ща́дство S,n,inan N2t (1)
ща́дствѣ sg,loc (1)

щадѣ́ніе S,n,inan N2i (6)
щадѣ́нія sg,gen (1)
щадѣ́ніемъ sg,ins (3)
щадѣ́ніи sg,loc (2)

щадѣ́ти V,ipf,tran V22t (63)
щадѣ́ти inf (3)
щажду́ indic,praes,sg,1p (5)
щади́ши indic,praes,sg,2p (1)
щади́тъ indic,praes,sg,3p (11)
щадя́тъ indic,praes,pl,3p (4)
щадя́ше indic,imperf,sg,2p/3p (4)
щади́ imper,sg,2p/3p (6)
щади́мъ imper,pl,1p|indic,praes,pl,1p|partcp,praes,pass,brev,sg,m,nom/acc (1)
щади́те imper,pl,2p|indic,praes,pl,2p (2)
щадя́щій partcp,praes,act,plen,sg,m,nom/acc (1)
щадя́й partcp,praes,act,plen,sg,m/n,nom (8)
щадя́щіи partcp,praes,act,plen,pl,m,nom|partcp,praes,act,plen,du,n/f,nom/acc (2)
щадя́ partcp,praes,act,brev,sg,m/n,nom (10)
щадя́ще partcp,praes,act,brev,sg,n,nom/acc|partcp,praes,act,brev,pl,m,nom (2)
щади́мѣмъ partcp,praes,pass,plen,sg,m/n,loc (1)
щади́мыя partcp,praes,pass,plen,sg,f,gen (1)
щади̂мая partcp,praes,pass,plen,pl,n,nom/acc|partcp,praes,pass,plen,du,m,nom/acc (1)

ща́стіе S,n,inan N2i (3)
ща́стія sg,gen (1)
ща́стію sg,dat (2)

ще́дрити V,ipf,tran V21n (28)
ще́дрю indic,praes,sg,1p (4)
ще́дритъ indic,praes,sg,3p (17)
ще́дрятъ indic,praes,pl,3p (2)
ще́дря partcp,praes,act,brev,sg,m/n,nom (5)

ще́дрѡ ADV (5)
ще́дрѡ (5)

щедрода́вецъ S,m,anim N1c* (2)
щедрода́вца sg,gen/acc (2)

щедрода́тельный A A1t* (5)
щедрода́тельная plen,sg,f,nom (2)
щедрода́тельныя plen,sg,f,gen (3)

щедролю́бецъ S,m,anim N1c* (2)
щедролю́бца sg,gen/acc (1)
щедролю́бцы pl,nom (1)

щедролюби́вый A A1t (4)
щедролюби́ваго plen,sg,m,acc (3)
щедролюби́въ brev,sg,m,nom/acc (1)

щедролю́біе S,n,inan N2i (2)
щедролю́біе sg,nom/acc (2)

щедролю́бнѡ ADV (1)
щедролю́бнѡ (1)

щедрооби́льный A A1t* (2)
щедроѻби́льную plen,sg,f,acc (2)

щедро́та S,f,inan N3t (807)
щедро́та sg,nom (2)
щедроту́ sg,acc (1)
щедро́ты sg,gen (15)
щедрѡ́ты sg,gen (197)
щедро́тѣ sg,dat/loc (2)
щедро́тъ pl,gen (353)
щедрѡ́тъ pl,gen (27)
щедро́тамъ pl,dat (46)
щедро́тами pl,ins (137)
щедро́тахъ pl,loc (27)

щедро́тный A A1t* (1)
щедро́тными plen/brev,pl,ins (1)

щедротода́вецъ S,m,anim N1c* (2)
щедротода́вцу sg,dat (2)

щедро́тство S,n,inan N2t (5)
щедро́тство sg,nom/acc (5)

ще́дрый A A1t (698)
ще́дрый plen,sg,m,nom/acc (110)
ще́драго plen,sg,m,acc (12)
ще́драгѡ plen,sg,m/n,gen (11)
ще́дрому plen,sg,m/n,dat (32)
ще́дрое plen,sg,n,nom/acc (3)
ще́драя plen,sg,f,nom (1)
ще́дрыя plen,sg,f,gen (1)
щє́дрыя plen,pl,m,acc|plen,pl,f,nom/acc (1)
ще́дрою plen/brev,sg,f,ins (1)
щє́дрымъ plen/brev,pl,dat (1)
ще́дрыми plen/brev,pl,ins (1)
ще́дръ brev,sg,m,nom/acc (150)
ще́дре brev,sg,m,voc (368)
ще́дро brev,sg,n,nom/acc (1)
ще́дра brev,sg,f,nom|brev,sg,m/n,gen/acc (4)
ще́дри brev,pl,m,nom (1)

ще́дрѣ ADV (3)
ще́дрѣ (3)

щиля́новичь S,m,anim,patrn N1sj (1)
щиля́новичу sg,dat/voc (1)

щипцы́ S,m,inan,pl N1t (5)
щипцы́ pl,acc (5)

щита́ти V,ipf,tran V11a (1)
щита́емъ imper,pl,1p|indic,praes,pl,1p|partcp,praes,pass,brev,sg,m,nom/acc (1)

щите́цъ S,m,inan N1c* (4)
щитцы́ pl,nom/acc (2)
щитца̂ du,nom/acc (2)

щи́тникъ S,m,anim N1k (1)
щи́тникѡвъ pl,gen/acc (1)

щитоповерга́ти V,ipf,tran V11a (1)
щитоповерга́ющая partcp,praes,act,plen,sg,f,nom (1)

щитопрода́вецъ S,m,anim N1c* (1)
щитопрода́вцы pl,nom (1)

щи́тъ S,m,inan N1t (218)
щи́тъ sg,nom/acc (115)
щитъ sg,nom/acc (1)
щита́ sg,gen (5)
щиту́ sg,dat (1)
щи́томъ sg,ins (1)
щито́мъ sg,ins (42)
щитѣ́ sg,loc (3)
щи́те sg,voc (5)
щиты́ pl,acc (33)
щитѡ́въ pl,gen (7)
щита́ми pl,ins (3)
щита́хъ pl,loc (1)
щита̂ du,nom/acc (1)

що́глъ S,m,anim N1t (2)
що́гла sg,gen/acc (2)

щу́до S,n,anim N2t/N5es (1)
щу̂да pl,nom (1)

щу́ръ S,m,anim N1t (2)
щу́ръ sg,nom (1)
щу́ры pl,acc (1)