ала́я N (2)
ала́и (2)

агла́я N,f,anim,persn (1)
одна из жен царя Давида
агла́и (1)

сікела́я N (1)
сікела́и (1)

да́ная N,f,anim,persn (1)
да́ная (1)

вселе́нная N,f,inan (1434)
вселе́нная (121), вселе́нной (3), вселе́нную (473), вселе́нныя (411), вселе́ннѣй (424), вселє́нныя (2)

ста́я N,f,inan (3)
ста́я (3)

ко́рмчая N,f,inan (3)
ко́рмчая (3)

жребя́ N,n,anim (84)
жеребенок
жребя̀ (49), жребя́ти (33), жребя́тъ (2)

дя́дя N,m,anim N3j (2)
дя́дя (2)

ахалге́я N,f,inan,topn N3e (1)
ахалге́и (1)

сѡлея́ N,f,inan N3e (19)
соле́й (2), солеи́ (1), солею̀ (1), солею́ (1), сѡле́ю (1), сѡлее́й (1), сѡлеѝ (6), сѡлею̀ (2), сѡлеѣ̀ (4)

верея́ N,f,inan N3e (125)
дверь; перекладина; столб у ворот
вере́ю (1), верея̀ (1), верея́ми (3), верєѝ (113), верєи́ (2), вере́й (5)

ітуре́я N,f,inan,topn N3e (1)
ітуре́ею (1)

стезя́ N,f,inan N3j (744)
сте́зь (18), стезѐ (1), стезе́ю (86), стезѝ (80), стези́ (1), стези̂ (24), стезьмѝ (1), стезю̀ (179), стезю́ (1), стезя̀ (9), стезя́ми (20), стезя́мъ (64), стезя́хъ (43), стезѣ̀ (6), стє́зь (7), стєзѝ (203), стєзи́ (1)

я́зя N,f,inan N3j (41)
я́зю (1), ја́зи (10), ја́зю (29), ја́зя (1)

іса́ія N,m,anim,persn N3i (1)
іса́іи (1)

молда́вія N,f,inan,topn N3i (1)
молда́віи (1)

асаві́я N,m,anim,persn N3i (2)
асаві́и (1), асаві́ю (1)

ля́двія N,f,inan N3i (8)
ляжка; верхняя половина ноги; промежность
ля́двія (4), ля́двіями (1), ля̂двія (3)

кінові́я N,f,inan N3i (4)
кіно́віи (1), кінові́и (2), кінові́ю (1)

виѳфагі́я N,f,inan,topn N3i (2)
виѳфагі́и (2)

фрѵгі́я N,f,inan,topn N3i (9)
фрѷгі́и (5), фрѷгі́ю (4)

о́нгія N,f,inan N3i (5)
ѻ́нгій (3), ѻ́нгія (1), ѻ́нгіями (1)

о́нгія N,f,inan N3i (3)
мера веса
ѻ́нгіи (3)

пергі́я N,f,inan,topn N3i (13)
пергі́и (10), пергі́ю (2), пергі́я (1)

ладія́ N,f,inan N3i (19)
небольшое судно; кораблик; ладья
ладіе́ю (1), ладіѝ (6), ладіи̂ (3), ладію̀ (6), ладія̀ (2), ладія́хъ (1)

ста́дія N,f,inan N3i (17)
ста́дій (14), ста́діямъ (1), ста̂діи (1), стадии (1)

нікомиді́я N,f,inan,topn N3i (15)
нікомиді́и (14), нікомиді́ю (1)

проскомі́дія N,f,inan N3i (39)
проскоми́дію (3), проскомі́діи (21), проскомі́дію (15)

проскомі́дія N,f,inan N3i (2)
первая часть литургии (греч. "приношение")
проскоми́діи (2)

нуми́дія N,f,inan,topn N3i (4)
нуми́діи (2), нуми́дій (1), нуми́дія (1)

пісіді́я N,f,inan,topn N3i (2)
пісіді́ю (2)

лапла́ндія N,f,inan,topn N3i (1)
лапла́ндіи (1)

інді́я N,f,inan,topn N3i (19)
инді́и (1), інді́и (16), інді́ю (2)

судія́ N,m,anim N3i (635)
суді́й (13), судіѐ (59), судіе́ю (9), судіѝ (151), судіи́ (1), судіи̂ (87), судію̀ (107), судію́ (9), судія̀ (147), судія́ (5), судія́ми (5), судія́мъ (36), судія́хъ (6)

подру́жія N,f,anim N3i (4)
подру́жіи (1), подру́жія (2), подру̂жія (1)

гру́зія N,f,inan N3i (6)
гру́зіи (6)

андріакі́я N,f,inan,topn N3i (1)
андріакі́и (1)

малакі́я N,f,inan N3i (6)
грех рукоблудия
малакі́ею (1), малакі́и (2), малакі́я (2), малакі̂и (1)

ѳра́кія N,f,inan,topn N3i (2)
ѳра́кіи (1), ѳра́кія (1)

фінікі́я N,f,inan,topn N3i (23)
фінікі́и (16), фінікі́ю (7)

мусікі́я N,f,inan N3i (16)
музыка
мусікі́а (3), мусікі́ами (1), мусікі́ею (4), мусікі́и (5), мусікі́й (2), мусікі́ями (1)

даска́лія N,f,inan N3i (1)
даска́лія (1)

італі́я N,f,inan,topn N3i (18)
іта́ліи (3), іта́лію (3), італі́и (8), італі́ю (4)

га́ллія N,f,inan,topn N3i (1)
га́лліи (1)

иміо́лія N,f,inan N3i (1)
иміо́ліи (1)

колі́я N,f,inan N3i (3)
яма; ров
ко́ліи (1), кѡ́лій (1), кѡлі́а (1)

вито́лій N,m,inan,topn N1i (1)
вито́ліа (1)

ассамі́я N,m,anim,persn N3i (1)
лицо, упоминаемое во 2-й Книге Ездры
ассамі́ю (1)

ѕмія́ N,f,anim N3i (52)
ѕміе́ю (1), ѕміи̂ (7), ѕмію̀ (29), ѕмію́ (1), ѕмія̀ (5), ѕмія̂ (9)

ані́я N,m,inan,topn N3i (1)
город в колене Ивениаминовом
ані́и (1)

пенсильва́нія N,f,inan,topn N3i (1)
пенсильва́ніи (1)

іуліані́я N,f,anim,persn N3i (1)
іуліані́ею (1)

іспа́нія N,f,inan,topn N3i (7)
іспа́ніи (2), іспа́нію (5)

скра́нія N,f,inan N3i (14)
висок
скра́ніи (2), скра́ній (1), скра̂нія (1), скраніа́ма (10)

маѵріта́нія N,f,inan,topn N3i (6)
маѵріта́ніи (2), маѵріта́нія (3), маѵрітані́ю (1)

ині́я N,m,anim,persn N3i (1)
ині̂я (1)

свинія́ N,f,anim N3i (43)
сви́ніи (1), сви́ній (1), свине́й (5), свині́й (2), свиніѝ (5), свиніи̂ (3), свинія̀ (3), свинія́ми (4), свинія́мъ (4), свинія́хъ (3), свинія̂ (12)

віѳѵ́нія N,f,inan,topn N3i (10)
віѳѵ́ніи (1), віѳѷні́и (6), віѳѷні́й (1), віѳѷні́ю (2)

мо́лнія N,f,inan N3i (240)
мо́лніе (9), мо́лніею (2), мо́лніи (31), мо́лній (6), мо́лнію (24), мо́лнія (76), мо́лніями (37), мо́лніямъ (2), мѡ́лніи (26), мѡ́лнія (27)

амні́я N,f,inan,topn N3i (1)
селение в Малой Азии
амні́и (1)

коні́я N,f,inan,topn N3i (1)
кѡні́и (1)

сімѡні́я N,f,inan N3i (3)
сімѡні́я (3)

япо́нія N,f,inan,topn N3i (20)
јапо́ніе (1), јапо́ніи (12), јапо́нію (4), јапо́нія (3)

калифо́рнія N,f,inan,topn N3i (1)
калифо́рніи (1)

бо́снія N,f,inan,topn N3i (2)
бо́снія (2)

дафнія N,f,anim,persn N3i (1)
дафнію (1)

сатра́пія N,f,inan N3i (1)
сатра̂піи (1)

епіско́пія N,f,inan N3i (27)
область, подчиненная одному епископу
єпс̑ко́піи (1), єпс̑кпіи (1), єпі́скопіи (12), єпі́скопію (1), єпі́скопія (3), єпі́скѡпіи (2), єпіско́піи (5), єпіско́пію (1), єпіско́піяхъ (1)

скорпі́я N,f,anim N3i (16)
ско́рпію (1), скорпі́ею (1), скорпі́и (1), скорпі́й (3), скорпі́ю (6), скорпі̂и (2), скорпіе́ю (1), скѡрпі́и (1)

болга́рія N,f,anim N3i (1)
болга́рію (1)

булга́рія N,f,inan N3i (1)
Болгария
булга́рія (1)

ка́рія N,f,inan,topn N3i (2)
ка́ріи (1), карі́ю (1)

іері́я N,m,anim,persn N3i (1)
іері́ею (1)

імпе́рія N,f,inan N3i (1)
імпе́ріею (1)

мате́рія N,f,inan N3i (2)
мате́ріею (1), мате́ріи (1)

ітавѵрі́я N,f,inan,topn N3i (1)
ітавѷрі́и (1)

істо́рія N,f,inan N3i (9)
істо́ріа (2), істо́ріи (3), істо́рій (2), істо́рію (2)

іесрі́я N,m,anim,persn N3i (1)
іесрі́ю (1)

одиги́трія N,f,anim N3i (114)
ѻдиги́тріе (68), ѻдиги́тріи (4), ѻдиги́трію (4), ѻдиги́трія (1), ѻдіги́тріа (1), ѻдіги́тріе (32), ѻдіги́тріи (4)

одиги́трія N,f,anim N3i (1)
устойчивое наименование БМ и Ее иконы
ѻдиги́тріа (1)

каѳава́сія N,f,inan N3i (2)
ирмос после песни канона, когда певцы выходят на середину храма (Схождение)
каѳава́сія (2)

веѳвасі́я N,f,inan,topn N3i (2)
веѳвасі́ю (2)

далма́тія N,f,inan,topn N3i (4)
далма́тіи (2), далма́тію (2)

бра́тія N,f,anim N3i (2281)
бра́тіе (759), бра́тіею (55), бра́тіи (413), бра́тіихъ (2), бра́тій (169), бра́тію (267), бра́тія (463), бра́тіями (15), бра́тіямъ (108), бра́тіяхъ (28), бра́тіємъ (2)

лжебра́тія N,f,anim N3i (7)
лжебра́тіи (3), лжебра́тій (1), лжебра́тію (3)

самобра́тія N,f,inan N3i (4)
самобра́тій (3), самобра́тія (1)

собра́тія N (2)
собра́тіями (1), собра́тіямъ (1)

статія́ N,f,inan N3i (42)
ста́тію (1), статіѝ (14), статіи̂ (6), статію̀ (14), статія̀ (5), статія́мъ (2)

виті́я N,m,anim N3i (37)
оратор, красноречивый человек
виті́а (2), виті́амъ (1), виті́ахъ (1), виті́и (2), виті́й (7), виті́ю (2), виті́я (8), виті́ями (1), виті́ямъ (2), виті́яхъ (1), виті̂и (9), виті̂я (1)

парті́я N,f,inan N3i (1)
парті́и (1)

ха́ртія N,f,inan N3i (10)
ха́ртіею (1), хартіе́ю (3), хартіѝ (2), хартіи̂ (1), хартію̀ (3)

еѵхарі́стія N,f,inan N3i (14)
єѵхарі́стіа (2), єѵхарі́стіею (1), єѵхарі́стіи (6), єѵхарі́стію (3), єѵхарі́стія (2)

го́стія N,f,inan N3i (1)
го́стія (1)

вѣті́я N,m,anim N3i (40)
оратор
вѣті́е (1), вѣті́и (8), вѣті́й (6), вѣті́я (1), вѣті́ямъ (3), вѣті̂и (11), вѣті̂я (10)

тѵпогра́фія N,f,inan N3i (29)
типографии (2), типография (1), тѷпогра́фіи (20), тѷпогра́фія (6)

фѡтоліѳогра́фія N,f,inan N3i (1)
фѡтоліѳогра́фіи (1)

іеѳі́я N,m,anim,persn N3i (1)
іеѳі́ю (1)

стіхі́я N,f,inan N3i (61)
стіхі́а (1), стіхі́ами (8), стіхі́амъ (7), стіхі́ахъ (2), стіхі́и (4), стіхі́й (19), стіхі́я (1), стіхі́ямъ (1), стіхі̂и (18)

ка́ція N,f,inan N3i (1)
кадильница не на цепочках, а на ручке
ка́ція (1)

аппелля́ція N,f,inan N3i (1)
аппелля́ціи (1)

ші́я N,f,inan N3i (3)
ші́ями (1), ші́яхъ (1), ші̂и (1)

торго́вля N,f,inan N3i (3)
торго́вли (1), торго́вля (1), торго́влѣ (1)

теля́ N,n,anim N5et (7)
#тели (1), #теля (1), теля́та (2), теля́ти (1), теля́тъ (1), теля́тѡмъ (1)

посте́ля N,f,inan N3i (47)
посте́лехъ (2), посте́ли (17), посте́лю (21), посте́ля (2), посте́ляхъ (1), постє́ли (3), постє́ль (1)

козля́ N,n,anim N5et (7)
козленок
козля̀ (4), козля́те (2), козля́тъ (1)

земля́ N,f,inan N3i (11739)
зе́млею (1), зе́мли (18), зе́млю (3145), земе́ль (8), землѐ (131), земле́мъ (1), земле́ю (127), землѝ (6853), земли́ (72), землю (1), землю̀ (6), земля̀ (1305), земля́ (52), земля́ми (1), земля́хъ (3), землѣ̀ (13), землѣ́ (1), зє́мли (1)

во́ля N,f,inan N3j (1738)
во́лей (3), во́лею (1088), во́ли (284), во́ль (1), во́лю (298), во́ля (1), во́лямъ (3), во́ляхъ (24), во́лѣ (17), вѡ́ли (15), вѡ́лю (4)

нево́ля N,f,inan N3j (52)
нево́лею (48), нево́лю (1), нево́ля (1), нево́лѣ (2)

ка́пля N,f,inan N3j (162)
ка́пель (1), ка́пле (1), ка́плей (5), ка́плею (1), ка́пли (16), ка́плю (40), ка́пля (29), ка́плями (59), ка́плямъ (2), ка́пляхъ (6), ка́плій (1), ка̂пли (1)

конопля́ N,f,inan N3j (1)
конопля́хъ (1)

ку́пля N,f,inan N3j (125)
торг
ку́плей (1), ку́плею (5), ку́пли (23), ку́плю (56), ку́пля (15), ку́плями (11), ку́пляхъ (1), ку́плѣ (3), ку̂пли (10)

осля́ N,n,anim N5et (94)
ѻсля̀ (39), ѻсля́та (13), ѻсля́те (7), ѻсля́темъ (4), ѻсля́техъ (2), ѻсля́ти (11), ѻсля́тъ (10), ѻсля́тѡмъ (2), ѻсля́тѣ (2), ѻсля́тѣхъ (1), ѻсля̂та (3)

тля́ N,f,inan N3j (1039)
тле́ю (22), тлѝ (899), тли́ (20), тлю̀ (72), тля̀ (26)

пе́тля N,f,inan N3j (11)
пе́тлей (4), пе́тлями (1), пє́тли (6)

дѣ́ля PREP (9)
для
дѣ́ля (9)

недѣ́ля N,f,inan N3j (2997)
ндл̑и (2), ндл̑я (1), недѣ́лею (9), недѣ́ли (1280), недѣ́ль (96), недѣ́лю (929), недѣ́ля (553), недѣ́лямъ (3), недѣ́ляхъ (32), недѣ́лѣ (1), недѣ̂ли (78), нлд̑и (4), нлд̑ю (2), нлд̑я (7)

пла́мя N,n,inan N5en (1512)
пла́мене (433), пла́менемъ (174), пла́мени (87), пла́менми (1), пла́мень (801), пла́меню (13), пла́мя (1), пла́мєни (2)

зна́мя N,n,inan N5en (15)
зна́мена (3), зна́менемъ (1), зна́мени (1), зна́мя (9), знаме́нами (1)

пле́мя N,n,inan N5en (436)
пле́мене (177), пле́менемъ (2), пле́мени (27), пле́менємъ (3), пле́мя (52), племе́нъ (45), племена̀ (67), племена́ (2), племена́мъ (5), племене́хъ (1), племены̀ (2), племенє́мъ (9), племенѡ́мъ (32), племенѣ́мъ (1), племенѣ́хъ (11)

полупле́мя N,n,inan (1)
полупле́мена (1)

бре́мя N,n,inan N5en (177)
ноша; тяжесть
бре́мене (10), бре́менемъ (12), бре́меньми (2), бре́мя (128), бреме́нъ (8), бремена̀ (12), бремена́ми (1), бремена́хъ (1), бремены̀ (1), бременє́мъ (2)

вре́мя N,n,inan N5en (3120)
вре́мене (199), вре́менемъ (61), вре́менехъ (1), вре́мени (251), вре́менми (2), вре́менємъ (1), вре́менѣхъ (7), вре́мя (2346), време́нъ (65), времена̀ (153), времена́ (1), времена́мъ (4), времена́хъ (2), времене́хъ (1), времены̀ (8), временє́мъ (1), временѣ́хъ (16), время (1)

те́мя N,n,inan N5en (1)
те́мя (1)

и́мя N,n,inan N5en (4086)
и́мене (372), и́менемъ (349), и́менехъ (2), и́мени (506), и́менѣхъ (3), и́мя (2647), име́нъ (39), имена̀ (138), имена́ (4), имена́ми (2), имена́мъ (7), имена́хъ (1), имены̀ (8), имены̂ (2), именѡ́мъ (6)

письмя́ N,n,inan N5en (2)
писмя́ (2)

пи́сьмя N,n,inan N5en (89)
пи́смена (21), пи́сменамъ (1), пи́смене (11), пи́сменемъ (4), пи́смени (9), пи́сменъ (12), пи́смены (4), пи́сменѣхъ (1), пи́смя (6), пи́сьмена (1), пи́сьмене (1), пи́сьменъ (1), пи́сьмены (1), пи́сьмєна (1), писме́нъ (1), писмена̀ (3), писмены̀ (7), письме́нъ (2), письмена̀ (1), письмены̀ (1)

сѣ́мя N,n,inan N5en (1229)
сѣ̀мя (1), сѣ́мена (51), сѣ́менами (1), сѣ́менамъ (1), сѣ́мене (487), сѣ́менемъ (31), сѣ́мени (129), сѣ́менми (1), сѣ́менъ (14), сѣ́менємъ (2), сѣ́мя (507), сѣ̂мене (1), сѣмена̀ (3)

ба́ня N,f,inan N3j (103)
ба́не (4), ба́ней (1), ба́нею (59), ба́ни (15), ба́ню (8), ба́ня (9), ба́няхъ (1), ба́нѣ (4), ба̂ни (2)

главня́ N,f,inan N3j (7)
головня
главе́нь (2), главню̀ (2), главня̀ (2), главня́хъ (1)

дере́вня N,f,inan N3j (1)
деревня́хъ (1)

головня́ N,f,inan N3j (2)
головня̀ (2)

часо́вня N,f,inan N3j (27)
часо́вни (9), часо́вню (6), часо́вня (5), часо́внѣ (7)

а́гня N,n,anim N5et (27)
ягненок
а́гня (26), агня̀ (1)

ягня́ N,n,anim N5et (3)
јагня̀ (1), јагня́те (2)

у́треня N,f,inan N3j (2021)
у́трени (1989), у́треню (21), у́треня (2), у́треняхъ (6), у́трєни (2), утре́ни (1)

сква́жня N,f,inan N3j (8)
сква́жнехъ (1), сква́жни (1), сква́жню (4), сква́жня (2)

глежня́ N,f,inan N3j (1)
пята
глежню̀ (1)

близня́ N,n,anim N5et (3)
близнец
близня́та (3)

враги́ня N,f,anim N3j (1)
враги́нь (1)

боги́ня N,f,anim N3j (9)
боги́ни (5), боги́ню (4)

други́ня N,f,anim N3j (11)
подруга
други́ни (1), други́ню (2), други́ня (2), други̂ни (6)

княги́ня N,f,anim N3j (97)
княги́не (29), княги́нею (2), княги́ни (19), княги́ню (7), княги́ня (1), княги́нѣ (5), княги̂ни (2), кн҃ги́ни (8), кн҃ги́нямъ (1), кн҃ги́нѣ (22), кн҃ги̂ни (1)

и́нокиня N,f,anim N3j (42)
монахиня
и́нокини (5), и́нокинь (3), и́нокинямъ (1), и́нокиняхъ (7), и́нѡкини (2), иноки́не (13), иноки́ни (4), иноки́ню (3), иноки́нями (1), иноки́нямъ (2), иноки́няхъ (1)

мона́хиня N,f,anim N3j (22)
мона́хинею (5), мона́хини (6), мона́хинь (4), мона́хиня (4), мона́хинямъ (3)

схимона́хиня N,f,anim N3j (3)
схимона́хине (1), схимона́хини (1), схимона́хинѣ (1)

воня́+въ N,f,inan N3j (1)
аромат, благоухание
въ̑воню́ (1)

воня́ N,f,inan N3j (198)
аромат, благоухание
во́ня (2), воне́ю (5), вонѝ (15), вони̂ (2), воню̀ (117), воню́ (1), воня̀ (31), воня́ (2), воня́ми (22), вѡнѝ (1)

я́блоня N,f,inan N3j (5)
ја́блонею (1), ја́блоннымъ (1), ја́блонь (3)

броня́ N,f,inan N3j (99)
панцирь, нагрудник, сделанный из железа или стали
бро́ня (1), бронѐ (2), броне́ю (2), бронѝ (1), броню̀ (10), броня̀ (45), броня́ми (15), броня̂ (4), брѡнѝ (1), брѡня̀ (18)

пова́рня N,f,inan N3j (2)
кухня
пова́рню (1), пова̂рни (1)

пека́рня N,f,inan N3j (1)
пека́рню (1)

кела́рня N,f,inan N3j (1)
кела́рню (1)

вече́рня N,f,inan N3j (1403)
часть суточного круга богослужения
вече́рней (1), вече́рнею (3), вече́рни (1288), вече́рню (84), вече́рня (12), вече́рнямъ (2), вече́рняхъ (8), вече́рнѣ (4), вечє́рни (1)

со́тня N,f,inan N3j (2)
со́тней (1), со́тни (1)

ба́шня N,f,inan N3j (3)
ба́шнехъ (1), ба́шнями (1), ба̂шни (1)

рабы́ня N,f,anim N3j (178)
рабы́нею (1), рабы́ни (87), рабы́нь (10), рабы́ню (17), рабы́ня (15), рабы́нями (1), рабы́нямъ (3), рабы́нѣ (2), рабы̂ни (42)

ды́ня N,f,inan N3j (1)
ды̂ни (1)

господы́ня N,f,anim N3j (2)
госпожа
господы́ни (1), господы́нѣ (1)

тверды́ня N,f,inan N3j (64)
тверды́ни (14), тверды́нь (2), тверды́ньми (1), тверды́ню (21), тверды́ня (3), тверды́нями (1), тверды́няхъ (1), тверды̂ни (16), твєрды́ни (5)

горды́ня N,f,inan N3j (263)
горды́нехъ (1), горды́нею (16), горды́ни (69), горды́нь (1), горды́ню (143), горды́ня (25), горды́няхъ (1), горды̂ни (7)

ханааны́ня N,f,anim N3j (1)
ханааны́ня (1)

іуде́аныня N,f,anim N3j (5)
іуде́анынею (2), іуде́аныни (3)

ідуме́аныня N,f,anim N3j (1)
потомки Исава
ідуме́аныни (1)

евре́аныня N,f,anim N3j (6)
євре́аныни (1), євре́аныню (1), євре́аныня (1), євре́анынямъ (2), єврє́аныни (1)

аморре́аныня N,f,anim,persn N3j (1)
жительница Аморрии
аморрє́аныни (1)

хетте́аныня N,f,anim N3j (2)
хетте́аныня (2)

фінікі́саныня N,f,anim N3j (1)
фінікі́саныни (1)

ара́вляныня N,f,anim N3j (2)
житель Аравии
ара́вляныню (2)

ри́мляныня N,f,anim N3j (17)
ри́мляныни (17)

еѳіо́пляныня N,f,anim N3j (2)
єѳіо́пляныни (1), єѳіо́пляныню (1)

самаряны́ня N,f,anim N3j (132)
самаряны́ни (80), самаряны́ню (6), самаряны́ня (27), самаряны́нѣ (19)

мѡаві́тяныня N,f,anim N3j (3)
мѡаві́тяныни (1), мѡаві́тяныню (1), мѡаві̂тяныни (1)

аммані́тяныня N,f,anim N3j (2)
представитель народа «аммониты»
аммані́тяныня (1), аммані̂тяныни (1)

сѡмані́тяныня N,f,anim N3j (7)
сомані́тяныню (1), сѡмані́тяныню (3), сѡмані́тяныня (3)

ханані́тяныня N,f,anim N3j (1)
ханані́тяныни (1)

ѳекѡі́тяныня N,f,anim N3j (2)
ѳекѡі́тяныня (2)

сумантяны́ня N,f,anim N3j (5)
сумантяны́ни (1), сумантяны́ню (3), сумантяны́ня (1)

егѵ́птяныня N,f,anim N3j (35)
єгѵ́птяныни (20), єгѵ́птяныню (4), єгѵ́птяныня (7), єгѵ́птянынѣ (3), єгѵ̂птяныни (1)

саре́ѳтяныня N,f,inan N3j (1)
саре́ѳтяныню (1)

госуда́рыня N,f,anim N3j (107)
гдс̑рню (14), гдс̑рняхъ (4), гдс̑рнѣ (66), госуда́рыню (12), госуда́рынямъ (1), госуда́рынѣ (10)

іезраилі́тыня N,f,anim N3j (4)
іезраилі́тыни (1), іезраилі́тыня (3)

мадіані́тыня N,f,anim N3j (3)
мадіані́тынею (1), мадіані́тынѣ (2)

аммані́тыня N,f,anim, persn N3j (1)
представитель народа «аммониты»
аммані́тыня (1)

благосты́ня N,f,inan N3j (180)
благодеяние; милосердие; добродетель, доброе дело
благосты́не (1), благосты́нею (9), благосты́ни (18), благосты́ню (21), благосты́ня (1), благосты̂ни (1), бл҃госты́нею (11), бл҃госты́ни (47), бл҃госты́ню (67), бл҃госты́ня (4)

ми́лостыня N,f,inan N3j (226)
ми́лостыней (2), ми́лостынею (31), ми́лостыни (43), ми́лостынь (1), ми́лостыню (42), ми́лостыня (22), ми́лостынями (13), ми́лостынямъ (2), ми́лостыняхъ (1), ми́лостынѣ (2), ми́лѡстыни (21), ми́лѡстыня (2), милосты́нями (1), млс̑тынею (4), млс̑тыни (20), млс̑тынь (1), млс̑тыню (9), млс̑тыня (1), млс̑тынями (7), млс̑тыняхъ (1)

неми́лостыня N (1)
неми́лостыня (1)

просты́ня N,f,inan N3j (6)
просты́не (1), просты́нею (2), просты́ню (3)

пусты́ня N,f,inan N3j (1570)
пусты́не (15), пусты́нехъ (5), пусты́нею (8), пусты́ни (917), пусты́нь (1), пусты́ню (390), пусты́ня (102), пусты́нями (1), пусты́нямъ (1), пусты́няхъ (81), пусты́нѣ (11), пусты̂ни (38)

пу́стыня N,f,inan N3j (27)
пустынь
пу́стыни (22), пу́стынь (4), пу́стыня (1)

святы́ня N,f,inan N3j (502)
святы́нею (7), святы́ни (46), святы́нь (2), святы́ню (21), святы́ня (6), святы́нями (1), святы́нямъ (2), святы́нѣ (3), святы̂ни (1), ст҃ы́немъ (1), ст҃ы́нею (6), ст҃ы́ни (202), ст҃ы́нь (29), ст҃ы́ню (71), ст҃ы́ня (90), ст҃ы́нями (5), ст҃ы́нямъ (4), ст҃ы́нѣ (2), ст҃ы̂ни (3)

на́ковальня N,f,inan N3j (3)
на́ковални (1), на́ковальня (2)

колоко́льня N,f,inan N3j (1)
колоко́льнѣ (1)

богадѣ́льня N,f,inan N3j (3)
богадѣ́льняхъ (3)

тро́я N,f,inan,topn N3a (8)
тро́я (8)

заря́ N,f,inan N3j (1097)
за́ри (1), зарѐ (32), заре́й (4), заре́ю (263), зарѝ (115), зари̂ (65), зарю̀ (210), зарю́ (6), заря̀ (70), заря́ми (326), заря́мъ (4), зарѣ̀ (1)

ноздря́ N,f,inan N3j (33)
но́здрехъ (5), но́здри (8), но́здрю (1), но́здрій (1), ноздре́й (5), ноздре́хъ (2), ноздря́хъ (1), ноздрѣ́хъ (1), нѡ́здри (9)

поте́ря N,f,inan N3j (1)
поте́рею (1)

ве́черя N,f,inan N3j (58)
ужин; пир
ве́черю (32), ве́черя (19), ве́чєри (7)

пря́ N,f,inan N3j (40)
спор, состязание
прю̀ (30), пря̀ (10)

ра́спря N,f,inan N3j (57)
ра́спрей (3), ра́спрею (1), ра́спри (13), ра́спрю (6), ра́спря (17), ра́спрѣ (3), ра̂спри (14)

бу́ря N,f,inan N3j (794)
бу́рей (2), бу́рею (220), бу́ри (179), бу́рь (1), бу́рю (198), бу́ря (165), бу́рями (6), бу́рямъ (1), бу́ряхъ (1), бу́рѣ (5), бу̂ри (16)

колеба́тися V,ipf,intr,med V12p (73)
коле́блемся (1), коле́блется (6), коле́блися (1), коле́блются (1), коле́блющагося (1), коле́блющася (1), коле́блющееся (2), коле́блющеся (2), коле́блющеюся (1), коле́блющихся (5), коле́блющуюся (2), коле́блющымся (1), коле́блющыяся (5), коле́бляйся (1), колеба́вшуюся (1), колеба́тися (6), колеба́хуся (5), колеба́шася (1), колеба́шеся (30)

поколеба́тися V,pf,intr,med V12p (93)
поколе́блется (5), поколе́блися (2), поколе́блются (7), поколеба́вшееся (3), поколеба́вшейся (1), поколеба́вшися (1), поколеба́вшуся (1), поколеба́вшуюся (2), поколеба́вшіися (1), поколеба́лися (1), поколеба́лся (15), поколеба́стеся (4), поколеба́ся (19), поколеба́тися (7), поколеба́шася (22), поколеба́шеся (1), поколеби́мся (1)

