь (10), ра́туеміи (1), ра́туетъ (14), ра́туй (2), ра́туйте (3), ра́туютъ (8), ра́тующа (2), ра́тующаго (2), ра́тующагѡ (1), ра́тующая (1), ра́тующему (2), ра́тующихъ (6), ра́тующымъ (10), ра́тующыя (5), ра́тующіи (5), ра́тующій (1), ра́туя (8), ра́туяй (4), ра́туємымъ (5), ра́тѡванныя (1)

возра́товати V V12ov (1)
возра́туютъ (1)

противора́товати V,ipf,intr,med V12ov (3)
противора́товати (1), противора́тующихъ (1), противора́тующій (1)

единора́товати V,ipf,tr V12ov (1)
єдинора́товати (1)

пора́товати V,pf,tr V12ov (9)
пора́товавшыя (2), пора́товалъ (3), пора́товасте (1), пора́туемъ (2), пора́туютъ (1)

противура́товати V,ipf,intr V12ov (2)
противура́товаху (1), противура́туетъ (1)

ѡклеветова́ти V,ipf,tr V12ov (3)
ѡклеветова́ти (1), ѡклевету́етъ (1), ѡклевету́ютъ (1)

ретова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
рету́я (1)

препитова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
препитова́я (1)

воспитова́ти V,ipf,tr V12ov (8)
воспитова́етъ (2), воспитова́йте (2), воспитова́ше (1), воспитова́юще (1), воспитова́я (2)

причитова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
причитова́ше (1)

прочи́товати V,ipf,tr V12ov (2)
прочи́товаемыхъ (1), прочи́товая (1)

бунтова́ти V,ipf,intr V12ov (1)
бунту́ющихъ (1)

наготова́ти V,ipf,intr V12ov (10)
наготу́емъ (5), наготу́юща (1), наготу́юще (1), наготу́ющихъ (2), наготу́ющымъ (1)

пригото́вати V,pf,tr V12ov (9)
пригото́ва (2), пригото́валъ (2), пригото́вани (2), пригото́ванъ (1), пригото́ваныхъ (1), пригото́вахъ (1)

угото́вати V,pf,tr V12ov (517)
уго́товалъ (1), угото́ва (131), угото́вавшаго (1), угото́вавшымъ (1), угото́вавъ (9), угото́вавый (5), угото́ваемъ (7), угото́ваеши (1), угото́ваимъ (1), угото́вай (6), угото́вайта (5), угото́вайте (46), угото́вала (4), угото́вали (1), угото́валъ (63), угото́вана (5), угото́вани (9), угото́ванна (1), угото́ваннагѡ (4), угото́ванная (4), угото́ванное (18), угото́ванному (3), угото́ванномъ (3), угото́ванною (2), угото́ванную (5), угото́ванный (7), угото́ванныхъ (5), угото́ванныя (2), угото́ваннѣ (1), угото́ваннѣй (3), угото́ваннѣмъ (2), угото́вано (5), угото́вану (4), угото́ванъ (12), угото́ванѣ (1), угото́васта (3), угото́вастѣ (6), угото́вати (25), угото́вахомъ (1), угото́вахъ (38), угото́ваша (38), угото́ваю (4), угото́ваютъ (2), уготѡ́вана (5), уготѡ́ванная (9), уготѡ́ваннымъ (1), уготѡ́ванныя (7)

предугото́вати V,pf,tr V12ov (30)
предъ̑угото́ва (14), предъ̑угото́вавъ (2), предъ̑угото́валъ (5), предъ̑угото́вани (1), предъ̑угото́ванной (1), предъ̑угото́ванныхъ (1), предъ̑угото́ваннѣй (1), предъ̑угото́вати (2), предъ̑угото́ваша (1), предъ̑угото́вающа (1), предъ̑уготѡ́ванная (1)

приугото́вати V,pf,tr V12ov (7)
приугото́ванна (1), приугото́вану (2), приугото́ванъ (1), пріугото́вавъ (1), пріугото́вану (2)

проуготова́ти V,pf,tr V12ov (9)
проугото́ва (3), проугото́вавъ (2), проугото́валъ (2), проугото́вати (2)

нѣмото́вати V,ipf,intr V12ov (1)
нѣмоту́я (1)

коры́стовати V,ipf V12ov (1)
коры́стова (1)

испытова́ти V,ipf,tr V12ov (114)
выведывать
испы́това (1), испы́товати (21), испы́товать (1), испы́товаше (4), испы́товающе (1), испытова́ти (1), испытова́ше (2), испыту́ема (1), испыту́емую (1), испыту́емъ (1), испыту́емь (1), испыту́ете (2), испыту́етъ (21), испыту́й (14), испыту́йте (2), испыту́ютъ (4), испыту́юща (1), испыту́ющагѡ (1), испыту́юще (2), испыту́ющи (1), испыту́ющимъ (1), испыту́ющу (1), испыту́ющымъ (5), испыту́я (10), испыту́яй (13), испыту́ємымъ (1)