восколеба́тися V,pf,intr,med V12p (5)
восколе́блется (3), восколе́блются (1), восколеба́шася (1)

ѡгреба́тися V,ipf,intr,med V11a (20)
ѡгреба́емся (1), ѡгреба́ется (1), ѡгреба́йтеся (1), ѡгреба́тися (14), ѡгреба́яся (3)

погреба́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
погреба́ется (6), погреба́ешися (1), погреба́ются (2)

спогреба́тися V,ipf,intr,med V11a (20)
спогреба́ется (2), спогреба́юся (18)

ѡтгреба́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѿгреба́йтеся (2)

разгиба́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
разгиба́ются (9)

согиба́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
согиба́ется (1)

прошиба́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
прошиба́ются (2)

зы́батися V,ipf,intr,med V12p (2)
шевелить; двигать; качать
зы́блющеся (1), зы́бляхуся (1)

позыба́тися V,ipf,intr,med V12p (3)
позы́блешися (1), позы́блются (1), позыба́шася (1)

ѡбава́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѡбава́ется (3)

дава́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
дава́лось (2), дава́шеся (1)

вдава́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
поручать; передавать; доверять
вдава́йся (2), вдава́тися (1), вдава́ющеся (1), вдава́ющійся (1)

предава́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
предава́тися (1), предава́ться (2), предава́хуся (1)

ѡтчуждава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѿчуждава́яйся (1)

создава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
создава́ется (1)

ѡбуздава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡбуздава́ется (1)

подава́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
подава́ется (9), подава́ешися (1), подава́лось (1), подава́ются (2)

воздержава́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
удерживать
воздержава́тися (1), воздержава́ющеся (1)

содержава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
содержава́ется (1)

удержава́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
удержава́ется (1), удержава́тися (2), удержава́хуся (3)

стяжава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
стяжава́ется (1)

растерзава́тися+же V,pf,intr,med (1)
растерзава́етжеся (1)

соткава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
соткава́ются (1)

признава́тися V,ipf,tr V11a (1)
признава́лись (1)

признава́тися V,ipf,intr,med V12a (14)
признае́мся (1), признае́тся (9), признаю́тся (4)

познава́тися V,ipf,intr,med V11a (109)
познава́емся (2), познава́ется (82), познава́ешися (5), познава́тися (2), познава́шеся (11), познава́ются (4), познава́яся (3)

взыграва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
взыграва́ется (1)

сочетава́тися V,ipf,intr,med V11a (30)
сочетава́етеся (1), сочетава́ется (8), сочетава́тися (3), сочетава́юся (4), сочетава́ются (1), сочетава́ющееся (3), сочетава́ющихся (2), сочетава́ющымся (3), сочетава́ющіися (2), сочетава́яся (3)

напитава́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
напитава́ешися (2)

препитава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
препитава́тися (1)

упитава́тися V,pf,intr,med V11a (1)
упита́вшымся (1)

начертава́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
начертава́ется (2)

ѡстава́тися V,ipf,intr,med V11a (48)
ѡстава́вшейся (1), ѡстава́вшымся (1), ѡстава́вшіеся (1), ѡстава́лись (5), ѡстава́лися (1), ѡстава́лось (1), ѡстава́лся (2), ѡстава́ться (2), ѡстава́шеся (1), ѡстава́ясь (2), ѡстае́мся (1), ѡстае́тся (11), ѡстаю́ся (1), ѡстаю́тся (13), ѡстаю́щимися (1), ѡстаю́щихся (2), ѡстаю́щіеся (1), ѡстаю́щіяся (1)

пресѣца́ватися V,ipf,intr,med V11a (1)
пресѣца́ются (1)

ѡтягчава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡтягчава́ются (1)

ѡканчава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡканчава̂ющася (1)

ѡкончава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡкончава́тися (1)

скончава́тися V,ipf,intr,med V11a (51)
скончава́ется (23), скончава́тися (3), скончава́хуся (8), скончава́шася (5), скончава́шеся (3), скончава́ются (7), скончава́ющося (1), скончава́яйся (1)

истончава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
истончать
истончава́ющейся (1)

вѣнчава́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
возлагать венок или венец; удостаивать; сподоблять
вѣнчава́ется (2), вѣнчава́хуся (1), вѣнчава́ются (1)

увѣнчава́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
увѣнчава́ется (5), увѣнчава́тися (1), увѣнчава́ются (1)

ѡгорчава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡгорчава́тися (1)

поучава́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
поучава́ется (3)

утишава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
утишава́ется (1)

не+возгнуша́ватися V,ipf,intr,med V11a (1)
невозгнуша́вшагѡся (1)

повѣ́шаватися V,ipf,intr,med V11a (1)
повѣ́шавается (1)

примѣшава́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
примѣшава́ется (1), примѣшава́тися (1)

смѣшава́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
смѣшава́ется (2)

укрощава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
укрощава́ются (1)

истощава́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
истощава́ется (13)

ѡбѣщава́тися V,ipf,intr,med V11a (19)
ѡбѣщава́емся (1), ѡбѣщава́ется (5), ѡбѣщава́ешися (1), ѡбѣщава́йся (1), ѡбѣщава́тися (1), ѡбѣщава́юся (2), ѡбѣщава́ются (1), ѡбѣщава́ющихся (2), ѡбѣщава́ющымся (3), ѡбѣщава́яся (2)

завѣщава́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
завѣщава́тися (2), завѣщава́яся (1)

созавѣщава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
созавѣщавая́йся (1)

извѣщава́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
извѣщава́ется (1)

совѣщава́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
совѣщава́ющимися (1), совѣщава́ющихся (1)

увѣщава́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
увѣщава́ются (2), увѣщава́яся (2)

ѡдождева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡдождева́ется (1)

стяжева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
стяжева́ется (1)

изблева́тися V,pf,intr,med V12ov (1)
отрыгнуть
изблюе́тся (1)

удовлева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
удовлева́ется (1)

растеплева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
растеплева́ется (1)

ѡплева́тися V,pf,intr,med V11a (7)
ѡплева́ется (7)

исцѣлева́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
исцѣлева́хуся (1), исцѣлева́ются (2)

надмева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
надмева́ясь (1)

пріединева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
пріединева́яся (1)

ѡтучнева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡтучнева́ется (1)

усвоева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
усвоева́ется (1)

успокоева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
успокоева́емся (1)

приуспокоева́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
приуспокоева́ющаяся (1)

упокоева́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
упокоева́ются (8), упокоева́яся (1)

возупокоева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
возъ̑упокоева́ющеся (1)

упоева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
упоева́ется (1)

устроева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
устроева́ется (1)

ѡбурева́тися V,ipf,intr,med V11a (18)
ѡбурева́емся (1), ѡбурева́тися (1), ѡбурева́юся (16)

намѣрева́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
намѣрева́ющагося (1), намѣрева́ющійся (1)

врачева́тися V,ipf,intr,med V11a (11)
врачева́лся (1), врачева́тися (1), врачу́ется (3), врачу́йся (1), врачу́ются (4), врачу́ющася (1)

уврачева́тися V,pf,intr,med V11a (5)
уврачева́тися (1), уврачева́шася (1), уврачу́ется (3)

ѡблегчева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡблегчева́яся (1)

скончева́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
скончева́ются (1), скончева́яся (1)

истончева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
истончева́ется (1)

ѡгорчева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡгорчева́ется (1)

сотчева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сотчева́ется (1)

ѡбучева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡбучева́ющемуся (1)

ѡбщева́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
ѡбщева́вшеся (1), ѡбщева́ся (3)

истощева́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
разорять, разрушать
истощева́ется (3)

непщева́тися V,ipf,intr,med V12ov (3)
непщева́ся (1), непщева́шеся (1), непщу́ется (1)

вознепщева́тися V,pf,intr,med V12ov (2)
начать думать, предполагать
вознепщева́тися (1), вознепщу́ется (1)

насыщева́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
насыщева́ются (1)

зва́тися V,ipf,intr,med V12x (5)
зва́тися (3), зва́шеся (1), зове́тся (1)

назва́тися V,pf,intr,med V12x (11)
назва́лася (1), назва́лся (5), назва́ся (1), назва́тися (2), назове́шися (2)

воззва́тися V,pf,intr,med V12x (12)
взывать, вопиять, закричать
воззва́ся (11), воззва́хомся (1)

призва́тися V,pf,intr,med V12x (19)
призва́лся (2), призва́стеся (1), призва́ся (10), призове́тся (5), призову́тся (1)

позва́тися V,pf,intr,med V12x (3)
позове́тся (3)

прозва́тися V,pf,intr,med V12x (38)
прозва́лся (3), прозва́ся (9), прозва́хся (1), прозва́шася (2), прозове́тся (14), прозове́шися (6), прозову́тся (3)

созва́тися V,pf,intr,med V12x (1)
созва́ся (1)

разбива́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
разбива́ется (1), разбива́шеся (2), разбива́ются (2)

прибива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
прибива́ются (1)

побива́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
побива́ется (2), побива́ются (1)

убива́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
убива́ется (2), убива́хуся (1)

ѡбвива́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѡбвива́ется (3)

развива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
развива́ется (1)

повива́тися V,ipf,intr,med V11a (36)
повива́ется (36)

иждива́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
проживать; тратить; издерживать
иждива́ется (2)

возде́рживатися V,ipf,intr,med V11a (19)
возде́рживаемся (2), возде́рживается (4), возде́рживалися (1), возде́рживатися (4), возде́рживаться (3), возде́рживаются (3), возде́рживающійся (1), возде́рживаяся (1)

приде́рживатися V,ipf,intr,med V11a (1)
приде́рживайся (1)

уде́рживатися V,ipf,intr,med V11a (3)
уде́рживается (2), уде́рживаться (1)

сни́скиватися V,ipf,intr,med V11a (1)
сни́скивается (1)

ѡпеча́ливатися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡпеча́ливается (1)

ѡблива́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
ѡблива́хся (1), ѡблива́хуся (2), ѡблива́шеся (2), ѡблива́яся (2)

влива́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
влива́ется (1), влива́хуся (2)

перелива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
перелива́яся (1)

прелива́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
прелива́ется (1), прелива́ющуся (3)

разлива́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
разлива́емся (1), разлива́ется (6), разлива́йся (2), разлива́шеся (3), разлива́щеся (1)

излива́тися V,ipf,intr,med V11a (33)
излива́ется (7), излива́тися (2), излива́хуся (1), излива́шеся (6), излива́ются (9), излива́ющимися (4), излива́ющуюся (1), излива́ющыяся (1), излива́ющійся (1), изліва́ются (1)

преизлива́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
преизлива́ются (2), преизлива́ющійся (1)

возлива́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
возлива́ется (1), возлива́тися (1)

уси́ливатися V,ipf,intr,med V11a (6)
уси́ливавшихся (1), уси́ливается (1), уси́ливались (1), уси́ливался (1), уси́ливаются (1), уси́ливающійся (1)

пролива́тися V,ipf,intr,med V11a (19)
пролива́ется (5), пролива́ются (14)

слива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
слива́ется (1)

искоренива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
искоренива́ется (1)

успоко́иватися V,ipf,intr,med V11a (1)
успоко́иваются (1)

упокоива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
упокоива́яйся (1)

удосто́иватися V,ipf,intr,med V11a (6)
удосто́ивается (4), удосто́иваются (2)

напива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
напива́тися (1)

ѡпива́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡпива́яйся (1)

упива́тися V,ipf,intr,med V11a (21)
упива́ется (3), упива́ешися (1), упива́йтеся (4), упива́тися (3), упива́ются (4), упива́ющіися (3), упива́яся (3)

разсма́триватися V,ipf,intr,med V11a (1)
разсма́тривается (1)

усма́триватися V,ipf,intr,med V11a (7)
усма́тривается (3), усма́триваются (4)

возвели́чиватися V,ipf,intr,med V11a (1)
возвышать, прославлять
возвели́чивается (1)

увели́чиватися V,ipf,intr,med V11a (1)
увели́чиваются (1)

ѡграни́чиватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡграни́чиваемся (1)

ума́лчиватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ума́лчиваются (1)

ѡка́нчиватися V,ipf,intr,med V11a (6)
ѡка́нчивается (5), ѡка́нчиваясь (1)

вмѣ́шиватися V,ipf,intr,med V11a (4)
вмѣ́шиваться (2), вмѣ́шиваются (1), вмѣ́шиваяся (1)

смѣ́шиватися V,ipf,intr,med V11a (2)
смѣ́шивается (1), смѣ́шиваются (1)

тре́боватися V,ipf,intr,med V12ov (9)
тре́буется (8), тре́буются (1)

прича́ствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
прича́ствуются (2)

ѡнепотре́бствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
ѡнепотре́бствуются (1)

богосло́вствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
бг҃осло́вствуется (1)

неи́стовствоватися V,ipf,intr,med V12ov (33)
неи́стовствовахуся (2), неи́стовствующееся (29), неи́стовствующіися (1), неистовству́ющееся (1)

я́вствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
ја́вствовался (1)

безча́дствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
не иметь детей
безча́дствуюся (2)

путево́дствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
путево́дствуется (2)

руково́дствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
руково́дствовашася (1), руково́дствуясь (1)

изничто́жествоватися V,pf,intr,med V12ov (1)
изничто́жествуется (1)

торжествова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
торжеству́ется (2)

укрествова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
укрествова́выйся (1)

чествова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
чествова́тися (1), честву́ется (1)

ука́чествоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
ука́чествовавшися (1), ука́чествовавыйся (1)

безче́ствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
бесчестить, лишать чести
безче́ствуется (1)

любоче́ствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
любоче́ствуется (1)

почествова́тися V,pf,intr,med V12ov (7)
почествова́лся (7)

благопоспѣ́шествоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
помогать, способствовать
благопоспѣ́шествовася (1), благопоспѣ́шествуется (1)

обществова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
ѡбществу́ешися (1)

сокро́виществоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
сокро́виществуется (1)

немоществова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
немоществу́ется (1)

существова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
существу́ется (1)

ѡсуществова́тися V,pf,intr,med V12ov (6)
ѡсуществова́вшагося (1), ѡсуществова́выйся (2), ѡсуществова́ся (3)

дѣ́йствоватися V,ipf,intr,med V12ov (23)
дѣ́йствовася (2), дѣ́йствоватися (6), дѣ́йствуется (10), дѣ́йствуются (3), дѣ́йствующемся (2)

воздѣ́йствоватися V,pf,intr,med V12ov (1)
воздѣ́йствуется (1)

новодѣ́йствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
новодѣ́йствуется (1)

богодѣ́йствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
Божественным действием, Божественной силой
бг҃одѣ́йствуется (1)

младодѣ́йствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
младодѣ́йствуется (2)

чудодѣ́йствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
чудодѣ́йствовася (2)

священнодѣ́йствоватися V,ipf,intr,med V12ov (7)
священнодѣ́йствоватися (1), священнодѣ́йствуется (2), священнодѣ́йствуются (1), сщ҃еннодѣ́йствовася (1), сщ҃еннодѣ́йствуется (2)

предпра́зднствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
предпра́зднуется (1)

пла́менствоватися V,ipf,intr,med V12ov (3)
пла́менствуется (3)

де́мѡнствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
де́мѡнствующыяся (1)

лу́нствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
страдать лунатизмом
лу́нствующася (1)

да́рствоватися V,ipf,intr,med V12ov (3)
да́рствуется (3)

любода́рствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
любода́рствуется (1)

му́дрствоватися V,ipf,intr,med V12ov (8)
му́дрствуется (8)

ѡбезсме́ртствоватися V,pf,intr,med V12ov (1)
ѡбезсме́ртствовавшихся (1)

напу́тствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
напу́тствуется (1)

ѡтвѣ́тствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
ѿвѣ́тствуется (1)

сокро́вищствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
сокро́вищствовался (1), сокро́вищствуется (1)

гада́тельствоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
гада́тельствуется (1)

свидѣ́тельствоватися V,ipf,intr,med V12ov (16)
свидѣ́телствовася (1), свидѣ́тельствовался (2), свидѣ́тельствовася (1), свидѣ́тельствуется (12)

благодѣ́тельствоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
благотворить
благодѣ́тельствуется (2)

содѣ́тельствоватися V,ipf,intr,med V12ov (3)
содѣ́тельствуется (3)

дово́льствоватися V,ipf,intr,med V12ov (20)
дово́лствовася (1), дово́льствовалися (1), дово́льствовался (1), дово́льствовася (1), дово́льствоватися (1), дово́льствоваться (2), дово́льствуемся (1), дово́льствуется (1), дово́льствуются (1), дово́льствующася (1), дово́льствующіися (2), дово́льствующійся (1), дово́льствуясь (1), дово́льствуяся (5)

извѣствова́тися V,ipf,intr,med V12ov (9)
объявлять; оглашать; удостоверять
извѣству́емся (1), извѣству́ется (6), извѣству́ешися (1), извѣству́ющійся (1)

благовѣствова́тися V,ipf,intr,med V12ov (5)
возвещать доброе; проповедовать добрую весть
благовѣству́ется (3), бл҃говѣству́ется (2)

повѣствова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
повѣствова́ся (1), повѣству́ется (1)

ра́доватися+бо V,ipf,intr,med (1)
ра́дующибося (1)

ра́доватися V,ipf,intr,med V12ov (12152)
ра́довавшіися (1), ра́довалася (8), ра́довался (12), ра́довастеся (1), ра́довася (2), ра́доватися (120), ра́довахомся (1), ра́довахся (1), ра́довахуся (122), ра́довашася (2), ра́довашеся (49), ра́дуемся (41), ра́дуетеся (31), ра́дуется (557), ра́дуешися (83), ра́дуимся (10), ра́дуйся (8665), ра́дуйтася (5), ра́дуйтеся (785), ра́дуюся (35), ра́дуются (195), ра́дующася (5), ра́дующеся (442), ра́дующеюся (1), ра́дующимися (5), ра́дующися (109), ра́дующихся (7), ра́дующся (1), ра́дующуся (2), ра́дующуюся (3), ра́дующымся (6), ра́дующыяся (5), ра́дующіися (9), ра́дующіяся (1), ра́дуяйся (5), ра́дуяся (824), ра̂дующаяся (1)

ѡбра́доватися V,pf,intr,med V12ov (5)
ѡбра́довася (1), ѡбра́довахся (1), ѡбра́дуется (1), ѡбра́дуйся (2)

преѡбра́доватися V,pf,intr,med V12ov (1)
преѡбра́довася (1)

возра́доватися V,pf,intr,med V12ov (853)
возра́довавшеся (2), возра́довалися (3), возра́довался (2), возра́довастася (5), возра́довася (93), возра́доватися (8), возра́довахомся (49), возра́довахся (9), возра́довахуся (1), возра́довашася (42), возра́довашеся (1), возра́дуемся (110), возра́дуетася (23), возра́дуетеся (4), возра́дуется (95), возра́дуетѣся (3), возра́дуешися (11), возра́дуимся (2), возра́дуйся (2), возра́дуйтеся (7), возра́дуюся (42), возра́дуются (339)

прира́доватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
прира́доватися (1)

пора́доватися V,pf,intr,med V12ov (25)
пора́довалася (7), пора́довался (1), пора́довастеся (1), пора́довася (2), пора́доватися (2), пора́довашася (2), пора́дуемся (1), пора́дуетмися (1), пора́дуется (2), пора́дуешися (1), пора́дуюся (2), пора́дуютмися (1), пора́дуются (2)

сора́доватися V,ipf,intr,med V12ov (14)
сора́дуется (3), сора́дуешися (1), сора́дуйтеся (6), сора́дуюся (1), сора́дуются (3)

сра́доватися V,ipf,intr,med V12ov (183)
сра́доватися (5), сра́дуемся (2), сра́дуетеся (1), сра́дуется (51), сра́дуешися (15), сра́дуимся (4), сра́дуйтеся (57), сра́дуюся (1), сра́дуются (35), сра́дующеся (5), сра́дующися (1), сра́дующихся (1), сра́дующымся (1), сра́дующыяся (2), сра́дуяся (2)

совраждо́ватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
совражду́йтеся (2)

созидова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
созидова́тися (1)

повѣ́доватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
повѣ́дуется (2)

проповѣ́доватися V,ipf,intr,med V12ov (19)
проповѣ́дуется (16), проповѣ́дуешися (2), проповѣ́дуются (1)

исповѣ́доватися V,ipf,intr,med V12ov (8)
открыто выражать свою веру
исповѣ́доватися (1), исповѣ́дуется (6), исповѣ́дуются (1)

провѣ́доватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
провѣ́дуется (1)

изслѣ́доватися V,pf,intr,med V12ov (1)
изслѣ́дуется (1)

возслѣ́доватися V,pf,intr,med V12ov (2)
последовать, держаться чего-л., основываться на чем-л.
возслѣ́дуется (2)

вослѣ́доватися V,pf,intr,med V12ov (1)
вослѣ́дуется (1)

наказова́тися V,ipf,intr,med V12ov (18)
нака́зоватися (2), наказу́емся (8), наказу́ется (4), наказу́ются (3), наказу́яся (1)

пока́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (75)
пока́зовался (2), пока́зоватися (1), пока́зовахуся (1), пока́зовашеся (1), показу́ется (45), показу́ешися (2), показу́ются (6), показу́ющеся (2), показу́ющіися (3), показу́яся (12)

ска́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (13)
сказу́ется (10), сказу́ются (3)

ука́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (2)
указу́ется (1), указу́ются (1)

намазова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
намазу́ющяся (1)

пома́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (14)
пома́зовахуся (1), помазу́ется (2), помазу́ются (1), помазу́ющемуся (1), помазу́ющихся (1), помазу́ющымся (3), помазу́ющыяся (1), помазу́ющіися (1), помазу́яся (3)

ѡбразова́тися V,pf,intr,med V12ov (11)
ѡбразова́вшагѡся (1), ѡбразова́тися (1), ѡбразова́хуся (1), ѡбразу́ется (5), ѡбразу́ются (1), ѡбразу́ющыяся (1), ѡбразу́яся (1)

преѡбразова́тися V,pf,intr,med V12ov (73)
преѡбразова́шеся (2), преѡбразу́емся (3), преѡбразу́ется (19), преѡбразу́йтеся (2), преѡбразу́ются (6), преѡбразу́ющагося (1), преѡбразу́ющася (14), преѡбразу́ющеся (9), преѡбразу́ющся (1), преѡбразу́ющуся (7), преѡбразу́ющыяся (2), преѡбразу́ющійся (4), преѡбразу́яйся (2), преѡбразу́яся (1)

возѡбразова́тися V,pf,intr,med V12ov (1)
возъ̑ѡбразу́ющися (1)

воѡбразова́тися V,ipf,intr,med V12ov (5)
воѡбразу́ется (1), воѡбразу́ются (2), воѡбразу́ющася (1), воѡбразу́ющися (1)

проѡбразова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
проѡбразова́ся (1)

соѡбразова́тися V,ipf,intr,med V12ov (9)
соѡбразова́тися (1), соѡбразу́йтеся (2), соѡбразу́ющеся (1), соѡбразу́ющися (1), соѡбразу́яся (4)

по́льзоватися V,ipf,intr,med V12ov (33)
по́льзовавшихся (1), по́льзовался (5), по́льзоватися (2), по́льзоваться (1), по́льзовахомся (2), по́льзовашася (2), по́льзовашеся (1), по́льзуемся (2), по́льзуется (10), по́льзуюся (2), по́льзуются (4), по́льзующеся (1)

попо́льзоватися V,pf,intr,med V12ov (1)
попо́льзовавшеся (1)

воспо́льзоватися V,pf,intr,med V12ov (9)
воспо́лзовался (1), воспо́льзовавшымся (1), воспо́льзовался (1), воспо́льзовася (1), воспо́льзоватися (1), воспо́льзуется (2), воспо́льзуешися (2)

упо́льзоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
упо́льзуются (1)

нарѣ́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
нарѣ́зуетеся (1)

ѡбрѣ́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (25)
ѡбрѣ́зоватися (6), ѡбрѣ́зовахуся (1), ѡбрѣ́зуется (18)

ѡбя́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (12)
ѡбя́зоватися (1), ѡбязу́емся (1), ѡбязу́ется (9), ѡбязу́ющымся (1)

привязова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
привя́зоватися (1), привязу́ется (1)

свя́зоватися V,ipf,intr,med V12ov (16)
свя́зоватися (1), связу́емся (1), связу́етеся (1), связу́ется (9), связу́йся (1), связу́ются (3)

истязова́тися V,ipf,intr,med V12ov (7)
вытягивать; получать; допрашивать
истязу́етася (1), истязу́ется (6)

востязова́тися V,ipf,intr,med V12ov (8)
исследовать; испытывать; интересоваться
востязу́ется (7), востязу́ются (1)

кова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
куе́тся (2)

толкова́тися V,ipf,intr,med V12ov (13)
толкова́тися (1), толку́ется (12)

искова́тися V,pf,intr,med V12ov (2)
искова́вшися (2)

взыскова́тися V,ipf,intr,med V12ov (4)
разыскивать, обыскивать, стараться найти
взыску́ется (4)

жа́ловатися V,ipf,intr,med V12ov (3)
жа́луется (1), жа́луешися (1), жа́луются (1)

печа́ловатися V,ipf,intr,med V12ov (2)
печа́лующеся (1), печа́луяйся (1)

ми́ловатися V,ipf,intr,med V12ov (0)
ми́ловатися (0)

поми́ловатися V,pf,intr,med V12ov (191)
поми́ловася (7), поми́ловатися (177), поми́ловитися (1), поми́луемся (1), поми́луется (5)

наси́ловатися V,ipf,intr,med V12ov (2)
наси́луется (1), наси́луешися (1)

уси́ловатися V,ipf,intr,med V12ov (1)
уси́ловашеся (1)

пробѣлова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
пробѣлу́ющееся (1)

содѣ́ловатися V,ipf,intr,med V12ov (5)
содѣ́ловается (3), содѣ́ловатися (1), содѣ́ловаются (1)

цѣлова́тися V,ipf,intr,med V12ov (6)
цѣлова́стася (1), цѣлова́стѣся (5)

пра́здноватися V,ipf,intr,med V12ov (26)
пра́здноватися (4), пра́зднуется (21), пра́зднуются (1)

червленова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
червлену́яся (2)

зна́меноватися V,pf,intr,med V12ov (8)
зна́меновася (1), зна́менуется (1), зна́менуются (5), зна́менуяся (1)

предзнаменова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
предзнаменова́выйся (1)

именова́тися V,ipf,intr,med V12ov (77)
именова́лася (2), именова́лись (1), именова́лося (1), именова́ся (16), именова́тися (5), именова́ться (2), имену́емся (1), имену́ется (39), имену́ешися (5), имену́ются (4), имену́ющійся (1)

наименова́тися V,pf,intr,med V12ov (1)
наименова́ся (1)

преименова́тися V,ipf,intr,med V12ov (5)
преименова́ся (5)

проименова́тися V,pf,intr,med V12ov (5)
проименова́шеся (5)

возыменова́тися V,pf,intr,med V12ov (2)
назвать
возъ̑имену́ются (2)

повинова́тися V,ipf,intr,med V12ov (252)
повинова́вшася (1), повинова́тися (32), повинова́ться (1), повинова́хуся (1), повинова́шеся (1), повину́емся (3), повину́ется (16), повину́ешися (11), повину́имся (1), повину́йся (4), повину́ются (30), повину́ющагѡся (1), повину́ющася (11), повину́ющемуся (1), повину́ющеся (26), повину́ющися (5), повину́ющихся (6), повину́ющуся (4), повину́ющуюся (2), повину́ющымся (9), повину́ющыяся (4), повину́ющься (1), повину́ющяся (4), повину́ющіися (4), повину́ющійся (2), повину́яйся (7), повину́ясь (1), повину́яся (63)

благоповинова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
благоповину́яся (1)

волнова́тися V,ipf,intr,med V12ov (33)
волну́ется (3), волну́юся (1), волну́ются (1), волну́ющагося (1), волну́ющагѡся (2), волну́ющася (6), волну́ющееся (7), волну́ющихся (2), волну́ющся (1), волну́ющуюся (2), волну́ющымся (3), волну́ющыяся (1), волну́ющійся (2), волну́яшеся (1)

возволнова́тися V,pf,intr,med V12ov (3)
возволнова́тися (1), возволну́ются (2)

беззако́нноватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
грешить, переступать закон, в первую очередь Божественный
беззако́ннующихся (1)

ѡснова́тися V,pf,intr,med V12ov (6)
ѡснова́ся (6)

бѣснова́тися V,ipf,intr,med V12ov (44)
бѣснова́вшагося (2), бѣснова́выйся (3), бѣснова́хуся (1), бѣсну́емся (1), бѣсну́етеся (3), бѣсну́ется (6), бѣсну́ешися (2), бѣсну́юся (2), бѣсну́ющагѡся (2), бѣсну́ющася (3), бѣсну́ющемся (4), бѣсну́ющимися (1), бѣсну́ющихся (4), бѣсну́ющуюся (2), бѣсну́ющыяся (3), бѣсну́ющіися (1), бѣсну́ющійся (2), бѣсну́яйся (1), бѣсну́яся (1)

возбѣснова́тися V,pf,intr,med V12ov (1)
сделаться неистовым
возбѣснова́шася (1)

соимянова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
соимяну̂ющаяся (1)

купова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
торговать
купу́ется (1)

дарова́тися V V12ov (198)
да́руется (18), да́руются (5), дарова́лася (1), дарова́лся (8), дарова́ся (107), дарова́тися (53), дарова́шася (6)

вѣ́роватися V,ipf,intr,med V12ov (14)
вѣ́ровася (2), вѣ́ровашеся (1), вѣ́руется (9), вѣ́руются (2)

согласова́тися V,ipf,intr,med V12ov (9)
согласу́ется (3), согласу́ются (1), согласу́ющымся (2), согласу́ющіися (1), согласу́ясь (1), согласу́яся (1)

красова́тися V,ipf,intr,med V12ov (156)
славиться красотою
красу́емся (1), красу́ется (53), красу́йся (83), красу́йтеся (1), красу́ются (4), красу́ющися (2), красу́ющіяся (1), красу́яся (11)

украсова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
украсова́лся (1)

написова́тися V,ipf,intr,med V12ov (23)
написова́шеся (19), напису́ются (4)

предписо́ватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
предпису́ется (1)

приписо́ватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
припису́ется (1)

ѡписова́тися V,ipf,intr,med V12ov (19)
ѡпи́соватися (1), ѡписова́тися (1), ѡпису́ется (17)

живописо́ватися V,ipf,intr,med V12ov (1)
живопису́ется (1)

градописова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
градопису́ется (2)

препоясо́ватися V,ipf,intr,med V12ov (6)
препоясу́ется (3), препоясу́ются (2), препоясу́яся (1)

ѡпоя́соватися V,ipf,intr,med V12ov (9)
ѡпоясу́ется (5), ѡпоясу́ются (3), ѡпоясу́яся (1)

ра́товатися V,ipf,intr,med V12ov (21)
ра́товатися (8), ра́туется (7), ра́тующася (1), ра́тующеся (2), ра́тующуюся (1), ра́туяйся (2)

запеча́товатися V,ipf,intr,med V12ov (1)
запеча́товается (1)

напитова́тися V,ipf,intr,med V12ov (2)
напитова́ется (1), напитова́яся (1)

воспитова́тися V,ipf,intr,med V12ov (1)
воспитова́ется (1)

желто́ватися V,ipf,intr,med V12ov (3)
желтеться
желту́яся (3)

угото́ватися V,pf,intr,med V12ov (57)
угото́вайтеся (2), угото́вася (40), угото́ватися (10), угото́вашася (5)

предугото́ватися V,pf,intr,med V12ov (2)
предъ̑угото́ватися (2)

коры́стоватися V,ipf,intr,med V12ov (3)
коры́стоватися (1), коры́стуются (1), коры́стуяся (1)

соску́товатися V,ipf,intr,med V12ov (1)
соску́товаюся (1)

испытова́тися V,ipf,intr,med V12ov (8)
выведывать
испытова́шеся (2), испыту́ется (3), испыту́ются (3)

ѡбѣтова́тися V,ipf,intr,med V12ov (3)
ѡбѣтова́лися (1), ѡбѣтова́ся (2)

навѣ́товатися V,ipf,intr,med V12ov (1)
навѣ́туется (1)

совѣ́товатися V,ipf,intr,med V12ov (2)
совѣ́товался (1), совѣ́туются (1)

ссовѣ́товатися V,ipf,intr,med V12ov (1)
ссовѣ́товавшеся (1)

сопря́товатися V,ipf,intr,med V12ov (1)
сопря́тующися (1)

спря́товатися V,ipf,intr,med V12ov (3)
спря́товается (2), спрятова́ется (1)

прерва́тися V,pf,intr,med V12x (1)
прерва́шася (1)

забыва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
забыва́тися (1)

сбыва́тися V,ipf,intr,med V11a (18)
сбыва́ется (6), сбыва́ются (10), сбыва́ющуся (1), сбыва̂ющаяся (1)

ѡзна́меновыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡзна́меновывается (1)

ѡсно́выватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡсно́вывается (1)

прикла́дыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
прикла́дываются (1)

вкра́дыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
вкра́дывается (1)

ѡпра́вдыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡпра́вдываются (1)

ѡбу́здыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡбу́здываются (1)

ѡбнаро́дыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡбнаро́дываются (1)

нака́зыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
нака́зывалися (1)

ѡка́зыватися V,ipf,intr,med V11a (7)
ѡка́зывается (4), ѡка́зывалось (1), ѡка́зываются (2)

дока́зыватися V,ipf,intr,med V11a (2)
дока́зывается (2)

пока́зыватися V,ipf,intr,med V11a (4)
пока́зыватися (3), пока́зывашеся (1)

ука́зыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ука́зывается (1)

называ́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
называ́ется (4), называ́лись (1), называ́ться (1)

призыва́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
призыва́ется (6), призыва́ешися (1), призыва́ются (1)

прозыва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
прозыва́тися (1)

ѡтзыва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѿзыва́ющься (1)

ѡбя́зыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡбя́зывались (1)

привя́зыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
привя́зывались (1)

ѡмыва́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
ѡмыва́хуся (1), ѡмыва́ются (1), ѡмыва́яйся (1), ѡмыва́яся (4)

ѡтмыва́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
ѿмыва́ется (3), ѿмыва́ются (1)

умыва́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
умыва́лася (1), умыва́тися (1), умыва́хуся (1), умыва́шеся (1), умыва́яся (1)

закрыва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
закрыва́ется (1)

покрыва́тися V,ipf,intr,med V11a (62)
покрыва́ется (18), покрыва́ешися (3), покрыва́йся (2), покрыва́тися (4), покрыва́хуся (3), покрыва́шеся (7), покрыва́юся (4), покрыва́ются (15), покрыва́ющееся (1), покрыва́ющеся (3), покрыва́ющися (1), покрыва́яся (1)

спокрыва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
спокрыва́ются (1)

сокрыва́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
сокрыва́ется (3), сокрыва́тися (2), сокрыва́хуся (2), сокрыва́шеся (1), сокрыва́яся (1)

скрыва́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
скрыва́ется (5), скрыва́хуся (2), скрыва́шася (1), скрыва́шеся (1), скрыва́ются (2), скрыва́яся (2)

ѡткрыва́тися V,ipf,intr,med V11a (32)
ѿкрыва́ется (20), ѿкрыва́ются (9), ѿкрыва́ющуся (1), ѿкрыва́ющуюся (1), ѿкрыва́яся (1)

укрыва́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
укрыва́ется (1), укрыва́йтеся (1), укрыва́шеся (1), укрыва́яся (1)

напи́сыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
напи́сыватися (1)

подпи́сыватися V,ipf,intr,med V11a (2)
подпису́ются (1), подписывался (1)

испы́тыватися V,ipf,intr,med V11a (1)
выведывать
испы́тыватися (1)

снабдѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
снабдѣва́ются (1)

ѡдѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (65)
ѡдѣва́емся (1), ѡдѣва́етеся (1), ѡдѣва́ется (26), ѡдѣва́тися (3), ѡдѣва́ться (1), ѡдѣва́хся (1), ѡдѣва́шеся (2), ѡдѣва́юся (1), ѡдѣва́ются (2), ѡдѣва́ющагося (2), ѡдѣва́ющагѡся (2), ѡдѣва́ющися (1), ѡдѣва́ющымся (1), ѡдѣва́ющіеся (1), ѡдѣва́яйся (18), ѡдѣва́яся (1), ѡдѣвашеся (1)

содѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (16)
содѣва́ется (5), содѣва́тися (1), содѣва́ются (10)

разгордѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
разгордѣ́вщуся (1), разгордѣ́выйся (1), разгордѣва́яся (1)

повелѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
повелѣва́ется (3), повелѣва́ются (2)

запечатлѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
запечатлѣва́ются (1)

впечатлѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
оставлять отпечаток
впечатлѣва́тися (1)

растлѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
растлѣ́вшыяся (2), растлѣва́ется (4), растлѣва́хуся (1), растлѣва́шеся (1), растлѣва́ются (2), растлѣва́ющуся (3)

срастлѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
срастлѣва́ются (1)

исцѣлѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
исцѣлѣ́вшагося (1), исцѣлѣва́ется (1), исцѣлѣва́хуся (4), исцѣлѣва́ются (1)

насмѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
насмѣва́ется (1), насмѣва́ются (1)

подсмѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
подсмѣва́ющася (1)

посмѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
посмѣва́ется (3), посмѣва́тися (1), посмѣва́хуся (1), посмѣва́шеся (1), посмѣва́ются (2), посмѣва́ющагося (1), посмѣва́ющихся (1), посмѣва́ющымся (1), посмѣва́ющіеся (1), посмѣва́ющійся (1)

разумѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
разумѣва́ется (4)

изумѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
недоумевать; не понимать
изумѣва́юся (1), изъ̑умѣва́ется (1)

недоумѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (41)
недоумѣва́тися (2), недоумѣва́хуся (19), недоумѣва́шеся (7), недоумѣва́юся (1), недоумѣва́ющагося (1), недоумѣва́ющися (1), недоумѣва́ющуся (1), недоумѣва́ющымся (7), недоумѣва́яся (2)

гнѣ́ватися V,ipf,intr,med V11a (104)
гнѣ́ваетеся (4), гнѣ́вается (9), гнѣ́ваешися (4), гнѣ́вайся (4), гнѣ́вайтеся (11), гнѣ́валися (1), гнѣ́ватися (15), гнѣ́вашеся (3), гнѣ́ваюся (3), гнѣ́ваются (21), гнѣ́вающася (3), гнѣ́вающеся (3), гнѣ́вающимся (1), гнѣ́вающихся (2), гнѣ́ваяйся (14), гнѣ́ваяся (6)

разгнѣ́ватися V,pf,intr,med V11a (123)
разгнѣ́вався (13), разгнѣ́вавшися (1), разгнѣ́вается (6), разгнѣ́ваешися (1), разгнѣ́вайся (1), разгнѣ́вался (13), разгнѣ́вастеся (1), разгнѣ́вася (76), разгнѣ́ватися (2), разгнѣ́вахся (2), разгнѣ́вашася (3), разгнѣ́ваюся (4)

приразгнѣ́ватися V,pf,intr,med V11a (1)
приразгнѣ́вася (1)

прогнѣ́ватися V,pf,intr,med V11a (96)
прогнѣ́вався (3), прогнѣ́вавыйся (2), прогнѣ́вается (25), прогнѣ́ваешися (16), прогнѣ́вайся (17), прогнѣ́вался (5), прогнѣ́вася (16), прогнѣ́ватися (2), прогнѣ́вахся (3), прогнѣ́вашася (6), прогнѣ́ваюся (1)

сомнѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
сомнѣва́емся (2), сомнѣва́ется (1), сомнѣва́ешися (1), сомнѣва́лися (1), сомнѣва́тися (1), сомнѣва́ющіеся (1)

усомнѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
усомнѣва́тися (1)

сумнѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
сумнѣва́емся (1), сумнѣва́йся (1), сумнѣва́ются (2)

усумнѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
усумнѣва́ется (1), усумнѣва́ются (1)

воспѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (44)
воспѣва́ется (4), воспѣва́шеся (40)

благоуспѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
благоуспѣ́ется (1)

выпѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
выпѣва́ются (1)

состарѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
состарѣва́ющееся (1)

разгрѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
разгрѣва́ется (1)

ѡгрѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡгрѣва́лся (1)

согрѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
согрѣва́ется (2), согрѣва́ешися (1), согрѣва́тися (1), согрѣва́шеся (1), согрѣва́ются (1)

подозрѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
подозрѣва́тися (1)

порѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
порѣва́хся (1), порѣва́яся (1)

спорѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
спорѣва́ющеся (1)

ѡтрѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
ѿрѣва́ешися (1), ѿрѣва́шеся (1), ѿрѣва́яся (2)

усмотрѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
усмотрѣва́ются (1)

всѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сеять
всѣва́ются (1)

ѡтѣлесѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡтѣлесѣва́тися (1)

разсѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
разсѣва́ется (2)

ѡттщетѣва́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѿтщетѣва́ется (2), ѿтщетѣва́яся (1)

раскаява́тися V,ipf,intr,med V11a (12)
раскаява́ешися (1), раскаява́йся (2), раскаява́лись (1), раскаява́тися (2), раскаява́хуся (1), раскаява́ющагося (1), раскаява́ющымся (2), раскаява́яйся (2)

растаява́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
растаява́шеся (2)

ѡтчаява́тися V,ipf,intr,med V11a (33)
ѿчаява́емся (3), ѿчаява́ется (4), ѿчаява́ешися (1), ѿчаява́йся (3), ѿчаява́тися (9), ѿчаява́юся (5), ѿчаява́ются (1), ѿчаява́ющіися (1), ѿчаява́яйся (1), ѿчаява́яся (5)

ѡшаява́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
устраняться, удаляться
ѡшаява́тися (1)

ѡсіява́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
ѡсіява́ется (3), ѡсіява́ешися (1), ѡсіява́тися (4), ѡсіява́ются (1)

налага́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
налага́ется (3), налага́лися (1)

ѡблага́тися V,ipf,intr,med V11a (24)
ѡблага́ется (16), ѡблага́шеся (4), ѡблага́ющаяся (3), ѡблага́яся (1)

влага́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
влага́ется (4), влага́йся (1), влага́тися (1)

предлага́тися V,ipf,intr,med V11a (24)
предлага́ется (16), предлага́лись (1), предлага́тися (2), предлага́шеся (2), предлага́ются (3)

подлага́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
подлага́ются (1)

прелага́тися V,ipf,intr,med V11a (28)
прелага́етеся (2), прелага́ется (15), прелага́хуся (1), прелага́шеся (4), прелага́ются (5), прелага́ющуся (1)

низлага́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
низлага́ется (6), низлага́ются (1)

возлага́тися V,ipf,intr,med V11a (12)
возлага́ется (9), возлага́шеся (2), возлага́ются (1)

прилага́тися V,ipf,intr,med V11a (38)
прилага́ется (14), прилага́ешися (1), прилага́йся (2), прилага́йтеся (3), прилага́тися (6), прилага́хуся (3), прилага́юся (1), прилага́ются (3), прилага́ющися (1), прилага́ющихся (1), прилага́яйся (1), прилага́яся (2)

полага́тися V,ipf,intr,med V11a (68)
полага́ется (50), полага́ешися (4), полага́лися (1), полага́юся (1), полага́ются (10), полага́ющійся (1), полага́яся (1)

предполага́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
предполага́ется (1)

рукополага́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
рукополага́ется (2), рукополага́ются (1)

слага́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
слага́ющееся (1), слага́ющыяся (1), слага́ясь (1), слага́яся (1)

сослага́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сослага́емся (1)

ѡтлага́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
ѿла́гается (1), ѿлага́ется (3), ѿлага́ются (4)

пренебрега́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
пренебрега́ется (1), пренебрега́тися (1)

дви́гатися V,ipf,intr,med V11a (100)
дви́гатися (2), дви́жашеся (1), дви́жащися (1), дви́жемся (2), дви́жется (12), дви́жимся (1), дви́жися (2), дви́житася (3), дви́житися (5), дви́жится (12), дви́жуся (1), дви́жутся (14), дви́жущася (1), дви́жущаяся (3), дви́жущееся (4), дви́жущейся (2), дви́жущеся (6), дви́жущися (1), дви́жущихся (4), дви́жущуся (2), дви́жущымся (4), дви́жущыяся (1), дви́жущіися (1), дви́жущійся (6), дви̂жущаяся (4), движи́тася (5)

воздвига́тися V,ipf,intr,med V11a (12)
возбудить, простирать, поднимать, возвышать
воздви́жется (4), воздви́жутся (7), воздвига́ются (1)

подвига́тися V,ipf,intr,med V11a (194)
подви́жатся (30), подви́жется (6), подви́жешися (6), подви́жися (1), подви́жится (94), подви́жишися (1), подви́жуся (39), подви́жутся (10), подвижа́стѣся (3), подвижа́тися (4)

вжига́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
зажигать
вжига́ются (1)

разжига́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
разжига́емся (1), разжига́яся (2)

возжига́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
возжига́ется (3), возжига́ются (1)

привозжига́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
привозжига́ется (1)

ѡжига́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡжига́тися (1)

сжига́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
сжига́ются (3)

пострига́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
пострига́ется (1)

лга́тися V,ipf,intr,med V12g (1)
лжу́щихся (1)

солга́тися V,pf,intr,med V12g (11)
солга́ся (8), солга́тися (3)

пренемога́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
пренемога́ющихся (1)

домога́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
домога́ется (1)

строга́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
строга́тися (1), строга́шеся (1)

верга́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
верга́ются (1)

совверга́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
совверга́ются (1)

подверга́тися V,ipf,intr,med V11a (29)
подверга́емся (1), подверга́ется (15), подверга́лось (1), подверга́ются (11), подверга́ющихся (1)

разверга́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
разверго́шася (1)

изверга́тися V,ipf,intr,med V11a (23)
изверга́ется (12), изверга́ются (11)

низверга́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
низверга́ется (7), низверга́ются (2)

поверга́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
поверга́емся (1), поверга́тися (1), поверга́юся (1), поверга́ющеся (1)

ѡтверга́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
ѿверга́ется (3), ѿверга́ющихся (1), ѿверга́ющійся (1), ѿверга́яся (2)

вторга́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
вторга́ясь (1)

расторга́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
расторга́ется (5), расторга́шеся (1), расторга́ются (1)

исторга́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
вырвать; вывести
исторга́ются (1)

ѡтторга́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѿторга́тися (1), ѿторга́ющуся (1), ѿторга́яся (1)

руга́тися+же V,ipf,intr,med (1)
руга́етжеся (1)

руга́тися V,ipf,intr,med V11a (97)
руга́ется (22), руга́йся (2), руга́тися (10), руга́хуся (26), руга́шася (2), руга́ются (5), руга́ющагося (1), руга́ющася (1), руга́ющееся (1), руга́ющеся (12), руга́ющимися (1), руга́ющися (1), руга́ющымся (3), руга́яйся (2), руга́яся (8)

наруга́тися V,pf,intr,med V11a (7)
наруга́вся (1), наруга́вшихся (1), наруга́лся (1), наруга́тися (2), наруга́хся (1), наруга́ются (1)

поруга́тися V,pf,intr,med V11a (55)
поруга́вся (4), поруга́вшеся (3), поруга́вшись (1), поруга́вшися (1), поруга́ется (6), поруга́еттися (1), поруга́лася (2), поруга́лися (1), поруга́лося (1), поруга́лся (1), поруга́стеся (1), поруга́ся (9), поруга́тися (2), поруга́шамися (3), поруга́шася (8), поруга́ются (11)

ѡструга́тися V,pf,intr,med V12g (1)
ѡстру́жется (1)

разбѣга́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
разбѣ́гшымся (1), разбѣга́хуся (1), разбѣго́шася (1)

спряга́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
спряга́тися (2)

распряга́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
распряга́ется (1)

да́тися+бо V,ipf,tr (1)
да́стбося (1)

да́тися V,pf,intr,med Vdat (323)
да́вшагѡся (9), да́вшаяся (1), да́вшеся (1), да́вшеюся (2), да́лся (5), да́стеся (2), да́стся (96), да́тися (21), да́шася (7), даде́ся (175), даду̀тся (1), даду́тся (3)

вжада́тися V,ipf,intr,med V11a (24)
захотеть пить
вжа́ждался (2), вжа́ждатися (1), вжа́ждется (9), вжа́ждешися (3), вжа́ждутся (1), вжада́лся (4), вжажда́лся (1), вжажда́тися (3)

возжада́тися V,pf,intr,med V12t (18)
жаждать, томиться жаждой
возжа́ждется (2), возжада́ся (9), возжада́хся (5), возжажда́тися (2)

распада́тися V,ipf,intr,med V11a (19)
распа́дающымся (1), распада́хуся (4), распада́шеся (14)

ѡкрада́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѡкра́дается (1), ѡкрада́ется (1)

украда́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
украда́ется (2), украда́хуся (1), украда́ются (1)

вда́тися V,pf,intr,med Vdat (29)
поручить, доверить
вда́вся (1), вда́вшеся (2), вда́вшихся (1), вда́лася (1), вда́лся (9), вда́стеся (1), вда́ся (1), вда́тися (1), вда́шася (5), вдаде́ся (3), вдаду́тся (1), вдала́ся (3)

ѡправда́тися V,pf,intr,med V11a (62)
ѡправда́вся (2), ѡправда́вшагося (3), ѡправда́емся (1), ѡправда́етеся (2), ѡправда́ется (10), ѡправда́ешися (1), ѡправда́лся (1), ѡправда́ся (19), ѡправда́тися (9), ѡправда́шася (1), ѡправда́шеся (1), ѡправда́юся (7), ѡправда́ются (1), ѡправда́ющася (1), ѻправда́йся (3)

преда́тися V,pf,intr,med Vdat (101)
преда́вся (2), преда́вшеся (1), преда́вшися (3), преда́вшіеся (1), преда́вшійся (1), преда́выйся (1), преда́лся (12), преда́мся (1), преда́сися (1), преда́стеся (3), преда́стся (29), преда́тися (3), преда́хомся (7), преда́шася (10), предаде́ся (12), предаду́тся (3), предадя́тся (8), предае́мся (3)

изглажда́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
исключать; уничтожать
изглажда́ется (2), изглажда́ются (1)

наслажда́тися V,ipf,intr,med V11a (450)
наслажда́емся (11), наслажда́етеся (22), наслажда́ется (34), наслажда́ешися (98), наслажда́йтеся (4), наслажда́лся (4), наслажда́стася (1), наслажда́стеся (1), наслажда́тися (41), наслажда́шеся (2), наслажда́юся (2), наслажда́ются (11), наслажда́ющеся (47), наслажда́ющися (17), наслажда́ющося (1), наслажда́ющуся (3), наслажда́ющымся (3), наслажда́ющыяся (3), наслажда́ющіися (10), наслажда́ющіяся (1), наслажда́яйся (11), наслажда́ясь (1), наслажда́яся (122)

снаслажда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
снаслажда́ющеся (1)

услажда́тися V,ipf,intr,med V11a (37)
услажда́емся (2), услажда́ется (8), услажда́ешися (2), услажда́лся (2), услажда́стеся (2), услажда́тися (9), услажда́шеся (1), услажда́юся (2), услажда́ющагося (1), услажда́ющеся (1), услажда́ющихся (1), услажда́яся (6)

соуслажда́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
соуслажда́ешися (1), соуслажда́тися (1), соуслажда́юся (4), соуслажда́ются (1), соуслажда́ющуся (1), соуслажда́ющіися (1), соуслажда́яйся (1)

не+ѡхлажда́тися V,ipf,intr,med (1)
неѡхлажда́ющуюся (1)

прохлажда́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
прохлажда́юся (1), прохлажда́юшася (1), прохлажда́ющеся (1)

ражда́тися V,ipf,intr,med V11a (480)
ражда́ется (395), ражда́тися (8), ражда́хуся (1), ражда́ются (14), ражда́ющагося (9), ражда́ющагѡся (3), ражда́ющася (8), ражда́ющаяся (3), ражда́ющееся (1), ражда́ющейся (1), ражда́ющемуся (11), ражда́ющеюся (1), ражда́ющися (1), ражда́ющихся (5), ражда́ющуся (3), ражда́ющымся (1), ражда́ющыяся (1), ражда́ющіяся (2), ражда́яйся (2), ражда́яся (10)

загражда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
загражда́ются (1)

прегражда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
прегражда́ется (1)

ѡгражда́тися V,ipf,intr,med V11a (11)
ѡгражда́емся (5), ѡгражда́ется (1), ѡгражда́ются (1), ѡгражда́ющися (1), ѡгражда́яся (3)

возражда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
возражда́ются (1)

ѡтражда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѿражда́ется (1)

насажда́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
насажда́ется (4), насажда́ются (1)

всажда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сажать, внедрять
всажда́шеся (1)

досажда́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
нанести кому-л. обиду, оскорбление
досажда́ется (3)

посажда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
посажда́ется (1)

врежда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
повреждать
врежда́тися (1)

поврежда́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
поврежда́емся (2), поврежда́ется (2), поврежда́тися (3), поврежда́шеся (1), поврежда́ются (1)

учрежда́тися V,ipf,intr,med V11a (20)
учрежда́емся (6), учрежда́ется (2), учрежда́тися (1), учрежда́ющеся (10), учрежда́яся (1)

свобожда́тися V,ipf,intr,med V11a (44)
свобожда́емся (9), свобожда́ется (21), свобожда́хуся (4), свобожда́шеся (3), свобожда́юся (1), свобожда́ются (4), свобожда́ющеся (2)

ѡсвобожда́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѡсвобожда́ется (1), ѡсвобожда́ются (1)

пригвожда́тися V,ipf,intr,med V11a (32)
пригвожда́емся (1), пригвожда́ется (12), пригвожда́ешися (14), пригвожда́тися (2), пригвожда́юся (1), пригвожда́ются (2)

предвожда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
предвожда́лся (1)

угожда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
угожда́ется (1)

благоугожда́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
делать кому-л. угодного
благоугожда́ется (2), бл҃гоугожда́ется (2)

дожда́тися V,pf,intr,med V11a (3)
дожда́вшеся (1), дожда́вшись (1), дожда́лись (1)

рожда́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
ро́ждшихся (1), рожда́ется (2), рожда́ющыяся (1)

возрожда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
возрожда́ется (1)

подтвержда́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
подтвержда́ется (2), подтвержда́ющіися (1)

утвержда́тися V,ipf,intr,med V11a (131)
утвержда́емся (9), утвержда́ется (41), утвержда́имся (1), утвержда́йся (2), утвержда́йтеся (2), утвержда́тися (8), утвержда́хуся (3), утвержда́шеся (29), утвержда́ются (14), утвержда́ющеся (5), утвержда́ющися (1), утвержда́ющихся (2), утвержда́ющуся (1), утвержда́ющымся (1), утвержда́яйся (2), утвержда́ясь (1), утвержда́яся (9)

возбужда́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
просыпаться
возбужда́емся (4), возбужда́ется (1), возбужда́тися (1), возбужда́ющымся (1), возбужда́ющіися (1), возбужда́яйся (1), возбужда́яся (1)

побужда́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
побужда́йся (1), побужда́ются (1)

заблужда́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
заблу́ждшагѡся (1), заблужда́емся (1), заблужда́ющихся (3), заблужда́ющымся (1)

нужда́тися V,ipf,intr,med V11a (18)
нужда́емся (1), нужда́хся (1), нужда́хуся (5), нужда́ющемуся (3), нужда́ющихся (5), нужда́ющымся (3)

принужда́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
принужда́ются (4), принужда́ющіися (1)

понужда́тися V,ipf,intr,med V11a (20)
понужда́емся (1), понужда́ется (9), понужда́йся (1), понужда́тися (2), понужда́хуся (1), понужда́юся (4), понужда́ются (1), понужда́яйся (1)

тружда́тися V,ipf,intr,med V11a (176)
тружда́емся (13), тружда́етеся (1), тружда́ется (14), тружда́лся (1), тружда́тися (10), тружда́хся (1), тружда́хуся (2), тружда́шеся (1), тружда́юся (6), тружда́ются (8), тружда́ющагося (1), тружда́ющагѡся (1), тружда́ющася (2), тружда́ющейся (1), тружда́ющемубося (1), тружда́ющемуся (5), тружда́ющеся (2), тружда́ющися (1), тружда́ющихся (38), тружда́ющуся (3), тружда́ющымся (23), тружда́ющыяся (7), тружда́ющіися (11), тружда́ющійся (5), тружда́яйся (5), тружда́яся (13)

утружда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
утружда́ющагѡся (1)

благоразсужда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
благоразсужда́ется (1)

ѡсужда́тися V,ipf,intr,med V11a (49)
ѡсужда́ется (28), ѡсужда́тися (2), ѡсужда́шеся (3), ѡсужда́юся (10), ѡсужда́ются (6)

ѡхужда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡхужда́ется (1)

чужда́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
чужда́хуся (1), чужда́ются (1), чужда́ющаяся (1), чужда́ющихся (2)

ѡтчужда́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
ѿчужда́ется (1), ѿчужда́тися (1), ѿчужда́шеся (1), ѿчужда́ются (1), ѿчужда́ющеся (1)

постыжда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
постыжда́ется (1)

устыжда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
устыжда́яся (1)

побѣжда́тися V,ipf,intr,med V11a (103)
побѣжда́емся (1), побѣжда́ется (50), побѣжда́ешися (2), побѣжда́лся (1), побѣжда́тися (1), побѣжда́хуся (1), побѣжда́шеся (3), побѣжда́ются (42), побѣжда́яйся (2)

убѣжда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
убѣжда́яся (1)

зда́тися V,ipf,intr,med V12t (51)
строить
зда́тися (1), зи́ждется (43), зи́ждитися (1), зи́ждутся (3), зижди́теся (3)

назда́тися V,pf,intr,med V12t (8)
назда́лся (1), назда́ся (1), назда́тися (1), назда́хомся (4), назда́шася (1)

разда́тися V,pf,intr,med Vdat (3)
разда́стся (2), раздаде́ся (1)

изда́тися V,pf,intr,med Vdat (22)
изда́вся (2), изда́вшаяся (3), изда́вшеся (2), изда́вшися (6), изда́вшихся (1), изда́лся (4), изда́шася (1), издаде́ся (3)

возда́тися V,pf,intr,med Vdat (25)
вернуть, отплатить
возда́стся (22), воздаде́ся (3)

созда́тися V,pf,intr,med V12t (159)
созда́вшееся (1), созда́вшемуся (1), созда́вшеся (2), созда́вшися (2), созда́выйся (1), созда́лася (1), созда́лся (1), созда́стеся (1), созда́ся (36), созда́тися (12), созда́хомся (9), созда́шася (24), сози́ждемся (1), сози́ждется (35), сози́ждутся (32)

возсозда́тися V,pf,intr,med V12t (4)
возсозда́ся (1), возсозда́тися (2), возсозда́хомся (1)

присозда́тися V,pf,intr,med V12t (1)
присози́ждется (1)

ѡбузда́тися V,pf,intr,med V11a (2)
ѡбузда́ется (1), ѡбузда́тися (1)

гнѣзда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
гнѣзда́ющагося (1)

назида́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
назида́ется (3), назида́тися (1), назида́ются (1), назида́ющеся (1), назида́яся (1)

созида́тися V,ipf,intr,med V11a (27)
созида́етеся (2), созида́ется (13), созида́тися (3), созида́хуся (1), созида́шеся (3), созида́ются (2), созида́ющеся (1), созида́ющяся (1), созида́яся (1)

пробода́тися V,ipf,intr,med V11a (16)
пробода́ется (12), пробода́ешися (2), пробода́хуся (1), пробода́ются (1)

пода́тися V,pf,intr,med Vdat (49)
пода́лся (7), пода́стся (5), пода́тися (10), подаде́ся (9), подае́тся (17), подае́шися (1)

препода́тися V,pf,intr,med Vdat (2)
препода́шася (1), преподаю́тся (1)

припода́тися V,pf,intr,med Vdat (2)
припода́стся (2)

прода́тися V,pf,intr,med Vdat (23)
прода́стеся (1), прода́стся (10), прода́ся (4), прода́шася (2), продаде́ся (2), продаду́тся (1), продала́ся (3)

ѡтда́тися V,pf,intr,med Vdat (23)
ѿда́лся (1), ѿда́стся (14), ѿда́ся (1), ѿда́тися (1), ѿда́шася (2), ѿдаду́тся (3), ѿдадя́тся (1)

повѣ́датися V,pf,intr,med V11a (3)
повѣ́дася (2), повѣ́дашася (1)

заповѣ́датися V,pf/ipf,intr,med V11a (3)
заповѣ́дася (1), заповѣ́дашася (1), заповѣ́дащася (1)

проповѣ́датися V,ipf,intr,med V11a (26)
проповѣ́давшимся (1), проповѣ́дается (6), проповѣ́дася (10), проповѣ́датися (6), проповѣ́дашася (2), проповѣ́даются (1)

исповѣ́датися V,pf/ipf,intr,med V11a (274)
открыто выражать свою веру
исповѣ́дався (1), исповѣ́давшагѡся (1), исповѣ́давшись (2), исповѣ́давшихся (1), исповѣ́давшійся (1), исповѣ́даемся (2), исповѣ́дается (3), исповѣ́дайтеся (88), исповѣ́далися (1), исповѣ́датися (106), исповѣ́дахся (1), исповѣ́дашася (1), исповѣ́дашеся (16), исповѣ́даюся (14), исповѣ́даютися (2), исповѣ́даются (1), исповѣ́даюшеся (1), исповѣ́дающася (1), исповѣ́дающееся (1), исповѣ́дающеся (4), исповѣ́дающися (4), исповѣ́дающихся (5), исповѣ́дающуюся (4), исповѣ́дающяся (1), исповѣ́дающіеся (1), исповѣ́дающіися (1), исповѣ́даяйся (1), исповѣ́даяся (8), исповѣда́лся (1)