ѡбѣтова́ти V,ipf,tr V12ov (38)
ѡбѣтова̀ (5), ѡбѣтова́вшаго (2), ѡбѣтова́въ (2), ѡбѣтова́лъ (2), ѡбѣтова́ннагѡ (3), ѡбѣтова́нная (1), ѡбѣтова́нную (4), ѡбѣтова́нными (1), ѡбѣтова́нныхъ (5), ѡбѣтова́ннѣ (1), ѡбѣтова́ннѣй (3), ѡбѣтова́я (4), ѡбѣтова̂нная (3), ѻбѣтова́нную (2)

предѡбѣтова́ти V,ipf V12ov (1)
предъ̑ѡбѣтова́нной (1)

вѣтова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
вѣту́ющымъ (1)

навѣ́товати V,ipf,tr V12ov (27)
навѣ́товала (1), навѣ́товани (2), навѣ́тованъ (1), навѣ́товати (3), навѣ́туеми (2), навѣ́туютъ (3), навѣ́тующа (1), навѣ́тующе (4), навѣ́тующими (1), навѣ́тующихъ (4), навѣ́тующымъ (1), навѣ́тующыя (1), навѣ́тующіи (2), навѣту́ющымъ (1)

совѣ́товати V,ipf,tr V12ov (73)
совѣ́това (7), совѣ́товавшихъ (2), совѣ́товати (8), совѣ́товахомъ (1), совѣ́товаху (1), совѣ́товахъ (1), совѣ́товаша (2), совѣ́товаше (6), совѣ́туемъ (3), совѣ́туете (1), совѣ́туетъ (16), совѣ́туй (1), совѣ́туйте (1), совѣ́тую (1), совѣ́туютъ (6), совѣ́тующая (1), совѣ́тующе (4), совѣ́тующему (1), совѣ́тующи (1), совѣ́тующими (1), совѣ́тующихъ (3), совѣ́тующыя (1), совѣ́туя (3), совѣ́туяй (1)

присовѣ́товати V,pf,tr V12ov (3)
присовѣ́товали (1), присовѣ́тую (2)

благосовѣ́товати V,ipf,tr V12ov (1)
благосовѣ́тующа (1)

усовѣ́товати V,pf,intr V12ov (11)
усовѣ́това (6), усовѣ́товати (1), усовѣ́товахъ (1), усовѣ́товаша (1), усовѣ́туетъ (1), усовѣтова́ша (1)

просвѣтова́ти V,ipf,tr V12ov (1)
просвѣтова̀ (1)

сѣ́товати V,ipf,intr V12ov (87)
сѣ́това (2), сѣ́товали (2), сѣ́товати (4), сѣ́товаху (2), сѣ́товаша (1), сѣ́товаше (2), сѣ́туетъ (8), сѣ́туеши (3), сѣ́туимъ (2), сѣ́туй (8), сѣ́туйте (1), сѣ́тую (3), сѣ́тующая (2), сѣ́тующе (6), сѣ́тующее (6), сѣ́тующей (1), сѣ́тующими (1), сѣ́тующихъ (2), сѣ́тующую (5), сѣ́тующымъ (1), сѣ́тующыя (1), сѣ́туя (22), сѣ́тѡваннымъ (1), сѣ̂тующая (1)

возсѣ́товати V,pf,intr V12ov (1)
возсѣ́туимъ (1)

ѡсѣ́товати V,pf,tr V12ov (2)
оплакать
ѡсѣ́тѡваны (2)

па́мятовати V,ipf,intr V12ov (34)
па́мятовати (11), па́мятоваше (1), па́мятуемъ (2), па́мятуетъ (5), па́мятуй (1), па́мятую (1), па́мятуютъ (2), па́мятующе (5), па́мятующи (1), па́мятуя (4), памяту́юще (1)

ѕлопа́мятовати V,ipf,tr V12ov (1)
ѕлопа́мятуяй (1)

сопря́товати V,ipf V12ov (1)
сопря́туемь (1)

спря́товати V,ipf,tr V12ov (4)
спря́товаетъ (3), спря́товаютъ (1)

испря́товати V,ipf,tr V12ov (1)
испря́товаютъ (1)

воспря́товати V,pf,tr V12ov (1)
воспря́туеши (1)

прерва́ти V,pf,tr V12x (1)
прерва́хомъ (1)

ѡборва́ти V,ipf V12x (1)
ѡборва̀ (1)

разорва́ти V,pf,tr V12x (1)
разорва́вшія (1)

раздува́ти V,ipf,tr V11a (1)
раздува́яй (1)

воздува́ти V,ipf,tr V11a (1)
воздува́етъ (1)

подува́ти V,ipf,intr V11a (2)
подува́ютъ (1), подува́я (1)

иззува́ти V,ipf,tr V11a (3)
разуться
иззу́въ (1), иззу́етъ (1), иззува́ше (1)

изува́ти V,ipf,tr V11a (1)
разувать
изу́етъ (1)

быва́ти V,ipf,intr V11a (2347)
быва̀етъ (1), быва́ема (11), быва́емагѡ (4), быва́емая (6), быва́емо (6), быва́емое (18), быва́емой (2), быва́емому (1), быва́емомъ (1), быва́ему (10), быва́емую (2), быва́емъ (43), быва́емые (1), быва́емый (11), быва́емыми (2), быва́емыхъ (21), быва́емыя (2), быва́емь (1), быва́ете (11), быва́етъ (1321), быва́еши (26), быва́имъ (5), быва́й (13), быва́йте (63), быва́лъ (3), быва́ти (83), быва́ху (31), быва́хъ (1), быва́ше (47), быва́ю (11), быва́ютъ (287), быва́юща (5), быва́ющагѡ (9), быва́ющая (9), быва́юще (17), быва́ющее (22), быва́ющей (6), быва́ющемъ (3), быва́ющи (6), быва́ющими (1), быва́ющимъ (3), быва́ющихъ (22), быва́ющу (10), быва́ющую (4), быва́ющъ (1), быва́ющымъ (6), быва́ющыя (10), быва́ющіе (1), быва́ющій (5), быва́ющія (6), быва́я (59), быва́яй (4), быва́єма (6), быва́ємая (34), быва́ємымъ (8), быва́ємыя (10), быва̂емая (1), быва̂юща (5), быва̂ющая (29)

забыва́ти V,ipf,tr V11a (78)
забыва́вый (1), забыва́емъ (4), забыва́етъ (12), забыва́еши (3), забыва́й (22), забыва́йте (13), забыва́ти (4), забыва́ше (1), забыва́ю (1), забыва́ютъ (2), забыва́ющаго (1), забыва́юще (1), забыва́ющихъ (1), забыва́ющіи (7), забыва́ющій (1), забыва́яй (2), забыва́ємая (2)

удобозабыва́ти V,ipf,tr V11a (1)
удобозабыва́емое (1)

предбыва́ти V,ipf,intr V11a (1)
предбыва́ти (1)

пребыва́ти V,ipf,intr V11a (1656)
пребыва́вшему (1), пребыва́вшіи (1), пребыва́ема (1), пребыва́емъ (43), пребыва́ете (15), пребыва́етъ (484), пребыва́еши (164), пребыва́имъ (1), пребыва́й (29), пребыва́йте (14), пребыва́ла (4), пребыва́ли (6), пребыва́лъ (15), пребыва́сте (3), пребыва́ти (151), пребыва́ть (2), пребыва́хомъ (1), пребыва́ху (15), пребыва́хъ (5), пребыва́ша (1), пребыва́ше (32), пребыва́ю (25), пребыва́ютъ (93), пребыва́юшихъ (1), пребыва́юща (18), пребыва́ющаго (5), пребыва́ющагѡ (10), пребыва́ющая (10), пребыва́юще (32), пребыва́ющее (42), пребыва́ющей (11), пребыва́ющема (2), пребыва́ющему (4), пребыва́ющею (3), пребыва́ющи (26), пребыва́ющими (2), пребыва́ющимъ (7), пребыва́ющихъ (21), пребыва́ющо (2), пребыва́ющу (21), пребыва́ющую (30), пребыва́ющъ (7), пребыва́ющымъ (28), пребыва́ющыя (20), пребыва́ющь (3), пребыва́ющіе (2), пребыва́ющіи (12), пребыва́ющій (17), пребыва́ющія (3), пребыва́я (120), пребыва́яй (74), пребыва̂ющая (16), пребыва̂ющыя (1)

любопребыва́ти V,ipf,intr V11a (2)
любопребыва́ютъ (1), любопребыва́я (1)

долгопребыва́ти V,ipf,intr V11a (1)
долгопребыва́ющее (1)

сопребыва́ти V,ipf,intr V11a (14)
сопребыва́етъ (1), сопребыва́ти (5), сопребыва́хъ (1), сопребыва́юща (1), сопребыва́юще (1), сопребыва́ющу (1), сопребыва́ющіи (1), сопребыва́я (3)

спребыва́ти V,ipf,intr V11a (42)
спребыва́етъ (1), спребыва́еши (2), спребыва́й (1), спребыва́ти (8), спребыва́ютъ (3), спребыва́юща (5), спребыва́ющаго (1), спребыва́юще (4), спребыва́ющи (2), спребыва́ющую (1), спребыва́я (7), спребыва́яй (7)

избыва́ти V,ipf,tr V11a (4)
избыва́ютъ (4)

преизбыва́ти V,ipf,intr V11a (3)
изобиловать
преизбыва́ютъ (1), преизбыва́ющихъ (2)