увѣ́датися V,pf,intr,med V11a (3)
увѣ́дася (2), увѣ́датися (1)

снѣда́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
снѣда́шеся (2), снѣда́юся (3)

разсѣда́тися V,ipf,intr,med V11a (11)
разсѣда́тися (1), разсѣда́шеся (9), разсѣда́ющася (1)

наблюда́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
наблюда́ется (2)

соблюда́тися V,ipf,intr,med V11a (52)
соблюда́вшемуся (1), соблюда́емся (6), соблюда́ется (32), соблюда́лося (1), соблюда́тися (1), соблюда́шеся (1), соблюда́ются (10)

согля́датися V,ipf,intr,med V11a (2)
согля́дашася (2)

пояда́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
пояда́ются (1)

ѡбъяда́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
ѡбъ̑яда́ется (1), ѡбъ̑яда́яйся (2), ѡбъ̑ядо́хся (1)

ублажа́тися V,ipf,intr,med V11a (66)
ублажа́емся (1), ублажа́етеся (17), ублажа́ется (7), ублажа́ешися (5), ублажа́лися (1), ублажа́тся (5), ублажа́шеся (1), ублажа́ются (7), убл҃жа́етеся (8), убл҃жа́ется (3), убл҃жа́ешися (2), убл҃жа́ются (9)

соублажа́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
соублажа́ешися (3)

ѡбнажа́тися V,ipf,intr,med V11a (24)
ѡбнажа́ется (11), ѡбнажа́ешися (2), ѡбнажа́тся (4), ѡбнажа́шеся (5), ѡбнажа́яся (2)

преѡбража́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
преѡбража́тися (1), преѡбража́ются (1)

изѡбража́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
изъ̑ѡбража́ется (1), изъ̑ѡбража́тися (1), изѡбража́ется (1)

соизобража́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
соизъ̑ѡбража́ется (1)

воѡбража́тися V,ipf,intr,med V11a (15)
изображать, образовать, делать по образу, принимать на себя образ, вид
воѡбража́ется (7), воѡбража́ешися (1), воѡбража́тися (3), воѡбража́шеся (1), воѡбража́ются (2), воѡбража́ющуся (1)

проѡбража́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
проѡбража́шеся (1)

соѡбража́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
соѡбража́ющеся (1)

раздража́тися V,ipf,intr,med V11a (14)
раздража́ется (8), раздража́йся (1), раздража́тися (2), раздража́шеся (2), раздража́яся (1)

приража́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
приража́ющагѡся (1), приража́ющееся (2), приража́ющыяся (1), приража́яся (1), приража̂ющаяся (1)

поража́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
поража́ется (3)

сража́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
сража́стася (1), сража́тися (1), сража́ющаяся (1), сража́ющеся (1)

сосража́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сосража́тися (1)

ѡтража́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѿража́шеся (1)

бли́жатися V,ipf,intr,med V11a (2)
бли́жатся (1), ближа́щися (1)

приближа́тися+ти V,ipf,intr,med (1)
приближа́ющымтися (1)

приближа́тися V,ipf,intr,med V11a (300)
прибли́жатся (21), прибли́жашеся (1), приближа́емся (4), приближа́ется (97), приближа́ешися (2), приближа́йся (8), приближа́лось (1), приближа́тися (10), приближа́ться (1), приближа́хуся (1), приближа́шеся (12), приближа́юся (1), приближа́ются (11), приближа́ющагося (3), приближа́ющагѡся (1), приближа́ющася (3), приближа́ющееся (2), приближа́ющейся (3), приближа́ющемуся (1), приближа́ющеся (21), приближа́ющимся (1), приближа́ющися (3), приближа́ющихся (18), приближа́ющся (4), приближа́ющужеся (1), приближа́ющуся (8), приближа́ющымся (15), приближа́ющыяся (2), приближа́ющіися (4), приближа́ющійся (1), приближа́яйся (6), приближа́яся (33)

понижа́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
понижа́ется (2)

снижа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
снижа́тися (1)

уничижа́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
уничижа́ется (1), уничижа́тися (1), уничижа́тся (2), уничижа́ются (1)

продолжа́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
продолжа́ется (1), продолжа́тися (1), продолжа́ться (1), продолжа́ющееся (1), продолжа́ющемся (1), продолжа́ющемуся (1), продолжа́ющуся (1)

ѡбожа́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
ѡбожа́ется (3), ѡбожа́ешися (1), ѡбожа́тися (2), ѡбожа́яся (2)

умножа́тися+ти V,ipf,intr,med (1)
умножа́еттися (1)

умножа́тися V,ipf,intr,med V11a (33)
умножа́ется (11), умножа́йся (1), умножа́йтеся (1), умножа́хуся (3), умножа́шеся (2), умножа́ются (12), умножа́ющуся (1), умножа́ющымся (1), умножа́ющыяся (1)

пожа́тися V,pf,intr,med V15n (3)
по́жнется (1), пожа́лся (2)

угрожа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
угрожа́ется (1)

содрожа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
содрожа́шеся (1)

уничтожа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
уничтожа́ются (1)

утвержа́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
утвержа́йся (1), утвержа́хся (1)

держа́тися+же V,ipf,intr (1)
держа́щужеся (1)

держа́тися V,ipf,intr,med V22s (171)
де́ржатся (1), де́ржимся (2), де́ржится (2), держа́йся (8), держа́лся (2), держа́стѣся (3), держа́ся (7), держа́тися (21), держа́тся (12), держа́ться (2), держа́хуся (8), держа́шеся (4), держа́щагося (1), держа́щася (2), держа́щаяся (1), держа́щееся (3), держа́щемуся (3), держа́щеся (12), держа́щися (2), держа́щихся (2), держа́щуся (4), держа́щуюся (2), держа́щымся (10), держа́щыяся (3), держа́щься (2), держа́щіися (9), держа̂щаяся (2), держи́мся (12), держи́ся (4), держи́теся (5), держи́тся (20)

ѡбдержа́тися V,ipf,intr,med V22s (10)
ѡбдержа́стеся (2), ѡбдержа́ся (1), ѡбдержа́тися (1), ѡбдержа́тся (1), ѡбдержа́щеся (1), ѡбдержи́тся (4)

воздержа́тися V,ipf,intr,med V22s (45)
возде́ржимся (1), возде́ржится (3), воздержа́вся (1), воздержа́вшися (1), воздержа́йся (1), воздержа́ся (1), воздержа́тися (19), воздержа́тся (2), воздержа́хомся (1), воздержа́щемуся (1), воздержа́щеся (1), воздержа́ющуюся (1), воздержи́мся (1), воздержи́ся (3), воздержи́тся (8)

придержа́тися V,ipf,intr,med V22s (11)
придержа́вся (1), придержа́ся (1), придержа́щеся (1), придержа́щихся (3), придержа́щымся (1), придержа́щыяся (1), придержа́щяся (2), придержа́щіися (1)

придержа́тися V,pf,intr,med V22s (5)
придержи́тся (5)

ѡдержа́тися V,ipf,intr,med V22s (10)
ѡдержа́лся (1), ѡдержа́ся (2), ѡдержа́тся (3), ѡдержа́шеся (1), ѡдержи́тся (1), ѡдержу́ся (2)

содержа́тися V,ipf,intr,med V22s (53)
соде́ржатся (1), соде́ржится (7), содержа́ся (3), содержа́тися (2), содержа́тся (10), содержа́хся (1), содержа́хуся (1), содержа́шеся (6), содержа́щагося (1), содержа́щаяся (1), содержа́щееся (1), содержа́щеся (1), содержа́щся (1), содержа́щыяся (1), содержа́щяся (1), содержи́тся (9), содержу́ся (6)

удержа́тися V,pf,intr,med V22s (39)
уде́ржатся (2), уде́ржимся (1), уде́ржится (4), удержа́вся (1), удержа́вшемуся (1), удержа́лися (1), удержа́лся (1), удержа́ся (8), удержа́тися (2), удержа́тся (4), удержа́хся (1), удержа́шася (2), удержи́ся (2), удержи́тся (3), удержи́шися (1), удержите́ся (1), удержу́ся (4)

мужа́тися V,ipf,intr,med V11a (34)
мужа́имся (1), мужа́йся (21), мужа́йтеся (10), мужа́ющымся (1), мужа́яйся (1)

возмужа́тися V,pf,intr,med V11a (1)
возмужа́юся (1)

погружа́тися V,ipf,intr,med V11a (28)
погружа́емся (1), погружа́ется (4), погружа́тися (10), погружа́юся (9), погружа́ются (2), погружа́яся (2)

водружа́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
утвердить; укрепить
водружа́ется (2), водружа́шеся (3)

приводружа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
приводружа́ются (1)

воѡружа́тися V,ipf,intr,med V11a (31)
воѡружа́ется (5), воѡружа́тися (4), воѡружа́тся (1), воѡружа́хуся (1), воѡружа́шеся (1), воѡружа́ются (10), воѡружа́ющися (1), воѡружа́ющихся (5), воѡружа́ющымся (2), воѡружа́ющіися (1)

соѡружа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
соѡружа́тися (1)

пружа́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
напрягаться
пружа́вся (1), пружа́ется (2)

стужа́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
стужа́ешися (2), стужа́тися (2), стужа́юся (1)

смѣжа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
смѣжа́ющееся (1)

распоряжа́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
распоряжа́ется (1), распоряжа́ться (1)

притяжа́тися V,pf,intr,med V11a (1)
притя́жутся (1)

стяжа́тися V,pf,intr,med V11a (1)
стяжа́тися (1)

каза́тися V,ipf,intr,med V12t (16)
ка́жется (6), ка́жутся (3), ка́жущагѡся (1), кажу́ся (1), каза́лось (4), каза́лся (1)

наказа́тися V,pf,intr,med V12t (5)
накажи́теся (4), накажу́ся (1)

наказа́тися V,ipf,intr,med V12t (26)
нака́жемся (4), нака́жетеся (1), нака́жется (4), нака́жешися (1), нака́жутся (7), наказа́вся (3), наказа́вшеся (4), наказа́тися (1), наказа́хся (1)

ѡказа́тися V,pf,intr,med V12t (17)
ѡка́жется (8), ѡка́жутся (4), ѡказа́вшіеся (2), ѡказа́лися (1), ѡказа́лось (1), ѡказа́ться (1)

доказа́тися V,pf,intr,med V12t (1)
доказа́ся (1)

показа́тися V,pf,intr,med V12t (974)
пока́жемся (2), пока́жется (10), пока́жешися (33), пока́жешься (1), покажи́ся (6), покажи́теся (2), покажу́ся (1), показа́вся (30), показа́вшася (1), показа́вшеся (21), показа́вшися (1), показа́вшуся (1), показа́лася (77), показа́лбося (4), показа́лось (1), показа́лся (484), показа́стеся (35), показа́ся (228), показа́тися (7), показа́шася (16), показа́шеся (13)

предпоказа́тися V,pf,intr,med V12t (1)
предпоказа́ся (1)

сказа́тися V,ipf,intr,med V12t (14)
ска́жется (2), сказа́ется (4), сказа́ся (4), сказа́тися (2), сказа́шася (2)

указа́тися V,pf,intr,med V12t (162)
ука́жется (5), ука́жутся (1), указа́ся (155), указа́шася (1)

предуказа́тися V,pf,intr,med V12t (34)
предъ̑указа́ся (34)

ма́затися V,ipf,intr,med V12t (8)
ма́жущымся (5), ма́жущіися (2), ма́затися (1)

пома́затися V,pf,intr,med V12t (67)
пома́жется (3), пома́жешися (2), пома́жися (3), пома́жуся (1), пома́жутся (2), пома́зався (23), пома́завшеся (4), пома́завыйся (1), пома́зался (9), пома́зася (15), пома́затися (3), пома́захся (1)

мѵропома́затися V,pf,intr,med V12t (1)
мѷропома́зался (1)

двиза́тися V,ipf,intr,med V11a (30)
двигать; шевелить
двиза́лся (2), двиза́стѣся (2), двиза́тися (17), двиза́шеся (2), двиза́ющихся (1), двиза́ющося (1), двиза́яся (5)

воздвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (61)
поднимать; возвышать
воздвиза́емся (1), воздвиза́ется (23), воздвиза́тися (6), воздвиза́хуся (14), воздвиза́шеся (4), воздвиза́ются (9), воздвиза́ющаяся (1), воздвиза́ющуюся (1), воздвиза́яйся (2)

совоздвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
совоздвиза́ется (1)

подвиза́тися+бо V,ipf,intr,med (1)
подвиза́бося (1)

подвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (661)
подвиза́вся (84), подвиза́вшася (2), подвиза́вшаяся (1), подвиза́вшейся (1), подвиза́вшеся (22), подвиза́вшимся (1), подвиза́вшися (4), подвиза́вшихся (4), подвиза́вшуся (1), подвиза́вшуюся (1), подвиза́вшымся (1), подвиза́вшыяся (4), подвиза́вшіися (6), подвиза́выйся (13), подвиза́емся (4), подвиза́ется (24), подвиза́ешися (2), подвиза́имся (5), подвиза́йся (18), подвиза́йтеся (4), подвиза́лася (4), подвиза́лись (2), подвиза́лися (2), подвиза́лся (124), подвиза́стеся (31), подвиза́ся (22), подвиза́тися (57), подвиза́хся (2), подвиза́хуся (3), подвиза́шася (12), подвиза́шеся (6), подвиза́юся (8), подвиза́ются (14), подвиза́ющагося (2), подвиза́ющагѡся (4), подвиза́ющася (2), подвиза́ющееся (1), подвиза́ющейся (3), подвиза́ющемуся (14), подвиза́ющеся (10), подвиза́ющеюся (1), подвиза́ющимися (1), подвиза́ющися (5), подвиза́ющихся (27), подвиза́ющуся (4), подвиза́ющымся (27), подвиза́ющыяся (8), подвиза́ющіеся (1), подвиза́ющіися (3), подвиза́ющійся (7), подвиза́яйся (16), подвиза́ясь (1), подвиза́яся (34), подвиза̂ющаяся (1)

предподвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
предподвиза́вся (6)

преподвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
преподвиза́вся (1)

приподвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
приподвиза́ется (1)

противоподвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
противоподвиза́йся (1), противоподвиза́ющемуся (1)

сопротивоподвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сопротивоподвиза́ющихся (1)

благоподвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
бл҃гоподвиза́ющымся (1)

сподвиза́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
сподвиза́шася (3), сподвиза́ющеся (3)

разжиза́тися V,ipf,intr,med V11a (20)
разжиза́ется (10), разжиза́тися (3), разжиза́хуся (1), разжиза́юся (4), разжиза́яся (2)

возжиза́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
возжиза́ется (1), возжиза́тися (1), возжиза́ющуся (1)

постиза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
постиза́ется (1)

пополза́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
пополза́ется (1), пополза́тися (1), пополза́ющася (1), пополза́ющемуся (1), пополза́яйся (2), пополза́яся (1)

ѡтверза́тися V,ipf,intr,med V11a (50)
ѿверза́ется (17), ѿверза́хуся (2), ѿверза́шеся (1), ѿверза́щымся (1), ѿверза́ются (28), ѿверза́ющаяся (1)

смерза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
смерза́ется (1)

терза́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
терза́ется (1), терза́йся (1), терза́тися (1), терза́шеся (1), терза́юся (3), терза́ющися (3)

протерза́тися V,pf,intr,med V11a (2)
протерза́шеся (2)

растерза́тися V,pf,intr,med V11a (27)
растерза́ся (1), растерза́тися (3), растерза́шася (1), растерза́шеся (2), растерза́юся (7), растерза́ющися (12), растерза́яся (1)

растерза́тися V,ipf,intr,med V11a (11)
растерза́ется (11)

ѡблобыза́тися V,pf,intr,med V11a (11)
ѡблобыза́стася (11)

угрыза́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
угрыза́ется (1)

ѡбрѣ́затися V,pf,intr,med V11a (63)
ѡбрѣ́жетеся (2), ѡбрѣ́жется (7), ѡбрѣ́житеся (1), ѡбрѣ́завшагося (4), ѡбрѣ́завшеся (1), ѡбрѣ́заетеся (2), ѡбрѣ́зается (2), ѡбрѣ́зался (6), ѡбрѣ́зася (11), ѡбрѣ́затися (22), ѡбрѣ́зашася (1), ѡбрѣ́зающемуся (2), ѡбрѣ́зающіися (2)

ѡбяза́тися V,pf,intr,med V11a (7)
ѡбяза́вшемся (1), ѡбяза́вшійся (1), ѡбяза́лся (1), ѡбяза́шася (4)

вяза́тися V,ipf,intr,med V12t (10)
связывать; мучить, терзать
вя́жется (7), вяза́вшееся (1), вяза́шеся (2)

привяза́тися V,pf,intr,med V12t (12)
привяза́вся (2), привяза́вшися (1), привяза́лася (2), привяза́лся (3), привяза́стеся (1), привяза́ся (2), привяза́шася (1)

связа́тися V,pf,intr,med V12t (51)
свя́жется (1), свя́жешися (4), свя́жутся (2), свяжи́теся (1), связа́вся (6), связа́вшагося (1), связа́вшееся (1), связа́вшемуся (1), связа́вшихся (2), связа́вшуся (1), связа́вшіеся (1), связа́лся (3), связа́стеся (6), связа́стѣся (3), связа́ся (14), связа́тися (2), связа́шася (2)

сосвяза́тися V,ipf,intr,med V12t (1)
сосвяза́вшися (1)

ѡсяза́тися V,ipf,intr,med V12t (3)
ѡся́жется (1), ѡсяза́ется (2)

тяза́тися V,ipf,intr,med V12t (5)
тя́жущеся (1), тя́жущымся (2), тяжи́ся (2)

затяза́тися V V12t (2)
затяза́ется (2)

ѡтяза́тися V,ipf,intr,med V12t (2)
ѡтяза́ешися (1), ѡтяза́юся (1)

потяза́тися V,ipf,intr,med V12t (1)
потяза́тися (1)

протяза́тися V,ipf,intr,med V12t (8)
протяза́ется (1), протяза́шеся (3), протяза́ющся (3), протяза́ющься (1)

стяза́тися V,ipf,intr,med V12t (50)
стяза́етася (3), стяза́етеся (5), стяза́лся (1), стяза́ся (2), стяза́тися (11), стяза́хуся (6), стяза́шася (1), стяза́шеся (10), стяза́ющемася (2), стяза́ющеся (3), стяза́ющихся (3), стяза́ющяся (1), стяза́яся (2)

истяза́тися V,ipf,intr,med V12t (10)
вытягивать; получать; допрашивать
истя́жется (2), истя́жимся (6), истяжу́ся (2)

востяза́тися V,ipf,intr,med V12t (1)
исследовать; испытывать; интересоваться
востяза́тися (1)

состяза́тися V,ipf,intr,med V12t (3)
состяза́вся (2), состяза́лися (1)

пла́катися V,ipf,intr,med V12k (280)
пла́кавшагося (1), пла́кавшуся (1), пла́кавшуюся (2), пла́кавшіися (5), пла́кался (2), пла́кастася (2), пла́кастеся (2), пла́кастѣся (1), пла́кася (55), пла́катися (5), пла́кахся (4), пла́кахуся (14), пла́кашася (18), пла́кашеся (7), пла́чася (9), пла́чемся (1), пла́четеся (2), пла́чется (9), пла́чешися (4), пла́чимся (1), пла́чися (9), пла́читеся (23), пла́чуся (23), пла́чутся (1), пла́чущася (1), пла́чущееся (4), пла́чущеся (11), пла́чущися (35), пла́чущихся (3), пла́чущуся (7), пла́чущуюся (1), пла́чущымся (7), пла́чущыяся (2), пла́чущяся (1), пла́чущіися (4), пла́чяся (2), плача́ся (1)

ѡпла́катися V,pf,intr,med V12k (3)
ѡпла́чутся (3)

пропла́катися V,pf,intr,med V12k (1)
пропла́кася (1)

воспла́катися V,pf,intr,med V12k (82)
начать плакать, проливать слезы
воспла́кася (11), воспла́кахся (1), воспла́кашася (8), воспла́чемся (6), воспла́четеся (5), воспла́чется (10), воспла́чешися (2), воспла́чимся (2), воспла́чися (5), воспла́читеся (4), воспла́чуся (7), воспла́чутся (21)

ѡмака́тися V,ipf,intr,med V12k (2)
ѡмака́ется (2)

ѡблека́тися V,ipf,intr,med V12k (8)
ѡблека́ется (6), ѡблека́ешися (1), ѡблека́ются (1)

развлека́тися V,ipf,intr,med V12k (1)
развлека́ющимися (1)

низвлека́тися V,ipf,intr,med V12k (1)
низвлека́ется (1)

привлека́тися V,ipf,intr,med V12k (8)
привлека́ется (2), привлека́тися (3), привлека́шеся (1), привлека́ются (2)

совлека́тися V,ipf,intr,med V12k (2)
совлека́емся (1), совлека́ется (1)

ѡтвлека́тися V,ipf,intr,med V12k (2)
ѿвлека́ется (1), ѿвлека́ющуся (1)

ѡтрека́тися V,ipf,intr,med V12k (7)
ѿрека́ется (1), ѿрека́ешься (1), ѿрека́йся (1), ѿрека́лись (1), ѿрека́ются (2), ѿрека́ющеся (1)

стека́тися V,ipf,intr,med V12k (34)
стека́ется (8), стека́лися (1), стека́хуся (2), стека́ются (15), стека́ющеся (7), стека́ющихся (1)

растика́тися V,pf,intr,med V12k (2)
?
расти́чется (1), расти́чутся (1)

взалка́тися V,pf,intr,med V12k (13)
захотеть есть
взалка́ся (2), взалка́тися (4), взалка́хся (6), взалка́шася (1)

ласка́тися V,ipf,intr,med V12k (3)
ласка́тися (1), ласка́ются (1), ласка́яся (1)

иска́тися V,ipf,intr,med V12k (5)
и́щется (2), и́щутся (1), иска́лося (2)

поиска́тися V,pf,intr,med V12k (1)
пои́щется (1)

низпуска́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
низпуска́ется (2), низпуска́хуся (2)

допуска́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
допуска́ется (3), допуска́ются (1)

попуска́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
попуска́ется (2)

ѡтпуска́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѿпуска́ется (1), ѿпуска́ются (1)

ѡбыска́тися V,pf,intr,med V12k (1)
ѡбъ̑иска́ся (1)

взыска́тися V,pf,intr,med V12k (12)
разыскивать, обыскивать, стараться найти
взы́щется (9), взы́щешися (1), взы́щутся (1), взыска́тися (1)

изыска́тися V,pf,intr,med V12k (3)
изы́щется (1), изы́щутся (1), изыска́ся (1)

истка́тися V,pf,intr,med V12x (13)
выткать
истка́ся (11), истка́тися (2)

пресмыка́тися V,ipf,intr,med V11a (27)
пресмыка́ется (1), пресмыка́ющагося (8), пресмыка́ющейся (1), пресмыка́ющемуся (2), пресмыка́ющимися (5), пресмыка́ющихся (5), пресмыка́ющымся (1), пресмыка́ющыяся (2), пресмыка̂ющаяся (2)

претыка́тися V,ipf,intr,med V11a (17)
претыка́емся (1), претыка́ется (5), претыка́ешися (2), претыка́йся (1), претыка́тися (2), претыка́ются (4), претыка́ющася (1), претыка́ющихся (1)

пресѣка́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
пресѣка́ются (3)

изсѣка́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
изсѣка́ется (1)

посѣка́тися V,ipf,intr,med V11a (11)
посѣка́ется (8), посѣка́ются (3)

ссѣка́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ссѣка́ется (1)

ѡтсѣка́тися V,ipf,intr,med V11a (11)
ѿсѣка́ется (7), ѿсѣка́шеся (1), ѿсѣка́ются (2), ѿсѣка́ющымся (1)

усѣка́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
усѣка́шеся (5)

закала́тися V,ipf,intr,med V11a (28)
заколоть, принести в жертву
закала́емся (1), закала́етеся (2), закала́ется (14), закала́ешися (2), закала́тися (4), закала́шеся (1), закала́юся (2), закала́ются (1), закала́ющеся (1)

предзакала́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
предзакала́ется (1)

распала́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
распала́емся (3), распала́стася (3), распала́юся (3), распала́ются (1), распала́ющеся (2), распала́ющуся (1)

жела́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
хотеть
жела́тися (1)

постила́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
постила́ется (3)

закла́тися V,pf,intr,med V15ol (43)
заколоть, принести в жертву
закла́вся (2), закла́вшагося (1), закла́вшагѡся (1), закла́вшася (1), закла́вшемся (1), закла́вшемуся (11), закла́вшеся (1), закла́выйся (4), закла́лся (6), закла́ся (2), закла́тися (12), зако́лются (1)

новозакла́тися V,pf,intr,med V15ol (1)
новозакла́вся (1)

сзакла́тися V,pf,intr,med V15ol (1)
сзакла́тися (1)

глаго́латися V,ipf,intr,med V12t (445)
говорить; рассказывать
глаго́лалася (4), глаго́лалися (2), глаго́лалося (2), глаго́лася (9), глаго́латися (30), глаго́лашася (25), глаго́лашеся (2), глаго́лется (278), глаго́лются (82), глаго́лющеся (3), глаго́лющихся (1), глаго́лющыяся (2), глаго́лятся (1), гл҃ется (3), гл҃ются (1)

предглаго́латися V,ipf,intr,med V12t (2)
предглаго́лася (2)

изглаго́латися V,pf,intr,med V12t (2)
сказать
изглаго́латися (1), изглаго́лется (1)

возглаго́латися V,pf,intr,med V12t (9)
заговорить
возглаго́лашася (8), возглаго́лется (1)

посла́тися V,pf,intr,med V12t (41)
по́слется (2), по́шлется (1), по́шлются (2), посла́вшуся (2), посла́лся (9), посла́ся (24), посла́шася (1)

предпосла́тися V,pf,intr,med V12t (8)
предпосла́вся (2), предпосла́ся (6)

низпосла́тися V,pf,intr,med V12t (9)
низпосла́тися (9)

ѡтсла́тися V,pf,intr,med V12t (3)
ѿсле́шися (1), ѿшле́тся (1), ѿшле́тъ (1)

стла́тися V,ipf,intr,med V12x (1)
сте́лется (1)

подстла́тися V,pf,intr,med V12x (2)
подсте́лется (1), подстели́ся (1)

постла́тися V,pf,intr,med V12x (1)
постла́ся (1)

посыла́тися V,ipf,intr,med V11a (41)
посыла́ется (15), посыла́ешися (4), посыла́хуся (11), посыла́шеся (4), посыла́ются (7)

предпосыла́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
предпосыла́ется (2)

низпосыла́тися V,ipf,intr,med V11a (12)
низпосыла́ется (11), низпосыла́ются (1)

ѡтсыла́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
ѿсыла́ется (4), ѿсыла́тися (1), ѿсыла́шеся (2)

дѣ́латися V,ipf,intr,med V11a (14)
дѣ́лается (6), дѣ́лаешися (2), дѣ́лаются (3), дѣ́лающихся (1), дѣ́лаяся (2)

воздѣ́латися V,pf,intr,med V11a (1)
подготовить почву к посадке
воздѣ́лается (1)

содѣ́латися V,pf,intr,med V11a (108)
содѣ́лався (2), содѣ́лавшагося (2), содѣ́лавшася (2), содѣ́лавшеся (1), содѣ́лавшись (4), содѣ́лавшися (1), содѣ́лавшыяся (1), содѣ́лавшіеся (1), содѣ́лавшійся (3), содѣ́лаемся (2), содѣ́лается (8), содѣ́лалась (1), содѣ́лалася (1), содѣ́лались (4), содѣ́лалися (1), содѣ́лалось (4), содѣ́лалося (1), содѣ́лался (12), содѣ́ластеся (2), содѣ́лася (41), содѣ́латися (3), содѣ́лахся (2), содѣ́лашася (8), содѣ́лаются (1)

богосодѣ́латися V,pf,intr,med V11a (1)
бг҃осодѣ́лавшеся (1)

сдѣ́латися V,pf,tr V11a (1)
сдѣ́лалось (1)

сдѣ́латися V,pf,intr,med V11a (3)
сдѣ́лавшихся (1), сдѣ́лался (1), сдѣ́лаются (1)

воздрема́тися V,pf,intr,med V11a (14)
клониться ко сну; в пер. с греч. текста — течь по капле, упадать, ветшать
воздрема́вся (3), воздрема́вшеся (1), воздрема́вшися (1), воздрема́лся (1), воздрема́ся (2), воздрема́шася (6)

има́тися V,ipf,intr,med V12p (14)
брать
є́млеся (1), є́млется (5), є́млися (2), є́млющеся (1), є́мляйся (2), є́мляся (2), ємли́ся (1)

взима́тися V,ipf,intr,med V12p (57)
брать, принимать, возвышать, возноситься, подняться
взе́млется (19), взе́млися (2), взе́млются (3), взе́млющася (1), взе́млющаяся (2), взе́млющееся (2), взе́млющихся (1), взе́мляйся (1), взима́ется (6), взима́еттися (1), взима́лся (1), взима́тися (5), взима́шеся (2), взима́ются (1), взима́ющагося (1), взима́ющееся (4), взима́ющейся (1), взима́яся (3), взъ̑има́ющееся (1)

превзима́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
превзима́ются (1)

пріима́тися V,ipf,intr,med V12p (58)
пріе́млемся (1), пріе́млется (40), пріе́млются (17)

предпріима́тися V,ipf,intr,med V12p (1)
предпріе́млется (1)

страннопріима́тися V,ipf,intr,med V12p (16)
страннопріе́млется (16)

занима́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
занима́ется (1), занима́ющымся (2)

внима́тися V,ipf,intr,med V12p (1)
заниматься огнем, загораться, воспламеняться
внемли́теся (1)

принима́тися V,ipf,intr,med V11a (12)
принима́ется (7), принима́ются (5)

снима́тися V,ipf,intr,med V12p (6)
сне́млются (2), снима́ется (4)

поима́тися V,ipf,intr,med V12p (13)
пое́млется (13)

ѡбыма́тися V,ipf,intr,med V12p (6)
ѡбъ̑е́млется (4), ѡбъ̑е́млетъся (1), ѡбъ̑е́млешися (1)

надыма́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
надыма́йся (1), надыма́ются (1), надыма́яся (1)

воздыма́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
воздыма́тися (1)

изыма́тися V,ipf,intr,med V12p (3)
вынуть, избавить
изъ̑е́млется (2), изъ̑и́мется (1)

ѡтыма́тися V,ipf,intr,med V12p (20)
ѿе́млется (13), ѿе́млются (5), ѿима́шеся (2)

гна́тися V,ipf,intr,med V12x (1)
гнать; преследовать; идти; следовать за кем или чем-либо
гна́тися (1)

изгна́тися V,pf,intr,med V12x (16)
изгна́стеся (1), изгна́ся (5), изгна́тися (2), изгна́хомся (2), изжене́мся (1), изжене́тся (2), изжену́тся (3)

прогна́тися V,pf,intr,med V12x (9)
прогна́стеся (1), прогна́ся (6), прогна́шася (2)

ѡтгна́тися V,pf,intr,med V12x (24)
ѿгна́вся (1), ѿгна́лся (1), ѿгна́ся (11), ѿгна́шася (5), ѿго́нится (4), ѿжене́тся (1), ѿжену́тся (1)

пелена́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
пелена́ется (3)

зна́менатися V,ipf,intr,med V11a (93)
обозначать знаком; помечать; изображать; показывать; являть
зна́менався (8), зна́менавшеся (5), зна́менавшыяся (1), зна́менается (16), зна́менастеся (4), зна́менася (53), зна́менаются (5), зна́менающихся (1)

назна́менатися V,ipf,intr,med V11a (3)
назна́менаимся (1), назна́менался (1), назна́менатися (1)

прозна́менатися V,ipf,intr,med V11a (1)
предзнаменовать
прозна́менався (1)

зна́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
зна́ется (2)

предзна́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
предзна́лася (1)

призна́тися V,pf,intr,med V11a (3)
призна́ется (1), призна́лись (1), призна́ются (1)

позна́тися V,pf,intr,med V11a (227)
позна́вся (1), позна́вшеся (1), позна́вшіяся (2), позна́емся (2), позна́ется (21), позна́ешися (38), позна́лася (33), позна́лся (38), позна́стеся (2), позна́ся (58), позна́тися (7), позна́хомся (1), позна́шася (4), позна́юся (1), позна́ются (7), познае́тся (9), познаю́тся (2)

пожина́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
пожина́шеся (2)

помина́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
помина́вшихся (1), помина́ется (2), помина́ются (3)

воспомина́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
воспомина́ется (3), воспомина́ются (1)

упомина́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
упомина́ется (4)

запина́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
препятствовать
запина́ется (1), запина́ющися (1)

препина́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
препина́ется (1)

распина́тися V,ipf,intr,med V11a (46)
распина́емся (1), распина́ется (9), распина́ешися (35), распина́юся (1)

сораспина́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сораспина́ется (1)

сраспина́тися V,ipf,intr,med V11a (32)
сраспина́емся (2), сраспина́ется (2), сраспина́лися (2), сраспина́лся (1), сраспина́хся (3), сраспина́юся (20), сраспина́ющася (1), сраспина́яся (1)

зачина́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
зачина́ется (7)

начина́тися V,ipf,intr,med V11a (79)
начина́емся (1), начина́ется (56), начина́лся (1), начина́ются (8), начина́ющагѡся (1), начина́ющееся (1), начина́ющейся (1), начина́ющеся (1), начина́ющихся (2), начина́ющуся (2), начина́ющійся (1), начина́яйся (1), начина́ясь (2), начина̂ющаяся (1)

почина́тися V,ipf,intr,med V11a (15)
почина́ется (15)

вкопа́тися V,pf,intr,med V11a (5)
вкопа́вся (3), вкопа́ется (2)

покопа́тися V,pf,intr,med V11a (2)
покопа́ется (2)

раскопа́тися V,pf,intr,med V11a (22)
раскопа́ется (19), раскопа́тися (1), раскопа́шася (1), раскопа́ются (1)

ископа́тися V,pf,intr,med V11a (1)
выкопать
ископа́ся (1)

почерпа́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
почерпа́ется (2), почерпа́шеся (1)

покупа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
покупа́ется (1)

ѡткупа́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѿкупа́ются (1), ѿкупа́ющымся (1)

преступа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
преступа́ются (1)

засыпа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
засы́плется (1)

разсыпа́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
разсыпа́ется (2), разсыпа́ются (8)

разсы́патися V,pf,intr,med V12p (44)
разсы́пался (1), разсы́пася (15), разсы́патися (1), разсы́пашася (11), разсы́плется (10), разсы́плите (3), разсы́плются (3)

изсыпа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
изсы́плются (1)

посыпа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
посыпа́емся (1)

посы́патися V,pf,intr,med V12p (3)
посы́павшеся (1), посы́пася (1), посы́плися (1)

разгара́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
разгара́ется (3), разгара́яся (5)

возгара́тися V,ipf,intr,med V11a (21)
истребляться, сгорать, быть в возбужденном состоянии
возгара́емся (1), возгара́ется (7), возгара́тися (1), возгара́шеся (10), возгара́ющагѡся (1), возгара́яся (1)

стара́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
стара́ется (1), стара́лися (1), стара́тися (1), стара́ются (2), стара́ясь (1)

бра́тися V,ipf,intr,med V12x (118)
бороться; воевать
бере́тся (1), бо́ремся (2), бо́рется (8), бо́ршеся (1), бо́рются (3), бори́ся (3), борю́ся (1), борю́щася (2), борю́щемуся (1), борю́щеся (3), борю́щися (1), борю́щихся (5), борю́щуся (2), борю́щымся (5), борю́щыяся (4), борю́щіися (2), борю́щійся (4), боря́ся (11), боря́хся (2), боря́шеся (6), бра́вся (4), бра́вшеся (5), бра́вшися (4), бра́лся (3), бра́ся (6), бра́тися (17), бра́шася (11), бра́шеся (1)

предбра́тися V,ipf,intr,med V15or (1)
предборя́ся (1)

избра́тися V,pf,intr,med V12x (6)
избере́тся (1), изберу́тся (3), избра́вся (1), избра́лся (1)

предызбра́тися V,pf,intr,med V12x (2)
предъ̑избра́лся (1), предъ̑избра́шася (1)

противѡбра́тися V,ipf,intr,med V15or (1)
противоборю́щихся (1)

добра́тися V,pf,intr,med V12x (1)
добра́вшеся (1)

побра́тися V,pf,intr,med V15or (3)
побо́рется (3)

собра́тися V,pf,intr,med V12x (583)
сберу́тся (1), собере́мся (4), собере́тся (16), собере́шися (2), собери́мся (1), собери́ся (1), собери́теся (45), соберу́ся (1), соберу́тся (54), собра́вся (4), собра́вшагѡся (1), собра́вшееся (2), собра́вшеся (79), собра́вшимися (4), собра́вшись (2), собра́вшися (2), собра́вшихся (30), собра́вшуся (3), собра́вшуюся (3), собра́вшымся (44), собра́вшыяся (4), собра́вшіеся (5), собра́вшіися (3), собра́вшійся (5), собра́лася (1), собра́лся (2), собра́стеся (1), собра́ся (53), собра́тися (21), собра́хомся (3), собра́хуся (1), собра́шася (184), собраша́ся (1)

священнособра́тися V,pf,intr,med V12x (1)
сщ҃еннособра́вшеся (1)

взыгра́тися V,pf,intr,med V11a (136)
возвеселиться, скакать
взыгра́вся (2), взыгра́вшуся (2), взыгра́выйся (3), взыгра́ется (74), взыгра́стеся (4), взыгра́ся (29), взыгра́шася (17), взыгра́ются (5)

предвзыгра́тися V,pf,intr,med V11a (2)
предвзыгра́вшася (2)

ѡтыгра́тися V,pf,intr,med V11a (1)
ѿигра́ся (1)

дра́тися V,ipf,intr,med V12x (1)
дере́тся (1)

раздра́тися V,pf,intr,med V12x (39)
раздере́тся (1), раздра́ся (34), раздра́тися (1), раздра́хомся (1), раздра́шася (1), раздра́шеся (1)

избира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
избира́ются (1)

собира́тися V,ipf,intr,med V11a (94)
собира́вшихся (2), собира́емся (9), собира́ется (13), собира́йтеся (4), собира́лися (1), собира́лся (2), собира́тися (14), собира́ться (1), собира́хуся (5), собира́шеся (7), собира́ются (20), собира́ющеся (3), собира́ющихся (4), собира́ющымся (3), собира́ющыяся (3), собира́яся (3)

сбира́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
сбира́етеся (2)

раздира́тися V,ipf,intr,med V11a (23)
раздира́ется (4), раздира́тися (2), раздира́шеся (15), раздира́ющеся (1), раздира́ющуся (1)

назира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
назира́ется (1)

взира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
смотреть
взира́ется (1)

презира́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
презира́ется (1), презира́тися (1)

ѡзира́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
ѡзира́ется (1), ѡзира́йся (2), ѡзира́яйся (1)

сзира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сзира́хуся (1)

запира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
#
запира́вшагѡся (1)

подпира́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
подпира́ющеся (1), подпира́яся (1)

препира́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
препира́тися (1), препира́хуся (2), препира́ясь (1), препира́яся (2)

ѡпира́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
ѡпира́шеся (1), ѡпира́ющися (1), ѡпира́ющійся (2), ѡпира́ясь (1)

попира́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
попира́ется (4), попира́тися (1), попира́ются (2)

ѡтира́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѡтира́емся (1), ѡтира́ется (1)

стира́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
стира́ется (1), стира́ешися (1), стира́ются (5)

востира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
востира́тися (1)

простира́тися V,ipf,intr,med V11a (107)
простира́емся (1), простира́ется (19), простира́ешися (1), простира́йся (1), простира́йтеся (1), простира́лся (1), простира́тися (17), простира́шеся (1), простира́ются (9), простира́ющагося (1), простира́ющася (2), простира́ющееся (1), простира́ющемуся (1), простира́ющеся (3), простира́ющеюся (1), простира́ющися (2), простира́ющихся (4), простира́ющуся (2), простира́ющымся (2), простира́ющыяся (1), простира́ющіися (1), простира́ющійся (3), простира́яйся (2), простира́яся (30)

препростира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
препростира́яйся (1)

сопростира́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
сопростира́ется (1), сопростира́йся (1)

спростира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
спростира́тися (1)

распростира́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
распростира́ется (1), распростира́йся (2), распростира́тися (1)

сораспростира́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сораспростира́ется (1)

воспростира́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
возпростира́тися (1), возпростира́яся (1), воспростира́ется (3), воспростира́тися (1)

разгора́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
разгора́ется (1), разгора́яся (1)

возгора́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
возгора́шеся (1)

изѡра́тися V,pf,intr,med V11a (2)
изъ̑ѡре́тся (2)

возора́тися V,pf,intr,med V11a (1)
вспахать
возъ̑ѡре́тся (1)

пра́тися V,ipf,intr,med V12x (1)
выжимать; топтать; бороться
пра́тися (1)

попра́тися V,pf,intr,med V12x (41)
попере́тся (3), попери́ся (1), попра́вся (1), попра́ся (35), попра́шася (1)

испра́тися V,pf,intr,med V12x (2)
жать, топтать
испере́тся (2)

ужаса́тися V,ipf,intr,med V11a (367)
ужаса́емся (2), ужаса́ется (34), ужаса́ешися (3), ужаса́йся (23), ужаса́йтеся (14), ужаса́лся (2), ужаса́тися (11), ужаса́хся (1), ужаса́хуся (47), ужаса́шеся (19), ужаса́юся (92), ужаса́ются (67), ужаса́ющеся (14), ужаса́ющися (10), ужаса́ющуюся (1), ужаса́ющымся (4), ужаса́яся (23)

каса́тися V,ipf,intr,med V11a (65)
каса́ется (13), каса́ешися (1), каса́тися (11), каса́ться (2), каса́шеся (2), каса́юся (3), каса́ются (5), каса́ющагѡся (1), каса́ющася (1), каса́ющаяся (3), каса́ющеся (5), каса́ющися (2), каса́ющихся (1), каса́ющся (1), каса́ющыяся (1), каса́ющіеся (1), каса́ющіися (2), каса́яйся (5), каса́ясь (1), каса́яся (4)

прикаса́тися+бо V,ipf,intr,med (1)
прикаса́ютбося (1)

прикаса́тися V,ipf,intr,med V11a (157)
прикаса́емся (7), прикаса́етеся (3), прикаса́ется (10), прикаса́йся (8), прикаса́йтеся (11), прикаса́лся (1), прикаса́тися (12), прикаса́хуся (7), прикаса́шеся (1), прикаса́юся (2), прикаса́ются (5), прикаса́ющагося (2), прикаса́ющагѡся (4), прикаса́ющася (3), прикаса́ющаяся (2), прикаса́ющееся (2), прикаса́ющеся (16), прикаса́ющися (3), прикаса́ющихся (5), прикаса́ющымся (11), прикаса́ющыяся (1), прикаса́ющіеся (3), прикаса́ющіися (3), прикаса́яйся (22), прикаса́яся (13)

ѡпаса́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѡпаса́ется (1), ѡпаса́юся (1), ѡпаса́ющемуся (1)

спаса́тися V,ipf,intr,med V11a (204)
спаса́емся (47), спаса́етеся (2), спаса́ется (23), спаса́йся (7), спаса́йтеся (2), спаса́тися (2), спаса́хуся (2), спаса́шеся (3), спаса́юся (2), спаса́ются (17), спаса́ющагѡся (1), спаса́ющемуся (1), спаса́ющися (1), спаса́ющихся (5), спаса́ющымся (1), спаса́ющыяся (1), спаса́ющіися (1), спаса́ющіяся (1), спаса́яйся (1), сп҃са́емся (20), сп҃са́етеся (2), сп҃са́ется (24), сп҃са́йся (9), сп҃са́йтеся (4), сп҃са́тися (3), сп҃са́шеся (6), сп҃са́юся (3), сп҃са́ются (10), сп҃са́ющихся (2), сп҃са́ющыяся (1)

упаса́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
упаса́ется (1)

истеса́тися V,pf,intr,med V12t (1)
истеса́ся (1)

стіхологиса́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
стіхологису́ется (1)

писа́тися V,ipf,intr,med V12t (55)
пи́шется (21), пи́шутся (3), писа́ся (27), писа́шася (3), писа́шеся (1)

написа́тися V,pf,intr,med V12t (132)
напи́шется (8), напи́шутся (9), написа́вся (1), написа́вшейся (7), написа́лся (9), написа́ся (59), написа́тися (27), написа́хомся (3), написа́шася (7), напиши́ся (2)

преднаписа́тися V,pf,intr,med V12t (11)
преднаписа́ся (5), преднаписа́шася (5), предъ̑написа́шася (1)

пронаписа́тися V,pf,intr,med V12t (1)
пронаписа́вшаяся (1)

вписа́тися V,pf,intr,med V12t (4)
впи́шутся (2), вписа́ся (1), вписа́тися (1)

предписа́тися V,pf,intr,med V12t (129)
предписа́ся (128), предписа́шася (1)

подписа́тися V,pf,intr,med V12t (1)
подписа́лись (1)

преписа́тися V,pf,intr,med V12t (1)
преписа́ся (1)

припи́сатися V,pf,intr,med V12t (1)
припи́шутся (1)

ѡписа́тися V,pf,intr,med V12t (3)
ѡписа́ся (3)

живописа́тися V,ipf,intr,med V12t (2)
живописа́шася (2)

прописа́тися V,pf,intr,med V12t (3)
прописа́вшися (2), прописа́тися (1)

списа́тися V,pf,intr,med V12t (2)
списа́ся (2)

поя́сатися V,ipf,intr,med V12t (5)
поя́сался (2), поя́сашеся (1), поя́шеся (2)

препоя́сатися V,pf,intr,med V12t (242)
препоя́сався (17), препоя́савшеся (96), препоя́савшяся (1), препоя́сался (2), препоя́састеся (1), препоя́сася (38), препоя́сашася (61), препоя́сашеся (1), препоя́шется (3), препоя́шешися (2), препоя́шися (4), препоя́шитеся (9), препоя́шутся (7)

ѡпоя́сатися V,pf,intr,med V12t (2)
ѡпоя́сався (1), ѡпоя́шется (1)

сотряса́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
сотряса́хуся (2), сотряса́шеся (3)

истряса́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
истряса́ется (1), истряса́шеся (3)

сосва́татися V,ipf,intr,med V11a (1)
сосва́тайтеся (1)

запеча́татися V,pf,intr,med V11a (6)
запеча́тается (1), запеча́тася (2), запеча́ташася (1), запеча́таются (2)

напеча́татися V,pf,intr,med V11a (20)
напеча́тася (20)

шата́тися V,ipf,intr,med V11a (37)
шата́етеся (1), шата́ется (1), шата́хуся (3), шата́шася (14), шата́ются (1), шата́ющагося (3), шата́ющася (1), шата́ющееся (3), шата́ющыяся (2), шата́яся (7), шата̂вшаяся (1)

ѡклевета́тися V,pf,intr,med V12t (3)
ѡклевета́ется (3)

ѡплета́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѡплета́ющься (1), ѡплета́яся (1)

соплета́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
соплета́ется (2), соплета́ющійся (1)

сплета́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
сплета́хуся (2), сплета́ющеся (3), сплета́ющяся (1), сплета́яся (4)

вмета́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
вбрасывать, закидывать
вмета́ется (7), вмета́тися (1)

размета́тися V,pf,intr,med V12t (2)
разме́щутся (2)

измета́тися V,ipf,intr,med V12t (5)
извергать; выкидывать; выбрасывать
изме́щется (3), изме́щутся (2)

примета́тися V,ipf,intr,med V12t (13)
приме́щется (1), примета́выйся (1), примета́тися (8), примета́юся (1), примета́ются (1), примета́ющися (1)

помета́тися V,ipf,intr,med V12t (1)
поме́щется (1)

ѡтмета́тися V,ipf,intr,med V12t (106)
ѿме́щется (1), ѿме́щешися (1), ѿме́щуся (2), ѿме́щутся (3), ѿме́щущася (1), ѿме́щущыяся (2), ѿмета́емся (8), ѿмета́етеся (1), ѿмета́ется (9), ѿмета́йся (2), ѿмета́тися (4), ѿмета́хомся (1), ѿмета́хуся (2), ѿмета́шеся (3), ѿмета́юся (3), ѿмета́ются (4), ѿмета́ющася (1), ѿмета́ющеся (10), ѿмета́ющихся (5), ѿмета́ющымся (3), ѿмета́ющыяся (9), ѿмета́ющіися (8), ѿмета́яйся (17), ѿмета́яся (5), ѿметаяйся (1)

соугнета́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
соугнета́емся (1)

сочета́тися V,ipf,intr,med V11a (76)
сочета́вся (3), сочета́вшаяся (1), сочета́вшися (4), сочета́вшихся (2), сочета́вшуся (1), сочета́вшуюся (1), сочета́вшыяся (4), сочета́выйся (1), сочета́йся (1), сочета́лася (6), сочета́лися (1), сочета́лся (23), сочета́стеся (8), сочета́ся (2), сочета́тися (8), сочета́ться (1), сочета́хся (6), сочета́шася (1), сочета́яся (2)

бракосочета́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
бракосочета́вшимися (2)

счета́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
счета́вся (1), счета́емся (1), счета́лся (1), счета́шася (1), счета́яся (1)

скита́тися V,ipf,intr,med V11a (32)
скита́емся (4), скита́ется (2), скита́тися (2), скита́шася (1), скита́ются (4), скита́ющеся (6), скита́ющимся (1), скита́ющися (2), скита́ющихся (4), скита́яйся (1), скита́ясь (1), скита́яся (3), скита̂ющаяся (1)

пита́тися V,ipf,intr,med V11a (175)
пита́вся (1), пита́вшагося (1), пита́вшеся (2), пита́емся (3), пита́ется (47), пита́ешися (8), пита́йся (1), пита́лся (6), пита́стеся (3), пита́тися (20), пита́хся (1), пита́хуся (3), пита́шеся (7), пита́юся (1), пита́ются (16), пита́ющаяся (3), пита́ющеся (12), пита́ющимся (1), пита́ющися (5), пита́ющихся (10), пита́ющымся (1), пита́яйся (4), пита́яся (19)

напита́тися V,pf,intr,med V11a (18)
напита́вся (1), напита́вшеся (3), напита́емся (4), напита́имся (1), напита́йся (1), напита́ся (1), напита́тися (3), напита́хомся (1), напита́хся (1), напита́шася (1), напита́ющеся (1)

препита́тися V,pf,intr,med V11a (3)
препита́ется (1), препита́лися (2)

вопита́тися V,pf V11a (1)
вопита́выйся (1)

млекопита́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
кормить молоком
млекопита́ется (1)

воспита́тися V,pf,intr,med V11a (64)
воспита́вся (11), воспита́вшаяся (1), воспита́вшейся (7), воспита́вшеся (2), воспита́вшися (4), воспита́вшихся (1), воспита́лся (3), воспита́ся (1), воспита́тися (34)

своспита́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
своспита́вся (1)

упита́тися V,pf,intr,med V11a (2)
упита́лся (2)

чита́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
чита́ется (5), чита́тися (4)

причита́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
причита́ется (6), причита́ются (2)

почита́тися V,ipf,intr,med V11a (23)
почита́емся (1), почита́етеся (1), почита́ется (10), почита́ться (1), почита́шеся (1), почита́ются (7), почита́яся (2)

предпочита́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
предпочита́шеся (1)

прочита́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
прочита́тися (2), прочита́ются (2)

счита́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
счита́ется (2), счита́ются (1), счита́ющихся (1)

исчита́тися V,pf,intr,med V11a (45)
изчита́ется (1), исчита́ется (44)

клокота́тися V,ipf,intr,med V12t (1)
клоко́щущееся (1)

начерта́тися V,pf,intr,med V11a (3)
начерта́ся (3)

ста́тися V,pf,intr,med V15a (2)
ста́лся (1), ста́шася (1)

блиста́тися V,ipf,intr,med V11a (98)
блиста́вшеся (2), блиста́ющася (18), блиста́ющаяся (2), блиста́ющееся (2), блиста́ющеся (3), блиста́ющеюся (1), блиста́ющимися (1), блиста́ющися (9), блиста́ющуся (2), блиста́ющыяся (1), блиста́ющійся (2), блиста́ющіяся (1), блиста́яйся (33), блиста́яся (21)

ѡблиста́тися V,pf,intr,med V11a (47)
ѡблиста́вся (3), ѡблиста́вшейся (1), ѡблиста́вшеся (22), ѡблиста́вшися (3), ѡблиста́емся (2), ѡблиста́имся (1), ѡблиста́йся (1), ѡблиста́лся (2), ѡблиста́ся (1), ѡблиста́ются (1), ѡблиста́ющеся (1), ѡблиста́ющися (1), ѡблиста́яся (8)

соѡблиста́тися V,pf,intr,med V11a (1)
соѡблиста́яся (1)

ѡста́тися V,pf,intr,med V15a (243)
ѡста́вшагося (1), ѡста́вшагѡся (1), ѡста́вшаяся (1), ѡста́вшееся (6), ѡста́вшемуся (1), ѡста́вшеюся (1), ѡста́вшимся (1), ѡста́вшихся (21), ѡста́вшуюся (2), ѡста́вшымся (15), ѡста́вшыяся (8), ѡста́вшіися (14), ѡста́вшійся (8), ѡста́выйся (3), ѡста́вятся (11), ѡста́лось (2), ѡста́лося (2), ѡста́лся (2), ѡста́немся (1), ѡста́нетеся (2), ѡста́нется (30), ѡста́нешися (5), ѡста́нися (3), ѡста́нутся (13), ѡста́стася (1), ѡста́ся (51), ѡста́тися (14), ѡста́ться (1), ѡста́хомся (2), ѡста́хся (2), ѡста́шася (17), ѻста́вшыяся (1)

доста́тися V,pf,intr,med V15a (1)
доста́лось (1)

запу́татися V,pf,intr,med V11a (1)
запу́тавыйся (1)

мечта́тися V,ipf,intr,med V11a (9)
мечта́вся (3), мечта́ется (1), мечта́йся (1), мечта́тися (2), мечта́яйся (1), мечта́яся (1)

возмечта́тися V,pf,intr,med V11a (2)
возмечта́вся (1), возмечта́ся (1)

причта́тися V,ipf,intr,med V11a (12)
причта́лася (3), причта́лся (8), причта́стеся (1)

причта́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сочетаться
причта́вшагося (1)

сопричта́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
сопричта́вшійся (1), сопричта́лся (5), сопричта́тися (1), сопричта́шася (1)

сочта́тися V,pf,intr,med V11a (24)
сочта́вся (2), сочта́вшаяся (2), сочта́вшеся (1), сочта́лася (3), сочта́лся (4), сочта́стеся (4), сочта́ся (6), сочта́тися (2)

испыта́тися V,pf,intr,med V11a (5)
выведывать
испыта́вся (3), испыта́ся (1), испыта́тися (1)

приплѣта́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
приплѣта́тися (2)

ѡбрѣта́тися+же V,ipf,intr,med (1)
ѡбрѣта́яйсяже (1)

ѡбрѣта́тися V,ipf,intr,med V11a (246)
ѡбрѣта́вшемуся (1), ѡбрѣта́емся (8), ѡбрѣта́етеся (1), ѡбрѣта́ется (114), ѡбрѣта́ешися (12), ѡбрѣта́лось (1), ѡбрѣта́тися (8), ѡбрѣта́хуся (2), ѡбрѣта́шеся (13), ѡбрѣта́юся (1), ѡбрѣта́ются (31), ѡбрѣта́ющася (1), ѡбрѣта́ющаяся (1), ѡбрѣта́ющееся (2), ѡбрѣта́ющейся (1), ѡбрѣта́ющемся (2), ѡбрѣта́ющемуся (1), ѡбрѣта́ющеся (3), ѡбрѣта́ющимся (1), ѡбрѣта́ющихся (6), ѡбрѣта́ющуся (2), ѡбрѣта́ющымся (10), ѡбрѣта́ющься (1), ѡбрѣта́ющіеся (2), ѡбрѣта́ющійся (1), ѡбрѣта́яйся (10), ѡбрѣта́яся (10)

приѡбрѣта́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
пріѡбрѣта́ется (4)

срѣта́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
срѣта́ется (1), срѣта́ющемуся (1), срѣта́ющихся (4), срѣта́ющымся (1), срѣта́ющіися (1), срѣта́яйся (1), срѣта̂ющася (1)

ѡпря́татися V,pf,intr,med V11a (2)
ѡпря́ташеся (2)

сопря́татися V,pf,intr,med V11a (1)
сопря́татися (1)

спря́татися V,pf,intr,med V11a (5)
спря́тахуся (1), спря́ташася (1), спря́ташеся (3)

воспря́татися V,pf,intr,med V11a (1)
воспря́таются (1)

благоуха́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
благоуха́шеся (1), бл҃гоуха́емся (1), бл҃гоуха́ется (1)

вдыха́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
вдыха́ется (1)

распыха́тися V,pf,intr,med V11a (2)
разпыха́ется (1), распыха́юся (1)

распыха́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
распыха́хуся (10)

ссыха́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ссыха́хуся (2)

возница́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
поднять голову
возница́ющыяся (1)

нарица́тися V,ipf,intr,med V11a (110)
нарица́вшихся (1), нарица́етеся (1), нарица́ется (61), нарица́ешися (3), нарица́йтеся (6), нарица́тися (14), нарица́хся (1), нарица́хуся (1), нарица́шеся (5), нарица́юся (1), нарица́ются (9), нарица́ющися (1), нарица́ющихся (1), нарица́ющся (1), нарица́ющуся (1), нарица́ющься (1), нарица́ющіяся (2)

порица́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
порица́ется (2)

ѡтрица́тися V,ipf,intr,med V11a (92)
ѿрица́емся (2), ѿрица́етеся (3), ѿрица́ется (6), ѿрица́ешися (3), ѿрица́имся (1), ѿрица́йся (19), ѿрица́йтеся (1), ѿрица́тися (9), ѿрица́шеся (3), ѿрица́юся (7), ѿрица́ются (1), ѿрица́ющася (1), ѿрица́ющеся (7), ѿрица́ющися (1), ѿрица́ющихся (20), ѿрица́ющыяся (1), ѿрица́ющіися (4), ѿрица́яся (3)

взерца́тися V,pf,intr,med V11a (1)
взерца́тися (1)

пресѣца́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
пресѣца́ется (2), пресѣца́ющаяся (1)

просѣца́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
просѣца́ется (1)

ссѣца́тися V,ipf,tr V11a (1)
ссѣца́шеся (1)

ѡтсѣца́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѿсѣца́ется (2), ѿсѣца́тися (1)

зача́тися V,pf,intr,med V15n (23)
зача́вся (1), зача́лся (2), зача́ся (1), зача́тися (1), зача́тся (5), зача́хомся (1), зача́хся (2), заче́нся (2), заче́ншагося (1), заче́ншися (1), заче́ншійся (6)

ѡблача́тися V,ipf,intr,med V11a (42)
облача́ются (1), ѡблача́емся (1), ѡблача́ется (7), ѡблача́ся (1), ѡблача́тися (1), ѡблача́тся (10), ѡблача́хся (4), ѡблача́хуся (3), ѡблача́шеся (8), ѡблача́ются (4), ѡблача́яся (2)

изѡблача́тися V,pf,intr,med V11a (2)
изъ̑ѡблача́ются (2)

извлача́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
извлача́ются (4)

совлача́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
совлача́ется (2), совлача́ются (1), совлача́яся (1)

нача́тися V,pf,intr,med V15n (27)
нача́лся (1), нача́ся (10), нача́тися (2), нача́тся (3), наче́нся (1), наче́ншася (2), наче́ншейся (1), наче́ншихся (1), наче́ншося (1), наче́ншуся (2), наче́ншійся (2), наче́ншіяся (1)

преднача́тися V,pf,intr,med V15n (1)
предначне́тся (1)

назнача́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
назнача́ется (1), назнача́лась (1), назнача́лось (1)

ѡзнача́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѡзнача́ется (1), ѡзнача́тися (1), ѡзнача́ются (1)

ѡмрача́тися V,ipf,intr,med V11a (26)
ѡмрача́ется (17), ѡмрача́хуся (1), ѡмрача́шеся (6), ѡмрача́ющися (1), ѡмрача́ющыяся (1)

соѡмрача́тися V,pf,intr,med V11a (3)
соѡмрача́шеся (3)

помрача́тися V,ipf,intr,med V11a (36)
помрача́емся (4), помрача́ется (15), помрача́тися (1), помрача́тся (10), помрача́шеся (4), помрача́юся (1), помрача́яся (1)

ѡблегча́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѡблегча́ется (2)

ѡтягча́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
ѡтягча́ется (1), ѡтягча́ешися (1), ѡтягча́тися (2), ѡтягча́тся (1), ѡтягча́ются (1)

ѡбезпеча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѡбезпеча́йся (1)

воскича́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
воскича́выйся (1)