прибыва́ти V,ipf,intr V11a (31)
прибыва́етъ (11), прибыва́ти (3), прибыва́ху (2), прибыва́ютъ (2), прибыва́ющаго (1), прибыва́ющагѡ (1), прибыва́ющее (1), прибыва́ющихъ (2), прибыва́ющую (1), прибыва́ющымъ (1), прибыва́ющыя (2), прибыва́ющія (3), прибыва́яй (1)

соприбыва́ти V,ipf,intr V11a (1)
соприбыва́ющіе (1)

добыва́ти V,ipf,tr V11a (3)
добы́вши (1), добыва́ху (1), добыва́ше (1)

сбыва́ти V,ipf V11a (3)
сбыва́емы (1), сбыва́ющая (1), сбыва́я (1)

ѡтбыва́ти V,ipf,intr V11a (1)
ѿбыва́етъ (1)

убыва́ти V,ipf,intr V11a (1)
убыва́емыхъ (1)

избле́вывати V,ipf,tr V11a (1)
отрыгнуть
избле́вываетъ (1)

преко́вывати V,ipf,tr V11a (1)
преко́вываеми (1)

ѡко́вывати V,ipf,tr V11a (1)
ѡко́вываемь (1)

иско́вывати V,ipf,tr V11a (1)
иско́вываемь (1)

ѡсно́вывати V,ipf,tr V11a (2)
ѡсно́вываетъ (1), ѡсно́вывалъ (1)

ѡткла́дывати V,ipf,tr V11a (1)
ѿкла́дываемо (1)

ѡпра́вдывати V,ipf,tr V11a (4)
ѡпра́вдываеши (1), ѡпра́вдывающагѡ (1), ѡпра́вдывающая (2)

ѡбу́здывати V,ipf,tr V11a (5)
ѡбу́здываетъ (1), ѡбу́здывати (3), ѡбу́здывающа (1)

благоѡбу́здывати V,ipf,tr V11a (1)
благоѡбу́здываємы (1)

завѣ́дывати V,ipf,tr V11a (2)
завѣ́дывающихъ (2)

проповѣ́дывати V,ipf,tr V11a (4)
проповѣ́дывали (1), проповѣ́дывати (3)

нака́зывати V,ipf,tr V11a (6)
нака́зывати (6)

прика́зывати V,ipf,tr V11a (1)
прика́зывая (1)

ѡка́зывати V,ipf,tr V11a (2)
ѡка́зывать (2)

пока́зывати V,ipf,tr V11a (7)
пока́зываетъ (1), пока́зывалъ (1), пока́зывати (2), пока́зываютъ (1), пока́зывающее (1), пока́зывающихъ (1)

ѡтка́зывати V,ipf,tr V11a (3)
ѿка́зывати (3)

ука́зывати V,ipf,tr V11a (2)
ука́зываетъ (1), ука́зывали (1)

называ́ти V,ipf,tr V11a (29)
называ́емагѡ (1), называ́емое (2), называ́емъ (1), называ́емые (1), называ́емыхъ (3), называ́емыя (1), называ́ете (6), называ́ли (4), называ́ти (1), называ́ху (1), называ́ютъ (2), называ́ємымъ (2), называ́ємыя (4)

взыва́ти V,ipf,intr V11a (1812)
взыва́емъ (192), взыва́ете (5), взыва́етъ (40), взыва́еши (28), взыва́й (6), взыва́ла (34), взыва́лъ (140), взыва́сте (5), взыва́ти (40), взыва́ху (182), взыва́хъ (2), взыва́ша (2), взыва́ше (248), взыва́ю (77), взыва́ютъ (22), взыва́юща (109), взыва́юще (241), взыва́ющему (1), взыва́ющи (225), взыва́ющихъ (11), взыва́ющу (3), взыва́ющымъ (26), взыва́ющыя (31), взыва́ющя (1), взыва́ющіи (2), взыва́ющій (1), взыва́я (136), взыва́яй (2)

противовзыва́ти V,ipf,tr V11a (1)
противовзыва́ющу (1)

совзыва́ти V,ipf,intr V11a (4)
совзыва́ше (1), совзыва́юще (2), совзыва́ющую (1)

иззыва́ти V,ipf,tr V11a (2)
иззыва́ху (1), иззыва́юще (1)

воззыва́ти V,ipf,intr V11a (12)
воззыва́етъ (3), воззыва́юща (1), воззыва́ющи (1), воззыва́ющо (1), воззыва́я (4), воззыва́яй (1), воззыва́ємымъ (1)