ѡблича́тися V,ipf,intr,med V11a (37)
ѡблича́ется (12), ѡблича́тся (16), ѡблича́юся (3), ѡблича́ются (6)

велича́тися V,ipf,intr,med V11a (50)
гордиться; хвалиться; кичиться
велича́етеся (1), велича́ется (22), велича́ешися (1), велича́йся (2), велича́йтеся (1), велича́тися (6), велича́хуся (2), велича́шеся (5), велича́ются (6), велича́ющася (2), велича́ющіися (1), велича́яйся (1)

развелича́тися V,pf,intr,med V11a (1)
развелича́хся (1)

возвелича́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
возвышать, прославлять
возвелича́шася (1), возвелича́юся (2)

различа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
различа́яся (1)

ѡтлича́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѿлича́ются (1)

ѡполча́тися V,ipf,intr,med V11a (85)
ѡполча́емся (3), ѡполча́етеся (1), ѡполча́ется (2), ѡполча́йтеся (1), ѡполча́лся (1), ѡполча́тися (6), ѡполча́тся (8), ѡполча́хуся (6), ѡполча́ются (28), ѡполча́ющееся (1), ѡполча́ющеся (2), ѡполча́ющихся (3), ѡполча́ющыяся (2), ѡполча́ющіися (19), ѡполча́яйся (2)

воѡполча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
воѡполча́ющіися (1)

конча́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
конча́вшейся (1), конча́вшися (1), конча̂щаяся (1)

ѡконча́тися V,pf,intr,med V11a (1)
ѡконча́шася (1)

сконча́тися V,pf,intr,med V11a (425)
сконча́вся (57), сконча́вшагося (2), сконча́вшагѡся (2), сконча́вшася (2), сконча́вшаяся (1), сконча́вшейся (5), сконча́вшемася (2), сконча́вшемся (1), сконча́вшеся (7), сконча́вшимися (1), сконча́вшимся (3), сконча́вшися (3), сконча́вшихся (19), сконча́вшуся (49), сконча́вшымся (14), сконча́вшыяся (6), сконча́вшіися (1), сконча́вшійся (1), сконча́выйся (1), сконча́емся (1), сконча́етеся (1), сконча́ется (31), сконча́ешися (2), сконча́йся (1), сконча́лась (1), сконча́лася (1), сконча́лся (8), сконча́стася (1), сконча́стеся (1), сконча́ся (52), сконча́тися (84), сконча́хомся (2), сконча́шася (20), сконча́юся (1), сконча́ются (40), скончавшуся (1)

вѣнча́тися V,pf/ipf,intr,med V11a (231)
возлагать венок или венец; удостаивать; сподоблять
вѣнча́вся (15), вѣнча́вшагося (1), вѣнча́вшеся (13), вѣнча́вшися (9), вѣнча́вшыяся (2), вѣнча́вшіися (3), вѣнча́выйся (3), вѣнча́емся (3), вѣнча́ется (19), вѣнча́ешися (5), вѣнча́лася (8), вѣнча́лися (1), вѣнча́лся (90), вѣнча́стеся (19), вѣнча́ся (19), вѣнча́тися (2), вѣнча́шася (10), вѣнча́ются (8), вѣнча́яся (1)

увѣнча́тися V,pf,intr,med V11a (17)
увѣнча́вся (1), увѣнча́вшіися (1), увѣнча́емся (1), увѣнча́ется (3), увѣнча́ешися (1), увѣнча́лася (1), увѣнча́ся (3), увѣнча́тися (5), увѣнча́ются (1)

вооча́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
дать зрение
воѻча́ется (2)

поча́тися V,pf,intr,med V15n (61)
почне́тся (61)

укроча́тися V,ipf,tr V11a (1)
укрощать
укроча́ется (1)

заточа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
заточа́ется (1)

расточа́тися V,ipf,intr,med V11a (35)
расточа́емся (1), расточа́ется (2), расточа́лося (1), расточа́тися (1), расточа́тся (29), расточа́ющуся (1)

ѡжесточа́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѡжесточа́хуся (3)

источа́тися V,ipf,intr,med V11a (19)
источа́ется (10), источа́шеся (1), источа́ются (2), источа́ющейся (1), источа́ющихся (1), источа́ющуся (1), источа́ющымся (1), источа́ющься (1), источа́ющіяся (1)

ѡгорча́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
ѡгорча́ется (1), ѡгорча́йтеся (2), ѡгорча́тся (2), ѡгорча́ются (1), ѡгорча́ющася (1), ѡгорча́яся (1)

науча́тися V,ipf,intr,med V11a (55)
нау́чатся (1), науча́емся (11), науча́ется (14), науча́ешися (1), науча́тися (7), науча́хуся (2), науча́шеся (8), науча́ются (3), науча́ющеся (1), науча́яся (7)

тайнонауча́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
тайнонауча́емся (2), тайнонауча́ется (2), тайнонауча́тися (1)

ѡбуча́тися V,ipf,intr,med V11a (22)
ѡбуча́ется (3), ѡбуча́тися (8), ѡбуча́ться (1), ѡбуча́хся (1), ѡбуча́ющеся (3), ѡбуча́ющося (1), ѡбуча́яйся (2), ѡбуча́яся (3)

предѡбуча́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
предъ̑ѡбуча́яся (2)

приѡбуча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
пріѡбуча́тися (1)

изуча́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
изуча́ется (1), изуча́ются (1), изъ̑уча́тися (1)

разлуча́тися V,ipf,intr,med V11a (50)
разлуча́емся (3), разлуча́ется (10), разлуча́йся (5), разлуча́ся (1), разлуча́тися (9), разлуча́тся (1), разлуча́хуся (1), разлуча́шеся (2), разлуча́юся (5), разлуча́ются (2), разлуча́ющагѡся (1), разлуча́ющаяся (1), разлуча́ющейся (1), разлуча́ющися (5), разлуча́яйся (1), разлуча́яся (2)

прилуча́тися V,ipf,intr,med V11a (38)
прилуча́ется (13), прилуча́тися (1), прилуча́тся (3), прилуча́ются (3), прилуча́ющаяся (1), прилуча́ющихся (13), прилуча́ющымся (2), прилуча́ющыяся (2)

случа́тися V,ipf,intr,med V11a (60)
случа́ется (17), случа́лось (1), случа́лося (2), случа́тися (3), случа́тся (9), случа́шеся (2), случа́ются (5), случа́ющагѡся (1), случа́ющаяся (1), случа́ющемся (1), случа́ющимися (1), случа́ющихся (8), случа́ющуся (3), случа́ющымся (3), случа́ющыяся (2), случа̂ющаяся (1)

ѡтлуча́тися V,ipf,intr,med V11a (76)
ѿлуча́емся (1), ѿлуча́ется (23), ѿлуча́ешися (1), ѿлуча́йся (3), ѿлуча́йтеся (1), ѿлуча́лся (1), ѿлуча́тися (15), ѿлуча́тся (2), ѿлуча́шеся (2), ѿлуча́юся (1), ѿлуча́ются (9), ѿлуча́ющеся (2), ѿлуча́ющіися (1), ѿлуча́яся (14)

поуча́тися V,ipf,intr,med V11a (238)
поуча́вся (1), поуча́емся (3), поуча́ется (18), поуча́ешися (2), поуча́йся (5), поуча́йтеся (1), поуча́лся (6), поуча́тися (39), поуча́ться (2), поуча́хся (21), поуча́хуся (13), поуча́шеся (6), поуча́ются (29), поуча́ющаяся (4), поуча́ющее (1), поуча́ющеся (11), поуча́ющися (5), поуча́ющихся (1), поуча́ющуся (2), поуча́ющыяся (2), поуча́ющіися (1), поуча́ющій (1), поуча́яйся (6), поуча́ясь (1), поуча́яся (56), поуча̂ющаяся (1)

ѡбруча́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
ѡбруча́ется (4), ѡбруча́ющихся (2)

вруча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
вруча́ется (1)

друча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
удручать; томить; изнурять
друча́щися (1)

удруча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
удруча́тися (1)

поруча́тися V,pf,intr,med V11a (4)
поруча́йся (1), поруча́ются (1), поруча́яйся (2)

ѡтуча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѿуча́тися (1)

замѣча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
замѣча́ется (1)

примѣча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
примѣча́ется (1)

встрѣча́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
встрѣча́ются (1)

заключа́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
заключа́ется (8)

приключа́тися V,ipf,intr,med V11a (36)
приключа́ется (6), приключа́тися (4), приключа́тся (5), приключа́ются (4), приключа́ющаяся (1), приключа́ющееся (1), приключа́ющимися (2), приключа́ющихся (8), приключа́ющымся (1), приключа́ющыяся (1), приключа̂ющаяся (3)

исключа́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
изключа́ется (1)

погаша́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
погаша́ется (2)

угаша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
угаша́ется (1)

глаша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
звать, призывать
глаша́ется (1)

возглаша́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
громко петь, читать; произносить возгласы
возглаша́ется (2), возглаша́ются (1)

приглаша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
приглаша́ется (1)

ѡглаша́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѡглаша́ется (1), ѡглаша́ться (1), ѡглаша́хуся (1)

соглаша́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
соглаша́ется (1), соглаша́лся (1), соглаша́шеся (3), соглаша́ющагося (1)

украша́тися V,ipf,intr,med V11a (122)
украша́етеся (1), украша́ется (58), украша́йся (4), украша́лася (1), украша́лся (1), украша́тися (2), украша́хуся (2), украша́шеся (2), украша́ются (10), украша́ющеся (3), украша́ющися (1), украша́яйся (2), украша́яся (35)

преукраша́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
преукраша́йся (3)

благоукраша́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
благоукраша́ется (1), благоукраша́яся (1), бл҃гоукраша́ется (3), бл҃гоукраша́йся (1)

устраша́тися V,ipf,intr,med V11a (32)
устраша́ется (1), устраша́ешися (1), устраша́йся (4), устраша́йтеся (1), устраша́лся (1), устраша́тися (3), устраша́хуся (2), устраша́юся (12), устраша́ются (5), устраша́ющихся (1), устраша́яся (1)

лиша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
лиша́ющихся (1)

лиша́тися V,ipf,intr,med V11a (102)
нуждаться
лиша́емся (4), лиша́етеся (1), лиша́ется (29), лиша́лся (1), лиша́тися (7), лиша́тся (34), лиша́юся (2), лиша́ются (11), лиша́ющася (1), лиша́ющемуся (2), лиша́ющеся (2), лиша́ющымся (1), лиша́яйся (5), лиша́яся (2)

утиша́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
утиша́ется (3), утиша́тися (1), утиша́тся (3)

возноша́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
возвышать, превозносить, подыматься, кичиться
возноша́ется (3), возноша́лся (1), возноша́шеся (6)

превозноша́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
превозноша́ющееся (1), превозноша́яся (1)

приноша́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
приноша́шеся (2)

поноша́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
поноша́ется (2)

ѡроша́тися V,ipf,intr,med V11a (23)
ѡроша́хуся (3), ѡроша́шеся (20)

вопроша́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
спрашивать
вопроша́ются (2)

совопроша́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
совопроша́ющемася (2), совопроша́яся (1)

соверша́тися V,ipf,intr,med V11a (269)
соверша́ется (196), соверша́йтеся (3), соверша́лось (2), соверша́лся (1), соверша́тися (16), соверша́тся (9), соверша́ться (1), соверша́хуся (4), соверша́шеся (4), соверша́ются (28), соверша́ющаяся (1), соверша́ющееся (2), соверша́ющеся (1), соверша́ющуюся (1)

усоверша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
усоверша́ется (1)

зауша́тися V,ipf,intr,med V11a (13)
заграждать уста; запрещать говорить
зауша́ется (13)

покуша́тися V,ipf,intr,med V11a (74)
покуша́емся (1), покуша́ется (20), покуша́ешися (1), покуша́ешься (1), покуша́йся (5), покуша́лись (1), покуша́лся (1), покуша́тися (1), покуша́хся (1), покуша́хуся (3), покуша́шеся (10), покуша́юся (3), покуша́ются (7), покуша́ющагѡся (1), покуша́ющася (1), покуша́ющеся (1), покуша́ющихся (1), покуша́ющся (1), покуша́ющуся (1), покуша́ющіися (3), покуша́ющійся (2), покуша́яйся (2), покуша́яся (6)

искуша́тися V,ipf,intr,med V11a (34)
испытывать, соблазнять
искуша́ется (19), искуша́тися (2), искуша́хуся (3), искуша́шеся (4), искуша́юся (1), искуша́ются (5)

не+слу́шатися V,ipf,intr,med (1)
неслу́шающагѡся (1)

преслуша́тися V,pf,intr,med V11a (1)
преслуша́яйся (1)

ѡслу́шатися V,pf,intr,med V11a (1)
ѡслу́шайся (1)

гнуша́тися V,ipf,intr,med V11a (72)
считать гнусным; презирать
гну́шаясь (1), гнуша́емся (1), гнуша́ется (14), гнуша́ешися (2), гнуша́йся (17), гнуша́йтеся (2), гнуша́лся (2), гнуша́тися (2), гнуша́хуся (7), гнуша́юся (4), гнуша́ются (1), гнуша́ющеся (3), гнуша́ющихся (1), гнуша́ющымся (1), гнуша́ющіися (1), гнуша́ющійся (1), гнуша́яйся (1), гнуша́ясь (5), гнуша́яся (6)

возгнуша́тися V,pf,intr,med V11a (110)
побрезговать
возгнуша́вся (16), возгнуша́вшейся (1), возгнуша́вшися (3), возгнуша́вшіеся (1), возгнуша́вшіися (1), возгнуша́выйся (1), возгнуша́ется (7), возгнуша́ешися (3), возгнуша́йся (31), возгнуша́лася (3), возгнуша́лися (2), возгнуша́лся (23), возгнуша́стеся (1), возгнуша́ся (10), возгнуша́тися (1), возгнуша́хомся (1), возгнуша́хся (1), возгнуша́шася (4)

наруша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
наруша́ется (1)

разруша́тися V,ipf,intr,med V11a (27)
разруша́ется (10), разруша́шеся (3), разруша́ются (8), разруша́ющагѡся (2), разруша́ющася (1), разруша́ющихся (1), разруша́ющуся (1), разруша́яся (1)

сокруша́тися V,ipf,intr,med V11a (51)
сокруша́ется (9), сокруша́ешися (1), сокруша́тися (9), сокруша́тся (23), сокруша́юся (1), сокруша́ются (6), сокруша́ющеся (2)

изсуша́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
изсуша́ется (4), изсуша́тися (1)

возвыша́тися V,ipf,intr,med V11a (62)
возвеличить, прославить
возвыша́емся (5), возвыша́ется (24), возвыша́йся (4), возвыша́тися (8), возвыша́хуся (7), возвыша́шеся (2), возвыша́щіися (1), возвыша́ются (3), возвыша́ющеся (1), возвыша́ющихся (1), возвыша́яся (6)

совозвыша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
совозвыша́ется (1)

слы́шатися V,ipf,intr,med V22s (40)
слы́шася (6), слы́шатися (3), слы́шатся (7), слы́шахуся (1), слы́шашеся (16), слы́шится (5), слы́шишися (2)

услы́шатися V,pf,intr,med V22s (44)
услы́шася (20), услы́шатся (8), услы́шашася (2), услы́шится (14)

уменьша́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
уменьша́тися (1), уменьша́ющыяся (1)

возбѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сделаться неистовым
возбѣша́ются (1)

повѣ́шатися V,ipf,intr,med V11a (1)
повѣ́шается (1)

мѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
мѣша́ется (1)

примѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (28)
примѣша́емся (1), примѣша́ется (3), примѣша́йся (2), примѣша́йтеся (3), примѣша́лося (1), примѣша́тися (5), примѣша́юся (1), примѣша́ющагося (1), примѣша́ющеся (5), примѣша́яйся (1), примѣша́яся (5)

смѣша́тися V,pf,intr,med V11a (6)
смѣша́ется (1), смѣша́юся (1), смѣша́ются (3), смѣша́ющихся (1)

благопоспѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
преуспевать
благопоспѣша́ется (1)

рѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
рѣша́ются (2)

согрѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
согрѣ́шася (1)

разрѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (48)
разрѣша́ется (31), разрѣша́тися (1), разрѣша́тся (3), разрѣша́хуся (2), разрѣша́шеся (1), разрѣша́ются (10)

ѡтрѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (6)
ѿрѣша́ется (3), ѿрѣша́хуся (1), ѿрѣша́ются (1), ѿрѣша́яся (1)

утѣша́тися+бо V,ipf,intr,med (1)
утѣша́яйбося (1)

утѣша́тися V,ipf,intr,med V11a (64)
утѣ́шатся (20), утѣша́емся (9), утѣша́ется (7), утѣша́ешися (3), утѣша́йся (7), утѣша́йтеся (3), утѣша́тися (11), утѣша́ются (4)

ѡбогаща́тися V,ipf,intr,med V11a (15)
ѡбогаща́емся (5), ѡбогаща́ется (2), ѡбогаща́ешися (1), ѡбогаща́тися (1), ѡбогаща́юся (1), ѡбогаща́ются (2), ѡбогаща́ющися (2), ѡбогаща́яся (1)

ѡбраща́тися V,ipf,intr,med V11a (215)
ѡбраща́емся (6), ѡбраща́етеся (1), ѡбраща́ется (39), ѡбраща́ешися (3), ѡбраща́йся (3), ѡбраща́лся (2), ѡбраща́тися (22), ѡбраща́ться (4), ѡбраща́хуся (14), ѡбраща́шеся (3), ѡбраща́юсь (1), ѡбраща́юся (2), ѡбраща́ются (13), ѡбраща́ющагося (6), ѡбраща́ющагѡся (2), ѡбраща́ющася (14), ѡбраща́ющаяся (2), ѡбраща́ющееся (15), ѡбраща́ющейся (1), ѡбраща́ющеся (8), ѡбраща́ющимися (1), ѡбраща́ющися (1), ѡбраща́ющихся (7), ѡбраща́ющуся (7), ѡбраща́ющуюся (1), ѡбраща́ющымся (6), ѡбраща́ющыяся (3), ѡбраща́ющіеся (4), ѡбраща́ющіися (1), ѡбраща́ющійся (1), ѡбраща́яйся (5), ѡбраща́ясь (2), ѡбраща́яся (15)

возѡбраща́тися V,pf,intr,med V11a (2)
возъ̑ѡбраща́тися (1), возъ̑ѡбраща́ются (1)

соѡбраща́тися V,ipf,intr,med V11a (12)
соѡбраща́ется (1), соѡбраща́тися (3), соѡбраща́ются (1), соѡбраща́ющихся (3), соѡбраща́ющымся (1), соѡбраща́ющыяся (2), соѡбраща́яся (1)

враща́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
обращать, -ся; воротить, -ся; оборачиваться, возвращаться назад
враща́лся (1), враща́шеся (1), враща́ющаяся (1), враща́ющееся (1), враща́ющымся (1)

превраща́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
превраща́ется (2), превраща́шеся (1), превраща́ющеся (1)

развраща́тися V,ipf,intr,med V11a (21)
развраща́ется (1), развраща́хуся (1), развраща́ются (19)

низвраща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
низвраща́ется (1), низвраща́ются (1)

возвраща́тися V,ipf,intr,med V11a (144)
возвраща́емся (3), возвраща́етеся (3), возвраща́ется (28), возвраща́ешися (5), возвраща́йся (3), возвраща́лася (1), возвраща́тися (10), возвраща́хуся (9), возвраща́шеся (21), возвраща́юся (1), возвраща́ются (15), возвраща́ющагѡся (1), возвраща́ющася (3), возвраща́ющееся (2), возвраща́ющемуся (1), возвраща́ющеся (6), возвраща́ющимися (1), возвраща́ющися (2), возвраща́ющихся (2), возвраща́ющся (1), возвраща́ющуся (3), возвраща́ющымся (3), возвраща́ющься (1), возвраща́ющіися (1), возвраща́яйся (2), возвраща́яся (16)

совраща́тися V,ipf,intr,med V11a (7)
совраща́ется (1), совраща́лись (1), совраща́хуся (1), совраща́ющыяся (2), совраща́яйся (1), совраща́яся (1)

ѡтвраща́тися V,ipf,intr,med V11a (79)
ѿвраща́емся (5), ѿвраща́ется (15), ѿвраща́ешися (6), ѿвраща́йся (10), ѿвраща́лся (3), ѿвраща́тися (13), ѿвраща́хуся (2), ѿвраща́шеся (1), ѿвраща́ются (4), ѿвраща́ющеся (4), ѿвраща́ющися (1), ѿвраща́ющихся (5), ѿвраща́ющуся (1), ѿвраща́ющымся (2), ѿвраща́ющыяся (1), ѿвраща́ющіеся (2), ѿвраща́яйся (2), ѿвраща́яся (2)

возраща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
возраща́ются (1)

прекраща́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
прекраща́тися (3)

сокраща́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
сокраща́ется (4)

причаща́тися V,ipf,intr,med V11a (225)
причаща́емся (15), причаща́етеся (2), причаща́ется (19), причаща́ешися (6), причаща́тися (36), причаща́ться (8), причаща́шеся (2), причаща́юся (12), причаща́ются (21), причаща́ющагѡся (2), причаща́ющася (1), причаща́ющаяся (1), причаща́ющеся (15), причаща́ющися (2), причаща́ющихся (8), причаща́ющося (1), причаща́ющымся (20), причаща́ющыяся (8), причаща́ющіеся (1), причаща́ющіися (13), причаща́ющійся (3), причаща́яйся (10), причаща́яся (19)

сопричаща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
сопричаща́етеся (1)

ѡбща́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
ѡбща́ется (2), ѡбща́ющеся (1), ѡбща́яся (1)

приѡбща́тися V,ipf,intr,med V11a (90)
приѡбща́етеся (1), приѡбща́ется (1), приѡбща́ешися (4), приѡбща́йся (2), приѡбща́йтеся (1), приѡбща́тися (1), приѡбща́тся (1), приѡбща́ющася (1), приѡбща́ющаяся (1), приѡбща́ющеся (8), приѡбща́яйся (1), приѡбща́яся (6), пріѡбща́емся (2), пріѡбща́етеся (1), пріѡбща́ется (10), пріѡбща́ешися (4), пріѡбща́йся (1), пріѡбща́йтеся (2), пріѡбща́тися (8), пріѡбща́шеся (1), пріѡбща́ются (5), пріѡбща́ющемуся (1), пріѡбща́ющеся (13), пріѡбща́ющуюся (1), пріѡбща́ющыяся (1), пріѡбща́яйся (1), пріѡбща́яся (8), пріѻбща́ешися (1), пріѻбща́яся (2)

спріѡбща́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
спріѡбща́ется (1), спріѡбща́ющися (2)

соѡбща́тися V,ipf,intr,med V11a (18)
соѡбща́ется (4), соѡбща́ешися (1), соѡбща́лся (1), соѡбща́тися (3), соѡбща́ются (2), соѡбща́ющеся (1), соѡбща́ющимся (1), соѡбща́ющіеся (4), соѻбща́ющихся (1)

блеща́тися V,ipf,intr,med V11a (48)
блистать; сиять; светить
бле́щущася (1), блеща́хуся (27), блеща́щагѡся (1), блеща́щася (1), блеща́щееся (1), блеща́щемся (1), блеща́щися (1), блеща́щихся (9), блеща́щуся (2), блеща́щяся (1), блеща́щійся (1), блеща́щіяся (2)

вмеща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
вмеща́тися (1)

креща́тися V,ipf,intr,med V11a (116)
крестить
креща́емся (3), креща́ется (24), креща́ешися (2), креща́хуся (14), креща́юся (3), креща́ются (6), креща́ющагѡся (1), креща́ющася (1), креща́ющеся (3), креща́ющимся (1), креща́ющихся (2), креща́ющуся (28), креща́яся (4), кр҃ща́ется (11), кр҃ща́юся (4), кр҃ща́ющуся (9)

запреща́тися V,ipf,intr,med V11a (14)
запреща́ется (13), запреща́ются (1)

воспреща́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
воспреща́ется (3)

похища́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
похища́ется (1), похища́тися (1)

расхища́тися V V11a (2)
расхища́ется (2)

исхища́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
украсть
исхища́ется (2)

восхища́тися V,ipf,intr,med V11a (15)
изловить; поймать; не законно захватить; похитить; увлечь в высоту; привести в восторг
восхища́ется (10), восхища́тися (2), восхища́хуся (1), восхища́ются (2)

совосхища́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
совосхища́тися (1)

ѡчища́тися V,ipf,intr,med V11a (80)
ѡчища́емся (4), ѡчища́ется (37), ѡчища́ешися (1), ѡчища́тися (5), ѡчища́юся (3), ѡчища́ются (20), ѡчища́ющемся (1), ѡчища́ющихся (1), ѡчища́ющыяся (1), ѡчища́ющіися (3), ѡчища́яйся (1), ѡчища́яся (2), ѻчища́емся (1)

предѡчища́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
предъ̑ѡчища́ющеся (1)

возѡчища́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
возъ̑ѡчища́ются (1)

защища́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
защища́емся (1), защища́яся (1)

ѡтмща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
ѿмща́ется (1)

порабоща́тися V,ipf,intr,med V11a (16)
порабоща́ется (6), порабоща́ешися (1), порабоща́йся (2), порабоща́тися (7)

ѡтягоща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѡтягоща́ется (1), ѡтягоща́тися (1)

воплоща́тися V,ipf,intr,med V11a (81)
принять на себя плоть, тело
воплоща́ется (56), воплоща́тися (3), воплоща́шеся (12), воплоща́яйся (2), воплоща́яся (7), вопл҃ща́шеся (1)

расплоща́тися V,pf,intr,med V11a (1)
расплоща́яся (1)

укроща́тися V,ipf,intr,med V11a (4)
укроща́ется (2), укроща́шеся (1), укроща́ются (1)

проща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
проща́ется (1)

истоща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
разорять, разрушать
истоща́тся (2)

тща́тися V,ipf,intr,med V22s (252)
тща́вся (2), тща́вшаяся (1), тща́йся (10), тща́лася (1), тща́лся (14), тща́ся (20), тща́тися (43), тща́тся (28), тща́хомся (3), тща́хся (1), тща́хуся (8), тща́шебося (1), тща́шеся (22), тща́щагося (4), тща́щагѡся (3), тща́щася (8), тща́щееся (6), тща́щейся (1), тща́щемуся (6), тща́щеся (19), тща́щися (8), тща́щихся (12), тща́щуся (3), тща́щуюся (1), тща́щымся (9), тща́щыяся (10), тща́щься (1), тща́щяся (2), тща́щіися (3), тща́щійбося (1), тща́щійся (1)

потща́тися V,pf,intr,med V22s (284)
потща́вся (25), потща́вшемуся (1), потща́вшеся (10), потща́вшися (9), потща́выйся (1), потща́лася (9), потща́лся (86), потща́стеся (5), потща́ся (72), потща́тися (8), потща́тся (6), потща́хомся (1), потща́хся (7), потща́хуся (4), потща́шася (39), потща́шеся (1)

возмуща́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
возмуща́ется (4), возмуща́шеся (1), возмуща́ющымся (3)

смуща́тися V,ipf,intr,med V11a (84)
смуща́емся (2), смуща́ется (37), смуща́ешися (3), смуща́йся (2), смуща́йтеся (2), смуща́тися (8), смуща́хуся (2), смуща́шеся (14), смуща́юся (5), смуща́ются (2), смуща́ющейся (1), смуща́ющися (1), смуща́ющымся (1), смуща́яся (4)

пуща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
пуща́хуся (1)

напуща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
напуща́ется (2)

попуща́тися V,ipf,intr,med V11a (10)
попуща́ется (10)

распуща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
распуща́ющаяся (1)

испуща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
выпускать
испуща́ются (1)

ѡтпуща́тися V,ipf,intr,med V11a (22)
ѿпуща́етеся (1), ѿпуща́ется (2), ѿпуща́тися (1), ѿпуща́шеся (2), ѿпуща́юся (2), ѿпуща́ются (14)

ѡщуща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѡщуща́тися (1), ѡщуща́юся (1)

напыща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
напыща́ясь (1)

насыща́тися V,ipf,intr,med V11a (93)
насыща́емся (4), насыща́етеся (3), насыща́ется (6), насыща́ешися (3), насыща́йся (1), насыща́йтася (2), насыща́тися (12), насыща́хся (1), насыща́ются (5), насыща́ющеся (5), насыща́ющися (1), насыща́ющіися (1), насыща́яся (49)

пресыща́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
пресыща́йся (3)

прельща́тися V,ipf,intr,med V11a (75)
прельща́емся (5), прельща́етеся (13), прельща́ется (18), прельща́ешися (2), прельща́йся (7), прельща́йтеся (6), прельща́тися (13), прельща́хуся (2), прельща́шеся (1), прельща́юся (2), прельща́ются (3), прельща́ющыяся (2), прельща́яйся (1)

сопрельща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
сопрельща́тися (2)

ѡбѣща́тися V,pf/ipf,intr,med V11a (132)
ѡбѣща́вся (1), ѡбѣща́вшагѡся (3), ѡбѣща́вшаяся (1), ѡбѣща́вшемуся (1), ѡбѣща́вшеся (1), ѡбѣща́вшихся (1), ѡбѣща́вшуся (1), ѡбѣща́вшіися (1), ѡбѣща́выйся (2), ѡбѣща́ется (6), ѡбѣща́лася (2), ѡбѣща́лся (42), ѡбѣща́стеся (2), ѡбѣща́ся (44), ѡбѣща́хомся (1), ѡбѣща́хся (11), ѡбѣща́хуся (2), ѡбѣща́ются (4), ѡбѣща́ющымся (1), ѡбѣща́ющіися (1), ѡбѣща́яйся (1), ѡбѣща́яся (3)

завѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (5)
завѣща́ется (3), завѣща́ся (2)

уневѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
уневѣща́ющымся (1)

извѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
извѣща́емся (1), извѣща́ются (1), извѣща́яйся (1)

возвѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (8)
возвѣща́ется (8)

совѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (23)
совѣща́етеся (1), совѣща́йся (1), совѣща́йтеся (1), совѣща́лся (1), совѣща́стеся (2), совѣща́ся (6), совѣща́тися (2), совѣща́хуся (1), совѣща́шася (7), совѣща́ются (1)

ѡсвѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (3)
ѡсвѣща́ется (1), ѡсвѣща́тися (1), ѡсвѣща́ются (1)

просвѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (151)
просвѣща́емся (12), просвѣща́етеся (6), просвѣща́ется (66), просвѣща́ешися (1), просвѣща́тися (11), просвѣща́хуся (7), просвѣща́шеся (7), просвѣща́ются (19), просвѣща́ющеся (4), просвѣща́ющуся (1), просвѣща́яся (17)

ѡтвѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
ѿвѣща́ется (1), ѿвѣща́тися (1)

увѣща́тися V,pf,intr,med V11a (2)
увѣща́вшеся (1), увѣща́ешися (1)