призыва́ти V,ipf,tr V11a (966)
призыва́вый (1), призыва́емагѡ (1), призыва́еми (2), призыва́емо (3), призыва́емому (1), призыва́емъ (66), призыва́емы (2), призыва́емый (10), призыва́емымъ (2), призыва́емыхъ (1), призыва́емь (11), призыва́еміи (1), призыва́етъ (61), призыва́еши (13), призыва́й (6), призыва́йте (7), призыва́ла (1), призыва́лъ (4), призыва́ти (53), призыва́ху (19), призыва́хъ (2), призыва́ше (7), призыва́ю (167), призыва́ютъ (18), призыва́юща (12), призыва́ющаго (7), призыва́ющагѡ (7), призыва́ющая (3), призыва́юще (21), призыва́ющее (7), призыва́ющему (3), призыва́ющи (19), призыва́ющими (5), призыва́ющимъ (1), призыва́ющихъ (137), призыва́ющу (8), призыва́ющую (1), призыва́ющъ (1), призыва́ющымъ (99), призыва́ющыя (69), призыва́ющь (2), призыва́ющіи (22), призыва́ющій (2), призыва́я (62), призыва́яй (13), призыва́єма (3), призыва́ємымъ (2), призыва̂юща (1)

прозыва́ти V,ipf,tr V11a (8)
прозыва́ти (2), прозыва́ху (1), прозыва́ютъ (3), прозыва́я (1), прозыва́яй (1)

созыва́ти V,ipf,tr V11a (197)
созыва́еми (1), созыва́емъ (1), созыва́емыхъ (1), созыва́етъ (96), созыва́еши (11), созыва́ть (1), созыва́ху (1), созыва́ютъ (4), созыва́юще (11), созыва́ющее (1), созыва́ющи (53), созыва́ющихъ (1), созыва́ющу (4), созыва́ющую (3), созыва́ющъ (1), созыва́ющь (1), созыва́ющя (1), созыва́ющій (2), созыва́я (2), созыва́яй (1)

расте́рзывати V,ipf,tr V11a (2)
расте́рзываютъ (2)

изрѣ́зывати V,ipf,tr V11a (1)
изрѣ́зывать (1)

свя́зывати V,ipf,tr V11a (2)
свя́зываетъ (1), свя́зывати (1)

истя́зывати V,ipf,tr V11a (1)
вытягивать; получать; допрашивать
истя́зывати (1)

преплыва́ти V,ipf,tr V11a (4)
преплыва́лъ (1), преплыва́ху (1), преплыва́ютъ (1), преплыва́юще (1)

преплы́ти V,pf,tr V11a (15)
преплы́въ (15)

воздѣ́лывати V,ipf,tr V11a (4)
подготовить почву к посадке
воздѣ́лывавый (1), воздѣ́лываетъ (1), воздѣ́лывали (1), воздѣ́лываютъ (1)

содѣ́лывати V,ipf,tr V11a (6)
содѣ́лываемъ (1), содѣ́лываетъ (3), содѣ́лываютъ (2)

измыва́ти V,ipf,tr V11a (23)
вымыть
измыва́етъ (5), измыва́еши (3), измыва́лъ (2), измыва́ти (3), измыва́ху (3), измыва́ютъ (1), измыва́ющи (1), измыва́ющую (1), измыва́я (4)

ѡмыва́ти V,ipf,tr V11a (102)
ѡмыва́емыхъ (1), ѡмыва́емь (2), ѡмыва́емѣй (1), ѡмыва́етъ (23), ѡмыва́еши (6), ѡмыва́й (1), ѡмыва́лъ (1), ѡмыва́ше (2), ѡмыва́ю (1), ѡмыва́ютъ (3), ѡмыва́юща (3), ѡмыва́ющагѡ (1), ѡмыва́ющая (6), ѡмыва́ющее (7), ѡмыва́ющи (13), ѡмыва́ющу (1), ѡмыва́ющыя (2), ѡмыва́ющій (2), ѡмыва́я (18), ѡмыва́яй (7), ѡмыва́ємыя (1)

помыва́ти V,ipf,tr V11a (3)
помыва́етъ (1), помыва́ти (1), помыва́ютъ (1)

ѡтмыва́ти V,ipf,tr V11a (20)
ѿмыва́етъ (3), ѿмыва́еши (1), ѿмыва́ютъ (1), ѿмыва́юща (1), ѿмыва́юще (4), ѿмыва́ющее (1), ѿмыва́ющи (6), ѿмыва́ющыя (2), ѿмыва́я (1)

умыва́ти V,ipf,tr V11a (25)
умыва́етъ (8), умыва́ти (7), умыва́ше (1), умыва́ютъ (6), умыва́юще (1), умыва́ющыя (1), умыва́я (1)

ѡбма́нывати V,ipf,tr V11a (1)
ѡбма́нываютъ (1)

уныва́ти V,ipf,intr V11a (69)
уныва́вый (1), уныва́емъ (1), уныва́етъ (5), уныва́еши (9), уныва́й (12), уныва́лъ (1), уныва́ти (6), уныва́ютъ (3), уныва́юща (4), уныва́ющаго (2), уныва́юще (2), уныва́ющи (4), уныва́ющихъ (5), уныва́ющымъ (11), уныва́я (3)