вмѣща́тися V,ipf,intr,med V11a (60)
вмѣща́етеся (2), вмѣща́ется (47), вмѣща́ешися (1), вмѣща́тися (1), вмѣща́хуся (1), вмѣща́ющася (6), вмѣща́ющемуся (2)

ѡсвяща́тися V,ipf,intr,med V11a (86)
ѡсвяща́емся (8), ѡсвяща́ется (22), ѡсвяща́тися (1), ѡсвяща́юся (1), ѡсвяща́ются (4), ѡсвяща́ющеся (2), ѡсвяща́ющіися (2), ѡсвяща́яся (1), ѡсщ҃а́емся (1), ѡсщ҃а́ется (33), ѡсщ҃а́ются (11)

посвяща́тися V,ipf,intr,med V11a (1)
посвяща́ются (1)

воспяща́тися V,ipf,intr,med V11a (2)
воспяща́ется (2)

мле́тися V,ipf,intr,med V15el (5)
молоть
мелю́ся (5)

сомле́тися V,pf,intr,med V15el (7)
сомле́лся (2), сомле́тися (4), сомлѣ́лся (1)

жре́тися V,ipf,intr,med V15er (7)
заколать; приносить жертвоприношение
жре́тися (3), жре́тся (4)

пожре́тися V,pf,intr,med V15er (11)
пожре́ся (4), пожре́тися (3), пожре́тся (2), пожро́стеся (1), пожро́шася (1)

предпожре́тися V,pf,intr,med V15er (2)
предпоже́рлся (1), предпоже́рся (1)

ѡпре́тися V,pf,intr,med V15er (7)
ѡпре́ся (1), ѡпре́тся (3), ѡпро́шася (2), ѡпру́ся (1)

сотре́тися V,pf,intr,med V15er (33)
сотре́ся (7), сотре́тся (1), сотро́шася (24), сотру́тся (1)

спростре́тися V,pf,intr,med V15er (5)
спростре́тися (5)

везти́ся V,ipf,intr,med V14z (4)
везо́хомся (2), везя́хуся (2)

превезти́ся V,pf,intr,med V14z (3)
преве́зся (1), преве́зшися (1), превезо́хся (1)

ѡтвезти́ся V,pf,intr,med V14z (30)
ѿве́зшеся (9), ѿвезе́ся (2), ѿвезо́хомся (12), ѿвезти́ся (7)

поползти́ся V,pf,intr,med V14z (75)
попо́лзся (15), попо́лзшагося (4), попо́лзшася (9), попо́лзшееся (10), попо́лзшемуся (2), попо́лзшеся (1), попо́лзшися (1), попо́лзшихся (4), попо́лзшуюся (8), попо́лзшымся (4), попо́лзшыяся (8), попо́лзшіися (1), попо́лзшійся (3), поползе́ся (5)

низпоползти́ся V,pf,intr,med V14z (2)
низпопо́лзшагося (1), низпопо́лзшуюся (1)

разве́рзтися V,pf,intr,med V14z (18)
разве́рзеся (2), разве́рзется (3), разве́рзися (2), разве́рзутся (2), разве́рзшымся (1), разверзо́стася (2), разверзо́шася (6)

ѡтве́рзтися V,pf,intr,med V14z (292)
ѿве́рзеся (89), ѿве́рзется (36), ѿве́рзетѣся (2), ѿве́рзися (13), ѿве́рзитеся (3), ѿве́рзлся (1), ѿве́рзутся (56), ѿве́рзшаяся (2), ѿве́рзшымся (4), ѿве́рстися (1), ѿверзо́стася (2), ѿверзо́стѣся (5), ѿверзо́шася (77), ѿвє́рзшаяся (1)

предѡтве́рзтися V,pf,intr,med V14z (1)
предъ̑ѿве́рзеся (1)

увязти́ся V,pf,intr,med V14z (78)
увя́злся (33), увя́зся (2), увя́зшеся (2), увя́зшися (1), увязе́мся (9), увязе́ся (9), увязе́шися (1), увязо́стеся (15), увязо́шася (4), увязти́ся (2)

таи́тися V,ipf,intr,med V21a (37)
таи́тися (1), таи́тся (4), тая́ся (1), тая́шеся (5), тая́щагося (17), тая́щееся (2), тая́щемуся (1), тая́щуюся (4), тая́щіяся (1), тая̂щаяся (1)

потаи́тися V,pf,intr,med V21a (2)
потаи́тся (2)

утаи́тися V,pf,intr,med V21a (102)
утаи́вся (13), утаи́вшеся (4), утаи́вшися (5), утаи́лася (4), утаи́лся (1), утаи́ся (25), утаи́тися (23), утаи́тся (16), утаи́шася (7), утаи́шися (1), утаи̂вшася (1), утая́тся (2)

би́тися V,ipf,intr,med V15i (27)
би́стася (1), би́тися (4), би́шася (6), бі́йтеся (5), біе́тся (2), бію́тся (3), бію́щеся (1), бію́щися (2), бію́щыяся (1), бію̂щася (1), бія́хуся (1)

возскла́битися V,pf,intr,med V21p (1)
возскла́битися (1)

ѡскла́битися V,pf,intr,med V21p (4)
ѡскла́бися (3), ѡскла́бится (1)

разсла́битися V,pf,intr,med V21p (8)
разсла́бився (1), разсла́бившеся (1), разсла́бися (1), разсла́битися (1), разсла́бишася (2), разсла́бишися (2)

ѡсла́битися V,pf,intr,med V21p (2)
ѡсла́бившуся (1), ѡсла́бися (1)

разгра́битися V,pf,intr,med V21p (2)
разгра́бятся (2)

устраби́тися V,pf,intr,med V21p (1)
устраби́тся (1)

устраби́тися V,pf,intr,med V21p (1)
?
устраби́вшуся (1)

потреби́тися V,pf,intr,med V21p (139)
потреби́вся (1), потреби́ся (32), потреби́тися (5), потреби́тся (43), потреби́хомся (1), потреби́шася (12), потреби́шися (4), потребите́ся (1), потребя́тся (40)

употреби́тися V,pf,intr,med V21p (7)
употреби́вся (1), употреби́тся (6)

истреби́тися V,pf,intr,med V21p (9)
истреби́ся (1), истреби́тися (2), истреби́тся (4), истреби́шася (1), истребя́тся (1)

разби́тися V,pf,intr,med V15i (7)
разби́ся (1), разбіе́тся (5), разбію́тся (1)

подо́битися V,ipf,intr,med V21p (235)
подо́бился (2), подо́битеся (4), подо́битися (19), подо́бится (4), подо́бяся (143), подо́бятся (2), подо́бяшеся (2), подо́бящася (3), подо́бящееся (2), подо́бящеся (22), подо́бящися (21), подо́бящихся (3), подо́бящуюся (1), подо́бящымтися (1), подо́бящыяся (2), подо́бящься (1), подо́бящійся (1), подобя́ся (2)

сподо́битися V,pf,intr,med V21p (1343)
сподо́бився (43), сподо́бившагѡся (1), сподо́бившася (1), сподо́бившаяся (1), сподо́бившеся (14), сподо́бившися (3), сподо́бившихся (1), сподо́бившымся (1), сподо́бившыяся (1), сподо́бившіися (2), сподо́бившійся (1), сподо́бивыйся (36), сподо́билася (76), сподо́бились (1), сподо́билися (1), сподо́бился (440), сподо́бимся (186), сподо́бистася (2), сподо́бистеся (1), сподо́бися (137), сподо́битеся (7), сподо́битися (92), сподо́бится (36), сподо́бихомся (36), сподо́бихся (9), сподо́бишася (50), сподо́бишися (15), сподо́блься (14), сподо́бльшагося (1), сподо́бльшагѡся (3), сподо́бльшася (3), сподо́бльшаяся (14), сподо́бльшееся (1), сподо́бльшеся (32), сподо́бльшися (2), сподо́бльшихся (3), сподо́бльшуюся (7), сподо́бльшыяся (1), сподо́бльшіися (15), сподо́бльшійся (3), сподо́блюся (29), сподо́бяся (1), сподо́бятся (20)

уподо́битися V,pf,intr,med V21p (371)
уподо́бився (18), уподо́бившася (2), уподо́бившеся (2), уподо́бившися (1), уподо́бивыйся (9), уподо́билася (36), уподо́билися (4), уподо́бился (53), уподо́бимся (5), уподо́бистеся (13), уподо́бися (77), уподо́битеся (3), уподо́битися (17), уподо́бится (18), уподо́бихомся (2), уподо́бихся (27), уподо́бишася (11), уподо́бишися (8), уподо́блься (8), уподо́бльшагося (4), уподо́бльшагѡся (1), уподо́бльшася (18), уподо́бльшеся (17), уподо́бльшися (2), уподо́бльшымся (1), уподо́бльшіися (1), уподо́блюся (12), уподо́бятся (1)

ѕло́битися V,ipf,intr,med V21p (1)
ѕло́бися (1)

ѡѕло́битися V,pf,intr,med V21p (7)
ѡѕло́бивыйся (1), ѡѕло́бися (2), ѡѕло́бится (2), ѡѕло́бишася (2)

поби́тися V,pf,intr,med V15i (5)
побіе́тся (5)

раздроби́тися V,pf,intr,med V21p (1)
раздроби́тися (1)

ѡсо́битися V,pf,intr,med V21p (6)
ѡсо́битися (1), ѡсо́бящаяся (5)

нагорби́тися V,ipf,intr,med V21p (1)
нагорби́вся (1)

сго́рбитися V,pf,intr,med V21p (1)
сго́рбився (1)

ѡскорби́тися V,pf,intr,med V21p (23)
ѡскорби́вся (1), ѡскорби́вшися (1), ѡскорби́вшуюся (1), ѡскорби́лся (4), ѡскорби́стеся (2), ѡскорби́ся (3), ѡскорби́теся (1), ѡскорби́тися (2), ѡскорби́тся (5), ѡскорби́шася (2), ѡскорбите́ся (1)

уби́тися V,pf,intr,med V15i (4)
уби́ся (1), уби́тися (1), убіе́тся (2)

погуби́тися V,pf,intr,med V21p (5)
погуби́тися (1), погуби́тся (3), погубя́тся (1)

усугу́битися V,pf,intr,med V21p (3)
усугу́бився (1), усугу́бися (2)

приусугу́битися V,pf,intr,med V21p (1)
пріусугу́бишася (1)

воглу́битися V,pf,intr,med V21p (2)
входить в глубь, укореняться
воглу́бльшуюся (2)

углуби́тися V,pf,intr,med V21p (9)
углуби́вшися (1), углуби́тся (1), углуби́шася (4), углуби́шися (2), углубля́ющеся (1)

люби́тися V,ipf,intr,med V21p (4)
лю́бится (1), люби́тися (2), любля́шеся (1)

возлюби́тися V,pf,intr,med V21p (4)
возлюби́лся (2), возлюби́ся (2)

изба́витися V,pf,intr,med V21p (1104)
изба́вився (2), изба́вившеся (3), изба́вивыйся (4), изба́вилась (1), изба́вился (4), изба́вимся (145), изба́вистеся (9), изба́вися (36), изба́витеся (4), изба́витися (561), изба́вится (12), изба́вихомся (98), изба́вихся (2), изба́вишася (3), изба́вишися (8), изба́влшеся (1), изба́влься (33), изба́вльшаяся (1), изба́вльшееся (3), изба́вльшейся (1), изба́вльшеся (111), изба́вльшимся (1), изба́вльшися (5), изба́вльшуся (1), изба́вльшымся (5), изба́вльшыяся (1), изба́вльшіися (9), изба́влюся (33), изба́вятся (7)

удави́тися V,pf,intr,med V21p (10)
уда́вися (1), удави́лася (1), удави́ся (5), удави́тися (2), удави́шася (1)

ѡбезгла́витися V,pf,intr,med V21p (1)
ѡбезгла́вивыйся (1)

сла́витися V,ipf,intr,med V21p (95)
сла́вилися (1), сла́вися (1), сла́витися (4), сла́вится (81), сла́вишися (3), сла́влюся (2), сла́вяйся (1), сла́вятся (2)

тщесла́витися V,ipf,intr,med V21p (7)
тщесла́витися (3), тщесла́вится (1), тщесла́вихся (1), тщесла́вяся (1), тщесла́вящеся (1)

ѡбезсла́витися V,pf,intr,med V21p (3)
ѡбезсла́вится (3)

просла́витися V,pf,intr,med V21p (1321)
просла́вився (8), просла́вившагося (2), просла́вившися (1), просла́вившихся (1), просла́вивыйся (2), просла́вилася (7), просла́вился (57), просла́вимся (7), просла́вистеся (24), просла́вися (1026), просла́витеся (5), просла́витися (14), просла́вится (52), просла́вихся (3), просла́вишася (9), просла́вишися (2), просла́влься (1), просла́вльшагося (3), просла́вльшася (37), просла́вльшейся (1), просла́вльшемуся (1), просла́вльшеся (1), просла́вльшуся (2), просла́влюся (52), просла́вятся (3)

препросла́витися V,pf,intr,med V21p (2)
препросла́вися (2)

спросла́витися V,pf,intr,med V21p (12)
спросла́вился (6), спросла́вимся (4), спросла́вися (1), спросла́вятся (1)

ѡскверна́витися V,pf,intr,med V21p (2)
ѡскверна́вится (1), ѡскверна́вятся (1)

напра́витися V,pf,intr,med V21p (15)
напра́вившемся (1), напра́вился (3), напра́вистеся (2), напра́витися (2), напра́вишася (4), напра́вятся (3)

испра́витися V,pf,intr,med V21p (186)
выпрямить; исправить; направить; укрепить
исира́вится (1), испра́вившуся (2), испра́вилися (4), испра́вися (18), испра́витися (9), испра́вится (137), испра́виться (1), испра́вихомся (3), испра́вишася (5), испра́вятся (6)

ѡтпра́витися V,pf,intr,med V21p (1)
ѿпра́вися (1)

упра́витися V,pf,intr,med V21p (13)
упра́вився (2), упра́вилася (2), упра́вился (1), упра́вимся (1), упра́вися (1), упра́витися (1), упра́вится (4), упра́вишася (1)

ста́витися V,ipf,intr,med V21p (8)
ста́вится (1), ста́вятся (7)

наста́витися V,pf,intr,med V21p (34)
наста́вистеся (1), наста́витися (2), наста́вльшеся (31)

предста́витися V,pf,intr,med V21p (6)
предста́вившійся (1), предста́вилось (2), предста́вился (2), предста́вится (1)

преста́витися V,pf,intr,med V21p (417)
преста́вився (8), преста́вившаяся (3), преста́вившеся (2), преста́вившися (1), преста́вившійся (1), преста́вилася (54), преста́вился (111), преста́вистеся (19), преста́вися (20), преста́витися (5), преста́вится (2), преста́вихся (2), преста́вишася (2), преста́вишися (1), преста́влься (6), преста́вльшагося (25), преста́вльшагѡся (5), преста́вльшася (3), преста́вльшаяся (5), преста́вльшейся (1), преста́вльшемася (1), преста́вльшемуся (10), преста́вльшеся (21), преста́вльшися (11), преста́вльшихся (17), преста́вльшуся (5), преста́вльшуюся (2), преста́вльшымся (16), преста́вльшыяся (56), преста́вльшійся (1), преста́вяся (1)

разста́витися V,pf,intr,med V21p (1)
разста́вишася (1)

возста́витися V,pf,intr,med V21p (4)
возста́витеся (1), возста́вится (1), возста́вятся (2)

ѡста́витися V,pf,intr,med V21p (86)
ѡста́вися (9), ѡста́витися (2), ѡста́вится (34), ѡста́вишася (13), ѡста́влшися (1), ѡста́вльшагося (1), ѡста́вльшеся (1), ѡста́вльшихся (5), ѡста́вльшуся (1), ѡста́вльшымся (4), ѡста́вльшыяся (4), ѡста́вльшіися (10), ѡста́вльшійся (1)

предоста́витися V,pf,intr,med V21p (4)
предоста́вися (1), предоста́вится (1), предоста́вятся (2)

поста́витися V,pf,intr,med V21p (35)
поста́вился (2), поста́вистеся (1), поста́вися (2), поста́вится (6), поста́вишася (5), поста́вятся (19)

соста́витися V,pf,intr,med V21p (16)
соста́вившееся (2), соста́вися (3), соста́витися (4), соста́вится (4), соста́вишася (3)

предсоста́витися V,pf,intr,med V21p (2)
предсоста́вишася (2)

уста́витися V,pf,intr,med V21p (8)
уста́вися (7), уста́вишася (1)

предуста́витися V,pf,intr,med V21p (1)
предъ̑уста́вися (1)

ѡбви́тися V,pf,intr,med V15i (6)
ѡбви́вся (3), ѡбви́вшуся (1), ѡбви́шася (1), ѡбвіе́тся (1)

трезви́тися V,ipf,intr,med V21p (77)
трезви́мся (5), трезви́ся (26), трезви́теся (7), трезви́тися (12), трезви́тся (6), трезвя́ся (8), трезвя́тся (1), трезвя́щееся (2), трезвя́щеся (7), трезвя́щимся (1), трезвя́щуюся (1), трезвя́щымся (1)

истрезви́тися V,pf,intr,med V21p (11)
истрезви́вся (1), истрезви́ся (6), истрезви́теся (2), истрезви́тися (1), истрезвя́тся (1)

утрезви́тися V,pf,intr,med V21p (1)
утрезви́теся (1)

я́звитися V,ipf,intr,med V21p (1)
јазви́шася (1)

уязви́тися V,pf,intr,med V21p (167)
уя́звльшеся (1), уя́звльшуюся (1), уязви́вся (30), уязви́вшагося (1), уязви́вшагѡся (2), уязви́вшееся (7), уязви́вшемуся (1), уязви́вшеся (11), уязви́вшися (13), уязви́вшихся (1), уязви́вшуюся (1), уязви́вшіися (1), уязви́выйся (5), уязви́лася (13), уязви́лся (14), уязви́стеся (2), уязви́ся (19), уязви́тися (2), уязви́тся (2), уязви́хомся (1), уязви́хся (33), уязви́шася (5), уязвя́тся (1)

диви́тися V,ipf,intr,med V21p (476)
удивляться; прославлять
ди́вятся (1), диви́лася (3), диви́лся (1), диви́мся (31), диви́стася (4), диви́ся (15), диви́теся (9), диви́тися (19), диви́тся (30), диви́хся (7), диви́шася (21), диви́шися (3), дивите́ся (4), дивлю́ся (31), дивля́хуся (96), дивля́шеся (46), дивя́ся (28), дивя́тся (21), дивя́шеся (1), дивя́щеся (65), дивя́щися (26), дивя́щихся (3), дивя́щымся (10), дивя́щыяся (1)

подиви́тися V,pf,intr,med V21p (13)
подиви́тися (1), подиви́тся (11), подиви́шася (1)

удиви́тися+же V,pf,intr,med (1)
уди́вльжеся (1)

удиви́тися V,pf,intr,med V21p (640)
уди́влься (15), уди́вльшася (1), уди́вльшеся (30), уди́вльшуся (1), удиви́вся (28), удиви́вшеся (2), удиви́вшися (8), удиви́вшымся (1), удиви́лся (16), удиви́мся (4), удиви́стеся (1), удиви́ся (242), удиви́теся (8), удиви́тися (3), удиви́тся (44), удиви́хся (2), удиви́шася (219), удиви́шися (2), удивите́ся (1), удивлю́ся (2), удивя́тся (10)

преудиви́тися V,pf,intr,med V21p (7)
преуди́влься (1), преудиви́шася (6)

живи́тися V,ipf,intr,med V21p (5)
животворить; давать жизнь; оживлять
живи́тся (5)

ѡживи́тися V,pf,intr,med V21p (2)
ѡживи́лся (1), ѡживи́мся (1)

проти́витися V,ipf,intr,med V21p (181)
проти́вився (1), проти́вилася (2), проти́вился (5), проти́вимся (2), проти́вистася (3), проти́вистеся (12), проти́вися (4), проти́витася (1), проти́витеся (7), проти́витися (25), проти́вится (36), проти́вишася (12), проти́влься (4), проти́вльшеся (1), проти́вльшимися (1), проти́вльшися (1), проти́вльшымся (5), проти́влюся (4), проти́вяся (10), проти́вятся (3), проти́вящагося (1), проти́вящася (3), проти́вящеся (5), проти́вящихся (11), проти́вящымся (8), проти́вящыяся (8), проти́вящіися (5), проти̂вящаяся (1)

сопроти́витися+бо V,pf,intr,med (1)
сопроти́вилбося (1)

сопроти́витися V,pf,intr,med V21p (64)
сопроти́вився (2), сопроти́вилася (1), сопроти́вился (13), сопроти́вимся (1), сопроти́вистеся (5), сопроти́вися (11), сопроти́витися (5), сопроти́вится (3), сопроти́вишася (8), сопроти́влься (2), сопроти́вльшагося (1), сопроти́вльшимися (2), сопроти́влюся (1), сопроти́вятся (1), сопроти́вящагося (3), сопроти́вящихся (2), сопроти́вящымся (2), сопроти́вящыяся (1)

возсопроти́витися V,pf,intr,med V21p (1)
возсопроти́влюся (1)

воспроти́витися V,pf,intr,med V21p (11)
воспроти́вились (1), воспроти́витеся (2), воспроти́вится (5), воспроти́вишася (1), воспроти́вятся (2)

супроти́витися V,pf,intr,med V21p (6)
супроти́вилася (1), супроти́витися (1), супроти́вится (1), супроти́вишася (1), супроти́вльшися (1), супроти́вящымся (1)

уми́лостивитися V,pf,intr,med V21p (13)
уми́лостивися (5), умлс̑тивися (4), умлс̑тивитися (1), умлс̑тивится (2), умлс̑тивлься (1)

мо́лвитися V,ipf,intr,med V21p (1)
мо́лвится (1)

преполови́тися V,pf,intr,med V21p (53)
преполови́вшееся (3), преполови́вшуся (50)

славосло́витися V,ipf,intr,med V21p (9)
славосло́витися (1), славосло́вится (8)

благослови́тися V,pf,intr,med V21p (105)
посвятить Богу; желать добра; хвалить; помолиться о ниспослании Божией благодати на кого-либо; дозволить; пожелать добра
благослови́лся (1), благослови́ся (7), благослови́тися (3), благослови́тся (10), благослови́хомся (1), благослови́шася (3), благословлю́ся (1), благословля́ется (1), благословя́тся (5), блгс̑ви́ся (1), блгс̑ви́тся (2), блгс̑вя́тся (6), бл҃гослови́вся (1), бл҃гослови́лся (1), бл҃гослови́ся (26), бл҃гослови́тися (6), бл҃гослови́тся (19), бл҃гослови́шася (4), бл҃гословя́тся (6), бл҃гословя́ются (1)

возблагослови́тися V,pf,intr,med V21p (22)
возблагословя́тся (11), возбл҃гословя́тся (11)

стіхосло́витися V,ipf,intr,med V21p (49)
стіхосло́вится (40), стіхосло́вятся (9)

улови́тися V,ipf,intr,med V21p (7)
уло́вятся (1), улови́лся (3), улови́стеся (1), улови́тися (1), улови́хомся (1)

станови́тися V,ipf,intr,med V21p (12)
стано́вится (8), стано́вятся (1), станови́тся (1), становлю́ся (1), становя́тся (1)

ѡстанови́тися V,pf,intr,med V21p (5)
ѡстано́вится (1), ѡстано́вятся (1), ѡстанови́шися (1), ѡстановля́хуся (1), ѡстановля́шеся (1)

ѡбнови́тися V,pf,intr,med V21p (56)
ѡбно́вльшися (3), ѡбнови́лся (1), ѡбнови́ся (29), ѡбнови́тися (5), ѡбнови́тся (9), ѡбнови́хомся (3), ѡбновя́тся (5), ѻбнови́ся (1)

возѡбнови́тися V,pf,intr,med V21p (2)
возѡбнови́тся (2)

усынови́тися V,pf,intr,med V21p (1)
усынови́шася (1)

пови́тися V,pf,intr,med V21p (21)
пови́вся (2), пови́вшися (1), пови́вшихся (1), пови́вшуся (1), пови́выйся (6), пови́тися (5), пови́тся (2), пові́ешися (2), повіе́тся (1)

спови́тися V,pf,intr,med V21p (1)
спови́вся (1)

гото́витися V,ipf,intr,med V21p (119)
гото́вилася (1), гото́вился (2), гото́вися (70), гото́витеся (1), гото́витися (2), гото́вится (16), гото́виться (1), гото́вишися (4), гото́вяся (2), гото́вятся (5), гото́вящагѡся (1), гото́вящися (1), гото́вящихся (3), гото́вящымся (7), гото́вящіеся (1), гото́вящіися (1), гото́вящійся (1)

пригото́витися V,pf,intr,med V21p (3)
пригото́вися (2), пригото́витися (1)

угото́витися V,pf,intr,med V21p (79)
угото́вился (2), угото́вимся (8), угото́вися (30), угото́витеся (4), угото́витися (4), угото́вится (17), угото́вихся (4), угото́вишися (2), угото́вльшеся (2), угото́вльшися (1), угото́вльшуюся (1), угото́вятся (4)

предугото́витися V,pf,intr,med V21p (9)
предъ̑угото́вися (8), предъ̑угото́вльшіися (1)

приугото́витися V,pf,intr,med V21p (1)
пріугото́вятся (1)

благоугото́витися V,pf,intr,med V21p (3)
благоугото́вися (1), бл҃гоугото́вися (2)

проугото́витися V,pf,intr,med V21p (1)
проугото́вися (1)

неи́стовитися V,ipf,intr,med V21p (5)
неи́стовитися (1), неи́стовяся (2), неи́стовятся (1), неи́стовящеся (1)

восчерви́тися V,pf,intr,med V21p (1)
возчерви́вшися (1)

сви́тися V,pf,intr,med V15i (2)
свіе́тся (2)

мертви́тися V,ipf,intr,med V21p (1)
мертви́тся (1)

ѡбезсме́ртвитися V,pf,intr,med V21p (1)
ѡбезсме́ртвися (1)

умертви́тися V,pf,intr,med V21p (155)
умертви́вся (22), умертви́вшагѡся (1), умертви́вшейся (1), умертви́вшемуся (4), умертви́вшеся (14), умертви́вшися (2), умертви́вшихся (1), умертви́вшуся (1), умертви́вшуюся (1), умертви́вшіися (1), умертви́выйся (6), умертви́лася (1), умертви́лся (14), умертви́мся (4), умертви́стеся (2), умертви́ся (53), умертви́тися (6), умертви́тся (4), умертви́хся (13), умертви́шася (3), умертвите́ся (1)

соумертви́тися V,pf,intr,med V21p (1)
соумертви́тися (1)

па́ствитися V,ipf,intr,med V21p (1)
па́ствитися (1)

учу́вствитися V,pf,intr,med V21p (2)
учу́вствившеся (2)

ѡнепло́дствитися V,ipf,tr,med V21p (1)
обесплодиться
ѡнепло́дствися (1)

вмужестви́тися V,pf,intr,med V21p (1)
вмужестви́вшыяся (1)

вка́чествитися V,pf,intr,med V21p (2)
вка́чествившаяся (1), вкачестви́тся (1)

ука́чествитися V,pf,intr,med V21p (3)
ука́чествися (2), ука́чествишася (1)

почестви́тися V,pf,intr,med V21p (1)
почтить
почестви́тся (1)

ѡсуществи́тися V,pf,intr,med V21p (1)
ѡсуществи́выйся (1)

ра́знствитися V,ipf,intr,med V21p (1)
ра́знствишася (1)

ѡблагода́тствитися V,pf,intr,med V21p (1)
ѡблагода́тствися (1)

яви́тися V,pf,intr,med V21p (6299)
ја́вимся (2), ја́вится (13), ја́влься (174), ја́вльшагося (89), ја́вльшагѡся (67), ја́вльшася (74), ја́вльшаяся (17), ја́вльшееся (27), ја́вльшейся (14), ја́вльшемся (1), ја́вльшемуся (23), ја́вльшеся (87), ја́вльшимся (4), ја́вльшися (76), ја́вльшихся (1), ја́вльшужеся (1), ја́вльшуся (61), ја́вльшуюся (75), ја́вльшымся (5), ја́вльшыяся (5), ја́вльшіися (4), ја́вльшійся (4), ја́вльшіяся (10), ја́вляются (1), ја́вятся (2), јави́бося (2), јави́вжеся (1), јави́вся (114), јави́вшагося (3), јави́вшагѡся (3), јави́вшася (3), јави́вшаяся (1), јави́вшееся (1), јави́вшейся (2), јави́вшемуся (12), јави́вшеся (14), јави́вшися (7), јави́вшихся (1), јави́вшуся (3), јави́вшуюся (1), јави́выйся (25), јави́лась (1), јави́лася (478), јави́лбося (2), јави́лись (2), јави́лися (7), јави́лось (1), јави́лся (1883), јави́мся (37), јави́стася (7), јави́стеся (282), јави́стѣся (2), јави́ся (1688), јави́тимися (3), јави́тися (133), јави́тмися (1), јави́тся (165), јави́ттися (1), јави́ться (1), јави́хомся (6), јави́хся (27), јави́шася (187), јави́шися (45), јави̂вшаяся (1), јавите́ся (3), јавле́йся (107), јавле́йтися (1), јавлю́ся (166), јавя́сь (1), јавя́тся (31)

появи́тися V,pf,intr,med V21p (1)
появи́ся (1)

прояви́тися V,pf,intr,med V21p (15)
прояви́вшеся (1), прояви́ся (1), проявле́йся (13)

ѡбъяви́тися V,pf,intr,med V21p (6)
ѡбъ̑яви́мся (3), ѡбъ̑яви́ся (3)

предъяви́тися V,pf,intr,med V21p (8)
предъ̑яви́ся (7), предъ̑явля́ющееся (1)

изъяви́тися V,pf,intr,med V21p (30)
изъ̑яви́ся (27), изъ̑яви́тся (3)

предызъяви́тися V,pf,intr,med V21p (10)
предъ̑изъ̑яви́ся (10)

кади́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
кадя́щымся (1)

покади́тися V,pf,intr,med V21t (1)
покади́тся (1)

загла́дитися V,pf,intr,med V21t (5)
загла́дится (3), загла́дятся (1), заглажда́ется (1)

изгла́дитися V,pf,intr,med V21t (2)
исключать; уничтожать
изгла́дится (1), изгла́дятся (1)

угла́дитися V,pf,intr,med V21t (1)
угла́дитися (1)

слади́тися V,pf,intr,med V21t (1)
слади́тся (1)

насладити́ся V,pf,intr,med V21t (283)
насла́ждся (6), насла́ждшася (1), насла́ждшеся (5), насла́ждшися (1), насла́ждшіися (3), наслади́вся (23), наслади́вшаяся (1), наслади́вшеся (6), наслади́вшися (1), наслади́вшіися (4), наслади́выйся (35), наслади́лся (5), наслади́мся (42), наслади́стеся (2), наслади́ся (19), наслади́теся (17), наслади́тися (43), наслади́тся (17), наслади́хомся (4), наслади́хся (14), наслади́шася (6), наслади́шися (7), насладите́ся (3), насладя́тся (12), наслажде́йся (3), наслажду́ся (3)