раска́пывати V,ipf,tr V11a (1)
раска́пывающій (1)

зако́пывати V,ipf,tr V11a (1)
зако́пывай (1)

подко́пывати V,ipf,tr V11a (5)
подко́пываютъ (5)

прерыва́ти V,ipf,tr V11a (1)
прерыва́ху (1)

изрыва́ти V,ipf,tr V11a (2)
вырыть; выкопать
изры́въ (1), изрыва́яй (1)

закрыва́ти V,ipf,tr V11a (8)
закрыва́етъ (1), закрыва́ютъ (1), закрыва́юще (5), закрыва́ющыя (1)

прикрыва́ти V,ipf,tr V11a (10)
прикрыва́еми (1), прикрыва́етъ (1), прикрыва́ти (2), прикрыва́ютъ (1), прикрыва́юще (2), прикрыва́ющи (1), прикрыва́я (1), прикрыва̂ла (1)

ѡкрыва́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡкрыва́ху (1)

покрыва́ти V,ipf,tr V11a (437)
покрыва́ема (7), покрыва́емаго (3), покрыва́еми (9), покрыва́емой (1), покрыва́ему (2), покрыва́емую (1), покрыва́емъ (7), покрыва́емый (2), покрыва́емь (27), покрыва́еміи (1), покрыва́ете (1), покрыва́етъ (76), покрыва́еши (32), покрыва́й (17), покрыва́ла (4), покрыва́лъ (1), покрыва́сте (1), покрыва́ти (38), покрыва́ху (19), покрыва́ша (1), покрыва́ше (2), покрыва́ютъ (16), покрыва́юща (4), покрыва́ющаго (7), покрыва́ющагѡ (6), покрыва́ющая (6), покрыва́юще (5), покрыва́ющее (13), покрыва́ющей (2), покрыва́ющи (23), покрыва́ющо (1), покрыва́ющу (4), покрыва́ющую (7), покрыва́ющъ (1), покрыва́ющіи (1), покрыва́ющій (12), покрыва́я (25), покрыва́яй (52)

богопокрыва́ти V,ipf,tr V11a (1)
бг҃опокрыва́емь (1)

спокрыва́ти V,ipf,tr V11a (4)
спокрыва́ема (1), спокрыва́етъ (1), спокрыва́еши (2)

сокрыва́ти V,ipf,tr V11a (44)
сокрыва́ема (1), сокрыва́емаго (4), сокрыва́еми (1), сокрыва́емо (2), сокрыва́емое (1), сокрыва́емый (1), сокрыва́етъ (12), сокрыва́ти (3), сокрыва́ше (3), сокрыва́ю (1), сокрыва́ютъ (1), сокрыва́юще (1), сокрыва́ющее (2), сокрыва́ющи (1), сокрыва́ющимъ (1), сокрыва́ющій (1), сокрыва́я (2), сокрыва́яй (3), сокрыва́ємая (1), сокрыва́ємымъ (1), сокрыва́ємыя (1)

скрыва́ти V,ipf,tr V11a (52)
скрыва́ема (2), скрыва́еми (1), скрыва́емо (2), скрыва́емь (1), скрыва́етъ (15), скрыва́еши (1), скрыва́й (2), скрыва́йте (6), скрыва́ти (8), скрыва́ше (2), скрыва́ю (2), скрыва́ющему (1), скрыва́я (1), скрыва́яй (8)

ѡткрыва́ти V,ipf,tr V11a (97)
ѿкрыва́ема (1), ѿкрыва́емое (1), ѿкрыва́емъ (3), ѿкрыва́емѣй (1), ѿкрыва́етъ (28), ѿкрыва́еши (6), ѿкрыва́й (1), ѿкрыва́йте (1), ѿкрыва́ти (5), ѿкрыва́ютъ (1), ѿкрыва́юща (1), ѿкрыва́ющаго (4), ѿкрыва́ющая (3), ѿкрыва́юще (1), ѿкрыва́ющее (1), ѿкрыва́ющихъ (2), ѿкрыва́ющу (1), ѿкрыва́ющую (1), ѿкрыва́я (21), ѿкрыва́яй (13), ѿкрыва́ємымъ (1)

укрыва́ти V,ipf,tr V11a (1)
укрыва́лъ (1)

притрыва́ти V,ipf,tr V11a (1)
притирать
притрыва́емо (1)

истрыва́ти V,pf,intr V11a (1)
истрыва́ютъ (1)

впи́сывати V,ipf,tr V11a (1)
впи́сывати (1)

подпи́сывати V,ipf,tr V11a (12)
подпи́сывати (1), подпи́сывать (1), подпису́еши (1), подпису́ютъ (1), подпису́юще (1), подпису́ющій (1), подпису́я (6)

преписы́вати V,ipf,tr V11a (1)
препису́юще (1)

припи́сывати V,ipf,tr V11a (1)
припи́сывати (1)