благонаслади́тися V,pf,intr,med V21t (2)
бл҃гонаслади́тися (2)

ѡслади́тися V,pf,intr,med V21t (2)
ѡслади́вшися (1), ѡслади́ся (1)

услади́тися V,pf,intr,med V21t (48)
услади́вся (3), услади́вшеся (2), услади́лася (1), услади́ся (10), услади́тися (1), услади́тмися (1), услади́тся (24), услади́ттися (1), услади́шася (5)

прохладити́ся V,pf,intr,med V21t (5)
прохла́ждшеся (2), прохлади́лся (1), прохладите́ся (2)

загради́тися V,pf,intr,med V21t (21)
загради́тся (4), загради́шася (7), заградя́тся (10)

возгради́тися V,pf,intr,med V21t (8)
восстановить, вновь построить
возгради́тися (1), возгради́тся (2), возгради́шися (4), возградите́ся (1)

ѡгради́тися V,pf,intr,med V21t (37)
ѡгра́ждся (11), ѡгра́ждшеся (4), ѡгра́ждься (1), ѡгради́вся (12), ѡгради́вшеся (1), ѡгради́вшись (1), ѡгради́вшися (1), ѡгради́тися (2), ѡгради́тся (2), ѡгради́шися (1), ѡградя́тся (1)

согради́тися V,pf,intr,med V21t (6)
согради́тся (3), согради́шася (1), согради́шися (1), соградя́тся (1)

сади́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
садя́щіися (1)

насади́тися V,pf,intr,med V21t (31)
насади́вся (2), насади́вшіяся (1), насади́выйся (1), насади́лся (3), насади́ся (18), насади́теся (1), насади́шася (5)

всади́тися V,pf,intr,med V21t (4)
посадить, внедрить
всади́ся (4)

присади́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
присади́шася (1)

досади́тися V,pf,intr,med V21t (1)
нанести кому-л. обиду, оскорбление
досади́тся (1)

посади́тися V,pf,intr,med V21t (1)
посади́ся (1)

просади́тися V,pf,intr,med V21t (2)
просадя́тся (2)

ѡбезча́дитися V,pf,intr,med V21t (1)
ѡбезча́дится (1)

пощади́тися V,pf,intr,med V21t (2)
пощади́тися (1), пощади́тся (1)

ѡправди́тися V,pf,intr,med V21t (119)
ѡправди́вшеся (8), ѡправди́вшіися (1), ѡправди́мся (15), ѡправди́стеся (2), ѡправди́ся (9), ѡправди́тися (11), ѡправди́тся (30), ѡправди́хомся (1), ѡправди́шися (24), ѡправдя́тся (18)

вреди́тися V,ipf,intr,med V21t (8)
повреждаться, терпеть вред
вреди́мся (1), вреди́ся (1), вреди́теся (1), вреди́тися (3), вреди́тся (1), вредя́щеся (1)

повреди́тися V,pf,intr,med V21t (10)
повреди́лся (1), повреди́ся (1), повреди́тися (1), повреди́тся (1), повреди́шася (2), повреди́шися (4)

учреди́тися V,pf,intr,med V21t (7)
учреди́мся (6), учреди́теся (1)

благоучреди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
благоучреди́тся (1)

ижди́тися V,pf,intr,med V21t (2)
проживать; тратить; издерживать
ижди́вшейся (1), изжди́шася (1)

надожди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
надожди́тся (1)

ѡдожди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
ѡдожди́вшейся (1)

ѡчужди́тися V,pf,intr,med V21t (3)
ѡчужди́мся (1), ѡчужди́шася (2)

ѡтчужди́тися V,pf,intr,med V21t (15)
ѿчужди́вся (3), ѿчужди́вшихся (1), ѿчужди́лся (1), ѿчужди́ся (4), ѿчужди́тися (2), ѿчужди́хомся (1), ѿчужди́хся (2), ѿчужди́шася (1)

учужди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
учужди́вся (1)

возмезди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
отплатить
возме́здився (1)

пригвозди́тися V,pf,intr,med V21t (236)
пригво́ждся (8), пригво́ждшагося (7), пригво́ждшагѡся (4), пригво́ждшася (1), пригво́ждшемуся (2), пригво́ждься (8), пригво́ждьшагося (1), пригвожде́йся (2), пригвозди́вся (26), пригвозди́вшагося (18), пригвозди́вшагѡся (3), пригвозди́вшемуся (3), пригвозди́вшеся (1), пригвозди́вшуся (18), пригвозди́выйся (28), пригвозди́лся (30), пригвозди́ся (19), пригвозди́тися (20), пригвозди́хся (2), пригвозди́шася (33), пригвозди́шися (2)

гнѣзди́тися V,ipf,intr,med V21t (27)
гнездя́тся (1), гнѣзди́тися (1), гнѣзди́тся (1), гнѣзди́шися (1), гнѣздя́ся (1), гнѣздя́тся (1), гнѣздя́щагося (2), гнѣздя́щееся (1), гнѣздя́щихся (12), гнѣздя́щуюся (2), гнѣздя́щыяся (1), гнѣздя́щіися (1), гнѣздя́щійся (2)

возгнѣзди́тися V,pf,intr,med V21t (10)
занять гнездо, сидеть в гнезде, забираться на высоту
возгнѣзди́вшись (1), возгнѣзди́вшуюся (1), возгнѣзди́лася (1), возгнѣзди́лся (1), возгнѣзди́тися (1), возгнѣзди́тся (2), возгнѣзди́шася (1), возгнѣздя́тся (2)

вогнѣзди́тися V,pf,intr,med V21t (7)
свить гнездо
вогнѣзди́тися (1), вогнѣздя́тся (6)

угнѣзди́тися V,pf,intr,med V21t (4)
угнѣзди́вшіися (1), угнѣздя́тся (2), угнѣздя́хуся (1)

свободи́тися V,pf,intr,med V21t (145)
свобо́ждшемуся (1), свобо́ждшеся (8), свобо́ждшуся (1), свобо́ждшыяся (1), свобо́ждься (1), свободи́вся (3), свободи́вшася (1), свободи́вшаяся (1), свободи́вшеся (7), свободи́вшися (2), свободи́вшуся (1), свободи́выйся (2), свободи́лася (1), свободи́мся (8), свободи́стася (6), свободи́ся (39), свободи́тися (16), свободи́тся (10), свободи́хомся (15), свободи́хся (7), свободи́шася (5), свободи́шися (6), свободя́тся (1), свобожду́ся (2)

ѡсвободи́тися V,pf,intr,med V21t (8)
ѡсвободи́вшагѡся (1), ѡсвободи́тися (4), ѡсвободи́тся (1), ѡсвободи́ться (1), ѡсвободя́сь (1)

води́тися V,ipf,intr,med V21t (18)
во́дится (7), во́дятся (7), води́лся (1), води́стеся (1), води́тися (2)

наводи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
наво́дятся (1)

вводи́тися V,ipf,intr,med V21t (49)
вво́дится (47), вво́дишися (1), вводи́тися (1)

совводи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
совводи́тися (1)

преводи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
прево́дится (1)

разводи́тися V,ipf,intr,med V21t (10)
разводи́ться (1), разводя́щася (4), разводя̂щася (3), разводя̂щаяся (2)

изводи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
изво́дится (1)

низводи́тися V,ipf,intr,med V21t (4)
низво́дится (2), низво́дятся (2)

производи́тися V,ipf,intr,med V21t (5)
произво́дится (2), произво́дятся (1), производи́лся (1), производи́ться (1)

возводи́тися V,ipf,intr,med V21t (24)
поднять, вывести, помочь избежать
возво́димся (3), возво́дится (10), возво́дятся (4), возводи́тися (5), возводя́щися (1), возвожду́ся (1)

привозводи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
привозводи́тися (1)

совозво́дитися V,ipf,intr,med V21t (1)
совозво́дится (1)

приводи́тися V,ipf,intr,med V21t (57)
приво́димся (1), приво́дится (56)

невѣстоприво́дитися V,ipf,intr,med V21t (1)
невѣстоприво́дится (1)

руководи́тися V,ipf,intr,med V21t (2)
руководи́тися (2)

тайноводи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
тайново́дятся (1)

проводи́тися V,ipf,intr,med V21t (4)
проводи́тися (4)

свѣтоводи́тися V,ipf,intr,med V21t (2)
свѣтово́дится (2)

своди́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
своди́тися (1)

ѡтводи́тися V,ipf,intr,med V21t (7)
ѿво́дится (6), ѿводя́шеся (1)

соѡтводи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
соѿводи́тися (1)

соѡтводи́тися V,ipf,intr,med V21t (2)
соѿво́дится (2)

уводи́тися V,ipf,intr,med V21t (3)
уводи́ся (3)

приго́дитися V,pf,intr,med V21t (1)
приго́ждься (1)

угоди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
угоди́ся (1)

роди́тися+бо V,pf,intr,med (2)
ро́ждшеебося (2)

роди́тися V,pf,intr,med V21t (1721)
ро́дшемуся (1), ро́ждся (44), ро́ждшагося (247), ро́ждшагѡся (57), ро́ждшася (14), ро́ждшаяся (6), ро́ждшееся (36), ро́ждшейся (5), ро́ждшемуся (148), ро́ждшеся (3), ро́ждшимся (6), ро́ждшися (31), ро́ждшуся (41), ро́ждшуюся (13), ро́ждшымся (5), ро́ждшіяся (2), ро́ждься (15), роди́вся (48), роди́вшагося (5), роди́вшагѡся (1), роди́вшася (2), роди́вшаяся (1), роди́вшееся (1), роди́вшемуся (1), роди́вшися (1), роди́вшуся (1), роди́вшымся (1), роди́вшыяся (1), роди́вшійся (2), роди́выйся (51), роди́лася (2), роди́лся (101), роди́стася (3), роди́ся (270), роди́тися (187), роди́тся (31), роди́хомся (6), роди́хся (22), роди́шажеся (2), роди́шася (44), родила́ся (3), родите́ся (2), родя́тся (9), родя́щіися (3), рожде́йся (246)

возроди́тися V,pf,intr,med V21t (3)
возроди́вся (1), возроди́тися (1), возроди́тся (1)

первороди́тися V,pf,intr,med V21t (23)
первородя́щася (23)

породи́тися V,pf,intr,med V21t (12)
поро́ждся (2), поро́ждшееся (1), поро́ждшеся (1), породи́вся (1), породи́вшимся (2), породи́вшымся (1), породи́лся (2), породи́мся (2)

ѡтроди́тися V,pf,intr,med V21t (2)
ѿроди́ся (1), ѿроди́шася (1)

ѡтроди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
возродиться
ѿроди́вшеся (1)

находи́тися V,ipf,intr,med V21t (96)
нахо́дится (8), нахо́дятся (10), находи́вшіеся (1), находи́лись (5), находи́лось (1), находи́ться (2), находя́сь (7), находя́ся (1), находя́щагося (1), находя́щагѡся (1), находя́щаяся (1), находя́щееся (2), находя́щейся (2), находя́щимися (5), находя́щимся (1), находя́щихся (26), находя́щуюся (2), находя́щымся (4), находя́щыяся (4), находя́щіеся (9), находя́щійся (3)

ѡбходи́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
ѡбхо́дится (1)

сходи́тися V,ipf,intr,med V21t (33)
схо́дитеся (5), схо́дится (2), схо́дятся (2), сходи́вшихся (3), сходи́тися (5), сходя́щеся (4), сходя́щымся (7), сходя́щыяся (1), схожда́хуся (3), схожда́шеся (1)

расходи́тися V,ipf,intr,med V21t (5)
расходя́щееся (2), расходя́щися (1), расходя́щіися (2)

тверди́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
тверди́ся (1)

подтверди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
подтверди́тся (1)

утверди́тися V,pf,intr,med V21t (479)
утве́рждся (10), утве́рждшеся (7), утве́рждшися (1), утверди́бося (1), утверди́вся (23), утверди́вшаяся (2), утверди́вшемуся (1), утверди́вшеся (14), утверди́вшися (5), утверди́вшуся (2), утверди́лася (1), утверди́лся (6), утверди́мся (4), утверди́стѣся (2), утверди́ся (258), утверди́теся (18), утверди́тися (24), утверди́тся (38), утверди́хомся (3), утверди́хся (22), утверди́шася (25), утверди́шися (2), утвердите́ся (2), утвердя́тся (8)

умилосе́рдитися V,pf,intr,med V21t (182)
умилосе́рдився (9), умилосе́рдися (116), умилосе́рдитися (4), умилосе́рдится (3), умилосе́рдишися (2), умлс̑рдився (2), умлс̑рдися (43), умлс̑рдитеся (1), умлс̑рдится (1), умлс̑рдюся (1)

горди́тися V,ipf,intr,med V21t (65)
горди́ся (5), горди́тися (10), горди́тся (9), горди́хся (1), горди́шися (3), гордите́ся (2), гордя́ся (4), гордя́щася (2), гордя́щіися (29)

возгорди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
возгорди́тися (1)

возбуди́тися V,pf,intr,med V21t (10)
проснуться
возбу́ждься (2), возбуди́вшися (1), возбуди́ся (3), возбуди́хся (1), возбудя́тся (3)

убуди́тися V,ipf,intr,med V21t (5)
убу́ждшеся (2), убуди́вся (1), убуди́ся (2)

заблуди́тися V,pf,intr,med V21t (2)
заблуди́лися (1), заблуди́хомся (1)

ну́дитися+бо V,ipf,intr,med (1)
ну́дящихбося (1)

ну́дитися V,ipf,intr,med V21t (26)
ну́димся (1), ну́дитися (1), ну́дится (11), ну́дяся (1), ну́дятся (2), ну́дящаяся (1), ну́дящемуся (1), ну́дящимся (1), ну́дящихся (5), ну́дящымся (1), ну́дящіися (1)

пону́дитися V,pf,intr,med V21t (10)
пону́дившеся (2), пону́димся (1), пону́дися (2), пону́дится (3), пону́дихся (1), пону́дятся (1)

труди́тися V,ipf,intr,med V21t (156)
тру́дися (1), тру́ждся (1), тру́ждшеся (3), тру́ждься (1), труди́вся (5), труди́вшася (4), труди́вшися (2), труди́вшихся (2), труди́вшымся (1), труди́вшіися (3), труди́выйся (2), труди́лася (1), труди́лся (24), труди́мся (1), труди́стеся (5), труди́ся (13), труди́теся (1), труди́тися (19), труди́тся (11), труди́ться (1), труди́хомся (2), труди́хся (14), труди́шася (10), труди́шися (5), трудя́йся (1), трудя́ся (6), трудя́тся (6), трудя́шеся (1), трудя́щаяся (1), трудя́щейся (1), трудя́щеся (2), трудя́щися (1), трудя́щихся (2), трудя́щыяся (1), трудя́щіися (1), трудя́щійся (1)

претру́дитися V,pf,intr,med V21t (1)
претру́ждшымся (1)

люботруди́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
люботруди́тися (1)

правотруди́тися V,ipf,intr,med V21t (1)
правотруди́вшимися (1)

потруди́тися V,pf,intr,med V21t (77)
потру́дившагѡся (1), потруди́вся (10), потруди́вшеся (1), потруди́вшися (1), потруди́вшихся (4), потруди́вшуюся (1), потруди́вшымся (6), потруди́вшыяся (2), потруди́выйся (3), потруди́лся (19), потруди́мся (2), потруди́стеся (4), потруди́ся (8), потруди́тися (4), потруди́тся (3), потруди́хся (4), потруди́шися (1), потрудя́тся (2), потружду́ся (1)

утруди́тися V,pf,intr,med V21t (68)
утру́ждся (3), утру́ждшымся (1), утру́ждься (1), утруди́вся (2), утруди́вшыяся (1), утруди́выйся (1), утруди́лася (1), утруди́ся (11), утруди́тся (21), утруди́хся (10), утруди́шася (5), утруди́шися (5), утрудя́тся (6)

суди́тися V,ipf,intr,med V21t (89)
су́димся (1), су́дится (26), су́дятся (10), су́дящихся (2), суди́вся (1), суди́ся (5), суди́теся (2), суди́тися (33), суди́хся (1), судя́йся (5), судя́ся (1), судя́щагѡся (1), сужду́ся (1)

разсуди́тися V,pf,intr,med V21t (4)
разсужду́ся (4)

разсуди́тися V,pf,intr,med V21t (2)
разсу́дится (1), разсужда́ется (1)

заблагоразсуди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
заблагоразсуди́лось (1)

возсуди́тися V,pf,intr,med V21t (2)
возсужду́ся (2)

ѡсуди́тися V,pf,intr,med V21t (66)
ѡсу́димся (9), ѡсу́дится (8), ѡсу́дишися (7), ѡсу́дятся (2), ѡсуди́вся (9), ѡсуди́вшеся (1), ѡсуди́вшися (1), ѡсуди́вшымся (1), ѡсуди́выйся (2), ѡсуди́лся (1), ѡсуди́ся (11), ѡсуди́тися (3), ѡсуди́хомся (3), ѡсуди́хся (8)

соѡсуди́тися V V21t (1)
соѡсуди́тися (1)

изстуди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
изстуди́вшыяся (1)

устуди́тися V,pf,intr,med V21t (1)
устуди́тся (1)

чуди́тися V,pf,intr,med V21t (3)
чужду́ся (3)

чуди́тися V,ipf,intr,med V21t (145)
чуди́мся (8), чуди́ся (8), чуди́теся (13), чуди́тися (11), чуди́тся (10), чуди́шася (8), чуди́шися (2), чудите́ся (8), чудя́ся (8), чудя́тся (12), чудя́хуся (18), чудя́шеся (1), чудя́щася (1), чудя́щемася (1), чудя́щемуся (1), чудя́щеся (12), чудя́щися (11), чудя́щихся (2), чудя́щымся (7), чудя́щіися (2), чудя̂щася (1)

почуди́тися V,pf,intr,med V21t (40)
почуди́вся (1), почуди́мся (2), почуди́стеся (1), почуди́ся (5), почуди́тся (13), почуди́хомся (2), почуди́хся (1), почуди́шася (7), почуди́шися (4), почудя́тся (4)

учуди́тися V,pf,intr,med V21t (3)
учуди́шася (1), учудя́тся (2)

постыди́тися V,pf,intr,med V21t (278)
постыди́вся (1), постыди́мся (36), постыди́ся (6), постыди́теся (4), постыди́тися (2), постыди́тся (32), постыди́шися (3), постыдите́ся (1), постыдя́тся (140), постыжду́ся (10), постыжу́ся (43)

побѣди́тися V,pf,intr,med V21t (36)
побѣ́ждшися (1), побѣди́вся (1), побѣди́вшеся (2), побѣди́вшуся (1), побѣди́лася (2), побѣди́лся (5), побѣди́стеся (2), побѣди́ся (11), побѣди́хся (4), побѣди́шася (5), побѣди́шися (1), побѣдите́ся (1)

убѣди́тися V,pf,intr,med V21t (2)
убѣдя́тся (2)

блажи́тися V,ipf,intr,med V21s (8)
ублажать; прославлять
блажа́тся (1), блажи́тся (3), блажите́ся (2), бл҃жа́тся (1), бл҃жи́тся (1)

ублажи́тися V,pf,intr,med V21s (19)
ублажи́вся (1), ублажи́лася (1), ублажи́лся (6), ублажи́ся (2), ублажи́тся (4), ублажи́хся (1), убл҃жи́лся (2), убл҃жи́тся (1), убл҃жи́хся (1)

ѡбнажи́тися V,pf,intr,med V21s (66)
ѡбна́жшагося (2), ѡбна́жшася (2), ѡбна́жшееся (1), ѡбна́жшемуся (3), ѡбна́жшеся (1), ѡбна́жшимся (1), ѡбна́жшихся (1), ѡбна́жшыяся (1), ѡбнажи́вся (5), ѡбнажи́вшагося (1), ѡбнажи́вшеся (2), ѡбнажи́вшуся (1), ѡбнажи́вшыяся (1), ѡбнажи́вшіися (2), ѡбнажи́лася (1), ѡбнажи́лся (4), ѡбнажи́мся (1), ѡбнажи́ся (13), ѡбнажи́тися (4), ѡбнажи́тся (4), ѡбнажи́хомся (2), ѡбнажи́хся (13)

раздражи́тися V,pf,intr,med V21s (8)
раздражи́вшеся (1), раздражи́ся (3), раздражи́тися (1), раздражи́тся (1), раздражи́шася (2)

мяте́житися V,ipf,intr,med V21s (1)
мяте́житися (1)

изжи́тися V,pf,intr,med V15v (2)
прожить, растратить
изжи́ся (2)

прибли́житися+бо V,pf,intr,med (4)
прибли́жибося (4)

прибли́житися V,pf,intr,med V21s (597)
прибли́жився (35), прибли́жившагося (4), прибли́жившася (3), прибли́жившеся (9), прибли́жившися (9), прибли́жившуся (1), прибли́жившымся (1), прибли́жившыяся (3), прибли́живыйся (3), прибли́жилася (3), прибли́жилися (1), прибли́жился (44), прибли́жимся (3), прибли́жистася (1), прибли́жистеся (4), прибли́жися (255), прибли́житеся (9), прибли́житися (80), прибли́жится (50), прибли́жихомся (4), прибли́жихся (20), прибли́жишася (40), прибли́жишаяся (1), прибли́жишися (3), прибли́жуся (1), прибли́жшагѡся (3), прибли́жшася (1), прибли́жшежеся (1), прибли́жшемуся (1), прибли́жшися (1), прибли́жшуся (1), прибли́жшуюся (1), прибли̂жшаяся (1)

уничижи́тися V,pf,intr,med V21s (2)
уничижи́ся (2)

ѡдолжи́тися V,pf,intr,med V21s (2)
ѡдолжи́хомся (1), ѡдолжи́шися (1)

продолжи́тися V,pf,intr,med V21s (10)
продолжа́тся (1), продолжи́ся (3), продолжи́тся (6)

ѡбожи́тися V,pf,intr,med V21s (43)
ѡбожи́вся (4), ѡбожи́вшееся (1), ѡбожи́вшеся (4), ѡбожи́вшися (1), ѡбожи́вшуюся (3), ѡбожи́лася (1), ѡбожи́лся (1), ѡбожи́ся (1), ѡбожи́тися (6), ѡбожи́хомся (20), ѡбожи́хся (1)

наложи́тися V,pf,intr,med V21s (3)
нало́жится (1), наложи́ся (1), наложи́тся (1)

ѡбложи́тися V,pf,intr,med V21s (55)
ѡбло́жся (8), ѡбло́жшеся (1), ѡбло́жшися (1), ѡбло́жься (2), ѡбложи́вся (13), ѡбложи́вшагося (1), ѡбложи́вшеся (1), ѡбложи́выйся (2), ѡбложи́лся (5), ѡбложи́ся (17), ѡбложи́тся (1), ѡбложи́хомся (1), ѡбложи́хся (1), ѻбложи́ся (1)

вложи́тися V,pf,intr,med V21s (4)
вло́жатся (1), вло́жшеся (2), вложи́ся (1)

предложи́тися V,pf,intr,med V21s (27)
предло́жшійся (1), предложа́тся (1), предложи́вся (3), предложи́лся (1), предложи́ся (7), предложи́теся (3), предложи́тися (4), предложи́тся (6), предложи́шася (1)

подложи́тися V,pf,intr,med V21s (2)
подложи́лся (1), подложи́ся (1)

преложи́тися V,pf,intr,med V21s (109)
прело́жся (5), прело́жшася (1), прело́жшеся (1), прело́жшуся (3), прело́жшуюся (1), прело́жшымся (1), прело́жшыяся (1), прело́жшійся (1), прело́жься (1), преложи́вся (11), преложи́вшеся (1), преложи́вшымся (1), преложи́вшыяся (1), преложи́вшіяся (1), преложи́лася (3), преложи́лся (20), преложи́мся (1), преложи́стеся (1), преложи́ся (31), преложи́тися (5), преложи́тся (12), преложи́хся (2), преложи́шася (4)

низложи́тися V,pf,intr,med V21s (33)
низло́жатся (1), низложи́вшися (1), низложи́ся (29), низложи́хся (1), низложи́шася (1)

возложи́тися V,pf,intr,med V21s (60)
положить сверху
возло́жится (2), возло́жшеся (1), возло́жшися (2), возложи́вся (10), возложи́вшеся (2), возложи́вшися (5), возложи́лася (5), возложи́лся (19), возложи́стеся (1), возложи́ся (10), возложи́тися (2), возложи́шися (1)

приложи́тися V,pf,intr,med V21s (196)
прило́жится (1), прило́жшеся (2), прило́жься (2), приложа́тся (44), приложи́вся (10), приложи́вшася (1), приложи́вшеся (3), приложи́вшися (2), приложи́вшихся (1), приложи́вшся (1), приложи́вшуся (1), приложи́вшуюся (1), приложи́вшымся (1), приложи́вшыяся (1), приложи́вшіеся (1), приложи́выйся (1), приложи́лся (7), приложи́стеся (3), приложи́ся (44), приложи́тися (5), приложи́тся (30), приложи́хомся (1), приложи́хся (11), приложи́шася (15), приложи́шися (5), приложите́ся (2)

положи́тися V,pf,intr,med V21s (109)
поло́жатся (1), поло́жится (1), поло́жся (4), поло́жшагося (1), поло́жшемуся (1), поло́жься (1), положа́тся (4), положи́вся (6), положи́вшагося (1), положи́лся (32), положи́стеся (1), положи́ся (30), положи́тися (15), положи́тся (1), положи́шася (4), положу́ся (6)

предположи́тися V,pf,intr,med V21s (2)
предположи́ся (1), предположи́тися (1)

рукоположи́тися V,pf,intr,med V21s (5)
рукополо́жатся (1), рукополо́жится (1), рукоположи́тися (2), рукоположи́шася (1)

законополо́житися V,pf,intr,med V21s (1)
давать закон
законоположа́тся (1)

узаконоположи́тися V,pf,intr,med V21s (1)
узаконоположи́шася (1)

сыноположи́тися V,pf,intr,med V21s (5)
сн҃оположи́вся (1), сыноположи́вся (1), сыноположи́лся (1), сыноположи́хомся (2)

расположи́тися V,pf,intr,med V21s (1)
располо́жится (1)

сложи́тися V,pf,intr,med V21s (15)
сложи́вшася (1), сложи́вшися (1), сложи́лися (2), сложи́лся (6), сложи́ся (2), сложи́шася (3)

ѡтложи́тися V,pf,intr,med V21s (3)
ѿложи́лся (1), ѿложи́ся (1), ѿложи́тися (1)

мно́житися V,ipf,intr,med V21s (42)
мно́жатся (1), мно́жахуся (2), мно́жашеся (5), мно́жащагѡся (2), мно́жащихся (1), мно́жащымся (1), мно́жащыяся (3), мно́жися (1), мно́житеся (14), мно́житися (1), мно́жится (8), мно́жишася (1), множа́щися (1), мнѡ́жащаяся (1)

умно́житися V,pf,intr,med V21s (283)
умно́жатся (34), умно́жившаяся (3), умно́жившееся (1), умно́жившейся (2), умно́жившымся (12), умно́жилася (1), умно́жился (5), умно́жися (41), умно́житеся (10), умно́житися (2), умно́жится (97), умно́жишася (72), умно́жишися (1), умнѡ́жившаяся (2)

преумно́житися V,pf,intr,med V21s (5)
преумно́жится (2), преумно́жишася (3)

упреумно́житися V,pf,intr,med V21s (2)
упреумно́жися (2)

приумно́житися V,pf,intr,med V21s (1)
пріумно́жится (1)

соумно́житися V,pf,intr,med V21s (1)
соумно́жившися (1)

изничто́житися V,pf,intr,med V21s (1)
изничто́жися (1)

уничто́житися V,pf,intr,med V21s (1)
уничто́жится (1)

служи́тися V,ipf,intr,med V21s (1)
служа́шеся (1)

вмужи́тися V,pf,intr,med V21s (12)
одушевиться, ободриться
вмужи́вся (1), вмужи́вшагося (1), вмужи́вшеся (1), вмужи́вшися (7), вмужи́мся (1), вмужи́ся (1)

ѡбнару́житися V,pf,intr,med V21s (1)
ѡбнару́жатся (1)

дружи́тися V,ipf,intr,med V21s (1)
дружа́щіися (1)

содружи́тися V,pf,intr,med V21s (4)
содружи́вся (1), содружи́ся (1), содружи́тся (1), содружи́хся (1)

преѡружи́тися V,pf,intr,med V21s (2)
преѡружи́шися (2)

воѡружи́тися V,pf,intr,med V21s (114)
воѡру́жився (1), воѡру́жся (5), воѡру́жшеся (5), воѡружи́вся (49), воѡружи́вшеся (28), воѡружи́вшися (6), воѡружи́вшихся (1), воѡружи́лся (4), воѡружи́мся (2), воѡружи́ся (5), воѡружи́теся (3), воѡружи́тися (4), воѡружите́ся (1)

вооружи́тися V,pf,intr,med V21s (8)
воѻружи́вся (2), воѻружи́вшася (1), воѻружи́вшеся (1), воѻружи́вшися (1), воѻружи́вшихся (1), воѻружи́лся (1), воѻружи́тся (1)

ѡснѣжи́тися V,pf,intr,med V21s (2)
заблистать как снег
ѡснѣжа́тся (2)

предѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (1)
предъ̑ѡбрази́вшымся (1)

преѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (134)
преѡбра́жся (18), преѡбра́жшагося (3), преѡбра́жься (5), преѡбрази́вшагося (4), преѡбрази́вшася (4), преѡбрази́вшимся (1), преѡбрази́выйся (13), преѡбрази́лся (72), преѡбрази́мся (1), преѡбрази́ся (10), преѡбрази́тися (3)

спреѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (1)
спреѡбрази́вшеся (1)

изѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (13)
изъ̑ѡбрази́вшеся (1), изъ̑ѡбрази́ся (7), изъ̑ѡбрази́тися (3), изъ̑ѡбрази́тся (1), изъ̑ѡбрази́хся (1)

возѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (7)
возъ̑ѡбрази́тися (7)

воѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (85)
изображать, образовать, делать по образу, принимать на себя образ, вид
воѡбра́жся (35), воѡбра́жшемуся (1), воѡбра́жься (12), воѡбрази́вся (6), воѡбрази́вшуся (1), воѡбрази́лся (5), воѡбрази́ся (6), воѡбрази́тися (11), воѡбрази́тся (7), воѻбра́жся (1)

проѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (3)
проѡбрази́вшуюся (3)

соѡбрази́тися V,pf,intr,med V21t (2)
соѡбрази́бося (1), соѡбрази́тися (1)

прирази́тися V,pf,intr,med