ѡпи́сывати V,ipf V11a (1)
ѡпи́сывати (1)

спи́сывати V,ipf,tr V11a (1)
спи́сывающихъ (1)

ѡклеве́тывати V,ipf,tr V11a (2)
ѡклеве́тывай (1), ѡклеве́тываютъ (1)

прочи́тывати V,ipf,tr V11a (8)
прочи́тываемое (1), прочи́тываемою (1), прочи́тываемъ (1), прочи́тываетъ (1), прочи́тывай (1), прочи́тывая (2), прочи́тываємая (1)

наче́ртывати V,ipf,tr V11a (3)
наче́ртывати (1), наче́ртывающихъ (1), наче́ртываємыя (1)

испы́тывати V,ipf,tr V11a (8)
выведывать
испы́тываетъ (1), испы́тывали (1), испы́тывалъ (1), испы́тывати (4), испы́тывая (1)

сопря́тывати V,ipf,tr V11a (1)
сопря́тываетъ (1)

ѡслабѣва́ти V,ipf,intr V11a (19)
ѡслабѣва́етъ (3), ѡслабѣва́й (8), ѡслабѣва́ти (4), ѡслабѣва́ютъ (1), ѡслабѣва́ющымъ (1), ѡслабѣва́я (2)

развѣва́ти V,ipf,tr V11a (11)
развѣва́ему (4), развѣва́емый (1), развѣва́етъ (1), развѣва́ти (2), развѣва́ющая (3)

ѡговѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѡговѣва́ти (1)

задѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
задѣва́ютъ (1)

надѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
надѣва́ютъ (1)

снабдѣва́ти V,ipf,tr V11a (29)
снабдѣ́вая (1), снабдѣва́еми (1), снабдѣва́емую (1), снабдѣва́емыхъ (1), снабдѣва́йте (6), снабдѣва́ти (1), снабдѣва́ху (1), снабдѣва́ше (2), снабдѣва́ютъ (1), снабдѣва́ющая (3), снабдѣва́юще (1), снабдѣва́ющее (1), снабдѣва́ющи (2), снабдѣва́я (7)

пребдѣва́ти V,ipf,intr V11a (1)
пребдѣва́я (1)

вдѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
вдѣва́ше (1)

воздѣва́ти V,ipf,tr V11a (21)
поднимать, возвышать
воздѣва́емъ (1), воздѣва́емѣ (1), воздѣва́еши (2), воздѣва́й (1), воздѣва́ти (6), воздѣва́ю (1), воздѣва́юще (1), воздѣва́я (8)

ѡдѣва́ти V,ipf,tr V11a (81)
ѡдѣва́ема (1), ѡдѣва́емаго (1), ѡдѣва́еми (1), ѡдѣва́емь (1), ѡдѣва́етъ (3), ѡдѣва́еши (1), ѡдѣва́ти (1), ѡдѣва́ху (1), ѡдѣва́ютъ (3), ѡдѣва́юща (4), ѡдѣва́ющаго (6), ѡдѣва́ющая (1), ѡдѣва́ющему (3), ѡдѣва́ющи (4), ѡдѣва́ющыя (1), ѡдѣва́я (17), ѡдѣва́яй (32)

приѡдѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
пріѡдѣва́яй (1)

содѣва́ти V,ipf,tr V11a (177)
содѣва́емагѡ (1), содѣва́емо (1), содѣва́емое (3), содѣва́емъ (9), содѣва́емыми (2), содѣва́емыхъ (1), содѣва́ете (3), содѣва́етъ (35), содѣва́еши (11), содѣва́й (1), содѣва́йте (4), содѣва́ти (10), содѣва́хъ (1), содѣва́ше (1), содѣва́ю (7), содѣва́ютъ (10), содѣва́юща (7), содѣва́ющаго (5), содѣва́юще (7), содѣва́ющее (1), содѣва́ющи (10), содѣва́ющими (1), содѣва́ющихъ (2), содѣва́ющую (2), содѣва́ющыя (2), содѣва́ющіи (1), содѣва́я (29), содѣва́яй (7), содѣва́ємая (3)

возсмердѣва́ти V,ipf,intr V11a (1)
делаться смрадным, зловонным
возсмердѣва́ше (1)

не+ѡскудѣва́ти V,ipf,intr (1)
неѡскудѣваю́щею (1)

ѡскудѣва́ти V,ipf,intr V11a (76)
ѡскудѣва́вшая (1), ѡскудѣва́ема (1), ѡскудѣва́емъ (1), ѡскудѣва́етъ (20), ѡскудѣва́еши (2), ѡскудѣва́й (16), ѡскудѣва́ло (1), ѡскудѣва́ти (7), ѡскудѣва́ша (1), ѡскудѣва́ютъ (6), ѡскудѣва́юща (1), ѡскудѣва́ющая (1), ѡскудѣва́юще (1), ѡскудѣва́ющихъ (4), ѡскудѣва́ющу (2), ѡскудѣва́ющъ (1), ѡскудѣва́ющыя (2), ѡскудѣва́ющіи (2), ѡскудѣва́я (1), ѡскудѣва́яй (1), ѡскудѣва̂ющая (4)

ѡдебелѣва́ти V,pf,intr V11a (13)
ѡдебелѣва́етъ (13)

повелѣва́ти V,ipf,tr V11a (317)
повелѣва́емое (1), повелѣва́емъ (28), повелѣва́емыхъ (1), повелѣва́емь (4), повелѣва́етъ (126), повелѣва́еши (22), повелѣва́й (1), повелѣва́ли (1), повелѣва́лъ (4), повелѣва́ти (8), повелѣва́ху (4), повелѣва́ше (19), повелѣва́ю (10), повелѣва́ютъ (23), повелѣва́юща (10), повелѣва́ющаго (3), повелѣва́ющагѡ (6), повелѣва́юще (8), повелѣва́ющее (3), повелѣва́ющей (3), повелѣва́ющему (6), повелѣва́ющи (3), повелѣва́ющихъ (3), повелѣва́ющу (4), повелѣва́ющую (1), повелѣва́ющъ (3), повелѣва́ющыя (2), повелѣва́ющіи (1), повелѣва́ющій (3), повелѣва́ємая (3), повелѣва́ємымъ (1), повелѣва̂емая (1), повелѣва̂емымъ (1)

повелѣва́ти V,ipf,tr V11a (36)
повелѣва́я (32), повелѣва́яй (4)

предповелѣва́ти V,ipf,tr V11a (10)
предповелѣва́етъ (8), предповелѣва́я (2)

приповелѣва́ти V,ipf,intr V11a (2)
приповелѣва́етъ (2)

вожделѣва́ти V,ipf,tr V11a (4)
сильно желать
вожделѣва́емагѡ (1), вожделѣва́етъ (2), вожделѣва́ютъ (1)

ѡдолѣва́ти V,ipf,tr V11a (10)
ѡдолѣва́емъ (1), ѡдолѣва́лъ (1), ѡдолѣва́ти (1), ѡдолѣва́ше (3), ѡдолѣва́ющею (1), ѡдолѣва́ющій (1), ѡдолѣва́я (1), ѡдолѣва́ємымъ (1)

преѡдолѣва́ти V,ipf,tr V11a (2)
преѡдолѣва́етъ (1), преѡдолѣва́ти (1)

соѡдолѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
соѡдолѣва́ютъ (1)

запечатлѣва́ти V,ipf,tr V11a (8)
запечатлѣва́емъ (3), запечатлѣва́етъ (1), запечатлѣва́я (4)

напечатлѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
напечатлѣва́я (1)

впечатлѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
оставлять отпечаток
впечатлѣва́я (1)

растлѣва́ти V,ipf,tr V11a (36)
растлѣва́ема (1), растлѣва́еміи (1), растлѣва́етъ (16), растлѣва́ютъ (4), растлѣва́юща (1), растлѣва́ющая (1), растлѣва́ющее (1), растлѣва́ющей (1), растлѣва́ющихъ (3), растлѣва́ющымъ (1), растлѣва́ющыя (2), растлѣва́ющій (1), растлѣва́ющія (3)

срастлѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
срастлѣва́емый (1)

истлѣва́ти V,ipf,intr V11a (9)
предать тлению, разложению
истлѣва́емое (1), истлѣва́етъ (5), истлѣва́ху (1), истлѣва́юща (1), истлѣва́я (1)

преуцвѣтлѣва́ти V,pf,tr V11a (1)
преуцвѣтлѣва́я (1)

исцѣлѣва́ти V,ipf,intr V11a (16)
исцѣлѣва́етъ (1), исцѣлѣва́еши (2), исцѣлѣва́ху (3), исцѣлѣва́ше (1), исцѣлѣва́ютъ (5), исцѣлѣва́юща (4)

уцѣлѣва́ти V,ipf,intr V11a (1)
уцѣлѣва́яй (1)

насмѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
насмѣва́емь (1)

осмѣва́ти V,ipf,tr V11a (1)
ѻсмѣва́ему (1)

посмѣва́ти V,ipf,tr V11a (6)
посмѣва́еми (1), посмѣва́ему (1), посмѣва́емы (1), посмѣва́емь (3)

разумѣва́ти V,ipf,tr V11a (291)
разумѣва́ема (10), разумѣва́емаго (6), разумѣва́емагѡ (1), разумѣва́емая (2), разумѣва́емое (6), разумѣва́емому (3), разумѣва́ему (1), разумѣва́емую (5), разумѣва́емъ (24), разумѣва́емый (10), разумѣва́емыхъ (8), разумѣва́емыя (9), разумѣва́емь (7), разумѣва́емѣй (1), разумѣва́емѣмъ (1), разумѣва́ете (4),